Sponzorováno

Co je to artróza? 4.84/5 (31)

 • Artróza je chronické degenerativní onemocnění kloubů, které postihuje chrupavku a může vést k bolesti, zánětu a omezenému pohybu v postižených kloubech. Toto onemocnění je také známé jako osteoartróza nebo degenerativní kloubní onemocnění.
 • Artróza je nejběžnější formou artritidy a vyskytuje se u milionů lidí po celém světě.
 • Hlavní rysy artrózy zahrnují: Poškození chrupavky: Artróza začíná postupným poškozením chrupavky, která obvykle pokrývá povrchy kloubů. Chrupavka je hladký, pružný materiál, který umožňuje kloubům plynulý pohyb. S postupem onemocnění se chrupavka stává tenčí a ztrácí svou pružnost. Bolest a otok: Postižené klouby mohou být bolestivé a otřené, zejména při pohybu. Zánět může vést k otoku a ztuhlosti. Omezení pohybu: Artróza může způsobit omezení pohybu v postižených kloubech, což může mít vliv na schopnost vykonávat každodenní aktivity. Osteofyty: Osteofyty jsou výrůstky kosti, které se mohou vyvinout kolem postižených kloubů. Tyto osteofyty mohou omezovat pohyb a způsobovat bolest. Změny ve struktuře kloubu: Postupem času může artróza způsobit trvalé změny ve struktuře kloubu, včetně ztráty synoviální tekutiny, která promazává kloub a snižuje tření.
 • Příčiny artrózy nejsou zcela objasněny, ale existují různé faktory, které mohou přispět k jejímu vzniku, včetně genetických faktorů, stárnutí, přetížení kloubů, poranění kloubů a obezity. Artróza se nejčastěji vyskytuje u starších osob, ale může postihnout i mladší jedince.
 • Léčba artrózy je zaměřena na zmírnění bolesti, zlepšení funkce kloubu a zpomalení degenerativního procesu. To může zahrnovat léky proti bolesti a zánětu, fyzioterapii, cvičení na posílení svalů kolem postižených kloubů, změny životního stylu (například hubnutí u osob s nadváhou) a v některých případech chirurgický zákrok, jako je artroplastika (náhrada kloubu). Měli byste konzultovat s lékařem nebo ortopedem, pokud máte podezření na artrózu nebo pokud máte bolesti kloubů a potřebujete vhodnou léčbu a správnou diagnózu.

Co je to artróza?Artróza (osteoartróza) je degenerativní nezánětlivé kloubní onemocnění, jde o nejčastější onemocnění kloubů. Je charakterizováno degradací kloubní chrupavky, subchondrální sklerózou multiplex, tvorbou ostefytů a změnami měkkých tkání.

K čemu dochází při artróze?

Při artróze dochází k degeneraci kloubní chrupavky, kosti sousedící s chrupavčitým, kloubního pouzdra, jakož i okolokloubových svalů a struktur. V kloubní chrupavce vznikají trhliny, chrupavka se rozvlákňuje, na okraji kloubu vznikají výrůstky a kloubní štěrbina se zužuje. Výrůstek na okraji kloubní štěrbiny se nazývá osteofyt. Na tyto změny kloubní blána reaguje místním zánětem a při přetížení zvýšenou tvorbou tekutiny v kloubu. Zánět způsobuje bolest a omezení pohyblivosti v daném kloubu. Následkem sekundárních zánětlivých změn, které vznikají při degeneraci chrupavky se ve zvýšené míře tvoří kloubní tekutina a zánětlivé produkty, které dále poškozují kloubní chrupavku.

Artróza - ilustrace

Artróza – ilustrace

 

Ve snaze organismu o reparaci dochází k subchondrální kostní hypertrofii, kterou nazýváme subchondrální skleróza.

Již od 30. roku věku však u mnoha lidí dochází k postupnému opotřebení a poškození chrupavky. Chrupavka má na rozdíl od jiných tkání pohybového aparátu minimální, téměř nulovou regenerační schopnost. Souvisí to s tím, že nemá krevní zásobení, ale je vyživována difúzí z kloubní tekutiny. Proto pokud se jednou poškodí, neví se zahojit jako jiné tkáně. Při poškození se chrupavka stává hrubou, ztrácí svou elasticitu, omezuje pohyb kloubů. Ztráta chrupavky způsobuje zvýšení tlaku na konci kostí, kosti přicházejí do přímého kontaktu, což způsobuje bolest, zmenšenou pohyblivost, ochablost svalů a ztíženou chůzi.

TIP: Chcete se vyhnout artróze?

Artróza postihuje především drobné klouby rukou, váhonosné klouby a páteř. Při chůzi jsou dolní končetiny zatížené tíhou pánve, trupu, horních končetin a hlavy, tím se stávají váhonosných. Při sezení jsou váhonosných klouby zejména SI kloub (sakroiliakálny) a bederních část páteře (zejména drobné meziobratlové klouby). Váhonosné klouby jsou důsledkem nepřiměřené zátěže přetěžovány nebo naopak pro nečinnost nezatěžované. Oba případy jsou důležitými iniciačními faktory artrózy. Nejčastěji se setkáváme s již zmíněnou koxartrózou (artróza kyčelního kloubu) a gonartrózou (artróza kolenního kloubu).

Dále rozlišujeme nodální osteoatrózu – osteoartróza kloubů prstů rukou, Heberdenova artróza – artróza koncových kloubů rukou, Bouchardova artróza – artróza středních kloubů prstů, rizartróza – osteoartróza sedlovitý kloubu palce ruky, spondylartróza – osteoartróza meziobratlových kloubů.

Příznaky artrózy

Bolest při artróze je nejdůležitější a zpravidla první příznak choroby. Na začátku je bolest námahová, při níž vznikají reflexní svalové spasmy, které šetří postižený kloub, tato bolest ustupuje v klidu.

V dalším stádiu je bolest kloubu přítomna při aktivním nebo pasivním pohybu. Pro osteoartrózu kloubů dolních končetin je typická startovací bolest – přítomna v prvních krocích po období klidu.

V pokročilejších stádiích se bolest ozývá i když jste v klidu a nastupuje také noční bolest. Protože v kloubní chrupavce nejsou nervová zakončení, bolest pochází ze synoviální blány, periostu (okostice), kloubního pouzdra, šlach a úponů v oblasti postiženého kloubu. Příčinou bolesti tedy může být zánět synoviální blány, dráždění periostu, hyperémie (zvýšené množství krve, prokrvení) v daném kloubu nebo spasmus svalů v okolí postiženého kloubu. Charakter bolesti je při artróze variabilní, často jde o bolesti neutuchající se zlepšeními i zhoršeními v závislosti na počasí, polohy, pohybu, námahy atd..

Sponzorováno

Dalším příznakem je ztuhlost v ranních hodinách, která nepřesahuje většinou 30 minut (na rozdíl od revmatoidní artritidy), vyskytuje se i přes den po období klidu.

V časných stádiích artrózy dochází k omezení hybnosti v krajních polohách. Může vznikat otok nebo náplň kloubu, kde kloubní výstelka napuchne, začne produkovat více kloubní tekutiny, která však ztrácí původní složení a tím i vlastnosti. Kloub může být na pohmat bolestivý a teplejší s omezenou hybností.

Při rozvinuté formě artrózy v postiženém kloubu dochází ke ztrátě pohyblivosti. Nestabilita kloubu, snížení funkce a funkční nedostatečnost jsou také projevem pokročilých stádií artrózy. Svalové spasmy a kontraktury (zkrácení svalu a jeho vazivová přeměna) jsou zdrojem sekundární bolesti. Kontraktury vznikají omezením hybnosti v postiženém kloubu právě pro bolestivost kloubu, chronickou nečinností dochází k oslabení svalů, až může nastat zkrácení končetiny. Důsledkem kontraktur tedy vznikají deformity kloubů, které zmenšují funkci kloubu, což vede ke svalová atrofie, které dále omezují funkci kloubu, výsledkem čehož je instabilních kloub.

Průběh artrózy je kolísavý: střídají se období výraznější bolestivosti zejména při zátěži a povětrnostních vlivech s obdobími relativního klidu. Přirozené postupování nemoci je pomalé.

Příčiny vzniku artrózy

Z hlediska etiologie rozeznáváme primární artrózu a sekundární artrózu. Rozvoj a průběh primární artrózy způsobuje celou řadu různých patogenetický mechanismů. Sekundární artrózou označujeme onemocnění, které vzniklo na základě jiného primárního (prvotního) postižení kloubu, které předcházelo vzniku artrózy a bylo příčinou jejího rozvoje. Příčiny sekundární OA mohou být metabolické, anatomické, poúrazové a zánětlivé.

Rizikové faktory pro vznik artrózy:

 • pohlaví
 • genetická predispozice
 • obezita
 • etnické a geografické vlivy

Jak již bylo zmíněno u každého jedince začnou po 30.let života procesy opotřebení a procesy degenerace chrupavky, které se kolem 50. roce života postupně klinicky projevují, avšak i přes rentgenologicky zjištěným artrotickým změnám na kloubech nemusí mít všichni pacienti subjektivní potíže a naopak. Pocítění prvních příznaků může být urychlené nepříznivými podněty, jako jsou přetěžování, nestejná délka nohou, nadváha, úrazy, virová onemocnění, nesprávná strava i vrcholový sport.

Primární artróza je idiopatická, tedy nejsou přesně objasněny příčiny jejího vzniku, předpokládá se však podřízení několika mechanismy, zejména genetická predispozice (kvalita chrupavek, vývojové poruchy chrupavek, pevnost vazů) a rizikové faktory hrají hlavní roli. K jejímu vzniku dochází když je porušena rovnováha mezi novotvorbou a odbouráváním kloubní chrupavky ve prospěch odbourávání. Při primární artróze dochází k prvotní ruptuře (roztržení) kolagenových vláken, tím se zvyšuje obsah vody v chrupavce tak její tloušťka.

Sekundární artróza je častější a převažuje více u mužů.

Může vznikat na podkladě poruch:

 • metabolických – ochronóza (nebo alkaptonurie – porucha metabolismu aminokyselin fenylalaninu a tyrosinu), akromegalie, hemochromatóza (nadměrné ukládání železa v tkáních), chondrokalcinóze (ukládání krystalů kalciumpyrofosfát dihydrátu v kloubních strukturách)
 • anatomických – epifyzeální dysplazie (deformace), dysplazie kyčelního kloubu, hypermobilita, rozdílná délka končetin
 • poúrazových – haemarthros (nahromadění krve v kloubní dutině), větší úrazy kloubu, nitrokloubní, okolokĺbne zlomeniny, přetěžování, mikrotraumata
 • zánětlivých – revmatoidní artritida, septická artritida

Diagnostika artrózy

Diagnostika artrózy se opírá o klinické příznaky, zjištění charakteru, lokalizace bolesti, její vyzařování, či startovací bolesti, fyzikální vyšetření, dále vyloučení jiného revmatického onemocnění a nálezy zobrazovacích metod (rentgen, ultrazvuk, či magnetická rezonance) pomáhají v diagnostice OA. Je třeba odlišit primární od sekundární, posoudit její pokročilost a stupeň progrese. Funkční způsobilost pacienta hodnotíme podle dotazníků, např. WOMAC dotazník (Western Ontario McMaster osteoarthritis Index), intenzitu bolesti můžeme hodnotit např. podle vizuální analogové škály (VAS), kdy pacient na 10 cm úsečce vyznačí stupeň bolesti od bodu 0 po bod 10 (od nepřítomnosti bolesti – bod 0, až po bod 10 – kdy je bolest nejintenzivnější).

Různé stádia vývoje je možné sledovat na rentgenových nálezech:

 • I. stádium je charakterizováno mírným zúžením kloubní štěrbiny a začátkem tvorby drobných osteofytů
 • v II. stádium je pozorovatelné zúžení kloubní štěrbiny, zřetelná tvorba osteofytů, subchondrální skleróza a hypertrofie
 • v III. stádiu je přítomno výrazné zúžení kloubní štěrbiny, dochází ke tvorbě mnohočetných osteofytů, Geodis (dutin)
 • v IV. stádiu kloubová štěrbina vymizí, jsou přítomny velké osteofyty a je vidět známky ankylotizácie kloubu (chorobná ztuhlost).

Utrazvukové vyšetření je vhodné na vyšetřování měkkých částí – šlach, kloubního pouzdra, přítomnost tekutiny atd. Vyšetřením pomocí magnetické rezonance (MR) je možné sledovat změny v měkkých částech kloubu nebo defekty na povrchu kloubní chrupavky.

A jaké zkušenosti s artrózou máte vy? Napište nám do komentářů.

VIDEO: Povídání o artróze, jak vzniká a jak jí předcházet nebo zmírnit

Sponzorováno

Studium a zdroje článku

Sponzorováno

Líbil se vám článek? Ohodnoťte ho.

Autorem článku je naše redakce

Tým rehabilitace.info (více o nás)

 

Náš tým vám všem chce přinášet zajímavé informace ze světa zdraví, cvičení, výživy, rehabilitace a obecně zdravého životního stylu. Ve většině našich článků vycházíme z odborných studií a lékařských prací. Vždy se snažíme na studie odkazovat, ověříte si tak pravost. Více informací o nás najdete zde - mrkněte na náš tým.

Líbil se vám náš článek? Sdílejte ho, uděláte nám radost


Štítky:

Přečtěte si také naše další články

 

3 Komentářů u článku “Co je to artróza?”

 1. […] onemocnění, alergie (kromě alergie na med), revmatická onemocnění svalů a kloubů, artróza, při chronických problémech s dýchacími cestami a trávicími obtížemi, při chronickém […]

 2. […] Problémy s klouby provázejí někoho od třicítky, jiný je okusí v šedesátce nebo vůbec. Artróza je epidemie nového tisíciletí. U žen se začíná i přibíráním v těhotenství, po kterém […]

 3. milan2 napsal:

  Podľa mňa áno – súvisí to so stravou.
  Treba obmedziť – upraviť stravu – z cestovinovo – mäsitej stravy treba prejsť s väčinovo na zeleninovo – ovocnú. Ale to je u nás veľký problém – pretože nahradiť kura s ryžou za napríklad jedlo: zeleninový rezeň so zemiakmi a čerstvým uhorkovým šalátom je mimoriadne v našich pomeroch náročné – zeleninové jedlo v ponúkanom menu našich jedální v podstate nikde neponúkajú – ale v ponuke nájdete 4 mäsové jedlá a ešte jedno cestovinové akože vegetariánske – napr. špagety – to ale nie je zeleninové jedlo , ale zase len obilninové jedlo….

 4. Hana Nováková napsal:

  Dobrý den, prosím Vás o vysvětlení této zprávy.
  Vybočení páteře doprava, v celém úseku ventr.a later.spondylosa, výška obratl.těl v normě,prostor ploténky L5 snížen.Obrat.tělo L4 posunuto oproti L5 ventrálně o 6 mm.
  Z.: deofrm.spondylosa l páteře, osteochondrosa L5, v.s. spondylolistesa L4/L5.
  Další zpráva: coxatrosa IV.stupně vpravo a II.-III.st.vlevo – pánev.

  Další zráva: v.s.planus, kostěnný skelet intaktní.
  Děkuji Vám za ochotu a přeji hezký den.

Zanechat komentář ke článku

Zpráva