Sponzorováno

Astma – kompletní průvodce – příznaky, příčiny a léčba 4.55/5 (20)

 • Astma je chronické onemocnění dýchacích cest, které postihuje průchodnost průdušek (dýchacích cest) a způsobuje zánět a otok v jejich stěnách. Tento stav může vést k periodickému zúžení průdušek a k příznakům jako je dušnost, kašel, svíravost na hrudi a pískání nebo hvízdání při dýchání. Tyto příznaky mohou být mírné až závažné a mohou se zhoršovat v důsledku různých faktorů, včetně alergenů, infekcí, chladného vzduchu nebo fyzické námahy.
 • Astma může být buď dědičného původu, nebo může být způsobeno kombinací genetických faktorů a expozice různým alergenům a podnětům v prostředí. Základní mechanismus astmatu zahrnuje zánět dýchacích cest, který vede ke zvýšené citlivosti na různé dráždivé látky a ke zvýšené reaktivitě průdušek.
 • Astma se obvykle diagnostikuje na základě symptomů, fyzikálního vyšetření a funkčních testů plic, jako je spirometrie.
 • Léčba astmatu zahrnuje správu příznaků pomocí inhalačních bronchodilatátorů (léků rozšiřujících průdušky) a kortikosteroidů (protizánětlivých léků), stejně jako identifikaci a vyhýbání se spouštěčům příznaků, jako jsou alergeny a podráždění. V některých případech může být astma také léčena imunoterapií, která pomáhá snižovat citlivost na alergeny.
 • Astma je chronické onemocnění, ale s vhodnou léčbou a správou může být příznivě kontrolováno.

Astma je chronické onemocnění, které postihuje dýchací cesty. Způsobuje sípání a dýchací potíže. Existují různé typy astmatu, jako je dětské astma, astma začínající v dospělosti, sezónní astma a profesní astma (související s pracovištěm pacienta).

Astma způsobuje otoky a záněty vnitřních stěn dýchacích cest. Při astmatickém záchvatu dýchací cesty otékají, svaly kolem nich se napínají a pro vzduch je obtížné pohybovat se dovnitř plic a ven z plic. Existuje mnoho typů astmatu. Několik faktorů může způsobit nebo vyvolat akutní astmatický záchvat.

Tento článek se zabývá typy, příčinami a spouštěči astmatu a také tím, jak astma lékař diagnostikuje a léčí.

Astma - ilustrace

Astma – ilustrace

 

Co je astma?

Astma je dlouhodobý stav postihující dýchací cesty. Jde o zánět a zúžení uvnitř plic, což omezuje přívod vzduchu.

Pacient s astmatem může zažít tyto nepříjemné příznaky:

 • pocit talku a těsnosti na hrudi
 • sípání
 • dušnost
 • kašel
 • zvýšenou tvorbu hlenu

Astmatický záchvat nastává, když se příznaky stanou velmi závažnými. Takový astmatický záchvat může začít velmi náhle a může být mírný, závažný, ale i život ohrožující.

V některých případech může otok v dýchacích cestách bránit kyslíku dostat se do plic. To znamená, že kyslík se nemůže dostat do krevního oběhu ani se nedostane k životně důležitým orgánům. To je samozřejmě obrovský problém. Proto lidé, kteří pociťují závažné příznaky astmatického záchvatu, potřebují naléhavě lékařskou pomoc.

Lékař může předepsat vhodnou léčbu a poradit pacientovi s astmatem, jak nejlépe zvládnout příznaky astmatu.

Typy astmatu

Astma se může vyvinout mnoha různými způsoby a z mnoha různých důvodů, ale spouštěče jsou často stejné u mnoha lidí. Spouštěče mohou padat do několika kategorií, jako jsou například:

 • alergeny, sem patří klasicky pyly
 • dráždivé látky, jako je kouř a chemikálie
 • cvičení
 • jiné zdravotní problémy
 • počasí
 • určité léky
 • silné emoce
Spouštěče astmatu - ilustrace

Spouštěče astmatu – ilustrace

 

A toto jsou některé běžné typy astmatu:

Dětské astma

Astma je nejčastější chronické onemocnění u dětí. Astma se obecně může vyvinout v jakémkoli věku, ale je o něco častější právě u dětí, než u dospělých.

Dle údajů z roku 2019 měly astma nejčastěji děti ve věku 12–14 let. V této věkové skupině onemocnění postihlo 10,8 % jedinců. Druhá nejvyšší prevalence byla u dětí ve věku 5–14 let s průměrem 9,1 %. Ve stejném roce se astma vyvinulo u 8 % lidí ve věku 18 let a více.

Některé běžné spouštěče dětského astmatu jsou:

 • respirační infekce a nachlazení
 • cigaretový kouř, klasicky třeba z pasivního kouření
 • alergeny
 • látky znečišťující ovzduší, jako je znečištění ozonem a částicemi, a to jak uvnitř, tak venku
 • vystavení studenému vzduchu
 • náhlé změny teploty
 • silné vzrušení
 • silný stres
 • cvičení

Pokud dítě začne pociťovat příznaky astmatu, je životně důležité vyhledat lékařskou pomoc, protože může být život ohrožující. Lékař pak může doporučit některé z nejlepších způsobů, jak tento stav zvládnout.

V některých případech se astma může zlepšit, když dítě dosáhne dospělosti. Pro mnoho lidí je to však celoživotní stav.

Astma získané v dospělosti

Jak jsme již psali výše, astma se může vyvinout v jakémkoli věku, a to včetně dospělosti.

Některé faktory, které ovlivňují riziko rozvoje astmatu v dospělosti, jsou:

 • respirační onemocnění
 • alergie a expozice alergenům
 • hormonální faktory
 • obezita
 • stres
 • kouření

Profesní astma

K astmatu z povolání dochází v důsledku expozice alergenu nebo dráždivé látce přítomné na pracovišti. Přibližně 1 ze 6 případů astmatu vzniklého v dospělosti začíná právě v práci.

Dle studií asi 21 % pracujících dospělých žijících s astmatem zjistilo, že se jejich příznaky zhoršují v práci. Vnitřní i venkovní pracovní prostředí může vystavit jednotlivce spouštěčům astmatu.

Obtížně léčitelné astma (OLA) a těžké astma

Studie z roku 2014 naznačuje, že asi 5–10 % lidí s astmatem má opravdu těžké astma. Někteří pacienti mají závažné příznaky z důvodů, které přímo nesouvisí s astmatem. Třeba se ještě nenaučili správný způsob používání inhalátoru.

Jiní mají těžké refrakterní astma. V těchto případech astma nereaguje na léčbu ani při vysokých dávkách léků nebo správném používání inhalátorů. Tento typ astmatu může postihnout 3,6 % lidí s tímto onemocněním.

Eozinofilní astma je dalším typem astmatu, který v těžkých případech nemusí reagovat na obvyklé léky. Ačkoli někteří lidé s eozinofilním astmatem zvládají standardní léky na astma, jiní mohou mít prospěch ze specifické biologické léčby. Jeden typ biologického léku například snižuje počet eozinofilů, což je typ krevních buněk zapojených do alergické reakce, která může vyvolat astma.

Sezónní astma

Tento typ astmatu se vyskytuje jako reakce na alergeny, které jsou v okolním prostředí pouze v určitých obdobích roku. Například studený vzduch v zimě nebo pyl na jaře nebo v létě mohou vyvolat příznaky sezónního astmatu.

Jedinci žijící se sezónním astmatem mají tento stav i po zbytek roku, ale obvykle nemají žádné příznaky. Ne vždy však astma pramení z alergie.

Příčiny a spouštěče

Odborníci přesně nevědí, co astma způsobuje, ale zdá se, že významnou roli hrají genetické i environmentální faktory.

Některé faktory, jako je senzibilizace na alergen, mohou být příčinou i spouštěčem. Níže uvádíme některé další příčiny a spouštěče:

Kouření matky v těhotenství

Podle studie z roku 2020 se zdá, že kouření během těhotenství zvyšuje riziko, že se u plodu později v životě vyvine astma. Některé ženy také zažívají zhoršení příznaků astmatu během těhotenství. Vědci přesně neví proč, ale bude to zřejmě záležitost hormonálního charakteru.

Obezita

Podle studie z roku 2018 je obezita rizikovým faktorem i modifikátorem astmatu u dětí i dospělých.

Člověk s obezitou může pociťovat častější a závažnější příznaky astmatu a sníženou kvalitu života. Také nemusí adekvátně reagovat na léky.

Alergie

Alergie vzniká, když se tělo člověka stává senzibilizováno (je citlivé) na určitou látku. Jakmile se senzibilizace rozvine, bude osoba náchylná k alergické reakci pokaždé, když přijde do kontaktu s látkou.

Alergické astma je nejčastějším typem astmatu. Vdechování alergenu obvykle způsobuje příznaky astmatu.

Tabák & kouření

Podle mnoha studií může kouření cigaret vyvolat příznaky astmatu.

Pasivní kouření může navíc poškodit i plíce – to ve finále může snížit reakci člověka na léčbu a snížit průtok vzduchu v plicích.

Faktory okolního prostředí

Znečištění vzduchu, jak doma, tak venku, může ovlivnit vývoj a spouštěče astmatu.

Některé časté alergeny uvnitř domu jsou:

 • plíseň
 • prach
 • zvířecí srst
 • výpary z domácích čisticích prostředků a barev
 • švábi
 • peří

Mezi další spouštěče v domácnosti a venku patří:

 • pyl
 • znečištění ovzduší z dopravy a dalších zdrojů
 • přízemní ozón – přízemní ozon je jedním ze závažných znečišťujících látek v ovzduší. Jeho výskyt je silně nežádoucí, jelikož je toxický pro živé organismy

Stres

I stres také může vyvolat příznaky astmatu. A nejen stres. Ale také několik dalších emocí. Radost, vztek, silný pocit vzrušení, smích, pláč a další silnější emocionální reakce mohou vyvolat astmatický záchvat.

Některé důkazy dokonce naznačují, že astma může mít spojitost s určitými stavy duševního zdraví, jako je deprese a úzkost.

Sponzorováno

Jiný výzkum pak ukázal, že dlouhodobý stres může vést k epigenetickým změnám, které vedou k chronickému astmatu.

Genetické faktory

Podle studií může i genetická složka hrát velmi významnou roli v tom, zda se u jedince během života rozvine astma.

U osoby, která má jednoho nebo oba rodiče s astmatem, je pravděpodobnější, že se u nich tento stav rozvine.

Hormonální faktory

Přibližně 6,1 % mužů a 9,8 % žen žije s astmatem (podle oficiálních odhadů). Kromě toho se příznaky mohou lišit v závislosti na menstruačním cyklu ženy a při dalších hormonálních změnách, jako je menopauza.

Například během reprodukčních let ženy se symptomy osoby mohou během menstruace ve srovnání s jinými obdobími měsíce zhoršit v důsledku poklesu hladin progesteronu a estrogenu. Lékaři tomu říkají perimenstruační astma.

Vztah mezi hormony a astmatem je složitý a liší se od člověka k člověku. Pokles hladin hormonů spojený s menopauzou může zhoršit příznaky astmatu nebo způsobit, že se u některých lidí astma rozvine. Jiné ženy si na druhou stranu mohou po menopauze všimnout zlepšení symptomů astmatu. Je to opravdu velmi individuální.

Hormonální aktivita může také ovlivnit imunitní aktivitu, což vede k přecitlivělosti v dýchacích cestách. Lidé s intermitentním astmatem mohou mít příznaky pouze po určitou dobu. Intermitentní astma je forma astmatu, která se vyznačuje občasným (záchvatovitým) zhoršením onemocnění. V mezidobí však může být pacient zcela bez obtíží.

Diagnóza astmatu

Lékař často vezme v úvahu symptomy osoby, rodinnou a osobní anamnézu a výsledky testů. Když lékař stanoví diagnózu, zaznamená také typ astmatu, který osoba má, na základě jejich spouštěčů.

Pro pacienta může být užitečné vést si deník o svých příznacích a možných spouštěcích faktorech, které lékaři pomohou dosáhnout přesné diagnózy. Deník by měl zahrnovat informace o potenciálních dráždivých látkách doma, ve škole nebo na pracovišti.

Níže se podíváme na některé další testy, které může lékař provést, aby pomohl diagnostikovat astma:

Fyzické vyšetření pacienta

Lékař se pravděpodobně zaměří na horní dýchací cesty, hrudník a kůži. Pravděpodobně bude poslouchat známky sípání, které mohou naznačovat ucpané dýchací cesty a astma.

Může také zkontrolovat a hledat:

 • zda máte rýmu
 • oteklé nosní průchody
 • jakékoli výrůstky na vnitřní straně nosu

Zkontroluje také, zda na kůži nejsou známky ekzému nebo kopřivky.

Testy na astma

Lékař může provést test funkce plic, aby zjistil, jak dobře plíce fungují.

Spirometrický test je nejběžnějším typem testu funkce plic, který lékaři používají k diagnostice astmatu.

U toho testu se pacient bude muset zhluboka nadechnout a poté silně vydechnout do zkumavky. Trubice je propojena se strojem zvaným spirometr, který ukazuje rychlost, jakou člověk vytlačuje vzduch z plic.

Jiné testy na astma

Mezi další diagnostické testy patří:

 • Challenge test: Tento test umožňuje lékaři posoudit, jak spouštěče, jako je studený vzduch, cvičení nebo inhalované léky, ovlivňují dýchání člověka.
 • Testování alergií: Lékař může použít kožní nebo krevní test ke kontrole reakce.
 • Krevní test: Lékař může doporučit krevní test ke kontrole zvýšených eozinofilů a imunoglobulinu E, což je protilátka, kterou imunitní systém vytváří u lidí s alergickým astmatem.

Lékař může také nařídit test FeNo a další testy k vyloučení jiných stavů. FeNO je test ke stanovení vydechovaného oxidu dusnatého. Přítomnost vyšší koncentrace oxidu dusnatého (NO) ve vydechovaném vzduchu ukazuje, že je v dýchacích cestách přítomen zánět. Test FeNO se provádí přístrojem NIOX, a to v případě dušnosti a kašle, zejména při podezření na astma (které je rovněž zánětlivé).

Léčba astmatu

Možnosti léčby astmatu přibývají a stále se zlepšují. Cílem léčby je:

 • pomoci člověku lépe dýchat
 • snížit počet záchvatů
 • zvýšit počet činností, kterým se mohou lidé věnovat

Pacient by měl spolupracovat se svým lékařem, aby si spolu vytvořili nejvhodnější léčebný plán. Některé současné možnosti léčby jsou zejména léky pro rychlou úlevu od příznaků a léky pro dlouhodobou kontrolu astmatu.

Léky na rychlou úlevu pomáhají zmírnit příznaky, zatímco léky pro dlouhodobou kontrolu astmatu snižují počet záchvatů, pokud je člověk užívá denně.

Mezi léky na astma v současnosti patří:

 • dlouhodobé a krátkodobé bronchodilatátory, které uvolňují svaly kolem dýchacích cest
 • antibiotika na bakteriální pneumonii nebo bronchitidu
 • protizánětlivé léky, jako jsou inhalační kortikosteroidy, pro dlouhodobou kontrolu příznaků nebo perorální steroidy pro akutní záchvat
 • kombinace bronchodilatancií a kortikosteroidů

Léky na rychlou úlevu od příznaků astmatu

Léky pro rychlou úlevu pomáhají předcházet nebo zmírňovat příznaky astmatického záchvatu. Mohou to být jediné léky potřebné pro mírné astma nebo astma, ke kterému dochází pouze při fyzické aktivitě.

Váš lékař vám předepíše inhalátor pro rychlou úlevu od příznaků, který budete mít stále u sebe.

Mezi typy léků pro rychlou úlevu patří:

 • Inhalační β2-agonisté s krátkodobým účinkem (SABA) otevírají dýchací cesty, takže jimi může proudit vzduch během astmatického záchvatu. Nežádoucí účinky mohou zahrnovat třes a rychlý srdeční tep.
 • Perorální kortikosteroidy snižují otoky dýchacích cest způsobené závažnými příznaky astmatu.
 • Krátkodobě působící anticholinergika pomáhají rychle otevřít dýchací cesty. Tento lék může být méně účinný než SABA, ale je to volba pro lidi, kteří mohou mít vedlejší účinky SABA.

Léky na dlouhodobou kontrolu astmatu

Lékař vám může předepsat léky, které budete užívat denně, aby vám pomohly předcházet astmatickým záchvatům a kontrolovat příznaky.

 • Kortikosteroidy (léky na bázi steroidních hormonů) snižují zánět v těle. Mohou být užívány jako pilulky nebo inhalovány. Pilulková forma může mít závažnější vedlejší účinky než inhalační forma. V průběhu času mohou vysoké dávky zvýšit riziko šedého zákalu (zákalu oka) nebo osteoporózy. Osteoporóza zvyšuje pravděpodobnost zlomení vašich kostí. Mezi běžné vedlejší účinky inhalačních kortikosteroidů patří chraplavý hlas nebo infekce v ústech.
 • Biologické léky mohou být předepsány pro těžké astma. Patří sem léky, jako je benralizumab, které se aplikují do žíly nebo pod kůži.
 • Modifikátory leukotrienů snižují otoky a udržují vaše dýchací cesty otevřené. Váš lékař může předepsat tyto pilulky samotné nebo se steroidy.
 • Inhalační stabilizátory žírných buněk, jako je kromolyn, pomáhají předcházet otokům dýchacích cest, když jste v blízkosti alergenů nebo jiných spouštěčů astmatu.
 • Inhalační dlouhodobě působící bronchodilatátory, jako jsou dlouhodobě působící beta2-agonisté (LABA) nebo dlouhodobě působící muskarinové antagonisty (LAMA), mohou být přidány do vašeho inhalátoru, aby se zabránilo zúžení dýchacích cest.
 • Injekce proti alergii, nazývané subkutánní imunoterapie (SCIT), snižují reakci těla na alergeny.

Astma a cvičení

Lékaři doporučují, aby každý, kdo žije s astmatem – dokonce i bronchokonstrikcí vyvolanou cvičením, dříve známým jako astma vyvolané cvičením – pravidelně cvičil. Pravidelné cvičení má mnoho zdravotních výhod, včetně pomoci zlepšit celkovou funkci plic a kapacitu člověka.

Před zahájením nového cvičebního programu by se ale měl člověk poradit s lékařem, jaké aktivity jsou pro něj bezpečné. Je možné, že lékař doporučí, aby se člověk některým činnostem vyhýbal.

Jinak se člověk může obecně účastnit sportu, cvičení a jiných fyzických aktivit, pokud podnikne kroky ke kontrole astmatu pomocí léků. Ano, sportovat s astmatem je velmi vhodné.

Přidejme i několik tipů pro bezpečné a efektivní cvičení, které by člověk mohl zkusit:

 • zakrývat si nos a ústa při cvičení v chladném počasí
 • nejprve se před cvičením dostatečně zahřát a rozcvičit
 • věnovat čas na správné vychladnutí po cvičení
 • vyhýbat se aktivitám venku, když je kvalita vzduchu špatná

Pokud člověk pociťuje bolest kdykoli během cvičení, měl by přestat a použít rychle působící inhalátor. Pokud se příznaky zhorší, je vhodné kontaktovat lékaře.

Souhrn

Ve skutečnosti neexistuje nic takového jako jedna nemoc zvaná astma. Místo toho je astma zastřešujícím termínem pro zánět a otok dýchacích cest, což může mít za následek řadu příznaků.

Astma je tedy chronické zánětlivé onemocnění, které způsobuje otoky dýchacích cest. Může postihnout lidi jakéhokoli věku a příznaky se mohou pohybovat od mírných až po závažné.

Ve většině případů může účinná léčba pomoci osobě s astmatem žít plnohodnotný a aktivní život.

A dále si u nás přečtěte

VIDEO: Jak funguje astma?

Sponzorováno

Studie a zdroje článku

Líbil se vám článek? Ohodnoťte ho.

Autor článku

Daniel Borník (více o nás)

 

Dan miluje sport. Přispívá články zejména z oblasti regenerace, fyzio, cvičení a píše i o nemocech. Náš tým vám všem chce přinášet zajímavé informace ze světa zdraví, cvičení, výživy, rehabilitace a obecně zdravého životního stylu. Ve většině našich článků vycházíme z odborných studií a lékařských prací. Vždy se snažíme na studie odkazovat, ověříte si tak pravost. Více informací o nás najdete zde - mrkněte na náš tým.

Líbil se vám náš článek? Sdílejte ho, uděláte nám radost


Štítky: , , ,

Přečtěte si také naše další články

 

Zatím žádné komentáře

Zanechat komentář ke článku

Zpráva