Sponzorováno

Střelná rána – ošetření & první pomoc 4.85/5 (13)

 • Ošetření střelné rány je závislé na závažnosti poranění. Střelné rány mohou mít různou povahu a mohou zahrnovat povrchové rány nebo zranění vnitřních orgánů. V tomto článku je několik obecných kroků, které by měly být dodrženy při ošetření střelné rány.
 • Bezpečnost na prvním místě: Prvním krokem je zajistit bezpečnost. Svoji i pacienta. Ujistěte se, že nebezpečí střelby bylo odstraněno a že jste na bezpečném místě, abyste se mohli věnovat oběti.
 • Zavolejte pomoc: Okamžitě zavolejte záchrannou službu (112) nebo policii (158), pokud to je potřeba. Zranění způsobená střelnou ranou mohou být vážná a vyžadovat odbornou lékařskou péči.
 • Zastavení krvácení: Pokud je rána krvácející, je třeba se pokusit zastavit krvácení. Použijte sterilní obvaz nebo čistý hadr a přitlačte na ránu. Pokud je to možné, zvedněte postiženou část těla výše, aby se snížil krevní tlak na ránu.
 • Neprovádějte zbytečná čištění: Nepokoušejte se čistit ránu, protože by to mohlo zhoršit situaci. Může dojít k infekci nebo dalším komplikacím. Důležitější je zastavit krvácení, to je primární.
 • Zabalení rány: Po zastavení krvácení můžete přikrýt ránu sterilním obvazem nebo čistým hadrem, pokud je to k dispozici. Mějte však na paměti, že obvazy by neměly být příliš utažené, aby nedošlo k úplnému omezení průtoku krve do postižené oblasti.
 • Udržování tepla: Pokuste se udržet oběť v teple, zejména pokud došlo k většímu krvácení, aby se zabránilo hypotermii.
 • Podpora oběti: Poskytujte oběti psychickou podporu a ujistěte se, že zůstává v klidu, dokud nepřijde odborná zdravotnická pomoc.
 • Lékařská péče je v případě střelných ran nezbytná, a proto by měla být okamžitě vyhledána / zavolána. Odborný lékařský tým má znalosti a vybavení k posouzení zranění a k poskytnutí potřebné léčby. Pokusy o samoléčbu nebo vyjímání střely sami mohou způsobit vážné komplikace.

S největší pravděpodobností nikdy nebudete muset řešit střelnou ránu (alespoň v to doufám!). Někteří záchranáři dokonce projdou celou svou kariérou, aniž by museli střelnou ránu řešit a ošetřovat. Ale nikdy nevíte!

Léčba a zotavení po střelné ráně závisí na velikosti střely, na místě, kde střela vstoupí do vašeho těla, a na tom, jak brzy vyhledáte lékařskou péči. Rychlá lékařská péče často zabrání tomu, aby se střelná rána stala smrtelnou.

Tento článek vás provede tím, co dělat a jak zacházet se střelnými zraněními v různých částech těla. Někdy se vám to může hodit!

Takto může vypadat střelná rána - ilustrace

Takto může vypadat střelná rána – ilustrace

 

Střelná rána? 3 důležité kroky

Pokud jste vy nebo někdo ve vašem okolí postřelen, jsou tyto tři kroky životně důležité:

 1. Dostaňte se na bezpečné místo. Pokud může zraněný chodit nebo běžet, pomozte mu dostat se do bezpečí.
 2. Pokud se jedná o náhodný výstřel, ujistěte se, že je zbraň zajištěna.
 3. Až budete v bezpečí, zavolejte 112. Postupujte podle pokynů dispečera.

Rychlý příjezd do nemocnice dává oběti nejlepší šanci, že přežije střelnou ránu od kulky. V ideálním případě by měl být zraněný v sanitce do 10-15 minut od postřelení.

Zastavte krvácení

Zastavení krvácení je klíčovou součástí léčby střelného poranění. Můžete to udělat takto:

 • Silný tlak na ránu: Pokud ze střelné rány vytéká krev, silně na ni zatlačte. Při silném krvácení se nebojte použít koleno a do rány se pořádně opřete. Ano, bolí to, ale je potřeba zastavit krvácení.
 • Obvaz: Obvazy pomáhají utěsnit ránu. Použijte vše, co je k dispozici – gázu, ručníky, košili atd. Co máte po ruce.
 • Turniket či škrtidlo (možná): Profesionální škrtidla (zvaná někdy turnikety) fungují opravdu dobře. Ale jejich správné používání vyžaduje cvik. Pokud se nepoužívají správně, jsou pak hodně nepříjemné nebo dokonce bolestivé. Improvizovaná škrtidla často selhávají. Pokud nemáte profesionální verzi, zaměřte se spíše na silný tlak na ráno. Opravdu se do toho opřete.

Nikdy nedávejte postřelené osobě nic jíst ani pít, včetně vody. Prostě nic.

Nezvedejte nohy

Obecně platí, že byste neměli zvedat nohy postřelené oběti. Proč? Může to způsobit, že rány na břiše a hrudníku budou krvácet rychleji. Může to také ztížit dýchání. A to nechcete.

 • Pokud je osoba při vědomí, nechte ji sedět nebo ležet v poloze, která je pro ni nejpohodlnější.
 • Pokud je osoba v bezvědomí, dejte ji do stabilizované polohy (na boku s horní nohou pokrčenou do pravého úhlu).

Ošetření podle místa střelné rány

Nečekejte, že budete schopni rozeznat rozdíl mezi vstupními a výstupními ranami. Je mýtus, že jeden typ je výrazně horší než druhý. Neexistuje žádný spolehlivý způsob, jak to říct a vlastně na tom ani tak nezáleží.

Člověk se střelným zraněním může mít značná vnitřní zranění. To může vést k potížím s dýcháním, nízkému krevnímu tlaku a srdečním problémům. Pokud člověk nedýchá, začněte kardiopulmonální resuscitací (KPR).

Potřebují rány po střelném zranění léčit stehy?
Nekomplikované střelné rány jsou často ponechány otevřené, protože jsou tak méně náchylné k infekci. Místo toho, aby byly sešity, mohou být jednoduše překryty sterilním obvazem a ponechány, aby se samy zahojily.

Určitě pomáhá, pokud máte nějaké informace o ranách v konkrétních oblastech.

Střelná rána do oblasti hrudníku

Rány na hrudi mohou poranit srdce, plíce a/nebo aortu (hlavní tepnu vycházející ze srdce). To by mohlo být smrtelné.

Některá střelná poranění hrudníku umožňují vstup vzduchu do hrudníku. Chcete-li ošetřit takovou ránu na hrudi, utěsněte ránu nějakým typem plastu, abyste zabránili nasátí vzduchu. To pomáhá předcházet kolapsu plic.

Pokud se dušnost po utěsnění rány zhorší, sejměte těsnění.

Střelná rána do břicha

Střelná rána do břicha může způsobit tyto problémy:

Sponzorováno

 • Těžké krvácení
 • Poškození orgánů
 • Poškození břišní stěny

Ujistěte se, že na ránu vyvíjíte tlak. Rána, která projde žaludkem nebo střevy, může vést k infekci. To je způsobeno únikem gastrointestinální tekutiny nebo výkalů do břišní dutiny. Můžete si všimnout rychlého otoku břicha. To se může stát i u relativně malé bodné rány. U střelných ran v břiše je obecně nutný urgentní chirurgický zákrok.

Střelná rána do končetin

Střelba do končetiny pravděpodobně způsobí poranění cévy. Může způsobit poškození nervů nebo zlomeniny kostí. Obecně se vyhněte pohybu postřelené končetiny. Zabraňte ztrátě krve udržováním tlaku na ránu, dokud nepřijde lékařská pomoc.

Střelná rána do krku

Střelná rána do páteře může způsobit ochrnutí. Rána v přední části krku může poškodit krční tepnu. To může zabránit tomu, aby se krev dostala do mozku. Nehýbejte s někým, kdo byl střelen do krku nebo zad. Pohyb by mohl poškodit míchu a způsobit trvalou paralýzu.

Pokud někoho střelí do přední části krku, vyvíjejte na střelnou ránu stálý tlak, abyste zabránili krvácení.

Nikdy se nepokoušejte střelu z rány vyjmout

Nikdy nepokoušejte se vyjímat střelu sami. To může způsobit další škody. Lékaři mají potřebné vybavení a dovednosti k tomu, aby střelu bezpečně odstranili. Vy ne (bez urážky).

Střelné rány jsou složité

Střelná zranění nejsou jednoduchá. Mohou způsobit zranění mimo viditelné místo vpichu. Kulky mohou také cestovat uvnitř vašeho těla. Střela může zůstat v těle nebo může vypadnout poté, co způsobí značné poškození.

Fyzické poškození způsobené střelným zraněním závisí na několika klíčových faktorech:

 • Místo poranění na těle
 • Velikost střely
 • Rychlost střely

To vše je důležité. Rychlost střely je nejdůležitějším faktorem, pokud jde o množství poškození. Pušky například produkují výrazně rychlejší střely než ruční zbraně. Mají tedy tendenci způsobovat těžší zranění.

Poškození z kulky se vypočítá vynásobením její hmotnosti druhou mocninou rychlosti (hmotnost x rychlost2). Protože rychlost je na druhou, zdvojnásobení rychlosti zečtyřnásobí energii a poškození.

Některé střely také obsahují materiály, které se mohou uvnitř těla rozkládat. Chirurgické odstranění je tak často naléhavé. Ale musí to být provedeno opatrně, aby nedošlo k dalšímu poškození.

Léčba a zotavení ze střelné rány

Kulky mohou způsobit řadu různých typů zranění od lehkých až po těžké. Místo zranění, velikost i rychlost střely, váš celkový zdravotní stav a to, jak brzy po zranění vám byla poskytnuta lékařská péče, může ovlivnit, jak dlouho bude trvat, než se vaše rána po střele úplně zahojí.

Jednoduché zranění, které nepoškodí orgány ani nezpůsobí zlomeninu, se může zahojit již za 10 dní. Složitější zranění se hojí mnohem déle. Jak se fyzicky zotavujete, můžete také pociťovat problémy související s duševním zdravím, jako je úzkost, noční můry, špatná chuť k jídlu a emoční úzkost. Pokud jsou závažné nebo přetrvávají, kontaktujte svého lékaře.

Komplikace

Střelná poranění mohou způsobit komplikace, jako jsou:

 • Poškození nervu
 • Infekce
 • Ztráta měkkých tkání
 • Poranění krevní cévy

Kulky a úlomky kulek nejsou vždy odstraněny po střelném zranění. Vyjmutí kulky totiž může vést k dalšímu poškození tkáně, infekci, krvácení a dalším vážným komplikacím. Pokud není střela odstraněna, existuje zvýšené riziko pozdějších problémů, jako je artritida, toxicita olova nebo migrace střely, i když tyto nejsou běžné. Někteří lidé se střelou v těle si ji mohou nechat později odstranit, ale není to vždy nutné.

Léčba střelné rány v nemocnici

Jakmile vy nebo zraněná osoba, se kterou jste, dorazí do nemocnice, sestry a lékaři vyhodnotí zranění a určí, jaký typ lékařské péče je nezbytný. Léčba závisí na závažnosti a umístění rány a dalších individuálních zdravotních faktorech.

Léčba střelné rány může zahrnovat:

 • operaci k odstranění kulky a opravě poškozených vnitřních struktur
 • IV k podávání antibiotik, tekutin a dalších léků
 • krevní transfuze jako náhrada ztracené krve
 • sedace nebo léky proti bolesti

Zotavování po střelné ráně

Zotavení ze střelné rány vypadá u každého jednotlivého případu jinak. Někteří lidé mohou mít drobné rány, které se hojí během týdnů, zatímco jiní mohou mít trvalé postižení.

Fyzické zotavení po akutní léčbě může zahrnovat:

 • fyzikální terapie
 • léky proti bolesti
 • léky k léčbě dalších komplikací vyplývajících z poranění

Přežít nebo být svědkem střelby je pro většinu lidí traumatizující. Léčení vyžaduje kromě lékařské péče o samotné zranění i mentální a emocionální složku. Lidé, kteří střelbu přežijí, mohou kromě jiných příznaků pociťovat úzkost, záchvaty paniky a deprese.

Talk terapie může pomoci přeživším zpracovat jejich myšlenky a emoce a rozvíjet dovednosti zvládání. Talk terapie, také známá jako psychoterapie, je založena na jádru, že mluvit o věcech, které vás obtěžují, vám může pomoci objasnit je a dát je do perspektivy. Podpůrné skupiny mohou poskytnout bezpečný prostor pro spojení s ostatními, kteří také přežili násilí se zbraní, a pracovat na osobním a kolektivním uzdravení.

Pokud jsou střelná zranění rozsáhlá nebo vážná, přeživší bude pravděpodobně muset spolupracovat s týmem zdravotníků. To může mimo jiné zahrnovat zdravotní sestry, lékaře, chirurgy a fyzioterapeuty.

Shrňme si to

Pokud je někdo střelen:

 1. Jděte s ním někam do bezpečí. To je hlavní.
 2. Volejte 112.
 3. Zastavte krvácení tlakem, obvazem nebo škrtidlem.
 4. Nezvedejte postřelenému nohy. Nedávejte mu nic jíst ani pít.
 5. Osobu v bezvědomí uložte do stabilizované polohy.

U ran, které „sají vzduch“, utěsněte otvor. Vyvarujte se pohybu zraněných končetin. Nikdy nehýbejte s někým, kdo má střelná poranění na krku nebo zádech.

Vyšší rychlost střely znamená výrazně větší poškození. Některé materiály mohou degradovat, takže je nutné chirurgické odstranění.

Sponzorováno

Máte třeba se střelnými ranami nějaké zkušenosti? Napište nám do komentářů pod článkem.

Studie a zdroje článku

Líbil se vám článek? Ohodnoťte ho.

Autor článku

Daniel Borník (více o nás)

 

Dan miluje sport. Přispívá články zejména z oblasti regenerace, fyzio, cvičení a píše i o nemocech. Náš tým vám všem chce přinášet zajímavé informace ze světa zdraví, cvičení, výživy, rehabilitace a obecně zdravého životního stylu. Ve většině našich článků vycházíme z odborných studií a lékařských prací. Vždy se snažíme na studie odkazovat, ověříte si tak pravost. Více informací o nás najdete zde - mrkněte na náš tým.

Líbil se vám náš článek? Sdílejte ho, uděláte nám radost


Štítky:

Přečtěte si také naše další články

 

Zatím žádné komentáře

Zanechat komentář ke článku

Zpráva