Sponzorováno

Hydroponické pěstování – co je to? Jde to doma? A jak na to? 4.85/5 (13)

 • Základním konceptem hydroponické farmy je, že voda při pěstování nahrazuje půdu. Poté se do vody přidávají roztoky, které poskytují snadno dostupné živiny pro růst rostliny.
 • Hydroponie je tedz technika pro pěstování rostlin bez půdy, za použití pouze vody, živného roztoku a média k udržení rostlin na svém místě.
 • Živiny přidané do vody mohou bát třeba fosfor, dusík, vápník, draslík a mnoho dalších, v závislosti na potřebách pěstovaných rostlin.
 • Ačkoli různé formy hydroponie byly praktikovány již několik tisíc let, teprve za posledních 100 let byla věda za hydroponií plně pochopena.
 • Hydroponie je součástí širšího úsilí o zvýšení efektivity zemědělství, výnosů a snížení nákladů na produkci potravin.

Hydroponie je pěstování rostlin bez půdy v živném roztoku.

Hydroponie je pěstování rostlin bez půdy v živném roztoku.

Hydroponický systém vám dává úplnou kontrolu nad živinami, které vaše rostliny přijímají. Jsou ale hydroponické pěstování a hydroponické živiny bezpečné pro životní prostředí i pro rostliny samotné? Jednoduchá odpověď je: Ano… pokud používáte vhodné živiny a rozumíte, jak je správně zlikvidovat. Různé rostliny vyžadují různé živiny v každé fázi růstu a poměry jsou také nesmírně důležité. Ale začněme od začátku.

Co je to hydroponie?

Hydroponie je pěstování rostlin bez půdy v živném roztoku. Hydroponie je tedy způsob pěstování plodin a rostlin, kdy se v procesu pěstování vynechá klasická půda, ale rostlinky pěstujete v jiném materiálu a ve vodě bohaté na živiny.

Existuje několik přístupů k navrhování hydroponických systémů, ale základní prvky jsou vždy v podstatě stejné. Namísto použití půdy závisí hydroponie na roztoku bohatém na živiny na bázi vody. Tato myšlenka se může zdát jako nový „hack“, ale ve skutečnosti zde v nějaké formě existuje již tisíce let a pomohla umožnit růst populace, protože dostupnost orné půdy klesá.

Proč je hydroponie bezpečná pro výrobu a lidskou spotřebu

Hydroponický systém tedy dodává živiny přímo vašim rostlinám bez potřeby půdy bohaté na živiny. Zatímco při tradičním pěstování plodin je půda účinným zdrojem živin, je dále také bohatým zdrojem škůdců, půdních chorob a potenciálně nebezpečných teplotních výkyvů. A často musíte používat agrsivní pesticidy, abyste zajistili bohatou úrodu. Což také není úplně dobře.

S hydroponickým roztokem potřebujete pouze vodu a živiny. Je to mnohem snazší a čistší řešení a nemusíte se obávat, že by do vašich plodin nebo bezprostředního okolí pronikly cizí nečistoty.

Proč je hydroponie bezpečná pro životní prostředí

Hydroponie je ekologické řešení hned z několika důvodů.

 • Vyžaduje pouze 10 % vody, kolik byste potřebovali pro pěstování v půdě. V hydroponickém systému se přívod vody opakovaně cykluje, aby rostlinám dodal živiny, takže dochází k mnohem menším ztrátám vody.
 • Většina hydroponických systémů nevyžaduje žádné pesticidy. Pesticidy mají nejen nepříznivé účinky na zdraví; mohou také poškodit místní ekosystém poškozováním půdy, zabíjením okolních rostlin a dokonce ohrožením zvířat (jako jsou ptáci).
 • Hydroponické systémy nevyžadují ornici, takže nehrozí eroze půdy. Půda využívaná k zahradničení se musí neustále obdělávat a časem se půda stává nepoužitelnou. Hydroponické zahradničení vám umožňuje zachovat tuto cennou půdu.

Při nákupu hydroponických živin byste si samozřejmě měli vždy přečíst etiketu na produktech pro hydroponii. Ujistěte se, že vaše živiny jsou vyráběny s ohledem na bezpečnost a udržitelnost.

Je PVC bezpečné pro hydroponii?

Pokud kupujete hydroponický systém, měli byste se vyhnout těm, které jsou vyrobeny z polyvinylchloridu (PVC), protože tyto materiály jsou významným zdrojem chlorovaných toxinů. Mnoho lidí miluje systémy na bázi PVC, protože jsou nákladově efektivní a moc často se neucpávají, ale standardní plastové (z jiných plastů, ne z PVC) a kovové systémy jsou lepší.

PVC obsahuje ftaláty, které jsou spojovány s vrozenými vadami, rakovinou varlat, jaterními problémy a zvýšeným rizikem rakoviny prsu. PVC také obsahuje další toxiny jako olovo, kadmium a organocíny. Nechcete, aby tyto toxiny pronikaly do vašich potravin, takže je nejlepší se systémům PVC úplně vyhnout.

Jak si vybrat látky a živiny pro bezpečné hydroponické pěstování

Při nákupu hydroponických živin se samozřejmě vždy ujistěte, že je roztok určen pro použití v hydroponickém systému. Nekupujte živiny určené pro půdu. Půda má své vlastní složení živin, a proto má velmi odlišné požadavky než hydroponický systém.

Dobrý hydroponický roztok bude obsahovat různé druhy živin potřebné pro růst rostliny i bez půdy. Například půda je vynikajícím zdrojem dusíku, a proto nutriční roztoky specifické pro půdu nebudou obsahovat mnoho dusíku. Ale hydroponické systémy vyžadují dusík ve formě dusičnanů, protože zde neexistuje žádná půda, ze které by se daly tyto látky dostat. Takže hydroponický živný roztok bude bohatý na tento prvek.

Poměr NPK

Při nákupu živin vždy začněte tím, že se podíváte na poměr NPK.

 • dusík (N)
 • fosfor (P)
 • draslík (K)

Na obalu bude obvykle uveden poměr NPK jako tři čísla oddělená pomlčkami, např. 6-5-5. To představuje procento každé živiny obsažené v roztoku. Pokud je tedy poměr NPK 6-5-5, díváte se na 6 % dusíku, 5 % fosforu a 5 % draslíku.

5-5-5 nebo 6-5-5 NPK je obecně bezpečný pro většinu rostlin. Před nákupem si však vždy svou konkrétní rostlinu prozkoumejte. Mnoho rostlin má různé požadavky na NPK v každé fázi růstu a některé vyžadují více či méně každé živiny. Například rostlina s těžkými stonky a listy může vyžadovat více bílkovin, a to znamená, že budete potřebovat roztok s převahou dusíku. V tomto případě můžete hledat NPK blíž k 20-5-5.

Pokud pěstujete konopí, můžete začít s mírným roztokem 2-1-2 pro sazenice a poté postupovat až k 10-5-7 pro vegetativní fázi. Vždy dodržujte doporučené poměry, abyste zajistili zdravý růst.

Kromě dusíku, fosforu a draslíku by váš živný roztok měl obsahovat i tyto živiny:

 • bór (B)
 • vápník (Ca)
 • chlor (Cl)
 • měď (Cu)
 • železo (Fe)
 • Hořčík (Mg)
 • mangan (Mn)
 • molybden (Mo)
 • síra (S)
 • zinek (Zn)

Možná nebudete potřebovat všechny živiny pro každou rostlinu, ale toto jsou obecně nejběžnější přísady. Prozkoumejte stopové živiny pro svůj konkrétní záměr. Pokud například pěstujete papriku, je nezbytný hořčík.

Sponzorováno

Je hydroponické jídlo stejně zdravé jako tradiční jídlo pěstované v půdě?

Bylo prokázáno, že rostliny pěstované hydroponicky dosahují vyšších rychlostí růstu a výnosů. Někteří zastánci hydroponie předpokládají, že tyto ideální podmínky pro pěstování musí vyústit k produkci zdravějších rostlin, koneckonců kompletní strava rostlinných minerálů by se měla promítnout do vyššího „nutričního“ obsahu rostlin – ne?

Hydroponické rostliny jsou stejně bezpečné a zdravé jako jejich protějšky pěstované v půdě. Způsob pěstování nezpůsobí, že by hydroponické rostliny byly nějak nebezpečné. Avšak nějaké přísady, pesticidy a jakékoli další externí chemikálie mohou způsobit, že hydroponické i půdní rostliny se stanou nebezpečnými a nezdravými.

Za správných podmínek mohou mít produkty z hydroponických zařízení vysokou úroveň živin a minimální rizika z jiných chemikálií. Správné hydroponické pěstování by mělo vytvořit rostliny, které se nebudou lišit od rostlin v půdě (nebo budou dokonce lepší, než rostliny či plodiny z půdy).

Hydroponie se pro zdraví a produkci plodin spoléhá spíše na vodu než na půdu. Rostliny jsou uchovávány ve vodě a „krmeny“ živinami pro zdravý růst.

Když se hydroponická zelenina pěstuje správně, neměli byste se obávat o její nutriční obsah. Obecně jsou hladiny živin rostlin pěstovaných hydroponicky a v půdě přibližně stejné. Existují studie, které ukazují, že rostliny pěstované hydroponicky rostou rychleji a mají více živin než ty z půdy. Toto je však nespravedlivé srovnání z hlediska živin, protože půda možná neměla tolik živin jako hydroponická voda.

To vše znamená, že úrovně živin by měly jsou přibližně srovnatelné, pokud srovnáme hydroponické a a klasické v půdě pěstované plodiny. Důvodem, proč mohou být hydroponické rostliny bohatší na živiny, je skutečnost, že živiny jsou připraveny absorbovat vodu. Rostliny tak mohou snadno přijímat živiny, které potřebují, a hydroponií poskytujete rostlinám optimální živiny.

Pamatujte, že nutriční obsah zeleniny se liší plodiny k plodině. Samozřejmě byste nikdy neměli srovnávat jablka a pomeranče. Ve skutečnosti byste také neměli srovnávat jeden druh mrkve s druhým. Není fér říkat, že jedna forma mrkve, která byla pěstována v hydroponii, je horší než jiná odrůda pěstovaná v půdě. Nemusí to mít nic společného s podmínkami pěstování.

Výhody hydroponického pěstování versus pěstování v půdě

Kritika hydroponie spočívá hlavně v tom, že ztratíte přístup k půdě, kterou mnozí považují za zásadní pro pěstování zdravých plodin bohatých na živiny. Dobrá půda, která je zdravá a bohatá na živiny, může vytvářet chutnou, živou a zdravou zeleninu.

Zastánci hydroponie by však proti tomu argumentovali a řekli, i při hydroponickém pěstování můžete stále rostlině dodat všechny živiny, které potřebuje, navíc s pečlivou kontrolou a řízením. Pěstitelé mohou přizpůsobit druhy roztoků a úrovně živin tak, aby vyhovovaly potřebám rostliny, než aby vše nechávali na Matce Zemi a doufali v to nejlepší. Existuje také argument, že půdní podmínky se za poslední roky zhoršily a nejsou tak dobré jako dříve, kvůli intenzivnímu zemědělství.

Pak je tu skutečnost, že při pěstování v hydroponii nedochází ke ztrátě živin. Živiny v půdě se mohou vyplavit kvůli dešťovým srážkám nebo je spotřebovávají jiné rostliny (plevel). Zde vše, co přidáme do vody při hydroponickém pěstování, tam zůstane a je 100% dostupné pro použití rostlinou.

Takže v hydroponii má pěstitel větší kontrolu nad rostlinou, než je tomu u rostlin pěstovaných v půdě.

Je hydroponicky vypěstované jídlo dobré pro zdraví?

Možná jste si všimli, že hydroponicky pěstované potraviny se objevují v obchodech stále více. Jak technologie postupuje a pěstitelé hledají stále efektivnější způsoby produkce potravin, hydroponie se ujala jako účinnější alternativa k tradičnímu pěstování.

I když je to zajímavý pokrok, není to bez vlastních otázek o životaschopnosti potravin pěstovaných tímto způsobem. Potraviny pěstované hydroponicky jsou z větší části v počtu živin podobné svému protějšku pěstovanému v půdě a někdy mohou být i na živiny bohatší. Hydroponie má také další zdravotní výhody oproti tradičním pěstebním metodám.

Množství živin

U potravin pěstovaných pomocí hydroponického systému bude množství živin velmi podobné, jako u protějšků, které jsou pěstované v půdě. V některých případech bylo pozorováno zvýšení počtu živin kvůli schopnosti pěstitele zvýšit množství živin, kterým jsou rostliny během růstu vystaveny. To ale není pravidlem.

Absence půdy odstraňuje riziko kontaminace

Jedním z největších problémů současného potravinového systému je riziko rozsáhlé kontaminace dříve, než bude možné problém zachytit a vyřešit. Vyjmutím půdy z této rovnice a také hnojiv na bázi hnoje hydroponické pěstování výrazně snižuje riziko, že se nějak kontaminované potraviny dostanou do obchodu. Snížené riziko kontaminace je jednou z velkých zdravotních výhod hydroponie oproti tradičně pěstovaným potravinám.

Bez pesticidů

Další zdravotní výhodou, kterou hydroponicky pěstované potraviny mají oproti potravinám pěstovaným tradiční metodou, odstranění pesticidů a herbicidů z procesu růstu.

U potravin pěstovaných tradiční metodou v půdě potřebují pěstitelé intenzivní režim pesticidů i herbicidů, aby mohli udržet plodiny v bezpečí. Ano, mnoho pěstitelů sice přešlo na organický systém a odstranilo mnoho agresivních chemikálií používaných v tomto procesu, i tak však časté používání pesticidů a herbicidů stále představuje přidané sloučeniny do vašeho jídla.

Pěstováním potravin ve více kontrolovaném prostředí, často uvnitř, hydroponie téměř úplně odstraňuje potřebu herbicidů a pesticidů. Bez nutnosti jejich použití se hydroponičtí pěstitelé mohou zcela vyhnout zavádění zbytečných chemikálií a sloučenin do vašeho jídla.

Zatímco šílenství hydroponie se rozšířilo po celém potravinářském průmyslu, spotřebitelé budou přirozeně zvažovat její přednosti. Stejně jako u většiny úvah o výběru potravin bude bezpečnost a zdravotní životaschopnost hydroponicky pěstovaných potravin tématem, o kterém se bude ještě dlouze debatovat.

Kde mají hydroponické potraviny oproti tradičně pěstovaným potravinám výhody, je snížené riziko kontaminace a téměř úplná eliminace pesticidů a herbicidů.

Sponzorováno

A co vy? Jak se díváte na hydroponicky pěstované potraviny? Napište nám do komentářů.

A dále si přečtěte

Zdroje článku a odborné studie

Líbil se vám článek? Ohodnoťte ho.

Autor článku

Daniel Borník (více o nás)

 

Dan miluje sport. Přispívá články zejména z oblasti regenerace, fyzio, cvičení a píše i o nemocech. Náš tým vám všem chce přinášet zajímavé informace ze světa zdraví, cvičení, výživy, rehabilitace a obecně zdravého životního stylu. Ve většině našich článků vycházíme z odborných studií a lékařských prací. Vždy se snažíme na studie odkazovat, ověříte si tak pravost. Více informací o nás najdete zde - mrkněte na náš tým.

Líbil se vám náš článek? Sdílejte ho, uděláte nám radost


Štítky: ,

Přečtěte si také naše další články

 

Zatím žádné komentáře

Zanechat komentář ke článku

Zpráva