Vše na téma: Jóga

Existuje mnoho různých teorií souvisejících s jógou, odkud pochází, o co jde a jak praktikovat řadu jóga technik. Obecně je jóga uznávána jako starodávný systém filozofií, zásad a postupů odvozených z tradice Indie a Himalájí před více než 2500 lety. Jedná se o systém, který uznává vícerozměrnou povahu lidské osoby a primárně se vztahuje k povaze a fungování mysli, je založený na zkušenostní praxi a sebezkoumání.

V józe je tělo, dech a mysl vnímáno jako spojení těchto vícerozměrných aspektů každého člověka. Jóga postupem času vede k větší integraci bytí, vnitřnímu míru a jasnosti mysli. Jedná se o systém, který je navržen tak, aby kultivoval zdraví a štěstí, větší pocit sebeuvědomění a vyššího vědomí.

Jóga kultivuje zdraví a pohodu (fyzickou, emocionální, duševní a sociální) prostřednictvím pravidelného cvičení řady různých technik, včetně pozic a pohybu, vědomí dechu a dechových cvičení, relaxace a koncentrace, sebezpytování a meditace.

Jóga je přístup k životu, který oceňuje přiměřené úsilí založené na rovnováze a harmonii v každé osobě i mezi sebou navzájem.

Dalo by se říci, že cvičení jógy prošlo stovky let výzkumu prostřednictvím mnoha praktikujících, kteří pozorovali její pozitivní účinky na své zdraví (jak fyzické, tak mentální). Cvičení jógy je bezpečné, užitečné a velmi efektivní z hlediska nákladů pro širokou škálu lidí jakéhokoliv věku a jakéhokoliv zdravotního stavu.

Přečtěte si o józe naše články, budeme rádi: