Sponzorováno

Generalizovaná úzkostná porucha (neboli chronická úzkost) – příznaky, příčiny, diagnostika a léčba 4.92/5 (25)

 • Generalizovaná úzkostná porucha je dlouhodobá a závažná porucha úzkosti, která je charakterizována trvalým a nepřiměřeným stresem, obavami a úzkostí týkajícími se různých aspektů života. Osoby trpící generalizovanou úzkostnou poruchou často mají chronické obavy o různé věci, jako jsou práce, rodina, finance, zdraví a další běžné starosti.
 • Hlavními rysy generalizované úzkostné poruchy jsou: Trvalé a nadměrné obavy: Osoba s touto poruchou má tendenci přemýšlet o mnoha různých problémech a událostech, které se mohou stát, a to i v případech, kdy není reálný důvod k obavám. Tato obava je většinu času přítomná. Fyzické příznaky: Osoby s generalizovanou úzkostnou poruchou mohou trpět fyzickými příznaky úzkosti, jako jsou například nervozita, napětí svalů, neklid, bolesti hlavy, pocení, bušení srdce, nevolnost a zažívací potíže. Potíže se soustředěním a rozhodováním: Úzkost a obavy mohou ovlivňovat kognitivní funkce, což může znamenat potíže se soustředěním a rozhodováním. Nadměrné sebepochyby: Osoby s generalizovanou úzkostnou poruchou mohou být přehnaně sebekritické a neustále pochybovat o svých schopnostech a rozhodnutích.
 • Generalizovaná úzkostná porucha může významně ovlivnit kvalitu života jedince. Může vést k problémům v práci, vztazích a v běžném životě. Chronický stres a úzkost mohou také přispět k fyzickým problémům, jako je nespavost, vyčerpání a bolesti těla.
 • Léčba generalizované úzkostné poruchy může zahrnovat několik přístupů, včetně psychoterapie (zejména kognitivně-behaviorální terapie), farmakoterapie (léky na úzkost) a metody sebe-pomoci. Kombinace těchto metod může být účinná při zvládání poruchy a zlepšení kvality života jedince trpícího touto poruchou. Je důležité konzultovat vše se svým lékařem nebo psychiatrem, pokud máte podezření, že trpíte generalizovanou úzkostnou poruchou, a hledat vhodnou léčbu.

Generalizovaná úzkostná porucha - příznaky, příčiny, diagnostika a léčbaJe naprosto normální, pokud z času na čas máte pocit úzkosti, zvláště pokud procházíte nějakým stresovým životním obdobím (ztráta někoho v rodině, ztráta práce a podobně). Nadměrný strach a obavy, které je obtížné kontrolovat, pocity, které narušují každodenní aktivity, však mohou být známkou generalizované úzkostné poruchy.

Generalizovaná úzkostná porucha se může vyvinout u dětí i dospělých osob. Tato porucha má příznaky, které jsou podobné panické poruše, obsedantně-kompulzivní poruše a jiným typům úzkosti, ale každá s nich vzniká za různých podmínek.

Generalizovaná úzkostná porucha se většinou objevuje u zranitelných osob po dlouhotrvajícím stresu. Je jednou z nejčastějších chronických psychických poruch.

Život s generalizovanou úzkostnou poruchou může být dlouhodobou výzvou. V mnoha případech se vyskytuje spolu s dalšími úzkostnými poruchami nebo poruchami nálady. Ve většině případů se generalizovaná úzkostná porucha zlepšuje s psychoterapií nebo léky. Změny v životním stylu, schopnost zvládat stresové situace a využívání relaxačních technik – tyto metody mohou také pomoci.

Pamatujte: obavy a úzkost neznamenají, že jste „nenormální“ nebo „blázniví“, ani to není známka osobní slabosti.

Symptomy (příznaky) generalizované úzkostné poruchy

Symptomy generalizované úzkostné poruchy se mohou značně lišit od člověka ke člověku. Příznaky jsou tedy hodně individuální. Mohou zahrnovat:

 • Trvalé znepokojení nebo obavy z řady oblastí – obavy jsou ale nepřiměřené možnému dopadu událostí
 • Přehodnocení plánů a řešení všech možných nejhorších scénářů
 • Vnímání situací a událostí jako ohrožující, i když takové nejsou
 • Častá nejistota v mnoha situacích
 • Nerozhodnost a obecně strach ze špatného rozhodnutí
 • Neschopnost zbavit se strachu
 • Neschopnost uvolnit se, pocit neklidu
 • Obtížnosti při soustředění nebo pocit, že vaše mysl „mizí, je prázdná“

Fyzické příznaky pak mohou být:

 • Únava
 • Problémové spaní, poruchy spánku
 • Svalové napětí nebo bolesti svalů
 • Chvění
 • Nervozita
 • Pocení
 • Nevolnost, průjem nebo syndrom dráždivého střeva
 • Podrážděnost

Možná jsou chvíle, kdy vaše starosti nejsou úplně na „provaz“ jak se říká, ale stále máte pocit úzkosti, i když k tomu není zřejmý důvod. Například, můžete cítit intenzivní starosti o bezpečnost vaši nebo vašich blízkých, nebo můžete mít obecný pocit, že se má stát něco špatného.

Váš interní strach nebo fyzické příznaky způsobují značné utrpení v sociální, pracovní nebo jiné oblasti vašeho života. Obavy se mohou změnit z jednoho zájmu na druhý, mohou se s časem a věkem měnit.

Symptomy u dětí a dospívajících

Děti a dospívající mohou mít podobné starosti jako dospělí, ale také mohou mít nadměrné starosti, třeba z těchto důvodů:

 • Výkony a výsledky ve škole nebo sportovních akcí
 • Bezpečí členů rodiny
 • Být někde včas (přesnost)
 • Zemětřesení, jaderná válka nebo jiné katastrofické události

Dítě nebo dospívající s nadměrnou starostí pak může:

 • Cítit příliš mnoho strachu
 • Být perfekcionista
 • Dělat opakovaně (a zbytečně) úkoly, protože nejsou poprvé perfektní
 • Vynakládá příliš mnoho času na domácí úkoly
 • Nedostatek důvěry
 • Snažíte se o získání pochvaly
 • Časté bolesti žaludku nebo jiné fyzické problémy
 • Vyhýbat se škole nebo se vyhýbat sociálním situacím

Příčiny generalizované úzkostné poruchy

Stejně jako u mnoha duševních stavů, příčina generalizované úzkostné poruchy pravděpodobně vyplývá ze složité interakce biologických a environmentálních faktorů, které mohou zahrnovat:

 • Rozdíly v chemii a funkcích mozku
 • Genetiku
 • Rozdíly ve způsobu vnímání
 • Vývoj a osobnost člověka jako takového

Rizikové faktory generalizované úzkostné poruchy

U žen je diagnostikována generalizovaná úzkostná porucha poněkud častěji než u mužů. Následující faktory mohou zvýšit riziko vzniku generalizované úzkostné poruchy:

Sponzorováno

 • Osobnost. Člověk, jehož temperament je plachý, nebo který se vyhýbá něčemu nebezpečnému, může být více náchylný na generalizovanou úzkostnou poruchu než ostatní.
 • Genetika. Generalizovaná úzkostná porucha může probíhat v rodinách.
 • Zkušenosti. Lidé s generalizovanou úzkostnou poruchou mohou mít v minulosti významné změny v životě, traumatické nebo negativní zkušenosti v dětství nebo nedávné traumatické nebo negativní události. Chronické nemoci nebo jiné poruchy duševního zdraví mohou zvýšit riziko poruchy.

Možné komplikace

Generalizovaná úzkostná porucha může být hodně omezující, co se kvality života týče. Může:

 • Zabraňovat provádět úkoly rychle a efektivně, protože máte potíže se soustředěním. Omezuje vaše schopnosti.
 • Vše vám zabírá více času, nemáte pak čas se zaměřit se na další aktivity
 • Bere vám energii
 • Zvyšuje riziko deprese

Generalizovaná úzkostná porucha může také vést nebo zhoršit další fyzické zdravotní stavy, například:

 • Trávicí a střevní potíže, jako je syndrom dráždivého střeva nebo vředy
 • Bolest hlavy a migrény
 • Chronická bolest
 • Poruchy spánku a nespavost
 • Onemocnění srdce

Generalizovaná úzkostná porucha se často vyskytuje společně s dalšími duševními problémy, které mohou dělat diagnózu a léčbu náročnější. Některé duševní poruchy, které se běžně vyskytují s generalizovanou úzkostnou poruchou, jsou tyto:

 • ⚡ Fobie
 • ⚡ Panická porucha
 • ⚡ Posttraumatické stresové poruchy
 • ⚡ Obsedantně-kompulzivní porucha
 • ⚡ Deprese
 • ⚡ Sebevražedné myšlenky
 • ⚡ Užívání návykových látek

Diagnostika poruchy

Při diagnostice generalizované úzkostné poruchy lékař používá tyto metody:

 • Provede fyzickou prohlídku – hledá známky, zda vaše úzkost není spojena s léky nebo nějakým jiným onemocněním
 • Může vás poslat na krevní testy nebo testy moči, pokud má podezření na nějaké zdravotní problémy
 • Zeptá se na otázky týkající se příznaků a anamnézy
 • Použijte psychologické dotazníky k určení diagnózy

Léčba generalizované úzkostné poruchy

Rozhodnutí o léčbě jsou založena na tom, jak významně generalizovaná úzkostná porucha ovlivňuje vaši schopnost fungovat ve vašem každodenním životě. Dvěma hlavními způsoby léčby generalizované úzkostné poruchy jsou psychoterapie a léky. Můžete těžit nejvíce z kombinace obou. Může trvat několik pokusů a omylů, abyste zjistili, která léčba u vás nejlépe funguje.

Psychoterapie

Psychoterapie zahrnuje práci s terapeutem, což může snížit vaše úzkostné příznaky. Kognitivní behaviorální terapie je nejúčinnější formou psychoterapie u generalizované úzkostné poruchy.

Obecně krátkodobá léčba, kognitivní behaviorální terapie se zaměřuje na výuku specifických dovedností, které přímo řídí váš strach a pomáhá vám postupně vrátit se k aktivitám, kterým jste se vyhýbali kvůli úzkosti. Prostřednictvím tohoto procesu se vaše příznaky zlepšují,
stavíte na počátečním úspěchu.

Léky

Hned několik druhů léků se používá k léčbě generalizované úzkostné poruchy, včetně níže uvedených. Poraďte se svým lékařem o přínosech, rizicích a možných vedlejších účincích předepsaných léků.

 • Antidepresiva. Antidepresiva, včetně léků SSRI (selektivní inhibitory zpětného vychytávání serotoninu) a SNRI (Inhibitory zpětného vychytávání serotoninu a noradrenalinu), jsou léky první linie. Příklady antidepresiv používaných k léčbě generalizované úzkostné poruchy zahrnují escitalopram (Lexapro), duloxetin (Cymbalta), venlafaxin (Effexor XR) a paroxetin (Paxil, Pexeva). Váš lékař také může doporučit samozřejmě i jiná antidepresiva.
 • Buspiron. Lék nazývaný buspiron může být používán průběžně. Stejně jako u většiny antidepresiv, trvá zpravidla až několik týdnů, než se stane plně účinným.
 • Benzodiazepiny. Za určitých okolností může lékař předepsat benzodiazepin pro úlevu od úzkostných symptomů. Tyto sedativa se obecně používají pouze pro krátkodobé zmírnění akutní úzkosti. Vzhledem k tomu, že mohou být návykové, tyto léky nejsou dobrou volbou, pokud máte nebo jste měli problémy s alkoholem nebo užíváním drog.

Životní styl a domácí metody léčby

Zatímco většina lidí s úzkostnými poruchami potřebuje psychoterapii nebo léky k tomu, aby byla úzkost pod kontrolou, tak změny v životním stylu mohou také pomoci. Zde je to, co můžete udělat:

 • Udržujte se fyzicky aktivní. Udělejte si rutinu, abyste byli fyzicky aktivní většinu dnů v týdnu. Cvičení je silný reduktor stresu. Může pomoci zlepšit vaši náladu. Začněte pomalu a postupně zvyšujte množství a intenzitu svých aktivit.
 • Mějte spánek jako prioritu. Udělejte to, co můžete, abyste měli dostatek spánku, abyste cítili odpočinek. Pokud nespíte dobře, navštivte svého lékaře.
 • Použijte relaxační techniky. Vizualizační techniky, meditace a jóga jsou příklady relaxačních technik, které mohou zmírnit úzkost.
 • Jezte zdravě. Zdravá výživa – například zaměření se na zeleninu, ovoce, celozrnné pokrmy zrna a ryby – může být spojena se snížením úzkosti, ale je zapotřebí více výzkumu.
 • Vyvarujte se alkoholu a rekreačních drog. Tyto látky mohou zhoršit úzkost.
 • Skoncujte s kouřením a snižte množství vypité kávy. Jak nikotin, tak kofein mohou zhoršit úzkost.

A co vy? Jaké máte zkušenosti s generalizovanou úzkostnou poruchou? Budeme rádi za komentáře pod článkem.

Doporučujeme k četbě

VIDEO: ŽIVOT S ÚZKOSTNOU PORUCHOU…

Sponzorováno

Studie a zdroje článku

Líbil se vám článek? Ohodnoťte ho.

Autor článku

Daniel Borník (více o nás)

 

Dan miluje sport. Přispívá články zejména z oblasti regenerace, fyzio, cvičení a píše i o nemocech. Náš tým vám všem chce přinášet zajímavé informace ze světa zdraví, cvičení, výživy, rehabilitace a obecně zdravého životního stylu. Ve většině našich článků vycházíme z odborných studií a lékařských prací. Vždy se snažíme na studie odkazovat, ověříte si tak pravost. Více informací o nás najdete zde - mrkněte na náš tým.

Líbil se vám náš článek? Sdílejte ho, uděláte nám radost


Štítky: ,

Přečtěte si také naše další články

 

2 Komentářů u článku “Generalizovaná úzkostná porucha (neboli chronická úzkost) – příznaky, příčiny, diagnostika a léčba”

 1. Marie mackerlová napsal:

  Úžasný popis, kdy jsem konecně pochopila, že všechny mé potíže, vámi popsané, tvoří jeden obraz jedné poruchy, která se u nás v rodině dědí už u 6 příbuzných. Převážně u žen. Je to očistec.

 2. pavol bodo napsal:

  Ďakujem za tieto informácie,mám úzkostno-depresívny syndróm a momentálne cítim úzkosť skoro stále a tieto informácie mi velmi pomohli pochopiť čo sa vo mne deje.

Zanechat komentář ke článku

Zpráva