Rakovina varlat – příznaky, příčiny, léčba, prevence 4.69/5 (13)

Sponzorováno

Rakovina varlat - příznaky, příčiny, léčba, prevenceNádory varlete jsou nejčastější malignitou 20-40 letých mužů. Četné literární zdroje poukazují na prudký vzestup incidence tohoto onemocnění za posledních 40 let s individuálními rozdíly v jednotlivých zemích. I přesto mají nádory testis nejúspěšnější trendy v léčbě ze všech nádorů, přičemž se objevují nové postupy v diagnostice, léčbě i v prevenci léčebné toxicity. Multidisciplinární postup (chirurgická léčba a chemoterapie na bázi platiny) zůstávají trvale hlavními léčebnými metodami.

Příznaky rakoviny varlat

Lokální příznaky rakoviny varlat

Nejčastější příznak rakoviny varlat je nebolestivé zvětšení varlete. Tento příznak si většinou indikuje sám pacient při náhodné koupeli nebo jej na něj upozorní pocit „těžkého varlete“. Pacienti často podcení první příznaky a nádor se zvětší do obrovských rozměrů, až pak navštíví lékaře. Asi 20% pacientů uvádí jako první příznak bolest různé intenzity v oblasti třísel. Tyto bolesti charakterizují jako tupé, někdy prudké, což způsobuje krvácení do nádoru. Příznaky se ne vždy projevují bolestí.

Přibližně 10% pacientů je bezpříznakových. Nádor se u nich odhalí náhodně při úrazu. Někdy na něj upozorní pacientova sexuální partnerka. Průběh nádoru varlete může provázet i zmenšení varlete. Občasným příznakem nádoru je ztráta chuti k sexu a infertilita, ale těmto příznakům pacienti nevěnují dostatečnou pozornost.

Mladí muži nevěří, že rakovina varlat se může vyskytnout i v jejich věkové skupině. Proto je důležité v dostatečně velké míře věnovat pozornost informovanosti mladých mužů a vést je ke správné zdravotní výchově. Důraz je třeba klást na potřebu samovyšetřování varlat.

Příznaky vyvolané metastázami

Asi u 10% pacientů se nádor prezentuje příznaky vyvolanými metastázami. Metastázy v oblasti retroperitoneální (v podstatě představuje štěrbinu, která se nachází mezi nástěnnou pobřišnicí a zadní stěnou břišní) lymfatických uzlinách jsou příčinou bolesti v břiše, v oblasti ledvin a v kříži, metastázy v plicích vyvolávají kašel, dušnost. Metastázy lokalizované za dvanáctníkem přivedou pacienta k lékaři pro nespecifické příznaky, jako je nechuť k jídlu, nevolnost, zvracení a úbytek hmotnosti. Výjimečně metastázy do skeletu se projeví bolestmi v kostech.

Příznaky vyvolané endokrinní aktivitou nádoru

U některých pacientů s nádorem varlat se v průběhu onemocnění vyvinou příznaky feminizace a zřídka i maskulinizace, které svědčí o hormonální aktivitě nádoru. Feminizace se projeví gynekomastií asi u 2,5 – 6% pacientů a u 30 – 50% s nádorem z Leydigových nebo Sertoliho buněk.

Zvětšení prsou se může zjevit jako první příznak ještě před odhalením nádoru varlat. U každého muže s gynekomastií je třeba vyloučit přítomnost nádoru varlat.

Příčiny rakoviny varlat

Příčiny, které vedou k rakovině varlete, nejsou ještě objasněny. Je však známo několik rizikových faktorů, které mají při vzniku rakoviny značný význam.

1. Kryptorchismus

V první řadě k nim patří kryptorchizmus. Za normálních okolností se varlata od druhého embryonálního měsíce přesouvají z břišní dutiny do šourku. Tento „přesun varlat“ je ukončen v 1. roce života. Pokud je proces narušen a varle zůstane chybně umístěn (břicho, tříselná oblast), hovoříme o kryptorchidních. Kryptorchidní muži mají až 20-násobně zvýšené riziko, že onemocní rakovinou varlete. Včasnou operační korekturou se může toto riziko sice snížit, avšak oproti běžné populaci je nadále zvýšené.

2. Záněty varlete

Dalšími rizikovými faktory jsou zánět, poranění nebo nedostatečný vývin varlete (atrofie varlete).

Sponzorováno

U mužů, kteří již na jedné straně rakovinu varlete měli, je vyšší riziko, že na opačné straně také vznikne rakovina varlete. Tato skutečnost, jakož i pozorovaná četnost rakoviny varlete v rodině, poukazuje kromě toho na vliv genetických faktorů. V některých profesních skupinách bylo pozorováno zvýšené riziko na rakovinu varlete. Patří k nim: kominíci, pracovníci v hornictví, v kožedělném průmyslu jako i v elektrárenském a elektrickém průmyslu i řezníci a pekaři. Za příčinu se pokládá kontakt s některými chemickými surovinami.

Léčba rakoviny varlat

Při léčbě rakoviny varlete je k dispozici operace, chemoterapie a radiační terapie. Volba léčebné metody je v první řadě závislá na stadiu nádoru. Na prvním místě v léčbě však vždy stojí operativní odstranění postiženého varlete. Než se začne s dalšími terapeutickými opatřeními, musí být ukončena diagnostika týkající se rozšíření metastáz do lymfatických uzlin a vzdálených metastáz.
 

Operace u rakoviny varlat

Postižené varle se zcela odstraní, včetně nadvarlete a semenného provazce. Odstranění jednoho varlete nemá žádné dopady na sexualitu nebo plodnost. Varle na protilehlé straně v budoucnu převezme funkci produkce spermií a testosteronu. U každého druhého pacienta s nádorem však může být tvorba spermatu z dosud nezjištěných důvodů omezena i u zdravého varlete.

Z varlete na protilehlé straně se odebírá vzorek tkáně, aby se vyloučilo oboustranné napadení. Pomocí odebraných tkání lze určit typ buňky, ze které pochází rakovina varlete, což je důležité pro další léčbu a prognózu. Po operaci mohou být do šourku vloženy silikonové protézy varlete, které obnoví zcela normální vzhled oblasti genitálií v nahém stavu nebo v plavkách.
 

Podpůrná léčba (radiační terapie, chemoterapie)

Pod adjuvantní terapií rozumíme terapii, která následuje dodatečně k operaci. Adjuvantní léčba může být v radiační terapii nebo chemoterapii, a je závislá na druhu rakoviny varlete jakož i od stadia onemocnění.

V časných stádiích nádoru, kdy je nádor na varleti ohraničený, následuje vždy adjuvantní radiační terapie lymfatických cest podél velkých cév mezi tělem 11. hrudního obratle a tělem 4. břišním obratle jako i podél cév pánve na postižené straně. Radiační terapií se mají zničit všechny eventuální nebo skutečně existující metastázy v oblasti břicha, resp. se má zabránit rozšíření nádoru. Celková potřebná dávka je relativně malá a pro pacienta je spojena jen s malými nežádoucími účinky. Alternativně může následovat chemoterapie obsahující platinu, která se jinak plánuje jako „polychemoterapie“ (tzn. jako kombinace více léků, které se podávají pacientům s nádorem).

Jak na prevenci?

Dosud nejsou známy žádné účinná preventivní opatření proti rakovině varlete. Každému muži se proto radí sebetestování aby se rakovina zjistila včas. Je o to důležitější, že zdvojnásobení rakoviny varlete se odhaduje na 2-4 týdny. Hlavně muži, kteří vykazují rizikové faktory pro vznik rakoviny varlete, ať už je to kryptorchizmus nebo příslušnost k jistým profesním skupinám, by si měli pravidelně, to znamená každé 2 – 4 týdny přehmatů varle v šourku kvůli eventuálním uzlíkům a změnám. I velikost a váha varlat by se měly v daném období přesně pozorovat. Všem mužům mezi 15. a 40. rokem života se celkově doporučuje samovyšetřování.

Co si ještě o varlatech přečíst?

VIDEO: Samovyšetření varlat

VIDEO: Karcinom varlat – Klinické projevy

VIDEO: Karcinom varlat – Zkušenosti s operací

Sponzorováno

  Líbil se vám článek? Ohodnoťte ho.

  Autorem článku je naše redakce

  Tým rehabilitace.info (více o nás)

   

  Náš tým vám všem chce přinášet zajímavé informace ze světa zdraví, cvičení, výživy, rehabilitace a obecně zdravého životního stylu. Ve většině našich článků vycházíme z odborných studií a lékařských prací. Vždy se snažíme na studie odkazovat, ověříte si tak pravost. Více informací o nás najdete zde - mrkněte na náš tým.

  Líbil se vám náš článek? Sdílejte ho, uděláte nám radost


  Štítky:

  Přečtěte si také naše další články

  Zatím žádné komentáře

  Zanechat komentář ke článku

  Zpráva