Sponzorováno

Jak se dá posunout práh bolesti? A dá se to vůbec? 4.71/5 (14)

Dá se změnit práh bolesti, kterou vnímáte?

Dá se změnit práh bolesti, kterou vnímáte?

Proč někteří lidé trpí bolestí více než jiní? Odpověď lze nalézt v pochopení pojmů „tolerance bolesti“ a „práh bolesti“, které nám také mohou pomoci pochopit, jak lépe zvládat bolest.

Jaký je rozdíl mezi tolerancí bolesti a prahem bolesti?

Nejdříve vysvětlení pojmů. Práh bolesti je minimální intenzita, při které člověk začíná vnímat nebo cítit podnět jako bolestivý. Tolerance bolesti je maximální množství nebo úroveň bolesti, kterou může člověk tolerovat nebo unést. To jen pro pořádek.

Uveďme si zvuk jako příklad. Například při poslechu zvuku je úroveň hlasitost, při které se zvuk stává bolestivým, popsána jako práh bolesti pro danou osobu v daném okamžiku. Práh bolesti se u jednotlivých osob liší, často na základě frekvence, a může být závislý na věku. Frekvence může být dráždivá pro teenagera, ale neobtěžuje člověka ve věku 50 let. Navíc lidé často vystavení hlasitému hluku (nebo hudbě) si v tomto směru obvykle vyvinou vyšší práh bolesti, obvykle kvůli zhoršení sluchu.

Dalším příkladem je teplota. Teplota, při které se něco horkého nebo studeného stane bolestivým, je pro tuto osobu v tu chvíli prahem bolesti. Stejně jako u zvuku může být práh bolesti u člověka v různých obdobích života odlišný. Práh bolesti pro horké a studené teploty může být závislý na věku a lidé pravidelně vystavení extrémním teplotám mohou postupně zvyšovat svou toleranci, což vede k nižšímu prahu bolesti.

Práh bolesti se může u mužů a žen lišit a může kolísat na základě mnoha dalších faktorů.

Pocit bolesti

Proč mohou mít dva lidé úplně stejný fyzický stav a bolest je pro jednoho pouze obtěžující, zatímco pro druhého je to čirá agónie?

Několik studií zjistilo, že bolest je stejně jedinečná jako jedinec. Studie American Pain Society zjistila, že rozdíly v biologických, psychologických a sociokulturních faktorech pacientů mohou způsobit obrovské rozdíly v pooperační bolesti. Novozélandská studie zjistila, že kulturní rozdíly ovlivnily vnímání bolesti mezi účastníky studie. Jiné studie potvrzují zjištění, že biologické, psychologické a emocionální faktory mohou ovlivnit to, jak podobnou bolest vnímají různí jedinci.

Mysl a emoce mohou bolest buď mírnit, nebo zesilovat; chronická bolest však může způsobit hypersenzibilizaci. Lékaři vědí, že chronická bolest mění způsob, jakým mícha, nervy a mozek zpracovávají nepříjemné podněty. Minulé zkušenosti, stejně jako trauma, mohou ovlivnit citlivost člověka a vnímání bolesti.

Vědci zabývající se bolestí se domnívají, že pravidelné vystavení bolestivým podnětům může zvýšit toleranci bolesti. Někteří jedinci se naučí zvládat bolest tím, že se jí prostě více přizpůsobí. Existují však také důkazy na podporu teorie, že opakované vystavení bolesti může způsobit, že osoba bude v budoucnu reagovatvíce i na menší bolest.

Nebezpečí vysoké tolerance bolesti

Vysoká tolerance bolesti není nutně dobrá věc, protože může vést k tomu, že pacienti nebudou cítit nebo budou ignorovat varovné signály svého těla, že něco není v pořádku.

Například lidé, kteří jsou méně citliví na bolest, mohou být vystaveni zvýšenému riziku „tichého“ infarktu, protože si nevšimnou klasických příznaků infarktu.

Ačkoli vysoká tolerance bolesti může být v mnoha ohledech dobrá, lidé s vysokou tolerancí bolesti musí být ostražití, aby věnovali pozornost svému tělu, protože i vnímané nepohodlí může být signálem velkého zdravotního problému.

Je možné změnit vaši toleranci bolesti?

Ano, studie naznačují, že lidé mohou změnit svou toleranci bolesti úpravou svého vnímání bolesti. Například sportovci se učí „přijímat a milovat bolest“, aby se dostali na vyšší úroveň ve svém sportu.

Snad každý zažil příležitost, kdy na chvíli zapomněl na bolest, protože byl zaneprázdněn a jeho mysl byla roztěkaná. Podobným způsobem se můžeme naučit, jak rozptýlit naši mysl a změnit naše vnímání bolesti.

Alternativní léčba bolesti, jako jsou relaxační techniky a biofeedback, mohou lidi naučit, jak odvrátit svou mysl od bolesti. A v závažnějších případech může být léčba, jako je stimulace páteře, použita k oklamání mozku, aby pociťoval spíše pocit brnění než bolest, takže pacienti nemusí odpovídat na bolest léky na úlevu od bolesti.

Obecně existuje mnoho stavů, které zvyšují citlivost na bolest. Takže pokud lze tyto stavy snížit nebo odstranit, i takto můžete zvýšit toleranci bolesti.

Věci, které zvyšují bolest

Existuje mnoho činností a stavů, které mohou mít za následek silnější pocit bolesti. Zde je několik běžných faktorů, které mohou přispět k pocitu zvýšeného množství bolesti. Pokud pacient trpící bolestí může snížit nebo odstranit tyto přispívající faktory, jeho bolest se může snížit.

Stres

Stres ovlivňuje schopnost těla modulovat bolest, částečně kvůli fyzickým a emocionálním účinkům, které má na tělo. Stres může také přispívat k úzkosti a depresi, což může mít za následek nižší toleranci bolesti.

Sponzorováno

Nespavost

Problémy se spánkem také snižují toleranci bolesti. Podle norské studie publikované v časopise PAIN měli účastníci trpící nespavostí více než jednou týdně výrazně nižší toleranci bolesti než ti, kteří neměli problémy se spánkem.

Deprese

Deprese ovlivňuje bolest, ale není jasné, proč se deprese projevuje jako fyzická bolest. Jedna studie zjistila, že lidé trpící depresí měli výrazně častější, intenzivnější a nepříjemnější bolesti než zdraví účastníci.

Léky

Některé léky mohou způsobit bolest, a dokonce ji zvýšit, místo aby ji zmírnily. Opioidy jako Oxycontin a Vicodin mohou v některých případech způsobit více škody než užitku, protože tělo se stává závislým na léku.

Genetika

Geny hrají důležitou roli při určování citlivosti člověka na bolest. Poděkujte svým rodičům, pokud máte gen, který blokuje BH4, chemickou látku ve vašem těle, která zvyšuje citlivost na bolest. Pokud vaše tělo přirozeně blokuje BH4, jste méně citliví na bolest a máte snížené riziko chronické bolesti, uvádí to studie z Harvard University Gazette.

Pohlaví

Studie zjistila, že ženy po operaci pociťují více bolesti než muži. A studie Centra pro neurosenzorické poruchy na University of North Carolina z roku 2002 zjistila, že ženy mají nižší práh bolesti než muži. Důvodem je, že ženské tělo uvolňuje méně přirozených látek proti bolesti (beta endorfiny) než mužské tělo.

Váš mozek

Věci kolem vašeho mozku by mohly určitě být indikátorem vašeho prahu bolesti. Jedna studie odhaluje korelaci mezi citlivostí člověka na bolest a tloušťkou mozkové kůry. Jiné studie ukazují, že méně šedé hmoty v mozku může být také spojnicí s vyšší citlivostí na bolest.

Úroveň cvičení

Podle vědců z University of Florida-Gainesville měli jinak zdraví jedinci po cvičení vyšší práh bolesti. Lidé již trpící chronickou bolestí však zaznamenali smíšené výsledky v závislosti na podmínkách bolesti.

A co posouvání prahu bolesti ve sportu? Rozhoduje mysl

Elitní běžci často říkají, že jejich schopnost prosadit se přes mučivé záchvaty bolesti a nepohodlí je nedílnou součástí jejich závodního výkonu. „Poté, co si naběháte pár kilometrů, je to opravdu o tom, kolik bolesti dokážete unést,“ říká Jan Šedý, který kdysi během šesti týdnů běžel pět půlmaratonů. „Musíte si sáhnout do sebe a najít v sobě tu tvrdost.“

Jak se běžci pohánějí vpřed, určitá míra nepohodlí je normální (za předpokladu, že to není známka vážného problému). Svaly hoří. Bolí klouby. Nastává vyčerpání. Výzkumy však naznačují, že náš práh bolesti není nastaven na stabilní úrovni – že jej mysl může do určité míry ovládat. „Když řeknu sportovci, že může upravit úroveň své bolesti pomocí mentálních technik, je ohromen,“ říká sportovní psycholog. „Často zjistí, že jejich výkon dramaticky stoupá.“ Následující mentální triky – doporučené sportovními psychology a používané elitními běžci – vám pomohou předefinovat vaše limity.

Pamatujte na své silné stránky

Výzkumníci nedávno uvedli, že sportovci, kteří věřili, že dokážou tolerovat bolest svalů nohou, měli v běžeckém testu lepší výsledky než ti, kteří pochybovali o své schopnosti odolávat bolesti. Přemýšlejte o všech ostatních náročných cvičeních a závodech, které jste absolvovali, abyste si připomněli, jak jste silní a schopní. Připomeňte si, jak jste silní. To funguje.

Běhejte s nějakým účelem

Zaměřte se na své zdůvodnění tréninku. Řekněte si: „Dělám to tak tvrdě, protože…“ a pak vyplňte svůj výkonnostní cíl. Pokud v bolesti vidíte splnění cíle, funguje to.

Opakujte mantru – bolest spojte s pozitivní myšlenkou

Pokud spojíte bolest s negativní emocí, budete cítit více bolesti. Spojte proto bolest s pozitivní myšlenkou a budete cítit méně nepříjemné bolesti. Vytvořte si pozitivní afirmaci, kterou můžete využít během těžkých závodů a tréninků.

Uvědomte si, že bolest přejde

Zkušení běžci vědí, že bolest, která nesouvisí se zraněním, je často pomíjivá a tato znalost někdy stačí, aby pomohla překonat nepříjemnosti. „Dozvěděla jsem se, že bolest přichází a odchází, a tak jsem na to byla v budoucích závodech připravena,“ řekla mi kolegyně v práci. Připomeňte si, že nepohodlí je dočasné a každý krok vpřed je blíže k cíli. Výzkum dokonce ukázal, že bolest je často čistě ve vaší hlavě a není přesným signálem fyzického utrpení. Když to budete mít na paměti, umožní vám to překonat nepohodlí, abyste mohli běžet rychleji nebo déle.

Myslete na odměnu

Nezapojujte příliš emocí do bolesti ani se nerozčilujte, když ji cítíte. Bolest jednoduše použijte jako informaci. Zeptejte se sami sebe, kde je bolest a proč se to děje. A pokud to nesouvisí se zraněním, pak uznejte, že to může být známkou toho, že to, co děláte, vám pomůže dosáhnout vašeho cíle. Některé typy bolesti vám říkají, že se zlepšujete. A to je přeci super bolest :)

Rozptylte se

Zaměřte se na něco jiného a zároveň zůstaňte daném v okamžiku. Musel jsem najít způsob, jak nemyslet bolest. Musel jsem se rozptýlit. Moje řešení? Jak jsem běžel, studoval jsem tváře lidí kolem mne. Většina z nich, jak si vzpomínám, se usmívala a povzbuzovala mě v závodě. Soustředění se na potěšení ostatních kolem mě stačilo k tomu, abych se nesoustředil na bolest a mohl dosáhnout cíle.

Sponzorováno

A jak posunujete práh bolesti vy? Máte nějaké zaručené techniky?

Zdroje článku a studie

Sponzorováno

Líbil se vám článek? Ohodnoťte ho.

Autor článku

Daniel Borník (více o nás)

 

Dan miluje sport. Přispívá články zejména z oblasti regenerace, fyzio, cvičení a píše i o nemocech. Náš tým vám všem chce přinášet zajímavé informace ze světa zdraví, cvičení, výživy, rehabilitace a obecně zdravého životního stylu. Ve většině našich článků vycházíme z odborných studií a lékařských prací. Vždy se snažíme na studie odkazovat, ověříte si tak pravost. Více informací o nás najdete zde - mrkněte na náš tým.

Líbil se vám náš článek? Sdílejte ho, uděláte nám radost


Štítky: ,

Přečtěte si také naše další články

 

Zatím žádné komentáře

Zanechat komentář ke článku

Zpráva