Sponzorováno

Biopsie plic – jak probíhá a co při ní cítíte? 4.82/5 (17)

 • Při biopsii plic lékař odebere malý vzorek buněk z vašich plic a zkontroluje jej pod mikroskopem, zda neobsahuje známky onemocnění (třeba rakoviny plic).
 • Biopsie plic může být provedena buď uzavřenou, nebo otevřenou metodou. Uzavřené metody se provádějí přes kůži nebo přes průdušnici (průdušnici). Otevřená biopsie se provádí na operačním sále v celkové anestezii.
 • Typ provedené biopsie plic bude záviset na několika faktorech, jako je typ plicního problému, umístění léze a celkový stav osoby.
 • Plicní biopsie je dobrý způsob, jak zjistit, v čem je problém.

Biopsie plic může sloužit k diagnostice neznámých ložisek v plíci včetně podezření na rakovinu plic a sarkoidózu

Biopsie plic může sloužit k diagnostice neznámých ložisek v plíci včetně podezření na rakovinu plic a sarkoidózu

Biopsie plic je forma lékařské operace. Biopsie plic znamená odběr tkáně nebo výrůstků z plic.

Existují různé důvody, proč by lékař mohl doporučit plicní biopsii. Lékař si může vybrat z několika typů biopsie v závislosti na nejvhodnějším typu pro daného jedince.

V mnoha případech nemusí být biopsie pro dotyčného jedince vhodná.

Lidé mohou před biopsií zažít určitou úzkost. To je normální. Pochopení podstaty postupu, stejně jako rizik a výhod, však může pomoci, aby se člověk předem cítil jistěji.

V tomto článku se podíváme na to, kdy je nutná plicní biopsie, jaké jsou typy tohoto zákroku a co lze očekávat před, během a po biopsii plic.

Typy biopsie plic a postup

Typ biopsie ovlivní, co se stane během tohoto postupu.

Biopsie jehlou – postup

Když se v blízkosti hrudní stěny vytvoří abnormální tkáň, lékař může provést biopsii jehlou, aby tuto tkáň odebral.

Při biopsii jehlou člověk nepotřebuje celkovou anestezii. Zákrok také nevyžaduje pobyt v nemocnici.

Lékař zavede jehlu do plíce přes kůži, jako vodítko použije buď rentgenový nebo CT snímek.

Procedura může trvat až 1 hodinu. Jednotlivec může potřebovat půst 8 hodin před tímto zákrokem.

Otevřená biopsie

Lékař může požádat o tento postup, když potřebuje odstranit bulku úplně nebo částečně. Když chirurg zcela odstraní bulku, nazývají tento postup lumpektomií.

Lékař si vyžádá zobrazovací test k lokalizaci růstu nebo bulky. Může také umístit drát nebo jehlu do oblasti pro vedení postupu. Chirurgové provádějí tento typ biopsie na operačním sále.

Uvedou jedince do celkové anestezie a otevřou hrudní dutinu, aby získali tkáň.

Bronchoskopická biopsie

Lékaři používají tento postup k odběru vzorku plicní tkáně, která je blízko dýchacích cest. Specialista vloží zařízení zvané bronchoskop do plic přes nos nebo ústa. Dokončení tohoto postupu může trvat až 1 hodinu.

Kdo může potřebovat plicní biopsii?

Postup plicní biopsie je někdy nezbytný k diagnostice onemocnění, obvykle rakoviny. Lékař často doporučí bioptické testování poté, co identifikuje abnormality v hrudníku během CT vyšetření nebo rentgenu hrudníku.

Tento postup může být nezbytný pro lidi, kteří mají podezření na rakovinu v oblasti hrudníku, jako je rakovina plic. Biopsie plic může určit, zda jsou nějaké neobvyklé masy maligní, což znamená rakovinné, nebo benigní, což znamená nerakovinné.

Pokud biopsie zjistí, že hmota na plicích je rakovinná, výsledky mohou pomoci lékaři určit fázi rakoviny a léčbu.

Postup plicní biopsie může někdy pomoci lékaři diagnostikovat příčinu nerakovinného stavu. Může jim například pomoci diagnostikovat infekci nebo třeba i to, proč se tekutina shromažďuje v plicích.

Příprava na biopsii plic

Jak se připravit na plicní biopsii, to se liší v závislosti na typu biopsie, která bude probíhat. Lékař vám může poskytnout rady týkající se konkrétního typu zákroku, který podstoupíte.

U některých typů postupů plicní biopsie může být nutné, aby se jedinec předem postil (držel půst). Lékař vám vždy řekne, pokud je to nutné.

Lékař dohlížející na postup plicní biopsie by si měl být vědom všech léků, které jedinec užívá. Poradí, zda před zákrokem pokračovat v medikamentózní kúře či nikoliv.

Pokud je osoba, která dostává biopsii, těhotná, nemusí být schopna podstoupit určité procedury. Je to proto, že postup může vyžadovat nějaké skeny, které mohou vydávat záření. Toto záření může být škodlivé pro vyvíjející se plod.

Před doporučením postupu by měl lékař posoudit i všechna důležitá hlediska, jako jsou alergie nebo těhotenství.

Udělejte si plán toho, co bude po biopsii. Například zajištění spolehlivé dopravy domů může pomoci snížit pooperační stres a nepříjemnosti, zejména pokud lékař používá sedativa.

Zotavení a regenerace po biopsii

Pravděpodobná doba zotavení po výkonu plicní biopsie bude záviset na řadě faktorů, včetně typu postupu a případných komplikací.

Pokud osoba vyžaduje celkovou anestezii, může také muset zůstat v nemocnici. Při lokálním anestetiku může být lékař schopen propustit jedince, jakmile se jeho krevní tlak a puls stabilizují.

Lékař může po zákroku provést kontrolu, aby vyloučil komplikace. Lidé by měli po biopsii plic několik dní odpočívat. Měli by se také vyhýbat fyzické námaze, dokud lékař neřekne, že je to bezpečné.

Zotavení trvá déle u lidí, kteří podstoupí hrudní chirurgii a otevřenou biopsii. K projednání výsledků biopsie bude nutná jedna nebo více následných schůzek s lékařem.

Rizika biopsie plic

Všechny invazivní postupy s sebou nesou určitá rizika. Rizika se budou lišit v závislosti na typu postupu a důvodu biopsie.

Postup biopsie plic pomocí jehly s sebou nese riziko kolapsu plíce. Když odborník zavede jehlu do plic, může vytvořit mezeru, kudy může unikat vzduch. Lékař tak může několik hodin po zákroku provést rentgen, aby zkontroloval případný únik vzduchu.

Sponzorováno

Osoba může mít bolest v krku po proceduře plicní biopsie, která zahrnuje zavedení hadičky přes nos nebo ústa, aby se dostala do plic. Různá pooperační opatření mohou pomoci zmírnit bolest v krku, včetně kloktání slané vody nebo používání pastilek do krku.

Místo biopsie jehly může být několik dní po zákroku citlivé nebo bolestivé. To je normální.

Osoba by měla udržovat všechny obvazy čisté, aby se zabránilo infekci. Po několika dnech lze tyto obvazy obvykle bezpečně odstranit.

Otevřené plicní biopsie často vyžadují hospitalizaci na několik dní. Rizika mohou záviset na množství plicní tkáně, kterou chirurg odstraní. Pokud lékař doporučí otevřenou biopsii, je nejlepší s ním před výkonem probrat i chirurgická rizika.

Rizika mohou zahrnovat:

 • poškození zubů v důsledku bronchoskopie nebo anesteziologického zařízení
 • změny krevního tlaku
 • hrudní infekce
 • bolest v rameni
 • krvácení
 • krevní sraženiny
 • rychlý srdeční tep
 • srdeční příhody, jako je srdeční infarkt nebo mrtvice po operaci

Jednotlivec nemusí být schopen pít tekutiny bezprostředně po otevřené plicní biopsii. Možná bude muset přijímat tekutiny intravenózně, dokud nebude moci znovu pít.

Pokud se u člověka po biopsii plic objeví následující příznaky, měl by okamžitě vyhledat lékařskou pomoc:

 • vážná a velká bolest na hrudi
 • dušnost
 • vykašlávání krve
 • horečka

Výhody biopie plic

U některých lidí může být doba zotavení po postupech plicní biopsie relativně krátká.

Jehlová biopsie může být spolehlivou metodou pro získávání vzorků tkáně a diagnostikování růstů jako rakovinných nebo nerakovinných.

Postupy plicní biopsie nejsou obvykle bolestivé a mají jen málo rizik, která s nimi lékaři spojují.

Lékař pouze doporučí postup plicní biopsie na podporu jeho diagnózy. Pokud má člověk například menší uzliny na plicích, může být biopsie příliš riskantní a těžko odůvodnitelná.

Pokud je to však z lékařského hlediska nezbytné, biopsie může formovat individuální výhled a plán léčby pro stav, jako je rakovina plic.

Biopsie plic může sloužit k diagnostice neznámých ložisek v plíci včetně podezření na rakovinu plic a sarkoidózu.

Jaké další testy mohou identifikovat rakovinu plic?

Pokud je podezření na rakovinu plic, lékař často provede CT vyšetření hrudníku, pokud je abnormální nález na rentgenovém snímku hrudníku. Laboratorní studie, jako je kompletní krevní obraz, elektrolyty, testy jaterních funkcí, test funkce ledvin a hladiny vápníku, mohou také pomoci určit, zda je rakovina plic pravděpodobná.

Definitivním testem pro identifikaci rakoviny plic je však biopsie plic, která prozkoumá část plicní tkáně na rakovinné buňky.

Co se děje po biopsii plic?

Po poceduře strávíte nějaký čas v zotavovací místnosti. Můžete být ospalí a zmatení, když se probudíte z celkové anestezie nebo sedace. Váš zdravotnický tým bude sledovat vaše vitální funkce, jako je srdeční frekvence a dýchání. Pokud budete potřebovat, dostanete lék proti bolesti.

Ihned po biopsii lze provést rentgen hrudníku. Může se opakovat za několik hodin. Je to proto, aby se lékař ujistil, že vaše plíce jsou v pořádku. Po transbronchiální plicní biopsii vám může být řečeno, abyste se jemně vykašlali a vyplivli sliny do mísy. Je to proto, aby sestra mohla zkontrolovat vaše sekrety na krev.

Pokud byla vaše biopsie provedena pomocí bronchoskopu, můžete mít nějaké nepříjemné pocity v krku. Nebudete smět jíst ani pít, dokud se váš dávicí reflex nevrátí. Několik dní můžete zaznamenat bolest v krku a bolest při polykání. To je normální. Pomoci může použití pastilek do krku nebo kloktání.

Pokud jste podstoupili ambulantní proceduru, půjdete domů, když váš lékař řekne, že je vše v pořádku. Někdo vás bude muset odvézt domů.

Místo biopsie může být několik dní bolavé. Dodržujte všechny pokyny, které vám poskytne váš lékař (péči o rány a koupání). Můžete užívat léky proti bolesti podle doporučení svého lékaře. Aspirin a některé další léky proti bolesti mohou zvýšit krvácení. Užívejte pouze léky, které vám doporučí váš lékař.

Doma se můžete vrátit ke své běžné stravě a činnostem, pokud vám to dovolí lékař. Možná budete muset několik dní neprovádět namáhavou fyzickou aktivitu.

Zavolejte svého lékaře, pokud máte některý z níže uvedených případů:

 • Horečka (38 °C nebo vyšší) nebo podle pokynů vašeho lékaře
 • Zimnice
 • Pocit dušnosti
 • Bolest na hrudi
 • Potíže s dýcháním
 • Bolest při dýchání
 • Vykašlávání hodně krve
 • Zarudnutí nebo otok místa biopsie nebo řezů
 • Krev nebo jiná tekutina vytékající z místa biopsie nebo řezu

Váš lékař vám po biopsii plic může dát další pokyny.

Sponzorováno

Byli jste na biopsii plic? Napište nám do komentářů jaké to bylo. Naši čtenáři to velmi ocení – zkušenost je zkušenost, je to ten nejlepší zdroj informací.

A dále si o plicích přečtěte

Zdroje článku a odborné studie

Sponzorováno

Líbil se vám článek? Ohodnoťte ho.

Autor článku

Daniel Borník (více o nás)

 

Dan miluje sport. Přispívá články zejména z oblasti regenerace, fyzio, cvičení a píše i o nemocech. Náš tým vám všem chce přinášet zajímavé informace ze světa zdraví, cvičení, výživy, rehabilitace a obecně zdravého životního stylu. Ve většině našich článků vycházíme z odborných studií a lékařských prací. Vždy se snažíme na studie odkazovat, ověříte si tak pravost. Více informací o nás najdete zde - mrkněte na náš tým.

Líbil se vám náš článek? Sdílejte ho, uděláte nám radost


Štítky: , ,

Přečtěte si také naše další články

 

Zatím žádné komentáře

Zanechat komentář ke článku

Zpráva