Sponzorováno

Jak vlastně funguje lidské oko? 4.88/5 (8)

Lidské oko je složitý orgán zajišťující zrakovou schopnost. Základními částmi oka jsou rohovka, čočka, sítnice, duhovka, zornice, šlacha očního svalu a sklivec.

Jak funguje lidské oko?

Lidské oko je složitý a úžasný smyslový orgán, který nám umožňuje vidění. Funguje tak, že světlo procházející rohovkou a čočkou se zaostří na sítnici, což je tenká vrstva buněk na zadní části oka. Sítnice obsahuje fotoreceptorové buňky zvané tyčinky a čípky, které přeměňují světelné signály na elektrické impulsy a posílají je do mozku pomocí optického nervu.

Trošku podrobněji?

Při pohledu na objekt se světlo odráží od povrchu objektu a putuje do oka. Světlo vstupuje do oka přes rohovku, což je průhledná vrstva na povrchu oka, která slouží k lomu světla a ochraně oka před nebezpečnými vlivy okolního světa.

Poté světlo prochází zornicí, což je otvor uprostřed duhovky, která reguluje množství světla vstupujícího do oka. Duhovka se automaticky přizpůsobuje množství světla v okolí, takže v jasném světle se zúží a v tmavším osvětlení se rozšíří.

Poté světlo putuje čočkou, což je průhledný vrstevnatý útvar, který lomí světelné paprsky a zaostřuje je na sítnici. Za čočkou se nachází sklivec, což je tekutina, která udržuje tvar oka. Sítnice je tenká vrstva buněk, která pokrývá vnitřní stěnu oka a obsahuje specializované fotoreceptory nazývané tyčinky a čípky. Tyčinky jsou citlivé na světlo a tvoří vidění za šera, zatímco čípky jsou citlivé na barvy a poskytují zrakový vjem barev.

Když světlo dopadne na tyčinky a čípky, vytváří se elektrické signály, které putují po nervových vláknech do mozku, kde jsou zpracovávány a tvoří se z nich vjem vidění.

Mozek zpracovává signály z obou očí, aby vytvořil celkový obraz. Mozek také pomáhá určit hloubku, vzdálenost a tvar objektů, které vidíme. Mozek tedy interpretuje tyto příchozí signály a vytváří obraz světa, který vidíme. Důležitou roli v tomto procesu hraje i zraková oblast, což je oblast mozku specializovaná na zpracování vizuálních informací.

Oční svaly pohybují okem tak, aby se zaměřilo na různé objekty a poskytovalo ostrý obraz. Sklivec, který se nachází za sítnicí, slouží k udržení tvaru oka a ochraně sítnice.

Celý proces vnímání vidění se odehrává velmi rychle a automaticky, a díky tomu jsme schopni vnímat a reagovat na mnoho různých vizuálních podnětů okolo nás.

Tento proces umožňuje, aby se oko přizpůsobilo různým světelným podmínkám a vytvořilo obraz, který vidíme. Oko také může měnit svůj úhel nebo směr, aby se zaměřilo na různé objekty, a oční svaly umožňují pohyb očí.

Proces vidění není omezen pouze na oči a mozek, ale také na další části těla, jako jsou svaly ovládající pohyb očí a slzné žlázy, které udržují oko vlhké a chrání ho před podrážděním. Celkově se lidské oko skládá z mnoha různých částí, které spolupracují, aby umožnily vidění.

Sponzorováno

Anatomie lidského oka

Anatomie lidského oka

 

Jak funguje lidské oko – v bodech

Všechny různé části vašich očí spolupracují, abychom mohli vidět.

  1. Nejprve světlo prochází rohovkou (čirá přední vrstva oka). Rohovka má tvar kopule a ohýbá světlo, aby pomohla oku zaostřit.
  2. Část tohoto světla vstupuje do oka otvorem zvaným zornice. Duhovka (barevná část oka) řídí, kolik světla zornice propustí dovnitř.
  3. Dále světlo prochází čočkou (čirá vnitřní část oka). Čočka spolupracuje s rohovkou na správném zaostření světla na sítnici.
  4. Když světlo dopadne na sítnici (vrstva tkáně citlivá na světlo v zadní části oka), speciální buňky zvané fotoreceptory přemění světlo na elektrické signály.
  5. Tyto elektrické signály putují ze sítnice přes zrakový nerv do mozku. Pak mozek přemění signály na obrazy, které vidíte.

A vaše oči také potřebují slzy, aby správně fungovaly, a aby oči byly čisté.

A dále si o oku přečtěte

VIDEO: Lidské oko a jak funguje

Sponzorováno

Studie a zdroje článku

  • How does the eye work? Cologne, Germany: Institute for Quality and Efficiency in Health Care (IQWiG); 2006-.
  • Zdroj fotografie: blueringmedia / depositphotos.com

Sponzorováno

Líbil se vám článek? Ohodnoťte ho.

Autor článku

Daniel Borník (více o nás)

 

Dan miluje sport. Přispívá články zejména z oblasti regenerace, fyzio, cvičení a píše i o nemocech. Náš tým vám všem chce přinášet zajímavé informace ze světa zdraví, cvičení, výživy, rehabilitace a obecně zdravého životního stylu. Ve většině našich článků vycházíme z odborných studií a lékařských prací. Vždy se snažíme na studie odkazovat, ověříte si tak pravost. Více informací o nás najdete zde - mrkněte na náš tým.

Líbil se vám náš článek? Sdílejte ho, uděláte nám radost


Štítky:

Přečtěte si také naše další články

 

Zatím žádné komentáře

Zanechat komentář ke článku

Zpráva