Sponzorováno

Poruchy, nemoci a problémy mozku – co vše ho může trápit? 4.89/5 (19)

Poruchy, nemoci a problémy mozku - co vše ho může trápit?

Co jsou poruchy mozku?

Váš mozek je takovým řídícím centrem vašeho těla. Je součástí nervového systému, který zahrnuje také míchu a velkou síť nervů a neuronů. Nervový systém společně ovládá takřka vše – od vašich smyslů, až po svaly v celém těle.

Když je váš mozek poškozen, může to ovlivnit mnoho různých věcí, včetně vaší paměti, vašeho vnímání a dokonce i vaší osobnosti

Poruchy mozku zahrnují jakékoli stavy nebo postižení, která ovlivňují váš mozek. To zahrnuje problémy, které jsou způsobeny těmito faktory:

 • nemoc
 • genetika
 • traumatické zranění

Jedná se o širokou kategorii poruch, které se velmi liší podle příznaků a závažnosti. Pokračujte v čtení a dozvíte se o některých z největších kategorií poruch a problémů mozku.

Ať už se jedná o cévní mozkovou příhodu neboli mozkovou mrtvici, poranění mozku a krvácení do mozku, roztroušenou sklerózu, Alzheimerovu nebo Parkinsonovu chorobu, dětskou mozkovou obrnu, nemoci mozku jsou velmi závažné, chronické a obvykle neléčitelné klasickými léčebnými postupy. Standardní medicína umí pouze mírnit jejich projevy a symptomy.

Jaké jsou různé typy mozkových poruch?

Poranění mozku

Poranění mozku je často způsobeno tupým traumatem. Trauma může poškodit mozkovou tkáň, neurony a nervy. Toto poškození ovlivňuje schopnost vašeho mozku komunikovat se zbytkem těla. Mezi příklady poranění mozku patří:

 • hematomy (krevní výron v hlubších tkáních spojený s otokem)
 • krevní sraženiny
 • pohmožděniny nebo pohmoždění mozkové tkáně
 • mozkový edém nebo otok uvnitř lebky
 • otřesy mozku

Příklady příznaků poranění mozku jsou tyto:

 • zvracení
 • nevolnost
 • řečové potíže
 • krvácení z ucha
 • otupělost
 • ochrnutí
 • ztráta paměti
 • problémy s koncentrací

Později můžete vyvinout:

 • vysoký krevní tlak
 • nízká srdeční frekvence
 • dilatace zornice
 • nepravidelné dýchání

V závislosti na typu poranění, které máte, může léčba zahrnovat léky, rehabilitaci nebo operaci mozku.

Asi polovina lidí s těžkým poraněním mozku potřebuje operaci k odstranění nebo opravě poškozené tkáně nebo ke zmírnění tlaku. Lidé s menšími poraněními mozku možná nebudou potřebovat žádnou léčbu, kromě léčby bolesti.

Mnoho lidí s poraněním mozku potřebuje rehabilitaci. Ta může zahrnovat tuto podobu:

Mozkové nádory

Někdy se v mozku tvoří nádory a ty mohou být velmi nebezpečné. Říká se jim primární mozkové nádory. V jiných případech se rakovina někde jinde ve vašem těle šíří do mozku. Nazývají se sekundární nebo metastatické nádory mozku.

Mozkové nádory mohou být buď maligní (rakovinné) nebo benigní (nerakovinné). Lékaři klasifikují nádory na mozku jako stupně 1, 2, 3 nebo 4. Vyšší čísla označují agresivnější nádory.

Příčina mozkových nádorů je do značné míry neznámá. Mohou se objevit u lidí v jakémkoli věku. Příznaky mozkových nádorů závisí na velikosti a umístění nádoru. Mezi nejčastější příznaky mozkových nádorů patří:

 • bolesti hlavy
 • záchvaty
 • necitlivost nebo brnění v pažích nebo nohou
 • nevolnost
 • zvracení
 • změny osobnosti
 • potíže s pohybem nebo rovnováhou
 • změny sluchu, řeči nebo zraku

Typ léčby, kterou dostanete, závisí na mnoha různých faktorech, jako je velikost nádoru, váš věk a celkové zdraví. Hlavní typy léčby mozkových nádorů jsou:

Neurodegenerativní onemocnění

Neurodegenerativní onemocnění způsobují, že se váš mozek a nervy časem zhoršují. Mohou změnit vaši osobnost a způsobit zmatek v hlavě. Mohou také zničit mozkovou tkáň a nervy.

S přibývajícím věkem se mohou vyvinout některá onemocnění mozku, například Alzheimerova choroba. Takové nemoci mohou pomalu narušit vaši paměť a myšlenkové procesy. Jiné nemoci, jako je Tay-Sachsova choroba, jsou genetické a začínají v raném věku. Mezi další běžná neurodegenerativní onemocnění patří:

Mezi nejčastější příznaky neurodegenerativních onemocnění patří:

 • ztráta paměti
 • zapomnětlivost
 • apatie
 • úzkost
 • změny nálady

Neurodegenerativní onemocnění způsobují trvalé poškození, takže se příznaky s postupujícím onemocněním zhoršují. Je také pravděpodobné, že se v průběhu času objeví nové příznaky.

Léčba neurodegenerativních onemocnění neexistuje, ale léčba může stále pacientovi pomoci. Léčba těchto onemocnění se snaží zmírnit příznaky a udržet kvalitu života. Léčba často zahrnuje použití léků ke kontrole příznaků.

Duševní poruchy

Duševní poruchy nebo duševní nemoci představují velkou a různorodou skupinu stavů, které ovlivňují vaše vzorce chování. Mezi nejčastěji diagnostikované duševní poruchy patří:

Příznaky duševních poruch se liší podle stavu. Různí lidé mohou stejné duševní poruchy zažít velmi odlišně. Měli byste se poradit se svým lékařem, pokud si všimnete změny ve vašem chování, vzorcích myšlení nebo náladách.

Dva hlavní typy léčby duševních poruch jsou léčba a psychoterapie. Různé metody fungují lépe pro různé podmínky. Mnoho lidí zjistí, že kombinace obou je nejúčinnější.

Pokud si myslíte, že byste mohli mít duševní poruchu, je důležité se poradit se svým lékařem, aby vám navrhl léčebný plán, který vám bude vyhovovat. K dispozici je mnoho zdrojů – nepokoušejte se samoléčit – to většinou opravdu nefunguje.

Sponzorováno

Jaké jsou rizikové faktory pro mozkové poruchy?

Poruchy mozku mohou postihnout kohokoli. Rizikové faktory se u různých typů poruch mozku liší.

Traumatické poranění mozku je nejčastější u dětí do 4 let, mladých dospělých ve věku od 15 do 25 let a dospělých ve věku 65 let a starších.

Mozkové nádory mohou postihnout lidi v jakémkoli věku. Vaše osobní riziko závisí na vaší genetice a vystavení rizikovým faktorům prostředí, jako je záření.

Starší věk a rodinná anamnéza jsou nejvýznamnějšími rizikovými faktory pro neurodegenerativní onemocnění.

Duševní poruchy jsou velmi časté. Asi 1 z 5 dospělých Evropanů má nějaký problémový duševní stav. Vaše riziko může být vyšší, pokud:

 • máte rodinnou anamnézu duševních chorob
 • máte nebo jste měli traumatické nebo stresující životní zkušenosti
 • jste v minulosti ve velkém užívali alkohol nebo drogy
 • máte nebo jste měli traumatické poranění mozku

Infekce v oblasti mozku

Onemocnění mozku v kategorii infekcí zahrnují:

Meningitida: Zánět výstelky kolem mozku nebo míchy, obvykle v důsledku infekce; Častými příznaky jsou ztuhlost krku, bolest hlavy, horečka a zmatenost.

Encefalitida: Zánět mozkové tkáně, obvykle způsobený virovou infekcí; meningitida a encefalitida se často vyskytují společně, což se nazývá meningoencefalitida.

Mozkový absces: Kapsa infekce v mozku, obvykle způsobená bakteriemi; antibiotika a chirurgický odtok oblasti jsou často nutné.

Mozkové choroby: Záchvaty

Do kategorie záchvatů mozkových onemocnění je zahrnuta epilepsie, stav charakterizovaný opakujícími se záchvaty způsobenými abnormální a nadměrnou elektrickou aktivitou v mozku. Poranění hlavy, infekce mozku a mrtvice mohou také způsobit epilepsii.

Mozek a cévní (krevní cévy) problémy

Onemocnění mozku spojená s onemocněním cév zahrnují:

Cévní mozková příhoda: Tok krve a kyslík jsou náhle přerušeny do oblasti mozkové tkáně, která pak začne umírat. Část těla ovládaná poškozenou oblastí mozku (například paže nebo noha) již nemusí správně fungovat. Mrtvice může způsobit problémy se zrakem, řečí, chůzí a vjemy.

Ischemická cévní mozková příhoda: Krevní sraženina se náhle vyvine v tepně nebo se vytvoří jinde v jiné tepně a odlomí se a uvízne v mozkových cévách, čímž zablokuje průtok krve a způsobí mrtvici.

Hemoragická cévní mozková příhoda: Krvácení v mozku vytváří přetížení a tlak na mozkovou tkáň, zhoršuje zdravý průtok krve a způsobuje mozkovou příhodu.

Cerebrovaskulární onemocnění (CVA): Jiný název pro cévní mozkovou příhodu.

Přechodný ischemický záchvat (TIA): Dočasné přerušení průtoku krve a kyslíku do části mozku; příznaky jsou podobné těm po cévní mozkové příhodě, ale zcela vymizí (obvykle do 24 hodin) bez poškození mozkové tkáně.

Mozkové aneuryzma: Tepna v mozku má slabou oblast, která bobtná jako balón. Ruptura aneuryzmatu mozku způsobuje mrtvici v důsledku krvácení.

Subdurální hematom: Krvácení na povrchu mozku; subdurální hematom může vyvíjet tlak na mozek a způsobovat neurologické problémy.

Epidurální hematom: Krvácení mezi lebkou a tvrdou výstelkou mozku; krvácení je obvykle z tepny, obvykle krátce po poranění hlavy. Počáteční mírné příznaky mohou rychle postupovat do bezvědomí a smrti, pokud nejsou léčeny. Toto se také označuje jako extradurální hematom.

Intracerebrální krvácení: Jakékoli krvácení do mozku, ke kterému může dojít po traumatickém poranění nebo mrtvici v důsledku vysokého krevního tlaku

Mozkový edém: Otok mozkové tkáně, který může být způsoben různými příčinami, včetně reakce na poranění nebo nerovnováhu elektrolytů.

Mozkové choroby a autoimunitní stavy

Onemocnění mozku spojená s autoimunitními stavy jsou například tato:

Vaskulitida: Zánět mozkových cév; Může dojít ke zmatení, záchvatům, bolestem hlavy a bezvědomí.

Roztroušená skleróza: Imunitní systém omylem napadá a poškozuje vlastní nervy těla. Svalové křeče, únava a slabost jsou příznaky. Roztroušená skleróza se může vyskytovat při periodických záchvatech nebo může být trvale progresivní.

Jak jsou diagnostikovány poruchy mozku?

Váš obvodní lékař nebo neurologický specialista mohou diagnostikovat poruchu mozku.

Lékař pravděpodobně provede neurologické vyšetření, aby zkontroloval váš zrak, sluch a rovnováhu. Váš lékař může také získat obrázky vašeho mozku, aby jim pomohl s diagnostikou. Nejběžnější diagnostické zobrazovací nástroje jsou CT, MRI a PET.

Lékař může také potřebovat studovat tekutinu z mozku a míchy – tzv. mozkomíšní mok. To lékaři pomáhá najít krvácení do mozku, infekce a další abnormality.

Poruchy duševního zdraví jsou obvykle diagnostikovány na základě vyhodnocení vašich příznaků a anamnézy.

Jaký je dlouhodobý výhled pacientů s mozkovou poruchou?

Mozek je řídícím centrem těla. Ovládá myšlenky, paměť, řeč a pohyb. Reguluje funkci mnoha orgánů. Když je mozek zdravý, pracuje rychle a automaticky. Pokud však nastanou problémy, mohou být příznaky zničující.

Příznaky onemocnění mozku se velmi liší v závislosti na konkrétním problému. V některých případech je poškození trvalé. V jiných případech může léčba, jako je chirurgický zákrok, léky nebo fyzikální terapie, napravit zdroj problému nebo zlepšit příznaky.

Výhled lidí s mozkovými poruchami závisí na typu a závažnosti mozkové poruchy. Některé stavy lze snadno léčit léky a terapií. Například miliony lidí s duševními poruchami žijí naprosto normální život.

Jiné poruchy, jako jsou neurodegenerativní onemocnění a některá traumatická poranění mozku, nelze léčit. Lidé s těmito stavy často čelí trvalým změnám ve svém chování, mentálních schopnostech nebo koordinaci. V těchto případech se léčba pokusí pomoci vám zvládnout nemoc a zachovat si co nejvíce nezávislosti.

Co si dále přečíst o lidském mozku?

VIDEO: Poruchy mozku – Vít Syrový

Sponzorováno

Zdroje článku a studie o mozku

Sponzorováno

Líbil se vám článek? Ohodnoťte ho.

Autor článku

Daniel Borník (více o nás)

 

Dan miluje sport. Přispívá články zejména z oblasti regenerace, fyzio, cvičení a píše i o nemocech. Náš tým vám všem chce přinášet zajímavé informace ze světa zdraví, cvičení, výživy, rehabilitace a obecně zdravého životního stylu. Ve většině našich článků vycházíme z odborných studií a lékařských prací. Vždy se snažíme na studie odkazovat, ověříte si tak pravost. Více informací o nás najdete zde - mrkněte na náš tým.

Líbil se vám náš článek? Sdílejte ho, uděláte nám radost


Štítky: ,

Přečtěte si také naše další články

 

1 komentář u článku “Poruchy, nemoci a problémy mozku – co vše ho může trápit?”

 1. Helena Čámská napsal:

  Příliš ustaraná osoba nemá moc přátel, protože působí na lidi zvláštním dojmem. Spíš se jí lidé smějí a dělají ji naschvály. Dostala se do situace, že ji vznikla jakási fobie. Uvažuji nad tím, co by se dalo podniknout jako pomoc.

Zanechat komentář ke článku

Zpráva