Vše na téma: Vyšetřovací metody

V moderní medicíně naštěstí existuje mnoho diagnostických (vyšetřovacích) metod, které nám (nebo lékaři) mohou pomoci s diagnostikou nemoci.

Přečtěte si články o jednotlivých diagnostických metodách.

Artrocentéza – 8+ faktů o tomto vyšetření – průběh artrocentézy 4.73/5 (11)

Pokud trpíte otoky nebo bolestmi kloubů, může lékař doporučit postup nazývaný artrocentéza. Tento postup, někdy známý jako aspirace kloubu, zahrnuje použití jehly a stříkačky k odstranění tekutiny z oteklého kloubu. V mnoha případech provedení tohoto postupu trvá jen několik minut. ...
Přečíst..

Elektronystagmografie (ENG vyšetření) či videostagmografie (VNG vyšetření) – co je to a kdy se používá? 4.8/5 (10)

Co je elektronystagmografie? Electronystagmografie (ENG) je vyšetření, který ukazuje pohyb vašich očí za účelem zjištění, jak dobře fungují dva lebeční nervy v mozku. Electronystagmografie využívá pacientova pohybu očí k potvrzení či vyvrácení přítomnosti nystagmu (rytmicky se opakující pohyby očí v ...
Přečíst..

Biopsie ledvin (renální biopsie) – kdy, jak a proč se dělá? 4.71/5 (14)

Biopsie ledvin je postup, který znamená odebrání malého kousku tkáně ledvin pro vyšetření mikroskopem. Patolog - lékař specializující se na diagnostiku nemocí - zkoumá odebraný vzorek tkáně ledvin v laboratoři. Patolog hledá příznaky onemocnění ledvin nebo infekce. Pokud byla ledvina ...
Přečíst..

Choďte na vyšetření a prohlídky, které jsou prevencí rakoviny, i v době pandemie 4.82/5 (11)

Americká asociace pro výzkum rakoviny zveřejnila v červenci dvě studie, které potvrdily narušení a omezení pravidelných screeningových testů na rakovinu prsu v době pandemie, včetně mamografů, ultrazvuků a MRI. Někteří lékaři neměli v průběhu pandemie dostatek zdrojů k zajištění různých ...
Přečíst..

Transesofageální echokardiografie – co je to a jak probíhá? Časté otázky a odpovědi 4.5/5 (14)

Co je to transesofageální echokardiogram (TEE)? Echokardiogram (echo) používá ultrazvuk k vytváření snímků pohybu vašeho srdce. Transesofageální echokardiogram (TEE) je typ echa, který používá dlouhou, tenkou trubici (endoskop) k vedení ultrazvukového měniče dolů jícnem (tedy „trubicí“, která vede z úst ...
Přečíst..

Artroskopie – co je to – kdy a proč se provádí? 4.8/5 (10)

Artroskopie je chirurgický zákrok, který ortopedičtí chirurgové používají k vizualizaci, diagnostice a léčbě problémů uvnitř kloubu. Slovo artroskopie pochází ze dvou řeckých slov, „arthro“ (kloub) a „skopein“ (pohled). Termín doslovně znamená „podívat se do kloubu“. Je to tedy operační výkon, ...
Přečíst..

Odběr choriových klků (CVS) – co je to, kdy a proč se používá? 4.67/5 (9)

Odběr choriových klků (někdy také označován jako CVS) je prenatální test, který se používá k detekci vrozených vad, genetických chorob a dalších problémů během těhotenství. Během testu se z placenty odebere malý vzorek buněk (nazývaný choriové klky), kde se připojí ...
Přečíst..