Sponzorováno

Rakovina srdce (srdeční nádory) – příznaky, příčiny a léčba 4.86/5 (14)

 • Rakovina srdce (karcinom srdce) je extrémně vzácný typ rakoviny, který se vyvíjí v tkáních srdce. Většina nádorů v srdci je však metastatická, což znamená, že se jedná o nádory, které se šíří z jiných částí těla (například prsu, plic nebo ledvin) do srdce.
 • Primární nádory srdce jsou mimořádně vzácné a tvoří jen zlomkové procento všech nádorů srdce.
 • Příznaky rakoviny srdce mohou být velmi nekonkrétní a závisí na tom, která část srdce je postižena, jak velký je nádor a zda se rozšířil do okolních tkání nebo orgánů. Mezi možné příznaky patří bolest na hrudi, dušnost, únava, nepravidelný srdeční rytmus, otoky a hubnutí.
 • Diagnóza rakoviny srdce může být obtížná a obvykle zahrnuje různé diagnostické testy, jako jsou ultrazvuk, CT sken, MRI a biopsie, aby se určilo, zda se jedná o primární nádor srdce nebo o metastázu z jiného místa.
 • Léčba rakoviny srdce závisí na typu nádoru, jeho velikosti, rozsahu šíření a celkovém zdravotním stavu pacienta. Možné léčebné metody mohou zahrnovat chirurgické odstranění nádoru, radioterapii, chemoterapii, terapii cílenou na zmírnění příznaků a podpůrnou péči. Prognóza rakoviny srdce je obecně rezervovaná, protože diagnóza je často pozdní a nádory srdce jsou často obtížné léčit.

Primární srdeční nádory jsou abnormální výrůstky ve vašem srdci. Jsou velmi vzácné. Podle Evropské kardiologické společnosti (ESC) jsou nalezeny u méně než 1 z každých 2 000 pitev. Rakovina srdce (maligní primární srdeční nádor) je opravdu extrémně vzácná. Jedna studie hodnotila více než 12 000 pitev a zjistila pouze sedm lidí s primárním srdečním nádorem.

Primární srdeční nádory mohou být buď nerakovinné (benigní) nebo rakovinné (maligní). Maligní nádory rostou do blízkých struktur nebo se šíří do dalších částí těla (metastázují), ale benigní nádory ne. Většina primárních nádorů srdce je benigních. Podle informací z ESC je pouze 25 procent takových nádorů srdce maligních.

Některé z maligních nádorů jsou tyto:

 • sarkomy (nádory pocházející z pojivové tkáně, jako je srdeční sval a tuk), jako je angiosarkom a rhabdomyosarkom – Rakovina, která začíná v srdci, je nejčastěji sarkom, typ rakoviny, který vzniká v měkkých tkáních těla.
 • primární srdeční lymfom
 • perikardiální mezoteliom

Některé z benigních nádorů jsou tyto:

 • myxom (Myxom je vzácný benigní nádor srdce. Tvoří se hlavně v levé srdeční síni a vede k srdeční arytmii a emboliím.)
 • fibrom
 • rhabdomyom (Rabdomyom)

Sekundární rakovina srdce, je taková rakovina, která metastázovala neboli se rozšířila do srdce z okolních orgánů. Podle ESC se vyskytuje až 40krát častěji než primární srdeční nádory, je však stále relativně neobvyklá.

Ačkoli je stále vzácná, většina rakovin nalezených v srdci pochází z jiných částí těla. Rakoviny, které začínají v blízkosti srdce, jako je rakovina plic a rakovina prsu, mohou růst a postihovat srdce nebo podšívku kolem srdce (perikardiální vak). Nebo rakovina může začít jinde v těle a šířit se do srdce krevním řečištěm. Mezi rakoviny, které mohou mít vliv na srdce, patří mimo jiné rakovina plic, rakovina prsu, rakovina jícnu, rakovina ledvin, leukémie, lymfom a melanom.

Rakoviny, které se nejčastěji šíří neboli metastazují do srdce, jsou tyto druhy rakovin:

 • rakovina plic
 • melanom (rakovina kůže)
 • rakovina prsu
 • rakovina ledvin
 • leukémie
 • lymfom (odlišný od primárního srdečního lymfomu v tom, že začíná v lymfatických uzlinách, slezině nebo kostní dřeni místo srdce)

Příznaky rakoviny srdce

Maligní nádory srdce mají tendenci rychle růst a napadat stěny a další důležité části srdce. To narušuje strukturu a funkci srdce, což pak způsobuje příznaky. Dokonce i benigní nádor srdce může způsobit vážné problémy a příznaky, pokud tlačí na důležité struktury nebo jeho poloha narušuje funkci srdce.

Příznaky vyvolané nádory srdce odrážejí jejich umístění, velikost a strukturu, nikoli konkrétní typ nádoru. Z tohoto důvodu příznaky srdečního nádoru obvykle napodobují jiné, častější srdeční stavy, jako je srdeční selhání nebo arytmie. Test zvaný echokardiogram může téměř vždy odlišit rakovinu od jiných srdečních chorob.

Příznaky primární rakoviny srdce lze rozdělit do pěti kategorií.

1. Obstrukce průtoku krve

Když nádor vyroste do jedné ze srdcových komor nebo do srdeční chlopně, může blokovat průtok krve srdcem. Příznaky se liší v závislosti na umístění nádoru:

 • Síně. Nádor v horní srdeční komoře může blokovat tok krve do dolních komor, napodobující stenózu trikuspidální nebo mitrální chlopně. To může způsobit, že se budete cítit unaveni a budete mít dušnost, zejména při námaze.
 • Komora. Nádor v komoře může blokovat průtok krve ze srdce, napodobující stenózu aortální nebo plicní chlopně. To může způsobit bolest na hrudi, závratě a mdloby, únavu a dušnost.

2. Dysfunkce srdečního svalu

Když nádor vyroste do svalových stěn srdce, mohou ztuhnout a nemohou dobře pumpovat krev, což napodobuje kardiomyopatii nebo srdeční selhání. Mezi příznaky patří:

 • dušnost
 • oteklé nohy
 • bolest na hrudi
 • slabost
 • únava

3. Problémy s vedením vzruchu srdcem

Nádory, které rostou uvnitř srdečního svalu kolem systému vedení srdce, mohou ovlivnit, jak rychle a pravidelně bije srdce, napodobující arytmie. Nejčastěji blokují normální vodivou cestu mezi síní a komorami. Tomu se říká srdeční blok. Znamená to, že síně a komory určují místo svého společného tempa své vlastní tempo.

Podle toho, jak je to špatné, si toho možná nevšimnete nebo můžete mít pocit, že vaše srdce jakoby přeskakuje nebo bije velmi pomalu. Pokud se příliš zpomalí, můžete omdlít nebo se cítit unaveni. Pokud komory samy začnou rychle bít, může to zase vést k fibrilaci komor a náhlé srdeční zástavě.

Sponzorováno

4. Embolus

Embolus neboli vmetek je cizí těleso v cévě, např. utržený kus krevní sraženiny, částice tuku nebo vzduch.

Malý kousek nádoru, který se odlomí, nebo krevní sraženina, která se vytvoří, může cestovat ze srdce do jiné části těla a usazovat se v malé tepně. Příznaky se budou lišit v závislosti na tom, kde embolus končí:

 • Plíce. Plicní embolie může způsobit dušnost, ostrou bolest na hrudi a nepravidelný srdeční rytmus.
 • Mozek. Embolická cévní mozková příhoda často způsobuje slabost nebo ochrnutí na jedné straně těla, jednostranný pokles obličeje, problémy s mluvením nebo porozuměním mluvených nebo psaných slov a zmatek.
 • Paže nebo noha. Arteriální embolie může mít za následek chladnou, bolestivou končetinu.

5. Systémové příznaky rakoviny srdce

Několik primárních nádorů srdce může způsobit nespecifické příznaky napodobující infekci. Mezi tyto příznaky patří:

 • horečka a zimnice
 • únava
 • noční pocení
 • ztráta váhy
 • bolest kloubů

Metastatické léze sekundárního karcinomu srdce mají tendenci napadat výstelku kolem vnějšku srdce (perikard). To často vede k hromadění tekutiny kolem srdce a vzniku maligního perikardiálního výpotku.

Jak se zvyšuje množství tekutiny, tlačí na srdce a snižuje množství krve, které může pumpovat. Mezi příznaky patří ostrá bolest na hrudi při dechu a dušnost, zvláště když si lehnete.

Tlak na srdce může být tak vysoký, že se nečerpá téměř žádná krev. Tento život ohrožující stav se nazývá srdeční tamponáda. Může to vést k arytmiím, šoku a zástavě srdce.

Příčiny rakoviny srdce

Lékaři nevědí, proč někteří lidé trpí rakovinou srdce a jiní ne. Existuje jen několik známých rizikových faktorů pro některé typy nádorů srdce:

 • Věk / stáří. Některé nádory se vyskytují častěji u dospělých a jiné častěji u kojenců a dětí.
 • Dědičnost. Několik typů se může vyskytovat v rodinách.
 • Syndromy genetické rakoviny. Většina dětí s rhabdomyomem má tubulární sklerózu, syndrom způsobený změnou (mutací) v DNA.
 • Poškozený imunitní systém. Primární srdeční lymfom se vyskytuje nejčastěji u lidí se špatně fungujícím imunitním systémem.

Diagnostika rakoviny srdce

Protože jsou tak vzácné a příznaky jsou obvykle stejné jako u běžnějších srdečních onemocnění, může být docela těžké diagnostikovat srdeční nádory.

Testy běžně používané k diagnostice rakoviny srdce jsou tyto:

 • Echokardiogram. Tento test využívá zvuk k vytvoření pohyblivého obrazu ukazujícího strukturu a funkci srdce. Je to nejčastěji používaný test pro diagnostiku, plánování léčby a pravidelnou kontrolu.
 • CT vyšetření. Toto vyšetření může pomoci rozlišit benigní a maligní nádory.
 • MRI. Toto skenování poskytuje podrobnější obrázky nádoru, které mohou pomoci lékaři určit typ.

Vzorek tkáně (biopsie) se obvykle nezíská, protože zobrazování techniky mohou často určit typ nádoru a postup biopsie může šířit rakovinné buňky.

Léčba – možnosti léčby rakoviny srdce

Pokud je to možné, chirurgické odstranění je častou volbou pro všechny primární nádory srdce.

Benigní nádory srdce

 • Většinu z nich lze vyléčit, pokud lze nádor zcela odstranit.
 • Pokud je nádor velmi velký nebo existuje více nádorů, i odstranění jeho části, která není uvnitř stěn srdce, může zlepšit nebo eliminovat příznaky.
 • Některé typy lze místo chirurgického zákroku sledovat ročními echokardiogramy, pokud nezpůsobují příznaky.

Maligní nádory srdce

 • Protože rychle rostou a napadají důležité srdeční struktury, může být velmi obtížné je léčit.
 • Většina z nich bohužel není nalezena, dokud je možné chirurgické odstranění.
 • Chemoterapie a radiační terapie se někdy používají k pokusu o zpomalení růstu nádoru a zlepšení příznaků (paliativní péče), ale často jsou neúčinné pro primární rakovinu srdce.

Sekundární rakovina srdce

 • Než se naleznou srdeční metastázy, rakovina se obvykle rozšíří i do dalších orgánů a není léčitelná.
 • Metastatické onemocnění v srdci nelze chirurgicky odstranit
 • Jedinou možností je často paliativní péče s chemoterapií a radiační terapií.
 • Pokud se vyvine perikardiální výpotek, lze jej odstranit zavedením jehly.

Výhled pacientů se srdečními nádory

Výhled je pro primární maligní nádory srdce špatný. Jedna studie ukázala následující míru přežití (procento lidí naživu po daném časovém období):

 • jeden rok: 46 procent
 • tři roky: 22 procent
 • pět let: 17 procent

Výhled je u benigních nádorů mnohem lepší. Studie zjistila, že průměrná míra přežití byla:

 • 187,2 měsíce u benigních nádorů
 • 26,2 měsíce u maligních nádorů

Sponzorováno

A co vy? Máte nějaké zkušenosti s rakovinou srdce? Budeme rádi, pokud se s námi podělíte v komentářích pod článkem.

A co si ještě o srdci přečíst?

Studie a zdroje článku

Líbil se vám článek? Ohodnoťte ho.

Autor článku

Daniel Borník (více o nás)

 

Dan miluje sport. Přispívá články zejména z oblasti regenerace, fyzio, cvičení a píše i o nemocech. Náš tým vám všem chce přinášet zajímavé informace ze světa zdraví, cvičení, výživy, rehabilitace a obecně zdravého životního stylu. Ve většině našich článků vycházíme z odborných studií a lékařských prací. Vždy se snažíme na studie odkazovat, ověříte si tak pravost. Více informací o nás najdete zde - mrkněte na náš tým.

Líbil se vám náš článek? Sdílejte ho, uděláte nám radost


Štítky: ,

Přečtěte si také naše další články

 

Zatím žádné komentáře

Zanechat komentář ke článku

Zpráva