Sponzorováno

Flavonoid Orientin – jaké může mít účinky na zdraví? 4.86/5 (14)

Orientin najdete třeba v bazalce posvátné

Orientin najdete třeba v bazalce posvátné

Léčivé rostliny i nadále hrají důležitou roli v moderních léčivech a obecně ve zdravotnictví. Spotřebitelé totiž obecně věří, že většina z nich způsobuje méně nebo mírnější nepříznivé (vedlejší) účinky než běžné moderní léky. Aby byly rostliny mohly být použity jako zdroj léčivých látek, extrahují se obvykle z rostlin bioaktivní sloučeniny. Proto je právě extrakce bioaktivních sloučenin z léčivých rostlin klíčovým krokem při výrobě léčiv pocházejících z rostlin.

Jedna z biologicky aktivních sloučenin izolovatelných z léčivých rostlin je právě orientin. Ten je často používán v různých studiích biologické aktivity – to zejména kvůli svým rozsáhlým prospěšným vlastnostem.

Dle výzkumů má orientin tyto léčivé vlastnosti:

 • antioxidační,
 • antiagingové (tj. proti stárnutí),
 • antivirové,
 • antibakteriální,
 • protizánětlivé,
 • vazodilatační a kardioprotektivní,
 • ochranné při radiaci,
 • neuroprotektivní,
 • antidepresivní.

Pojďme si orientin představit

Orientin je ve vodě rozpustný flavonoid C-glykosid, který je běžně extrahovatelný z některých léčivých rostlin. Dá se tedy extrahovat například z těchto rostlin:

 • Bazalka indická (či bazalka posvátná),
 • listy černého bambusu,
 • z rostlin druhu Passiflora (mučenka),
 • Dávivec bavlníkolistý (Jatropha gossypifolia),
 • Len setý (Linum usitatissimum ),
 • Křížatka obecná (Commelina communis),
 • Euterpe brazilská (Euterpe oleracea Mart.),
 • Ascarina lucida,
 • Celtis africana,
 • listy Croton zambesicus,
 • listy Kajanu indického (Cajanus cajan),
 • Penízek rolní (Thlaspi arvense).

Pro extrakci orientinu z léčivých rostlin je zapotřebí polárního rozpouštědla, jako je methanol, ethanol nebo voda.

Léčivé vlastnosti orientinu – jaké může mít účinky?

Pojďme se spolu podívat na účinky a vlastnosti orientinu.

Antioxidant a antiaging

Orientin byl široce studován pro jeho antioxidační vlastnosti. Antioxidační vlastnost orientinu lze vysvětlit studiem jeho elektronové afinity, elektronegativity a adiabatického ionizačního potenciálu jeho vysoké aktivity zachycení radikálů, což je schopnost darovat elektrony. Vliv orientinu na aktivitu β-galaktosidázy indukovanou peroxidem vodíku (H2O2-) také ukazuje antioxidační vlastnost orientinu.

Antioxidační aktivita orientinu byla také prokázána na zvířecích modelech (zdroj zde).

Antivirové a antibakteriální vlastnosti

Antivirové a antibakteriální aktivity orientinu jsou prospěšné pro budoucí vývoj antibiotik. Bylo prokázáno, že orientin má střední nebo silnou antivirovou aktivitu proti viru Para 3. Kromě toho směs flavonoidů (orientin, rutin, kvercetin a kaempferol) při maximální netoxické dávce 0,048 μg / ml plně inhibovala Herpes Simplex Virus Type 2 (HSV-2). To je velký průlom v lékařské oblasti, protože infekce HSV je známa jako život ohrožující nemoc. Orientin kromě antivirových účinků také vykazuje antibakteriální účinky. Studie ukazuje, že kombinace flavonoidů z Ocimum sanctum, orientin a vicenin synergicky inhibovala růst Escherichia coli, Staphylococcus aureus, Staphylococcus cohnii, Klebsiella pneumoniae a Proteus, zatímco jednotlivé flavonoidy byly méně účinné než kombinované flavonoidy.

Protizánětlivé vlastnosti

Zánět je biologický obranný mechanismus tkáně před poškozením nebo infekcí. Je dobře studováno, že například vývoj aterosklerózy silně souvisí s vaskulárním zánětem, proto je zde nutnost vyvinout protizánětlivý lék, který by prospěl při cévním zánětu. Biomarkery vaskulárního zánětu, protein box-1 skupiny s vysokou pohyblivostí (HMGB1) a receptor C proteinu endoteliálních buněk (EPCR) byly zkoumány po léčbě orientinem. Ukázalo se, že orientin inhibuje hladinu HMGB1.

Sponzorováno

Vasodilatační a kardioprotektivní účinek

V současné době je jedním z nejčastějších kardiovaskulárních onemocnění hypertenze, která zvyšuje rizikový faktor městnavého srdečního selhání. Nicméně maximální účinnost antihypertenziv je pouze 60% a typicky dvě nebo více léčiv z kategorií diuretik, blokátorů vápníkových kanálů, angiotensin konvertujícího enzymu nebo blokátorů receptorů, adrenergních léčiv a vazodilatátorů musí být kombinovány, aby se dosáhlo vysoké účinnosti. Proto je vazorelaxant (vasodilatace = rozšíření cév k lepšímu prokrvení) nezbytným lékem pro pacienty s hypertenzí – pak dochází ke snížení jejich zvýšeného krevního tlaku a chrání je před kardiovaskulárními chorobami. Bylo zjištěno, že orientin má vazodilatační účinky.

Ochranný účinek při radiaci

Poškození DNA a proteinů zářením může mít za následek apoptózu, nekrózu, mitotickou smrt nebo přerušení buněčného cyklu na normálních tkáních. Hledání radioprotektivních sloučenin je proto zásadní pro ochranu člověka před zářením. Dva flavonoidy izolované z listů Bazalky indické (Ocimum sanctum), orientin a vicenin, byly často studovány kvůli potenciálu na radioprotektivní účinek. Při dávce 50 μg / kg tělesné hmotnosti orientinu nebo viceninu 30 minut před expozicí gama záření ukázalo u myší jistou ochranu před následky záření (ale následné ošetření orientinem nebo viceninem nebylo tak účinné jako při ošetření před expozicí).

Neuroprotektivní či antidepresivní účinky

Neurodegenerativní onemocnění jsou nevyléčitelné a oslabující stavy, kdy dochází k agregaci a ukládání špatně složených intracelulárních a extracelulárních proteinů, což vede k progresivním onemocněním centrálního nervového systému. Je takřka nutnost vyvíjet preventivní nebo léčebné neuroprotektivní léky. A právě orientin tyto vlastnosti může nabídnout.

Antiadipogenezní účinky

Adipogeneze je proces, kterým se nediferencované prekurzorové buňky diferencují na tukové buňky a dále vedou ke zvyšující se prevalenci obezity ve společnosti. Bylo popsáno, že orientin spolu s některými dalšími flavonoidy vykazuje silnou antiadipogenezní aktivitu. Orientin izolovaný z ethanolového extraktu Spirodela polyrhiza (Závitka mnohokořenná) vykazuje antiadipogenezi na akumulaci lipidů v buňkách 3T3-L1 (zdroj zde).

Vzhledem k antiadipogeneznímu mechanismu orientinu by to mohla být jedna z užitečných terapeutických látek pro pacienty s obezitou a diabetem 2. typu.

Na úlevu od bolesti

Účinek orientinu na úlevu od bolesti byl prokázán na modelech u myší. Orientin v dávce 6,5 mg / kg byl schopen redukovat bolest vyvolanou kyselinou octovou a bolest vyvolanou kapsaicinem a glutamátem. Orientin byl překvapivě asi 20krát účinnější než typický lék proti bolesti, kyselina acetylsalicylová (aspirin) a 3,5krát dynamičtější než běžné protizánětlivé léky. Orientin tak může být pro pacienty alternativní antinociceptivní léčbou.

Závěr

Sponzorováno

V této fázi většina biologických studií orientinu zahrnuje pouze in vitro studie a preklinická vyšetření. Klinické údaje dosud nejsou k dispozici, takže použití orientinu u pacientů není na pořadu dne. Budoucí výzkum orientinu by se proto měl zaměřit na základní cesty, farmakokinetiku (ta se zabývá zkoumáním a popisem osudu léčiv v organismu, a to od jejich podání až po vyloučení a distribuci) tkání v lidském těle, aby se vyvinul vysoce účinný lék.

Co si dále přečíst na toto téma?

Zdroje článku a studie

Sponzorováno

Líbil se vám článek? Ohodnoťte ho.

Autor článku

Daniel Borník (více o nás)

 

Dan miluje sport. Přispívá články zejména z oblasti regenerace, fyzio, cvičení a píše i o nemocech. Náš tým vám všem chce přinášet zajímavé informace ze světa zdraví, cvičení, výživy, rehabilitace a obecně zdravého životního stylu. Ve většině našich článků vycházíme z odborných studií a lékařských prací. Vždy se snažíme na studie odkazovat, ověříte si tak pravost. Více informací o nás najdete zde - mrkněte na náš tým.

Líbil se vám náš článek? Sdílejte ho, uděláte nám radost


Štítky:

Přečtěte si také naše další články

 

Zatím žádné komentáře

Zanechat komentář ke článku

Zpráva