Sponzorováno

Co je to akvaponie (aquaponie)? A jaké má výhody? 4.83/5 (12)

 • Aquaponie je integrovaný systém, který pěstuje jak ryby (akvakultura), tak rostliny v prostředí bez půdy (hydroponie).
 • V tomto systému ryby produkují organický odpad obsahující živiny, jako je amoniak. Funkční akvaponický systém cirkuluje vodu obohacenou o organický rybí odpad do rostlinných záhonů, kde jsou nitrifikační bakterie schopny přeměnit amoniak na dusičnany pro rostliny.
 • Rostliny pak využívají dusičnany k růstu, čímž odstraňují dusičnany a filtrují vodu, aby ryby mohly žít v čisté vodě.

Moderní zemědělství, lesnictví a další obory, které jsou založeny na využití půdy jsou zodpovědné za 25 % emisí skleníkových plynů. Zemědělství závisí z velké části na umělých chemikáliích, jejichž získávání může být drahé a hodně znečišťující.

Může být akvaponie součástí zdravého zemědělského řešení? Co je to systém akvaponie a jak se liší od hydroponie? Jaké jsou výhody akvaponie? Tak přesně o tom bude dnešní článek.

Akvaponický systém - znázornění

Akvaponický systém – znázornění

Co je akvaponie? Jednoduchá definice

Akvaponie je přírodní princip využívaný v integrovaných systémech kombinující chov ryb a pěstování rostlin. Odborná definice? Akvaponie je pěstování rostlin a vodních živočichů v recirkulačním prostředí.

Aquaponie je spolupráce rostlin a ryb a termín pochází ze dvou slov akvakultura (pěstování ryb v uzavřeném prostředí) a hydroponie (pěstování rostlin obvykle v bezpůdním prostředí).

Aquaponie je nový technologický systém, který spojuje chov ryb s pěstováním rostlin (třeba zeleniny). Ryby poskytují hnojivo rostlinám a rostliny čistí vodu rybám.

Aquaponie je nový technologický systém, který spojuje chov ryb s pěstováním rostlin (třeba zeleniny). Ryby poskytují hnojivo rostlinám a rostliny čistí vodu rybám.

Aquaponické systémy se dodávají v různých velikostech od malých vnitřních jednotek až po velké komerční jednotky. a mohou to být buď sladkovodní systémy, nebo obsahují slanou či brakickou vodu.

Akvaponické zemědělství kombinuje intenzivní chov ryb — akvakulturu, s intenzivním pěstováním rostlin bez využití půdotvorného substrátu — hydroponií. Ukázalo se, že rybí exkrementy jsou ideálním hnojivem schopným kompletně nahradit půdu. Zatímco v akvakultuře se jedná o nepotřebný odpad, rostliny jsou schopné rozložené exkrementy vstřebat a využít je pro svůj růst.

Ještě jinak? Akvaponie je společné pěstování ryb a rostlin ve vybudovaném, recirkulujícím ekosystému využívajícím přirozené bakteriální cykly k přeměně rybího odpadu na výživu rostlin. Jedná se o ekologicky šetrnou, přírodní metodu pěstování potravin, která využívá ty nejlepší atributy akvakultury a hydroponie, aniž by bylo nutné vypouštět jakoukoli vodu nebo filtrát nebo přidávat chemická hnojiva.

Studie i experimentátoři s akvaponií a hydroponií se shodují na tom, že se tímto způsobem hospodaření dá ušetřit až 90 procent vody oproti klasickému pěstování rostlin v půdě. V době, kdy téma sucha neustále plní titulní strany novin, je takové číslo náramně přitažlivé. Úplně jednoduše: zkombinujete růst rostlin s rybami.

Luxusní systém využívající akvaponii

Luxusní systém využívající akvaponii

Jak akvaponie funguje?

Vlastně úplně jednoduše.

Ryby požírají potravu a vylučují odpad, který je pomocí prospěšných bakterií přeměněn na živiny, které mohou rostliny následně využít. Při konzumaci těchto živin rostliny pomáhají čistit vodu.

Aquaponie integruje akvakulturu a hydroponii do jednoho produkčního systému. Akvaponie se spoléhá na krmivo pro ryby, které funguje jako vstup systému. Jak ryby jedí tuto potravu a zpracovávají ji, přeměňují ji na moč a fekální hmotu, obojí bohaté na amoniak, který může být v dostatečném množství toxický pro rostliny a ryby.

Poté voda (nyní bohatá na amoniak) teče spolu s nesnědeným jídlem a rozkládající se rostlinnou hmotou z akvária do biofiltru. Poté, uvnitř tohoto biofiltru, bakterie rozkládají vše na organické živné roztoky (bohaté na dusík) pro pěstování zeleniny.

Jak vidíme, sladkovodní systémy akvaponie se spoléhají na 3 hlavní složky: sladkovodní vodní živočichy (ryby), nitrifikační bakterie a rostliny – a všechny tři živé bytosti na sobě navzájem závisí, aby přežily. Bez bakterií, které konzumují rybí odpad, by rostliny také neměly použitelnou formu živin – proto je biologická filtrace klíčová. A díky růstu rostlin se z vody odebírají živiny, takže je pro ryby voda opět krásně čistá.

Výhody akvaponie

Takže – jaké jsou výhody akvaponie?

Sponzorováno

 1. Jednou z výhod akvaponie je, že umožňuje mít intenzivní systém produkce potravin, který je stále udržitelný a to dlouhodobě;
 2. Aquaponie zahrnuje dva zemědělské produkty (ryby a zeleninu) „vyráběné“ z jednoho zdroje dusíku (rybí krmivo);
 3. Aquaponie je extrémně úsporný systém. Ve skutečnosti studie říkají, že akvaponie potřebuje pouze 1/6 vody, aby vypěstovala 8krát více potravin na akr ve srovnání s tradičním zemědělstvím;
 4. Aquaponie nevyžaduje půdu, a proto není náchylná k chorobám přenášeným půdou;
 5. Aquaponie nevyžaduje použití hnojiv nebo chemických pesticidů;
 6. Aquaponie je synonymem vyšších výnosů a vyšší kvalitativní produkce;
 7. Aquaponie znamená vyšší úroveň biologické bezpečnosti a nižší rizika z vnějších kontaminantů;
 8. Akvaponie umožňuje vyšší kontrolu (protože je jednodušší než kontrola půdy) při produkci, což vede k nižším ztrátám;
 9. Akvaponii lze použít na neorných půdách, jako jsou pouště, degradovaná půda nebo slané, písečné ostrovy;
 10. Akvaponie vytváří málo odpadu, protože napodobuje kruhový přístup přírody;
 11. Aquaponie vyžaduje každodenní úkoly, sklizeň a výsadbu – proto do výroby mohou zahrnovat všechny pohlaví a věkové skupiny;
 12. Aquaponie může integrovat strategie obživy k zajištění potravin a příjmů pro domácnosti bez půdy a chudé;
 13. Akvaponie vytváří rybí protein – cenný doplněk k dietním potřebám mnoha lidí;
 14. Aquaponie je zcela přirozený proces, který napodobuje všechna jezera, rybníky, řeky a vodní cesty na Zemi;
 15. Z nutričního hlediska poskytuje akvaponie potravu jak ve formě bílkovin (z ryb), tak zeleniny

Slabé stránky akvaponie

Každá mince má dvě strany. I zde můžeme najít některé slabiny, které přicházejí spolu s přijetím akvaponie. Takže – jaké jsou slabiny akvaponie?

 1. Velmi vysoké počáteční náklady (ve srovnání s hydroponií nebo systémy produkce z půdy) akvaponie jsou jednou z jejích slabin;
 2. Aquaponie vyžaduje hluboké znalosti světa přírody. Aby byli farmáři úspěšní, potřebují mít znalosti nejen o pěstování zeleniny, ale také o tom, jak fungují ryby a bakterie. A technické dovednosti týkající se instalatérství nebo elektroinstalace jsou také potřebné;
 3. V návaznosti na předchozí bod je často těžké najít dokonalou shodu mezi potřebami (jako je pH, teplota, substrát) ryb a rostlin;
 4. Ve srovnání se samostatnou akvakulturou nebo hydroponií má akvaponie méně možností řízení;
 5. Chyby při správě systému mohou rychle způsobit jeho kolaps;
 6. Je potřeba každodenní kontrola a řízení, což znamená, že organizace je zde klíčová;
 7. Vyšší náklady na energii;
 8. Krmivo pro ryby je třeba nakupovat pravidelně;
 9. Samotné produkty akvaponie nestačí k zajištění vyvážené stravy;
 10. Účinný akvaponický systém navíc potřebuje účinné filtrování organických pevných látek – což je funkce bakterií nebo řas. Více než dvě třetiny poruch v akvaponických systémech vznikají kvůli neefektivnímu odstraňování pevného odpadu.

Správa systému akvaponie

Aquaponie je udržitelný způsob pěstování zeleniny a jiných rostlin. Vlastně moc pěkně napodobuje přírodu, protože rostlinné „království“ znovu využívá zbytky z živočišné říše (ryby) k uzavření kruhové smyčky. Dosažení rovnováhy systému, jeho udržení a zajištění optimálních podmínek pro ryby a rostliny však znamená pečlivou kontrolu různých parametrů.

Hlavní produkční parametry, které je třeba dokonale nastavit, aby vyhovovaly optimálním potřebám rostlin a ryb, jsou:

 • Teplota vzduchu;
 • Teplota vody;
 • Koncentrace makro a mikroživin
 • Rozpuštěný kyslík ve vzduchu a vodě – což závisí na použité metodě filtrace;
 • koncentrace CO2 ve vzduchu a ve vodě;
 • pH;
 • Světlo.

Čím „dokonalejší“ tyto parametry jsou, tím vyšší je produktivita systému. Věnování pozornosti těmto detailům může pomoci předcházet nemocem (hmyzu) a dalším typům znečištění. Kromě toho musí být udržována vhodná rovnováha mezi rybím odpadem a potřebou rostlinných živin a zároveň musí být zajištěna adekvátní plocha pro růst bakteriální kolonie, aby se přeměnily všechny rybí odpady.

Potenciální využití akvaponie

Akvaponické systémy jsou vyrobeny z jednotek, které mohou mít mnoho různých tvarů a velikostí. Od malých zařízení na kuchyňských linkách se zlatými rybkami a bylinkami až po větší systémy pro pěstování okouna stříbrného a salátu. V průmyslovém měřítku mohou složitější jednotky také produkovat tuny ryb a tisíce rostlin za měsíc.

Aktuální aplikace akvaponie:

1. Domácí nebo maloplošný akvaponický systém

Jedná se o akvárium o objemu cca 1000 litrů a pěstebním prostoru 3 m2, ideální pro domácí produkci.

2. Polokomerční a komerční akvaponie

To znamená podívat se na akvaponický systém z perspektivy, ve které zatím není na trhu mnoho hráčů kvůli vysokým počátečním nákladům.

3. Vzdělávání

Malé akvaponické jednotky se používají na vzdělávacích místech jako způsob, jak překlenout propast mezi širokou veřejností a technikami udržitelného zemědělství.

4. Humanitární pomoc a intervence pro zajištění potravin

Vzhledem k tomu, že systémy akvaponie fungují kdekoli na světě, mohou být použity jako pilotní v rozvojových zemích, aby uspokojily potřeby místních lidí v oblasti potravinové bezpečnosti.

Jak může systém akvaponie vypadat?

Menší akvaponický systém

Menší akvaponický systém

Sponzorováno

A co vy? Máte o akvaponii nějaké další informace? Napište nám do komentářů.

Zdroje článku a studie

Líbil se vám článek? Ohodnoťte ho.

Autorem článku je naše redakce

Tým rehabilitace.info (více o nás)

 

Náš tým vám všem chce přinášet zajímavé informace ze světa zdraví, cvičení, výživy, rehabilitace a obecně zdravého životního stylu. Ve většině našich článků vycházíme z odborných studií a lékařských prací. Vždy se snažíme na studie odkazovat, ověříte si tak pravost. Více informací o nás najdete zde - mrkněte na náš tým.

Líbil se vám náš článek? Sdílejte ho, uděláte nám radost


Štítky: ,

Přečtěte si také naše další články

 

1 komentář u článku “Co je to akvaponie (aquaponie)? A jaké má výhody?”

 1. David Matoušek napsal:

  Děkuji za krásný článek, který velmi přesně vystihuje přínosy akvaponie pro dnešní svět. Pokud by měl někdo zájem o další informace a praktické poznatky, vše je možné získat na webu Akvaponista.cz nebo sdílet po připojení do FB skupiny.

Zanechat komentář ke článku

Zpráva