Sponzorováno

Glukosamin a jeho účinky na zdraví – jak funguje? 4.71/5 (21)

 • Glukosamin hraje zásadní roli při budování chrupavky a mnoho lidí jej bere jako doplněk stravy k léčbě artritidy a osteoartrózy.
 • Vyskytuje se přirozeně v tekutině kolem kloubů (tzv. synoviální tekutina), ve zvířecích kostech, kostní dřeni, měkkýších a plísních.
 • Glukosamin, zejména glukosamin sulfát, je extrahován ze skořápek měkkýšů a pak se z něj vyrábí doplňky stravy. Syntetická forma se vyrábí také v laboratořích.
 • Jak stárneme, chrupavka se může stát méně flexibilní a může degenerovat. Existují důkazy, že glukosamin může tento proces zpomalit.
 • Někteří vědci se domnívají, že pro zdraví chrupavky je prospěšná síra obsažená v glukosaminu.
 • Glukosamin se často užívá v kombinaci s chondroitinem.
 • Glukosamin je relativně bezpečný, pokud je užíván podle doporučení.

GLukosamin je oblíbeným doplňkem stravy na klouby. Funguje ale?

GLukosamin je oblíbeným doplňkem stravy na klouby. Funguje ale?

Glukosamin je sloučenina, která se přirozeně vyskytuje ve vašem těle, ale je také oblíbeným doplňkem stravy. Podle mnoha zdrojů má protizánětlivé účinky a buduje šlachy, vazy a chrupavky. Nejčastěji se glukosamin používá k léčbě příznaků poruch kostí a kloubů, a používá se také na několik dalších zánětlivých onemocnění. Ale pravdu funguje?

Tento článek zkoumá účinky, výhody, dávkování a vedlejší účinky glukosaminu.

Co je to glukosamin?

Glukosamin je přirozeně se vyskytující sloučenina, která je chemicky klasifikována jako aminosacharid. Slouží jako stavební blok pro řadu funkčních molekul ve vašem těle, ale je primárně používán pro vývoj a udržování chrupavky uvnitř kloubů. Glukosamin je tedy aminosacharid, který napomáhá utvářet chrupavku ze sloučenin zvaných agrekany a proteoglykany.

Glukosamin se podílí na stavbě kloubní chrupavky, největší množství této látky najdeme proto právě tam.

Glukosamin se také nachází v některých živočišných a jiných tkáních, včetně skořápek měkkýšů, zvířecích kostí a hub. Právě z těchto přírodních zdrojů se často vyrábějí doplňkové formy glukosaminu.

Glukosamin se často používá k léčbě a prevenci poruch kloubů, jako je třeba osteoartritida. Může se užívat perorálně (tedy ústy – jako prášek či tabletka) nebo lokálně v krému nebo masti.

Účinky glukosaminu

A jak vám glukosamin může pomoci? Podívejme se na jeho potenciální účinky.

1. Může pomoci snížit zánět

Glukosamin se často používá doplňkově k léčbě příznaků různých zánětlivých stavů. Ačkoli mechanismy glukosaminu nejsou stále úplně na sto procent pochopeny, zdá se, že zánět opravdu snižuje.

Jedna studie, která probíhala ve zkumavkách, prokázala významný protizánětlivý účinek, když byl glukosamin aplikován na buňky zapojené do tvorby kostí.

Většina výzkumu glukosaminu zahrnuje současné doplnění chondroitinem – sloučeninou podobnou glukosaminu, která se podílí také na produkci a udržování zdravé chrupavky vašeho těla. Proto se i většina doplňků stravy s glukosaminem doplňuje i chondroitinem.

Dále studie, která proběhla na více než 200 lidech spojila doplnění glukosaminu s 28% a 24% snížením dvou specifických biochemických markerů zánětu: CRP a PGE. Je třeba také poznamenat, že stejná studie zjistila 36% snížení těchto zánětlivých markerů u lidí užívajících chondroitin.

Jiné studie tyto nálezy dále rozšiřují. Mějte na paměti, že mnoho účastníků, kteří užívají chondroitin, užívá současně i glukosamin. Zůstává tedy nejasné, zda jsou výsledky poháněny samotným chondroitinem nebo kombinací obou doplňků společně. Je tedy vhodné tyto dva doplňky brát společně.

2. Podporuje zdraví kloubů

Glukosamin ve vašem těle vyskytuje přirozeně. Jednou z jeho hlavních rolí je podpora zdravého vývoje tkání mezi klouby. Kloubní chrupavka je druh hladké bílé tkáně, která zakrývá konce vašich kostí, kde se kosti setkávají a vytvářejí tak klouby. Tento druh tkáně – spolu s mazací tekutinou zvanou synoviální tekutina – umožňuje kostem volně se pohybovat přes sebe, minimalizovat tření a umožňuje tak bezbolestný pohyb v kloubech. Glukosamin pomáhá tvořit několik chemických sloučenin podílejících se na tvorbě kloubní chrupavky a synoviální tekutiny. To je pro vás velmi důležité.

Některé studie naznačují, že doplnění glukosaminu může chránit tkáň kloubů tím, že brání rozpadu chrupavky.

Jedna malá studie u 41 cyklistů zjistila, že doplňování až 3 gramy glukosaminu denně snížilo degradaci kolagenu v kolenou o 27% ve srovnání s 8% ve skupině s placebem.

A pojďme dále. Další malá studie zjistila signifikantně snížený poměr rozpadu kolagenu k markerům syntézy kolagenu v kloubech fotbalistů ošetřených 3 gramy glukosaminu denně po dobu tří měsíců.

Tyto výsledky naznačují ochranný účinek glukosaminu na kloub. Je však zapotřebí dalšího (a třeba i hlubšího výzkumu).

Glukosamin sulfát je jednou z biologických chemikálií, které tvoří kyselinu hyaluronovou, hlavní výplňovou složku kloubních kapalin a okolních tkání.

3. Často se používá k léčbě problémů a poruch kostí a kloubů

Glukosamin, jako doplněk stravy, se často užívá k léčbě různých stavů kostí a kloubů. Tato sloučenina byla specificky studována z hlediska jejího potenciálu léčit symptomy a progresi onemocnění spojené s osteoartritidou, revmatoidní artritidou a osteoporózou.

Více studií naznačuje, že doplňování glukosamin sulfátu na denní bázi může nabídnout účinnou a dlouhodobou léčbu osteoartrózy poskytnutím významného snížení bolesti a celkovým zpomalením progrese onemocnění.

Některé studie odhalily významně snížené markery revmatoidní artritidy (RA) u myší léčených různými formami glukosaminu.

Sponzorováno

Naopak jedna studie na lidech neprokázala žádné významné změny v progresi RA s použitím glukosaminu. Účastníci studie však uvedli signifikantně zlepšené symptomy.

Ranný výzkum u myší s osteoporózou také ukazuje potenciál pro použití glukosaminu jako doplňku stravy, který vede ke zlepšení pevnosti kostí.

I když jsou tyto výsledky povzbudivé, je třeba více výzkumu na lidech k úplnému pochopení mechanismů a nejlepších aplikací glukosaminu u lidí s onemocněním kloubů a kostí.

Jiná použití glukosaminu (mimo benefity pro kosti a klouby)

Přestože lidé používají glukosamin zejména k léčbě problémů s klouby, někdo jde ještě dál. Mnoho lidí používá glukosamin i k léčbě celé řady chronických zánětlivých onemocnění – vědecké poznatky na podporu takového použití jsou ale hodně omezené. Mnoho lidí si ale glukosamin chválí i při níže uvedených zdravotních problémech.

Intersticiální cystitida

Glukosamin je široce podporován jako léčba intersticiální cystitidy, což je stav spojený s nedostatkem sloučeniny glykosaminoglykanu.

Protože glukosamin je prekurzorem této sloučeniny, předpokládá se, že doplňky glukosaminu mohou pomoci spravovat intersticiální cystitidu (zdroj zde).

Bohužel chybí spolehlivá vědecká data podporující tuto teorii. Ale používá se.

Zánětlivé onemocnění střev

Podobně jako intersticiální cystitida, je i zánětlivé onemocnění střev (IBD) spojeno s nedostatkem glykosaminoglykanu. Velmi málo výzkumů podporuje názor, že glukosamin může léčit zánětlivé onemocnění střev. Studie na myších s IBD však ukázala, že doplnění glukosaminem může opravdu snížit zánět.

Nakonec je ale zapotřebí více výzkumu, aby bylo možné vyvodit jakékoli konečné závěry.

Roztroušená skleróza

Některé zdroje tvrdí, že glukosamin může být účinnou léčbou roztroušené sklerózy. Věděcký výzkum však v tomto směru stále chybí.

Glaukom (zelený zákal)

Glaukom je všeobecně považován za léčitelný glukosaminem. Některé rané výzkumy naznačují, že glukosamin sulfát může podporovat zdraví očí prostřednictvím sníženého zánětu a antioxidačních účinků na sítnici.

Naopak ale jedna malá studie naznačila, že nadměrný příjem glukosaminu může uškodit lidem s glaukomem. Celkově jsou současné výzkumy neprůkazné.

Temporomandibulární kloub

Některé zdroje tvrdí, že glukosamin je účinná terapie temporomandibulárního kloubu. Výzkum na podporu tohoto tvrzení je však nedostatečný.

Jedna malá studie prokázala významné snížení bolesti a zánětlivých markerů, jakož i zvýšenou pohyblivost čelistí u účastníků, kteří dostávali kombinovaný doplněk glukosamin sulfátu a chondroitinu.

Další malá studie neodhalila žádný významný krátkodobý účinek doplňků glukosamin hydrochloridu u lidí s tímto problémem. Bylo však zaznamenáno významné zlepšení v léčbě dlouhodobé bolesti.

Tyto výsledky studie jsou slibné, ale nenabízejí dostatek údajů, které by podporovaly jakékoli konečné závěry. Je opět zapotřebí dalšího výzkumu.

Opravdu glukosamin funguje?

Přestože jsou uváděna obecná tvrzení o pozitivních účincích glukosaminu na mnoho nemocí, dostupný výzkum podporuje jeho použití pouze pro úzkou škálu zdravotních problémů. V současné době nejsilnější důkaz podporuje použití glukosamin sulfátu pro dlouhodobou léčbu symptomů osteoartrózy.

Pokud uvažujete o použití glukosaminu, mějte na paměti kvalitu doplňku, který si vyberete. Kvalita především, na to pamatujte. Nekupujte neprověřené doplňky stravy. Nechte si poradit od odborníka, třeba od lékaře nebo od lékárníka.

Dávkování a forma

Obvyklá dávka glukosaminu je 1 500 mg za den, kterou můžete brát najednou nebo v několika menších dávkách po celý den.

Glukosaminové doplňky se často vyrábějí z přírodních zdrojů – jako jsou mušle nebo houby – nebo se vyrábějí uměle v laboratoři.

Glukosaminové doplňky jsou k dispozici ve dvou formách:

 1. Glukosamin sulfát
 2. Glukosamin hydrochlorid

Glukosamin sulfát se občas prodává také v kombinaci s chondroitin sulfátem. Většina vědeckých údajů naznačuje nejvyšší účinnost glukosamin sulfátu nebo glukosamin sulfátu v kombinaci s chondroitinem.

Možná rizika a nežádoucí účinky

Glukosaminové doplňky jsou pro většinu lidí bezpečné. Existují však určitá rizika.

Možné nežádoucí účinky bývají tyto:

 • Nevolnost a zvracení
 • Průjem
 • Pálení žáhy
 • Bolest břicha

Pokud jste těhotná nebo kojíte, neměli byste glukosamin užívat kvůli nedostatku důkazů podporujících jeho bezpečnost.

Sponzorováno

Glukosamin může zhoršovat kontrolu hladiny cukru v krvi u lidí s diabetem, i když toto riziko je relativně nízké. Pokud máte cukrovku nebo užíváte léky na cukrovku, poraďte se se svým lékařem dříve, než začnete užívat glukosamin.

A co si na toto téma ještě přečíst?

Zdroje článku a relevantní studie o glukosaminu

Líbil se vám článek? Ohodnoťte ho.

Autor článku

Daniel Borník (více o nás)

 

Dan miluje sport. Přispívá články zejména z oblasti regenerace, fyzio, cvičení a píše i o nemocech. Náš tým vám všem chce přinášet zajímavé informace ze světa zdraví, cvičení, výživy, rehabilitace a obecně zdravého životního stylu. Ve většině našich článků vycházíme z odborných studií a lékařských prací. Vždy se snažíme na studie odkazovat, ověříte si tak pravost. Více informací o nás najdete zde - mrkněte na náš tým.

Líbil se vám náš článek? Sdílejte ho, uděláte nám radost


Štítky: ,

Přečtěte si také naše další články

 

Zatím žádné komentáře

Zanechat komentář ke článku

Zpráva