Sponzorováno

Hyféma – nahromadění krve v přední oční komoře – příznaky, příčiny a léčba 4.7/5 (10)

 • Hyféma je stav, který se vyskytuje, když se do přední části oční komory nalije krev. Tato krev pak vyplňuje prostor mezi rohovkou (průhlednou vnější vrstvou oka) a duhovkou (barevnou částí oka). Hyféma může být způsobena různými příčinami a obvykle vyžaduje lékařské řešení.
 • Jednou z nejčastějších příčin hyfémy je fyzické trauma na oči, například úder do očí nebo nehoda, která způsobí poranění oka. I některé nemoci, jako jsou hypertenze (vysoký krevní tlak), diabetes nebo poruchy srážlivosti krve, mohou zvýšit riziko vzniku hyfémy. Chirurgické zákroky: Po některých chirurgických zákrocích na očích může dojít k hyfémě. Nádorové onemocnění: Některé oční nádory mohou být spojeny s krvácením do oční komory. Infekce: Některé oční infekce mohou způsobit krvácení do přední části oka.
 • Příznaky hyfémy mohou být: bolest, citlivost na světlo, ztrátu zraku a pocit tlaku v očích.
 • Léčba závisí na příčině hyfémy a rozsahu krvácení. To může zahrnovat odpočinek, užívání léků proti bolesti, používání kapek na oči a v některých případech i chirurgický zákrok.
 • Je důležité, aby každý případ hyfémy byl konzultován s oftalmologem, aby byla stanovena přesná diagnóza a navržen vhodný léčebný plán.

Hyphema je lékařský termín pro krvácení v přední komoře oka – prostoru mezi rohovkou a duhovkou. Nejčastěji je hyféma výsledkem zranění, jako je úder do oka, ačkoli existuje řada onemocnění a stavů, které mohou zvýšit riziko spontánní hyfémy.

Toto nahromadění krve je téměř vždy viditelné pouhým okem a bolestivé. Může interferovat s viděním a způsobit nebezpečné zvýšení očního tlaku, v takovém případě je hyféema považována za lékařskou pohotovost, která vyžaduje naléhavou lékařskou péči k ochraně celkového zdraví očí a minimalizaci rizika trvalé ztráty zraku.

V závislosti na závažnosti hyfémy se léčba může pohybovat od jednoduché domácí péče až po operaci. Záleží na každém jednotlivém případu.

Hyféma - ilustrace

Hyféma – ilustrace

 

Příznaky hyfémy

Je vzácné, že hyféma nevyvolá zjevné příznaky, i když velmi drobné případy mohou být viditelné pouze při očním vyšetření a nebolí. Většina hyfém je však nezaměnitelná a má několik zjevných symptomů:

 • Krev v oku: Pokud je hyféma velká, oko může vypadat, jako by bylo plné krve. Je to proto, že krvácení odbarvuje čirou tekutinu v oku nazývanou komorová voda. Menší hyfémy (mikrohyfémy) nejsou pouhým okem viditelné.
 • Horší vidění: V závislosti na množství krve v oku může být vidění omezeno do té míry, že člověk může pouze rozeznat pohyby rukou nebo detekovat přítomnost světla.
 • Zvýšený oční tlak: Kaluž krve může zvýšit tlak v oku.
 • Citlivost na světlo: Fotofobie nebo citlivost na světlo se může objevit v oku s hyfémou.
 • Bolest očí: Hyfémy bývají bolestivé.

Hyfémy jsou odstupňovány na stupnici od 0 do 4 na základě množství krve zakrývající rohovku. Čím vyšší je stupeň, tím větší je riziko nitroočního tlaku, který může vést ke glaukomu a ztrátě zraku.

 • Stupeň 0: Jedná se o mikrohyfémy bez viditelné vrstvy krve, ale červené krvinky jsou při testech přítomné.
 • Stupeň 1: Méně než třetina přední komory je naplněna krví.
 • Stupeň 2: Mezi třetinou a polovinou komory je naplněna krví.
 • Stupeň 3: Více než polovina komory je naplněna krví.
 • Stupeň 4: Často se nazývá černá hyféma. Komora je 100% naplněna krví.

Komplikace

Většina lidí s hyfémou se plně uzdraví, ale ti, kteří mají hyfému vysokého stupně, mají zvýšené riziko některé z několika závažných komplikací:

 • Opakované krvácení: Oko může znovu krvácet v závislosti na rozsahu počátečního traumatu. Odpočinek je proto hodně důležitý pro prevenci dalšího krvácení.
 • Glaukom: Zvýšený tlak v oku může poškodit zrakový nerv, což má za následek glaukom.
 • Ztráta zraku: K tomu může dojít bez rychlé léčby hyfémy.
 • Zbarvená rohovka: Krev z hyfémy může zabarvit čistou vnější vrstvu oční bulvy a trvale zatemnit vidění.

Lidé se srpkovitou anémií, u kterých se rozvine hyféma, jsou vystaveni zvýšenému riziku komplikací.

Příčiny hyfémy

Hyféma obvykle vzniká z traumatu oka, ale může se také vyvinout spontánně a je spojena s určitými základními zdravotními stavy.

Traumatická hyféma

Traumatická hyféma je tupé zranění, ke kterému může dojít v důsledku zásahu do oka předmětem, jako je míč, hůl, pěst nebo loket. Může k němu dojít i při dopadu pádu. Děti jsou zvláště ohroženy při hraní určitých sportů, jako je baseball, basketbal, softball a fotbal.

Hyféma je také potenciální komplikací oční chirurgie a vyžaduje léčbu podobnou léčbě traumatické hyfémy.

Studie ukazují, že přibližně 70 % traumatických hyfém se vyskytuje u dětí, zejména chlapců ve věku 10 až 20 let, když se účastní sportovních nebo jiných rekreačních aktivit.

Spontánní hyféma

Spontánní hyfémy se obvykle vyskytují u lidí s problémovým zdravotním stavem, který je predisponuje k problémům s krví nebo cévami:

Sponzorováno

 • Neovaskularizace (růst nových krevních cév) způsobená diabetickou retinopatií nebo ischemií
 • Nádory oka
 • Oční melanom
 • Uveitida, zánět uvey, která dodává krev do sítnice
 • Poruchy srážení krve (hemofilie, von Willebrandova choroba)
 • Srpkovitá anémie
 • Talasémie, dědičné onemocnění krve, které způsobuje anémii
 • Leukémie
 • Historie očního traumatu nebo oční operace
 • Odírání duhovky od nitroočních čoček (čočkové implantáty)
 • Oční infekce způsobené herpes virem

Diagnóza

Je důležité, aby oftalmolog určil příčinu hyfémy. Pokud došlo k poranění oka, budou muset znát podrobnosti o incidentu, aby nejprve určili, zda něco proniklo nebo vážně zranilo vnější vrstvy oka.

Pokud se nejedná o penetrující poranění, lékař udělá anamnézu a poté oko vyšetří, aby určil, zda se jedná o hyfému nebo jinou příčinu zarudnutí, jako je uveitida (která opět může vyústit v hyfému), konjunktivitida (oční infekce běžně označované jako růžové oko) nebo subkonjunktivální krvácení (narušené krevní cévy oka).

Při podezření na hyfému lékař otestuje ostrost zraku, změří nitrooční tlak a oko vyšetří mikroskopem se štěrbinovou lampou a oftalmoskopem. V některých případech může být nutné provést počítačovou tomografii (CT) k úplnému vyšetření vnitřních struktur oka.

Může být také provedeno testování na srpkovitou anémii nebo jiné stavy, které zvyšují riziko komplikací hyfémy.

Pokud vám nějaký předmět pronikne do oka, nepokoušejte se jej odstranit. Pokud můžete, zajistěte jej na místě a okamžitě jděte k očnímu lékaři nebo na pohotovostní oddělení nemocnice.

Léčba hyfémy

Hyféma je pohotovostní problém, který by neměl být léčen bez pomoci očního lékaře. Pokud zaznamenáte byť jen nepatrné krvácení v oku, s bolestí nebo bez bolesti, nebo dostanete ránu do oka a myslíte si, že existuje možnost, že jste máte zraněné oko, navštivte lékaře. Závažnost hyfémy určuje, jak se léčí.

Domácí léčba

V mírných případech hyfémy tělo obvykle reabsorbuje krev během několika dnů, pokud jsou přijata určitá opatření. Ty obvykle zahrnují klid na lůžku s hlavou zvednutou o 30 až 45 stupňů a nošení náplasti na oko. V některých případech je vhodné denní monitorování očního tlaku.

Ale domácí léčbu hyfémy si neordinujte sami. Vždy je nejlepší raději zajít za lékařem a nechat si oko vyšetřit odborníkem, jakmile si všimnete jakékoli krve uvnitř oka. Hyféma může vést k glaukomu nebo dokonce trvalé ztrátě zraku, pokud není okamžitě léčena.

Léky na předpis

Běžně se předepisují topické oční léky – jako jsou cykloplegika, která zabraňují pohybu duhovky, a topické nebo perorální kortikosteroidy ke snížení zánětu. K minimalizaci aktivity a snížení možnosti opakovaného krvácení lze také použít sedativa.

Aspirinu nebo léků na ředění krve byste se měli vyvarovat, pokud máte hyfému, proto informujte lékaře, který vás léčí, pokud tyto léky užíváte pravidelně. Může být nutné je na několik dní vysadit, pokud se lékař, který je předepsal, domnívá, že to bude bezpečné.

Chirurgie a další zákroky specialisty

Váš lékař bude chtít po několika dnech vyšetřit vaše oko, aby se ujistil, že se hyféma zlepšuje. Pokud ne nebo se zvýší nitrooční tlak, může být doporučeno chirurgické odstranění krve a může být nutná hospitalizace.

Chirurgie a specializované postupy, které lze použít, jsou:

 • Vymytí přední komory: Provedou se dva malé řezy rohovky a jedním řezem se proplachuje solný roztok, zatímco druhým se odstraňuje krev.
 • Odstranění sraženiny pomocí nástroje: Pokud výplach přední komory nedokáže odstranit dostatek krve, lze k extrakci sraženiny zavést ruční irigační/aspirační zařízení nebo vitrektomický nástroj.
 • Trabekulektomie a iridektomie: U hyfém vysokého stupně nebo těch, které způsobují zvýšený tlak, může být ve stěně oka vytvořena malá díra pokrytá tenkou chlopní podobnou padacím dveřím, aby se uvolnil tlak (trabekulektomie). Část duhovky může být také odstraněna (iridektomie).
 • Výměna kapaliny a plynu v přední komoře: Tato technika, kterou lze provádět v ordinaci lékaře, zahrnuje vložení dvou injekčních stříkaček do oka – jednu pro napumpování plynu a druhou pro extrakci plynu a tekutiny k odstranění hyfémy.

Následná péče

Pokud máte hyfému, vyhněte se namáhavé činnosti po dobu alespoň několika týdnů a dodržujte všechny následné návštěvy u svého lékaře / oftalmologa. Některé komplikace hyfémy se nemusí objevit po několik měsíců, takže váš lékař vás bude chtít pravidelně vidět – budete ho navštěvovat, aby provedl oční vyšetření. Měli byste být také každoročně vyšetřeni na glaukom.

A pár slov závěrem

Hyféma se může objevit po jakémkoli traumatu oka, ale sportovní zranění jsou nejčastější příčinou. Nošení ochranných sportovních brýlí může proto být účinným způsobem, jak snížit riziko pro sportovce, zejména ty, kteří dělají sport, kde jsou běžná zranění související s očima. Patří sem basketbal, vodní sporty, florbal, baseball a podobné sporty. Ochranné brýle mohou být nepříjemné, ale stojí za to, pokud vám zachrání zrak.

Sponzorováno

Máte s hyfémou svoje zkušenosti? Napište nám je do komentářů.

A dále si rohovce přečtěte

Studie a zdroje článku

Sponzorováno

Líbil se vám článek? Ohodnoťte ho.

Autor článku

Daniel Borník (více o nás)

 

Dan miluje sport. Přispívá články zejména z oblasti regenerace, fyzio, cvičení a píše i o nemocech. Náš tým vám všem chce přinášet zajímavé informace ze světa zdraví, cvičení, výživy, rehabilitace a obecně zdravého životního stylu. Ve většině našich článků vycházíme z odborných studií a lékařských prací. Vždy se snažíme na studie odkazovat, ověříte si tak pravost. Více informací o nás najdete zde - mrkněte na náš tým.

Líbil se vám náš článek? Sdílejte ho, uděláte nám radost


Štítky: ,

Přečtěte si také naše další články

 

Zatím žádné komentáře

Zanechat komentář ke článku

Zpráva