Sponzorováno

Peyronieho choroba – příznaky, příčiny a léčba 4.84/5 (32)

  • Peyronieho choroba, známá také jako induratio penis plastica, je zdravotní stav, který postihuje muže a způsobuje abnormální zakřivení penisu. Toto zakřivení je způsobeno tvorbou fibrózní jizvové tkáně v tunice albuginea, což je obalová vrstva, která obklopuje tkáň penisu.
  • Peyronieho choroba může mít několik nepříjemných příznaků a projevů: Zakřivený penis: Jedním z hlavních příznaků je zakřivení penisu během erekce. Zakřivení může být mírné až velmi výrazné, a směr zakřivení může být různý. Bolest: Mnoho mužů s Peyronieho chorobou může pociťovat bolest během erekce, zejména na místě jizvové tkáně. Potíže s erekcí: U některých mužů může Peyronieho choroba způsobit potíže s dosažením nebo udržením erekce. Změny v délce a obvodu penisu: Jizvová tkáň může způsobit zkrácení nebo zúžení penisu.
  • Přesná příčina Peyronieho choroby není zcela známá, ale předpokládá se, že některé mikrotraumata penisu mohou být spouštěcím faktorem. Některé z těchto mikrotraumat zahrnují opakované zranění penisu během sexu nebo jiných aktivit, což může způsobit jizvovou tkáň.
  • V některých případech může být nutný chirurgický zákrok, aby se odstranila jizva a obnovila normální anatomie penisu.

Peyronieho chorobaPeyronieho choroba je zjizvení vazivové tkáně uvnitř penisu, které způsobuje zakřivení a bolestivou erekci. Plastická indurace penisu (morbus Peyronie) je onemocnění, které postihuje muže nejčastěji ve věku od třiceti let výše. S věkem jeho četnost stoupá. Nemocnému způsobuje často značné fyzické i psychické utrpení.

Tato choroba způsobuje u mužů stres a úzkost

Penisy se liší tvarem a velikostí. Mít určité zakřivení během erekce je běžné a není nutně důvodem k obavám. Nicméně, u některých mužů, Peyronieho choroba způsobuje významný ohyb nebo bolest. To může zabránit mužům mít sex nebo je ztíženo dosažení nebo udržení erekce (erektilní dysfunkce). U mnoha mužů, Peyronieho choroba způsobuje stres a úzkost. U malého procenta mužů, Peyronieho choroba zmizí sama od sebe, ale ve většině případů, je tento stav stabilní nebo se zhoršuje. Léčba může být nutná v případě, že zakřivení je natolik závažné, že brání pohlavnímu styku.

Peyronieho choroba a příznaky

Příznaky Peyronies se mohou objevit náhle, nebo se rozvinout postupně. Nejčastější příznaky zahrnují:

1. Zjizvená tkáň. Jizvy (plaky) spojené s Peyronieho chorobou je cítit pod kůží penisu jako ploché hrudky nebo pásma tvrdého tkáně.

2. Významný ohyb penisu. Penis může být zakřivený nahoru, dolů nebo směřuje na stranu. V některých případech, vztyčený penis se může zužovat, mohou se na něm vytvářet prohlubně, nebo má tvar přesýpacích hodin.

3. Problémy s erekcí. Peyronieho nemoc může způsobit problémy s dosažením nebo udržením erekce (erektilní dysfunkce).

4. Zkrácení penisu. Penis může být kratší, v důsledku Peyronieho choroby.

5. Bolest. Bolest může být přítomna s nebo bez erekce.

Zakřivení spojené s Peyronieho chorobou se může postupně zhoršovat. V určitém okamžiku se však u většiny mužů stabilizuje. Také se u většiny mužů bolest při erekci zvyšuje během jednoho až dvou let, ale zjizvená tkáň a zakřivení zůstávají stejné. U pár lidí se zakřivení a bolest zlepší bez léčby.
 

Kdy navštívit lékaře? A jaká je příčina?

Pokud bolest nebo zakřivení penisu brání mít sex nebo způsobuje úzkost, je třeba vyhledat lékaře.

Příčina Peyronieho choroby není zcela známa, ale zdá se, že ji ovlivňuje celá řada faktorů. Peyronieho choroba obecně vyplývá z opakovaného poranění penisu. Například, je možné, že penis se při sexu, atletické činnosti nebo v důsledku nehody poškodí. Nicméně, nejvíce často lidé nezmiňují konkrétní poranění penisu. Během procesu hojení se na tkáni tvoří jizvy, který by mohly následně vést k uzlíkům, které mohou způsobit rozvoj zakřivení. Každá strana penisu obsahuje houbovitou trubici, která obsahuje mnoho malých cév. Když se muž vzruší, průtok krve do těchto komor se zvyšuje. Vzhledem k tomu, že jsou komory naplněné krví, penis se rozšiřuje, narovná a ztuhne do erekce. V případě Peyronieho nemoci, když se penis vztyčí, region s jizvou již není tak elastický a proto se nenatáhne do požadované podoby, což následně způsobí ohyb penisu, případně i bolest.

U některých mužů se Peyronieho choroba rozvíjí postupně a nezdá se být v souvislosti se zraněním. Vědci zkoumají, zda by mohla být tato nemoc spojena s vrozenou vlastností nebo určitými hygienickými podmínkami.

Menší zranění penisu nemusí vždy vést k této chorobě, avšak různé faktory mohou přispět ke špatnému hojení rány a zjizvení tkáně. Mezi tyto faktory patří:

1. Dědičnost.
2. Jiná onemocnění. Například častěji muži, kteří mají Peyronieovou chorobou mají také stav známý jako Dupuytrenova kontraktura.
3. Věk. Prevalence se zvyšuje s věkem. Věkové změny v tkáních mohou v případě poranění zhoršené hojení ran.
Dalšími faktory, včetně některých veterinárních podmínek, kouření a některé typy operací prostaty, mohou být spojeny s Peyronieho chorobou.

Sponzorováno

Komplikace Peyronieho onemocnění

Komplikace Peyronieho onemocnění mohou zahrnovat:
– Neschopnost mít pohlavní styk
– Obtížnost dosažení nebo udržení erekce (erektilní dysfunkce)
– Úzkost nebo stres ze sexuálních schopností či o vzhled penisu
– Narušení vztahu se svým sexuálním partnerem
– Obtížnost při početí dítěte, protože styk je těžký nebo nemožný

TIP: Víte, co je to parafimóza?

Léčba této choroby

U méně závažných případů se postupuje spíše konzervativně a zkouší se různé preparáty a léky (vitamin E, interferony, pentoxyfylin, koenzym Q10 a další). Jejich účinky jsou nicméně nepříliš přesvědčivé. Záleží to na individuálním účinku (u každého jiné).

Pokročilejší formy nemoci se léčí chirurgicky. Chirurgický zákrok má za úkol vrátit penis do normálního tvaru, čehož je většinou dosaženo, v určitém procentu případů bohužel na úkor citlivosti penisu a přetrvávání (nebo zhoršení) poruchy erekce.

Plastická operace

Postihuje obvykle muže od 30. roku, ale ani mladší muži nejsou, žel, uchráněni. Jeho četnost s věkem však stoupá. Poprvé toto onemocnění popsal v roce 1743 Francois Gigot de la Peyronie – osobní lékař Ludvíka XIV.

Napříč věkem to bývá asi 1 – 2 % mužů, kterým toto onemocnění velmi komplikuje život a to jak nálezem na penisu, tak psychickými a párovými obtížemi, ke kterým může nemoc vést. Mnoho z mužů však nenavštíví lékaře díky neochotě k vyšetření nebo také díky nezvyklým příznakům.

Ty bývají u pacientů různě vyjádřeny: nejčastěji si muž vyhmatá tuhé ložisko kdekoli na penisu (v obalech topořivých těles), může to být na horní ploše penisu, ale i po jeho stranách, tato ložiska mohou bolet – a to v klidu nebo při erekci, která může být díky těmto ložiskům také zhoršená (zhoršuje se možnost prokrvení penisu). Nejvíce zatěžující a mnohdy znemožňující pohlavní život (nemožností zavedení penisu do pochvy) bývá ohyb penisu – ten nejčastěji mění směr penisu nahoru k podbřišku, ale také do strany vlevo či vpravo.

Podstata onemocnění je jasná, v obalech penisu se tvoří tuhá jizevnatá ložiska (fibróza), jedná se vlastně o nepřiměřenou aktivaci procesu hojení ran. Důvody jsou ale dodnes ne zcela jasné. Hlavním důvodem bývá poranění penisu při pohlavním styku a jeho hojení, dalšími faktory bývají celková onemocnění – ateroskleróza, cukrovka, vysoký tlak, některé léky na tato onemocnění (betablokátory, ale také barbituráty), nedostatek vitamínu E, ale spekuluje se také o možnosti autoimunitního onemocnění.

Vyšetření nebývá náročné, po dotazech a tělesném vyšetření je obvykle doplněno ultrazvukové vyšetření penisu, výhodou bývá, pokud muž lékaři ukáže, jak je penis deformován i v erekci (např. fotografie), potom nemusí být erekce uměle vyvolávána v ordinaci pomocí léků aplikovaných přímo do penisu. Někdy je dokonce potřeba doplnit podrobnější zobrazovací vyšetření tkání penisu a jeho okolí pomocí magnetické rezonance.

Léčba Peyronieho choroby vyžaduje velkou trpělivost pacienta i lékaře, je limitována účinností jednotlivých metod, dosud byla používána léčiva, o kterých je známo, že zabraňují zhoršování jednotlivých příznaků, nebo je mohou stabilizovat. Jedná se přitom o léky, které nejsou určeny primárně k léčbě tohoto onemocnění, ale která se na základě dlouhodobých zkušeností doporučují a některý z příznaků (nebo všechny) dokážou zlepšit. Mohou však mít i nepříjemné vedlejší účinky. Tyto léky se podávají obvykle v podobě tablet nebo injekcí aplikovaných přímo do ložiska plastické indurace v obalech topořivých těles penisu.

Náročnějším řešením bývají operace. Ty se provádějí u těch pacientů, kde selhává předchozí místní léčba, také u mužů, kteří mají výrazný ohyb penisu (mnohdy znemožňující zavedení do pochvy při snaze o pohlavní styk). Tyto náročné operace mohou, v závislosti na typu ohybu penisu, úd zkrátit, nebo mírně prodloužit, vždy je zapotřebí odstraněnou část obalu penisu nahradit nějakým náhradním štěpem (z tkáně tělu vlastní nebo umělým materiálem). Operace mohou mít i nepříjemné důsledky – ztráta citlivosti penisu nebo dokonce zhoršení erekce.

Další možností léčby se ukazuje aplikace rázových vln do oblasti ložiska ve stěně penisu, podle dlouhodobých zkušeností je vhodná pouze pro léčbu bolesti a poruchy erekce, výrazněji neovlivňuje ohyb penisu, který však obvykle mužům vadí nejvíce.

Sponzorováno

Žhavou novinkou a nadějí pro pacienty jsou injekce do ložiska v penisu, a to s cílenou léčbou tohoto vzácného onemocnění. Nejen, že dokážou onemocnění stabilizovat, ale látka v injekci obsažená dokáže po opakovaném podání ložisko pomalu rozpustit. Spolu s určitými manévry a „cvičením“ penisu, které provádí muž mezi jednotlivými injekcemi, bývá dosaženo výrazného zlepšení ve velkém procentu případů. Dosud se jedná o léčbu, která však není hrazena z prostředků veřejného zdravotního pojištění.

Co si o této chorobě a její léčbě ještě přečíst?

Studie a zdroje článku

Líbil se vám článek? Ohodnoťte ho.

Autor článku

Daniel Borník (více o nás)

 

Dan miluje sport. Přispívá články zejména z oblasti regenerace, fyzio, cvičení a píše i o nemocech. Náš tým vám všem chce přinášet zajímavé informace ze světa zdraví, cvičení, výživy, rehabilitace a obecně zdravého životního stylu. Ve většině našich článků vycházíme z odborných studií a lékařských prací. Vždy se snažíme na studie odkazovat, ověříte si tak pravost. Více informací o nás najdete zde - mrkněte na náš tým.

Líbil se vám náš článek? Sdílejte ho, uděláte nám radost


Štítky:

Přečtěte si také naše další články

 

Zatím žádné komentáře

Zanechat komentář ke článku

Zpráva