Vše na téma: Vyšetřovací metody

V moderní medicíně naštěstí existuje mnoho diagnostických (vyšetřovacích) metod, které nám (nebo lékaři) mohou pomoci s diagnostikou nemoci.

Přečtěte si články o jednotlivých diagnostických metodách.

Sialoendoskopie – diagnostika a léčba poruch slinných žláz 4.13/5 (8)

Sialoendoskopie je lékařský diagnostický a terapeutický postup, který se používá k prozkoumání a léčbě slinných žláz, konkrétně jejich vývodů. Tento postup využívá tenkého, flexibilního endoskopu, který se zavádí do vývodů slinných žláz, což umožňuje lékařům vizualizovat vnitřek vývodů a odhalit ...
Přečíst..

Kapslová endoskopie – kdy, jak a proč se provádí? Co je třeba vědět 4.43/5 (7)

Kapslová endoskopie je moderní diagnostická metoda používaná v gastroenterologii k vizualizaci vnitřních částí tenkého střeva, které jsou obtížně přístupné tradičními endoskopickými technikami. Jedná se o neinvazivní postup, který znamená požití (spolknutí) malé kapsle vybavené kamerou. Pacient musí dodržovat specifickou dietu ...
Přečíst..

Venografie (flebografie) – vyšetření žil – kdy se dělá a jak probíhá? 4.8/5 (5)

Venografie je diagnostická zobrazovací metoda používaná k vyšetření žilního systému, zejména k detekci přítomnosti krevních sraženin (trombů), žilní insuficience nebo jiných abnormalit v žilách. Venografie je také někdy také nazývána flebografie. Do žíly pacienta je injekčně aplikována kontrastní látka, která ...
Přečíst..

Protrombinový čas – vyšetření srážlivosti krve – kdy a jak se dělá? 4.64/5 (11)

Protrombinový čas je laboratorní test, který měří, jak dlouho trvá srážení krve. Používá se k posouzení funkce koagulačního systému a pomáhá diagnostikovat krvácivé poruchy nebo monitorovat léčbu antikoagulancii. Protrombinový čas odráží funkci konkrétních koagulačních faktorů vnější cesty srážení krve, zejména ...
Přečíst..

Torakocentéza – odstranění tekutiny z pleurální dutiny – kdy a jak se provádí? 4.46/5 (13)

Torakocentéza (nebo také pleurální punkce) je lékařský postup, při kterém se pomocí jehly a katétru odstraňuje tekutina z pleurální dutiny, což je prostor mezi plicemi a hrudní stěnou. Torakocentéza se obvykle provádí za účelem diagnostiky nebo léčby různých stavů spojených ...
Přečíst..

Zátěžové vyšetření srdce (ergometrické vyšetření) – kdy a jak se provádí? 4.56/5 (16)

Zátěžové vyšetření srdce, známé také pod názvem ergometrické vyšetření, je diagnostický test, který se používá k posouzení funkce srdce a cév při zátěži, tj. při fyzické aktivitě. Během tohoto vyšetření je pacient monitorován, zatímco provádí cvičení podle stanovených protokolů, jako ...
Přečíst..

Biopsie srdce – kdy, jak a proč se provádí? 4.56/5 (16)

Biopsie srdce je invazivní procedura, která se provádí za účelem získání vzorku tkáně srdce pro laboratorní analýzu. Obvykle se provádí, když lékaři podezírají přítomnost určitých onemocnění srdce, jako je zánět srdce (myokarditida), kardioomyopatie nebo se provádí po transplantaci srdce. Biopsie ...
Přečíst..

Retikulocyty v krvi – zvýšené, snížené – co říkají hodnoty? 4.43/5 (14)

Retikulocyty jsou mladé červené krvinky, které obsahují zbytky ribozomálního RNA a jsou předchůdci zralých červených krvinek. Měření retikulocytů v krvi může poskytnout užitečné informace o míře tvorby nových červených krvinek v těle. Hodnoty retikulocytů mohou být užitečné při diagnostice a ...
Přečíst..

Coombsův test – antiglobulinový test – kdy a jak se provádí? 4.5/5 (20)

Coombsův test, známý také jako antiglobulinový test, je laboratorní test používaný k diagnostice různých imunitních reakcí v těle, zejména při autoimunitních chorobách a při hemolytických anémiích. Princip testu spočívá v detekci protilátek, které se vážou na povrch červených krvinek. Existují ...
Přečíst..

Toxikologické vyšetření – co je to a kdy a jak provádí? 4.44/5 (18)

Toxikologické vyšetření je diagnostický postup, který se používá k detekci a kvantifikaci toxických látek nebo léčiv v těle. Toxikologická vyšetření jsou prováděna za účelem zjištění expozice jedu, drogy nebo léku, posouzení účinků této expozice na zdraví jedince nebo stanovení příčiny ...
Přečíst..