Sponzorováno

Karcinom (rakovina) prsu – příznaky, rizika a léčba 4.87/5 (15)

 • Rakovina prsu je zhoubné onemocnění, které vzniká, když buňky prsu začnou nekontrolovaně růst a množit se. Toto onemocnění může postihovat jak ženy, tak i muže, i když je mnohem častější u žen.
 • Existuje několik typů rakoviny prsu, a každý z nich může mít odlišné vlastnosti a prognózy.
 • Několik faktorů může zvyšovat riziko vzniku rakoviny prsu, včetně genetických predispozic, věku, rodinné anamnézy, hormonálních faktorů a životního stylu.
 • Příznaky rakoviny prsu mohou být obecně tyto: Nový hrbolek nebo otok v prsu nebo pod paží. Bolest nebo citlivost na dotek v prsu. Změny v velikosti, tvaru nebo vzhledu prsu. Změny v kůži prsu, jako je zarudnutí nebo výduť. Výtoky z bradavky, zejména krvavé nebo hnisavé.
 • Diagnóza rakoviny prsu zahrnuje různé metody, včetně mammografie (rentgenového snímku prsu), ultrazvuku nebo biopsie prsu.
 • Léčba rakoviny prsu závisí na stadiu onemocnění, druhu rakoviny, celkovém zdravotním stavu pacienta a dalších faktorech. Mezi možné formy léčby patří chirurgie, radioterapie, chemoterapie, hormonální terapie a cílená terapie.
 • Důležitou součástí je i prevence a pravidelné kontroly, zejména mammografie, které mohou pomoci v detekci rakoviny prsu v raných stadiích, kdy je léčba často účinnější.

Karcinom (rakovina) prsu - příznaky, rizika a léčbaKarcinom prsu je nejčastější onkologické onemocnění v ženské populaci. Jeho výskyt je vysoký, se stále stoupajícími hodnotami nejen v ČR, ale na celém světě, kde se diagnostikuje přes 1,2 milionů nových případů. Karcinom prsu je dnes nejběžnější formou rakoviny u žen ve většině průmyslově vyspělých zemí Evropy i severní Ameriky. V USA a jiných vyspělých státech Evropy se vyskytuje u každé osmé až jedenácté ženy, která se dožije 85 let. Každoročně se v ČR diagnostikuje kolem 2 500 nových případů rakoviny prsu u žen, může se však vyskytovat i u mužů, kde se ročně vyskytuje kolem 20 případů.

Riziko onemocnění na karcinom prsu se zvyšuje i se vzrůstajícím věkem obyvatelstva. Toto onemocnění je zároveň i nejběžnější příčinou úmrtí na rakovinu žen. Podíl úmrtnosti je asi jedna třetina z množství diagnostikovaných zhoubných nádorů prsu – ten se tak stal závažným celospolečenským, epidemiologickým a sociálním problémem postihujícím i mnohé ženy ve střední věkové kategorii.

Rakovina prsu - ilustrace

Rakovina prsu – ilustrace

 

Kdo je karcinomem prsu ohrožen?

Mnoho žen, u kterých se zjistí karcinom prsu, se ptá: „Proč jsem onemocněla právě já? Měla jsem jinak žít?“. V dnešní době stále neznáme jednoznačnou příčinu vyvolávající vznik tohoto karcinomu, proto primární prevencí (odstranění příčin vzniku) stále neumíme zabránit jeho vzniku a snížení výskytu. Známe jen jeho tzv. rizikové faktory, dané pro celou ženskou populaci, ne pro jednotlivou ženu. Žena s rizikovým faktorem má teoreticky vyšší riziko vzniku rakoviny prsu než žena bez rizikového faktoru, ale to neznamená, že každá žena s rizikovým faktorem dostane rakovinu prsu a naopak, žena bez rizikového faktoru nemůže dostat rakovinu prsu.

K rizikovým faktorům patří:

 • ženské pohlaví (rakovina prsu se vyskytuje i u mužů)
 • vyšší věk
 • již existující výskyt rakoviny prsu – vyšší riziko vzniku druhostranné
 • již zaznamenaný výskyt rakoviny u ženy (hlavně vaječníku a tlustého střeva)
 • první menstruace od 11. roku života
 • poslední menstruace po 55. roce života
 • nerodička
 • první porod po 30. věku života ženy
 • žena co nekojila
 • nadváha, obezita po přechodu
 • alkohol
 • kouření
 • snížená fyzická aktivita

Nejvyšším rizikem majícím vliv na vznik karcinomu prsu je pohlaví a věk. Čim je žena starší, tím je riziko vyšší, tři čtvrtiny žen jsou ve věku nad 50 let. V posledních letech je stoupající trend výskytu v absolutních hodnotách u žen pod 40 let.

Ženy si často kladou otázku: „Co jsem udělala špatně, co bylo špatně?“. V různých studiích se doporučuje úprava životního stylu a dodržování správné výživy, zejména omezení přejídání, alkoholu a kouření, doporučuje se zvýšená fyzická aktivita. Jelikož jednoznačná prevence vzniku karcinomu prsu v dnešní době není známa, jediná možnost je zjistit zhoubný nádor prsu v raném stádiu. Preventivní prohlídky neodvrátí vznik rakoviny prsu, ale mohou odhalit nádor malých rozměrů! Prognóza onemocnění závisí jednoznačně na včasném zjištění nádoru.

Příznaky karcinomu prsu

Každá žena by měla znát příznaky rakoviny prsu. Samozřejmě, ty nejsou jednoznačné pro každý karcinom. Vyskytují se i při jiných onemocněních, jako jsou hormonální změny a nezhoubné nádory prsů. Ale je nutné, abychom při rizikových příznacích onemocnění šli na vyšetření.

Rizikové příznaky, které bychom měli znát:

 • bulka v prsu
 • vtažení kůže prsu
 • vpážení bradavky
 • výtok z bradavky
 • červená kůže prsu
 • ekzém bradavky
 • asymetrie prsů
 • zvětšená lymfatická uzlina v podpaždí.

Důležité: Nezapomínejte na pravidelné prohlídky

Žena kromě zdravotní uvědomělosti o rizikových příznacích musí pro své zdraví provádět samovyšetření prsů, chodit na pravidelné lékařské prohlídky a absolvovat vyšetření zobrazovacími metodami. K lékaři se chodí hlavně na preventivní vyšetření (chodí tam zdravé ženy!), kdy se může zjistit nádor v malém rozměru. V dnešní době stále neznáme jednoznačný vznik karcinomu prsu, a proto neumíme n 100% zabránit jeho vzniku. Umíme však zjistit zhoubný nádor v raném stádiu. Samozřejmě platí pravidlo, že čím je včasnější záchyt, tím je lepší prognóza onemocnění. V posledních letech se relativní počet pokročilých karcinomů prsu vyskytuje v menším počtu ve srovnání s včasnými stádii onemocnění. Je to důsledek vyšší zdravotní uvědomělosti ženv ČR. Je třeba si uvědomit, že pravidelné kontroly nezabrání vzniku karcinomu prsu, ale jsou schopny zjistit nádor v časném stadiu.

Samovyšetření prsů

Ženy si samovyšetření prsu mají dělat od 18 let života jednou za tři měsíce, od 30 let každý měsíc.
Vyšetření u lékaře se provádí od 18 let života ženy jednou za rok až tři roky, podle nálezu po klinickém vyšetření. Od 30. roku se klinické vyšetření provádí jednou ročně. Spočívá ve zjištění potíží, rizikových faktorů (zejména co se týče výskytu rakoviny v rodině). Následuje vyšetření prsů, které je podobné jako samovyšetření prsů, pohled, pohmat a zjištění eventuálního výtoku z prsů. Pohledem na ňadra se zjišťuje jejich asymetrie, zarudnutí a vtažení kůže, bradavky, ekzém bradavky. Pohmatem se zjišťují bulky v prsou, v podpaždí, nad a pod klíční kostí. Po celkovém vyšetření se pacientka odešle na mamografické nebo sonografické vyšetření podle věku pacientky. Mamografické vyšetření se provádí jednou za dva roky od 40. roku věku.

Diagnostika zobrazovacími metodami

U mladých žen se využívá zejména ultrazvukové vyšetření a u žen nad 40 let vyšetření nativní mamografií. V případě podezření na zhoubný nádor se vyšetření nativní mamografií provádí i u mladých žen a naopak, na dořešení nejasných výsledků se při nativní mamografii u starších žen (zejména u žen s denzním typem prsu) využívá ultrasonografické vyšetření, které je první metodou volby zobrazovacího vyšetření u mladých žen. Často je také doplňkovým vyšetřením u žen nad 40 let, po mamografickém vyšetření.

Mamografie je v dnešní době jediná metoda, která umožňuje spolehlivou, rychlou diagnostiku karcinomu prsu v počátečním stadiu onemocnění. Její velkou předností je schopnost zjistit mikrokalcifikace (ve tkáních může za určitých okolností docházet k ukládání vápníku (kalcia), tento proces nazýváme kalcifikací), které doprovázejí karcinom až v 30% případů.

U nově objevených nádorů v prsu se využívá biopsie – odebrání tkáně z nádoru na histologické ev. cytologické vyšetření. Podle výsledku biopsie jsou nutné opakované kontroly, nebo léčba. Někdy je nutné využít vyšetření magnetickou rezonancí, computerovým tomografem nebo pozitronovou tomografií. Při zhoubném nádoru prsu se musí předoperačně zjistit nebo vyloučit metastáze v jiných orgánech těla.

Karcinom prsu a léčba

Ačkoli obecně platí, že čím je onemocnění pokročilejší, tím bude jeho léčba náročnější a a šance na úplné vyléčení nižší, nezapomínejte, že:

 • Úspěšnost léčby ovlivňuje mnoho faktorů, nejen typ a rozsah onemocnění.
 • Statistiky nemluví konkrétně o vás a ne vždy zahrnují nejnovější poznatky a metody léčby.
 • Léčba nádorových onemocnění se každým rokem posouvá vpřed.

Stanovení typu léčby vždy závisí na několika faktorech a váš plán léčby je sestaven speciálně pro vás. Proto se může stát, že potkáte pacienta se stejnou diagnózou a jeho léčba bude odlišná od vaší. Po stanovení diagnózy (která bude přesně zjištěna až nějaký čas po operaci, protože během ní se nález posílá na histologii), navrhne onkolog léčbu. Možná budete chtít vědět o ní všechno a možná byste nejraději nevěděli nic. Je to velmi individuální a záleží to i na vašem momentálním psychickém rozpoložení.

Sponzorováno

1. Chirurgická léčba karcinomu prsu

Chirurgická léčba je nejběžnější léčbou karcinomu prsu. Je to lokální léčba. To znamená, že odstraňuje nádor přímo v prsu. Některé pacientky užívají před operací chemoterapii nebo hormonální terapii, aby se nádor zmenšil a zvýšily se šance na jeho úspěšné vyoperování. Podle typu a rozsahu nálezu se přistoupí buď k segmentotomii (nebo tzv. parciální mastektomii), kdy je odstraněn nádor z prsu spolu s vrstvou zdravé tkáně v okolí, při zachování prsu. Někdy je nutné provést mastektomii, tedy odstranit celý prs, ve většině případů spolu s lymfatickými uzlinami v podpaží.

2. Chemoterapie

Chemoterapie je léčba cytostatiky, které vstupují do krevního oběhu a likvidují rakovinné buňky v těle. Cílem této doplňkové (adjuvantní) chemoterapie po operaci je zabránit vzniku druhotných nádorů (metastáz). Je to systémová léčba, to znamená, že zasahuje všechny buňky v těle, i ty zdravé – zejména rychle rostoucí buňky kostní dřeně, trávicího systému a kořínků vlasů. To způsobuje nežádoucí účinky chemoterapie – zmíníme ty nejnepříjemnější z nich a poradíme vám, jak je můžete zmírnit.

Zvracení a nevolnost
Jsou jedním z nejčastějších vedlejších účinků chemoterapie, související s léčbou, kterou dostáváte. Je to způsobeno tím, že cytostatika zasahují i ​​buňky vystýlající trávicí trakt, proto může chemoterapie způsobit zhoršení chuti k jídlu, nevolnost a zvracení, průjem nebo povlaky úst a rtů. Nevolnost a zvracení mohou být vystupňované i tím, že se vám během léčby mohou zostřit smysly (čich, chuť, sluch), čímž se zvýší vaše citlivost na pachy a vůně. Nevolnost a zvracení se často objevují až den, nebo několik dní po léčbě. Tento problém mohou zmírnit léky proti zvracení. Pokud vám bývá při léčbě nevolno, použijte je ještě předtím, než se objeví první příznaky nevolnosti. Zde je pár tipů, jak si můžete pomoci:

 • Pijte hodně tekutin (8-10 sklenic denně, nejlépe chlazené nápoje)
 • Jezte v malých množstvích vícekrát denně
 • Vyhněte se štiplavým, těžkým, velmi studeným nebo horkým jídlům
 • Vyhněte se silným vůním / zápachům (ryby, …)
 • Snažte se před léčbou sníst něco malého

Nevolnost a zvracení může způsobovat i tzv. anticipační úzkost, tedy úzkost z očekávání léčby, která způsobí, že nevolnost budete pociťovat ještě předtím než léčbu dostanete (například již ve chvíli, jak vstoupíte do nemocnice).

Slabost a únava
V jaké míře ji budete pociťovat a jak dlouho potrvá, je individuální – závisí to na vašem celkovém stavu a typu léčby. Po ukončení léčby může ještě různě dlouhou dobu přetrvávat. Přijměte to jako fakt a zbytečně se tím nestresujte. Jak si pomoci?

 • Snažte se být aktivní, kolik se vám přirozeně žádá a také dostatečně odpočívejte
 • Dělejte věci, které vás baví
 • Vyhýbejte se stresům
 • Nechte jiných lidí, aby vám pomohli
 • Jezte zdravou a vyváženou stravu, nevynechávejte jídla

Ztráta vlasů
Pro mnohé ženy je ztráta vlasů jeden z nejnepříjemnějších vedlejších účinků léčby. Je to další rána – nejdříve samotná diagnóza, pak operace, při níž lze ztratíte prs – jeden ze symbolů ženství. Pak přijde chemoterapie a ta vás připraví o druhý symbol vaší ženské identity – vlasy. Je proto přirozené, pokud tuto ztrátu potřebujete oplakat. Vlasy vám začnou padat přibližně po 10-12 dnech od první léčby. Pak už vypadnou velmi rychle (většinou během 2-3dní). Na to, zda při vaší léčbě přijdete o vlasy, a zda zcela, nebo v jakém rozsahu, se zeptejte vašeho lékaře. Podle toho, co se dozvíte, se zařiďte dále. Zde je pár rad:

 • Zeptejte se vašeho lékaře, zda vám při léčbě, kterou berete, hrozí vypadávání vlasů a v jakém rozsahu.
 • Pokud ano, ostříhejte se na krátce ještě předtím, než vám vlasy začnou vypadávat.
 • Povrch hlavy si chraňte před sluncem a chladem i v případě, že vám ztráta vlasů nepřekáží.
 • Své okolí (zejména děti) také připravte na ztrátu vlasů předtím, než o ně přijdete.

Pokles červených a bílých krvinek
Pokud je počet červených a bílých krvinek nízký, hrozí vám riziko infekce. Současně se snižuje počet krevních destiček, které mají na starosti srážení krve po poraněních.

 • myjte si často ruce mýdlem
 • nedotýkejte se rukama obličeje a úst
 • vyhýbejte se přeplněným veřejným místům
 • vyhýbejte se kontaktu s lidmi, kteří jsou nachlazení nebo mají jiné nakažlivé onemocnění
 • nestříhejte si nehty, použijte pilník. Holte se elektrickým strojkem
 • používejte jemný zubní kartáček
 • při práci v zahradě nebo se zvířaty použijte rukavice

Velmi nepříjemné mohou být i svědění, červenání, pálení, mravenčení dlaní a chodidel či afty (puchýřky v ústech). Během léčby můžete u sebe zaznamenat i problémy s koncentrací a s pamětí. Je to důsledek chemoterapie a léků, které se při ní užívají, ale i stresu z toho, čím procházíte.

3. Radioterapie

Radioterepie je tzv. lokální léčba. To znamená, že přesně vypočtená a cílená dávka vysoce-energetických paprsků zasahuje rakovinné buňky přímo v místě, kde se vyskytují. Často se používá jako zajišťovací (pomocná) léčba a slouží k odstranění zbytků nádoru, které nemohly být odstraněny chirurgicky. Některé ženy podstupují radioterapii před operačním zákrokem s cílem zmenšit příliš velký, nebo těžko odstranitelný nádor.

Jelikož zasahuje i zdravé buňky v okolí (které se však většinou dokážou zotavit), během ozařování se mohou (ale nemusí) objevit nepříjemné vedlejší účinky tzv. radiation recall syndrome. Rozsah a stupeň potíží je individuální – v závislosti na počtu a intenzity ozáří, ale i od vaší celkové tělesné kondice. Jedním z nejčastějších problémů bývá celková slabost a únava. Někdy se může objevit bolestivost v ozařováním prsu. K dalším nežádoucím účinkům patří porucha krvetvorby. Také se mohou na kůži objevit přechodně drobné puchýře, kůže svědí a je zarudlá, rozpraskaná (podobné příznaky jako při spálení se na slunci). I zde platí, že úzkost může jednak zvýšit citlivost k léčbě a také vyvolat příznaky, které nejsou důsledkem radioterapie ale psychiky. Jak si u radioterapie pomoci?

 • Hodně odpočívejte a nestresujte se tím, že už nemůžete.
 • Odpočinek střídejte s aktivitou (procházky, klidové aktivity … nezůstávejte bez činnosti).
 • Pokud ozařování snášíte dobře, udržujte své zaběhané zvyklosti (kromě stresu).
 • Nekoupejte se, ale sprchujte.
 • Na ošetřování pokožky používejte neparfémované kosmetické přípravky.
 • Noste volné oblečení, které nedráždí pokožku.
 • Slunění nepřichází v úvahu.

4. Hormonální léčba

Některé nádory prsu potřebují pro svůj růst hormony. Hormonální terapie brání nádorovým buňkám využít tělu přirozené hormony, jako je estrogen a progesteron. Pokud máte tento typ nádoru, lékař bude zvažovat hormonální léčbu.
Využívají se buď léky, které blokují přirozený hormon (například tamoxifen, který blokuje estrogen a jiné léky), nebo operační zákrok – odstranění vaječníků jako zdroje estrogenu.

5. Cílená biologická terapie – monoklonální protilátky

Jde o nové druhy terapie, které účinkují přímo na maligní buňky a nezpůsobují vážné vedlejší účinky, které se vyskytují při standardních léčebných postupech.

6. Alternativní léčba

Alternativní medicína zahrnuje v sobě léčebné metody, které jsou některými považovány za alternativu ke klasické medicíně. Mezi onkologickými pacienty se využívají například bylinky, akupunktura, ale i mentální techniky jako meditace a řízená imaginace. Mohou vám pomoci snížit stres z léčby, zmírnit její vedlejší účinky, dodat duševní sílu a urychlit celkové zotavení organismu. I samotný pocit, že pro sebe děláte něco navíc, může být zdrojem úlevy.

Přesto standardní medicínské terapie jsou dosud jediné výzkumně potvrzené formy léčby rakoviny, při nichž se prokázala účinnost na mnoha pacientech. Výsledky alternativních metod hovoří pouze o individuálních případech vyléčení. Proto nenahrazujte standardní terapii alternativní, pokud máte šanci na vyléčení nebo zlepšení kvality vašeho života. Pozor na šarlatány, kteří vás budou přesvědčovat, že se máte vzdát klasické léčby a využít jejich metody. Jejich „důkazy“ o zázračných uzdraveních často nemají žádnou vypovídací hodnotu. O jakékoliv alternativní léčbě, kterou podstupujete, informujte vašeho lékaře. Některé kombinace látek s chemoterapií by vám mohly uškodit.

Co dále si o karcinomu prsu přečíst?

VIDEO: Edukační video – Rakovina Prsu

VIDEO: Příběh žen s nádorovým onemocněním prsu

Sponzorováno

Studie a zdroje článku

Sponzorováno

Líbil se vám článek? Ohodnoťte ho.

Autor článku

Daniel Borník (více o nás)

 

Dan miluje sport. Přispívá články zejména z oblasti regenerace, fyzio, cvičení a píše i o nemocech. Náš tým vám všem chce přinášet zajímavé informace ze světa zdraví, cvičení, výživy, rehabilitace a obecně zdravého životního stylu. Ve většině našich článků vycházíme z odborných studií a lékařských prací. Vždy se snažíme na studie odkazovat, ověříte si tak pravost. Více informací o nás najdete zde - mrkněte na náš tým.

Líbil se vám náš článek? Sdílejte ho, uděláte nám radost


Štítky: ,

Přečtěte si také naše další články

 

Zatím žádné komentáře

Zanechat komentář ke článku

Zpráva