Sponzorováno

Zelený zákal (glaukom) – příznaky, příčina a léčba 4.88/5 (34)

  • Glaukom je skupina očních onemocnění, která postihuje zrakový nerv a může způsobit trvalé poškození zraku, včetně slepoty, pokud není včas diagnostikována a řádně léčena. Hlavní rysy glaukomu zahrnují zvýšený oční tlak, který může poškozovat optický nerv a postupně snižovat zrakové pole.
  • Existují různé formy glaukomu, ale nejběžnější je primární glaukom s otevřeným úhlem. Tento typ se vyvíjí pomalu a často bez příznaků, dokud není poškození zraku značné. Naštěstí lze glaukom diagnostikovat pravidelnými očními vyšetřeními, která zahrnují měření očního tlaku, vyšetření zornice a optického nervu.
  • Léčba závisí na typu a závažnosti glaukomu. Proto je důležité pravidelně navštěvovat očního lékaře, aby se diagnostikovala tato onemocnění v raných stádiích, kdy lze účinněji řešit. Pokud máte zvýšené riziko glaukomu, například pokud máte rodinnou anamnézu této nemoci, měli byste podstoupit pravidelná oční vyšetření a konzultovat lékaře ohledně prevence a řízení rizikových faktorů. Glaukom může být většinou dobře kontrolován a jeho pokrok může být zastaven nebo zpomalán, pokud se správně léčí a kontroluje.
  • Léčba glaukomu zahrnuje několik přístupů: Léky: Oční kapky nebo léky, které snižují oční tlak, jsou často první linií léčby. Tyto léky mohou pomoci omezit poškození zrakového nervu. Laserová terapie: Laserová terapie, jako je laserová trabekuloplastika nebo laserová iridektomie, může být použita k otevření nebo vytvoření nového odtoku pro oční tekutinu, čímž se snižuje tlak. Chirurgie: V některých případech může být vyžadována chirurgická intervence, jako je trabekulektomie nebo implantace drenážního zařízení.

U zeleného zákalu je včasné započetí léčby velmi důležité.

U zeleného zákalu je včasné započetí léčby velmi důležité.

Zelený zákal neboli glaukom může mít mnoho příčin, ale také široké množství projevů. Ty mohou být náhlé a výrazné, nebo dlouhou dobu spíše jen plíživé, které nás nedonutí ke včasné návštěvě očního lékaře. Postupně při něm však dochází k odumírání zrakového nervu, a pokud není léčba zahájena včas, může nastat částečná či úplná ztráta zraku. Jak se tedy nemoc projevuje a existuje zde nějaká účinná prevence?

Důvody vzniku a rizikové faktory zeleného zákalu

Za běžných podmínek se tekutina v oku tvoří v řasnatém tělísku, postupuje do zadní oční komory, dále přes zornici do přední oční komory a v úhlu, který mezi sebou svírá rohovka a duhovka, dochází k jejímu odtoku. Zde je tzv. trámčina, přes kterou tekutina přestoupí do okolních cév.

Při vzniku zeleného zákalu je buď tekutiny tvořeno tolik, že odtékat nestačí, nebo je uzavřen úhel, kudy by se měla z oka dostat ven. Zvyšuje se zde tedy nitrooční tlak a postupně dochází k utlačování jednotlivých struktur oka – zejména optického nervu. To již má zřejmý dopad na kvalitu našeho zraku. Na vzniku se může podílet genetická zátěž, onemocnění může být vrozené. Větší riziko vzniku glaukomu je u osob vyššího věku. K jeho rozvoji může přispívat též onemocnění cukrovkou, psychická nestabilita a výrazný stres.

Gaukom - ilustrace

Gaukom – ilustrace

 

Prvotní příznaky zeleného zákalu

Někdy se hovoří o glaukomu s otevřeným nebo uzavřeným úhlem – dle toho, zda je možnost odtoku nitrooční tekutiny v tomto místě či nikoliv. Většinou se objevuje problém spíše s nadbytečným množstvím vytvářené tekutiny za současného možného odtékání výše zmíněným úhlem.

V tomto případě zelený zákal zprvu nepůsobí žádné velké obtíže. Nemocný nepociťuje bolest ani zatím nevnímá potíže se zrakem. Tak snadno může celý problém zaregistrovat až v momentě, kdy se jeho zrak opravdu zhorší. Postupně dochází ke změnám zorného pole jedince, objevují se zde výpadky. Po čase se zcela ztrácí periferní vidění a okraje zorného pole zabírají tmavá místa. Pokud v tuto dobu nedojde k urychlenému řešení, hrozí odumření očního nervu a spolu s ním též úplná ztráta zraku.

Uzavření komorového úhlu nastane v případě, že přední část duhovky přilne k rohovce. To se již může projevit náhlou bolestí, zamlženým viděním, silnou migrénou, zrudnutím oka, ale třeba i nevolností.

Sponzorováno

Zelený zákal a jeho léčba

Včasné započetí léčby je důležité. Je velmi podstatné odhalit onemocnění na samém počátku. Pokud nedojde k řešení dříve, než započne útlak očního nervu, nastávají nevratná poškození a změny v kvalitě vidění jsou již trvalé. V případě, že je nemoc podchycena na samém počátku a hned se začne s léčbou, ve většině případů se zcela předejde poškození zraku. Pokud však je již zrakový nerv poškozen, je možné jen předejít dalšímu zhoršení. Změny do počátku léčby jsou však již nevratné.

1. Léky užívané při zeleném zákalu

Léky užívané při řešení zeleného zákalu se nazývají antiglaukomatika. Využívají se preparáty snižující tvorbu nitrooční tekutiny a látky, které urychlí její odtok. Léky se užívají nejčastěji ve formě očních kapek. Dále bývá využit laser nebo operativní léčba. Chirurgické řešení se volí až v situacích, kdy předchozí dvě metody nejsou účinné. Stejně jako při použití laseru, i zde je cílem zlepšení cirkulace tekutiny a následné snížení nitroočního tlaku.

Pokud konzervativní léčba kapkami nezabere, je třeba přistoupit k radikálnějším postupu.

2. Paprskový laser

Možnosti laserového paprsku jsou v léčbě glaukomu silně omezené a ne u každého pacienta se ošetření provádí. Posouzení je věcí lékaře – specialisty. Nejčastějším laserovým zákrokem je vytvoření otvoru v duhovce očí s glaukomem úzkého úhlu. Další použití laserového paprsku není tak úspěšné, daří se však vyvíjet nové techniky s novými druhy laserů.

3. Operace – chirurgické řešení

Pokud ani kombinace laserové a konzervativní léčby nedokáže dostatečně výšku nitroočního snížit, je operace nezbytná. Cílem mikrochirurgické metody je snížit nitrooční tlak vytvořením nových cest pro odtok nitrooční tekutiny z oka. Snahy směřují k minimalizaci nežádoucích účinků léčby a objevují se různé druhy operací. Jednou z nich je i operace s použitím silikonových drenážních implantátů. V tomto případě nitrooční mok odtéká z oka silikonovou kanylou, tedy speciální trubičkou pod spojivkou, kde se vstřebává. Destruktivní chirurgické léčebné postupy dokáží snížit tvorbu nitrooční tekutiny a tím i velikost tlaku. Principem je omezení tkáně tvořícího nitrooční tekutinu v oku laserem nebo pomocí mrazicí sondy.

Někdy je nutné provést i mikrochirurgický zákrok. Na druhém oku se většinou objeví určité anatomické předpoklady podobného vývoje, a proto se preventivně ošetřuje i druhé oko.

Rizikové faktory pro zelený zákal

  • Věk nad 45-50 let
  • Dědičnost (pokud již je toto onemocnění v rodině
  • Krátkozrací, diabetici
  • Lidé se srdečně-cévním onemocněním
  • Lidé tmavší pleti

Preventivní prohlídky

Ideální je odbourat rizikové faktory vzniku zeleného zákalu. Pomoci může zdravý životní styl, při léčbě cukrovkou je důležité dbát na stanovený léčebný režim. Velmi podstatné je pravidelně docházet na kontroly k očnímu lékaři. Toto bývá doporučováno zejména lidem nad 40 let věku. Lékař bezbolestně, rychle a velmi snadno zjistí hodnotu nitroočního tlaku, a pokud je vyšší než jeho fyziologická hodnota, provede další nutná vyšetření.

TIP: Přečtěte si také o šedém zákalu

Životní styl a glaukom

I když to může vypadat nepravděpodobně, velkou roli v prevenci tohoto onemocnění hraje správná životospráva. Sportovci, lidé fyzicky pracující a psychicky vyrovnaní bývají touto chorobou postiženi méně často. Snížení nadváhy, pravidelná fyzická aktivita, dostatečný příjem zeleniny a ovoce, nižší podíl tuků ve stravě sice nemohou ovlivnit genetické zatížení nebo anatomické změny, ale podstatnou měrou mohou přispět k udržení rovnováhy v našem těle, a tedy i v oku. Oko má autoregulace schopnost a v otázce složitosti mu může konkurovat jen mozek. Je schopno dlouhodobě regulovat velké výkyvy v zásobování živinami. A právě díky tomu mu můžeme pomoci ubránit se glaukomu. Pacient tak může dodržováním rad lékaře a správným způsobem života glaukomu dlouhou dobu vzdorovat. Nejlepší prevencí je však nechat se občas podrobně vyšetřit u svého obvodního očního lékaře.

Kde si o zeleném zákalu přečíst více?

VIDEO: Zelený zákal (glaukom) – onemocnění oka vedoucí k postupnému poškození zrakového nervu

Sponzorováno

Studie a zdroje článku

Líbil se vám článek? Ohodnoťte ho.

Autor článku

Daniel Borník (více o nás)

 

Dan miluje sport. Přispívá články zejména z oblasti regenerace, fyzio, cvičení a píše i o nemocech. Náš tým vám všem chce přinášet zajímavé informace ze světa zdraví, cvičení, výživy, rehabilitace a obecně zdravého životního stylu. Ve většině našich článků vycházíme z odborných studií a lékařských prací. Vždy se snažíme na studie odkazovat, ověříte si tak pravost. Více informací o nás najdete zde - mrkněte na náš tým.

Líbil se vám náš článek? Sdílejte ho, uděláte nám radost


Štítky: ,

Přečtěte si také naše další články

 

Zatím žádné komentáře

Zanechat komentář ke článku

Zpráva