Sponzorováno

Podvýživa a vše o ní – příznaky, BMI a léčba – jak je to u dětí? 4.69/5 (13)

 • Podvýživa je stav, který nastává, když tělo nedostává dostatek potřebných živin, aby udrželo normální funkci. Tento nedostatek živin může negativně ovlivnit růst, vývoj a celkové zdraví jedince. Podvýživa může postihnout lidi všech věkových skupin, ale je častější u dětí a starších osob.
 • Hlavní příčiny podvýživy jsou zejména nedostatek potravy nebo nevyvážená strava, kde tělo nemá dostatečný příjem energie, bílkovin, vitaminů a minerálů potřebných pro normální funkci. Některé další faktory mohou zahrnovat infekční onemocnění, chronická onemocnění, poruchy stravování, chudobu, a sociální nebo ekonomické faktory.
 • Příznaky podvýživy mohou být: Úbytek hmotnosti: Ztráta tělesné hmotnosti je běžným příznakem podvýživy, zejména pokud se jedná o nechtěný úbytek. Oslabení imunitního systému: Snížená schopnost těla bojovat proti infekcím. Únava a slabost: Nedostatek energie může vést k pocitu vyčerpání. Problémy s kůží: Suchá kůže, vypadávání vlasů nebo problémy s hojením ran. Problémy s růstem a vývojem: U dětí může podvýživa vést k opožděnému růstu a vývoji. Problémy s reprodukcí: Může ovlivnit menstruační cyklus u žen a snížit plodnost.
 • Podvýživa je vážný zdravotní stav, který vyžaduje léčbu. Léčba zahrnuje zajištění dostatečného příjmu živin, což může být provedeno změnou stravy nebo, v extrémních případech, intravenózním podáváním živin.

Podvýživa je globální zdravotní problém, který postihuje miliony lidí po celém světě, bez ohledu na věk, pohlaví či socioekonomický status.

Podvýživa je globální zdravotní problém, který postihuje miliony lidí po celém světě, bez ohledu na věk, pohlaví či socioekonomický status.

Podvýživa nastává, když strava člověka neposkytuje dostatek živin nebo správnou rovnováhu pro optimální zdraví. Příznaky jsou pak často: ztráta hmotnosti, snížená chuť k jídlu, velká únava a podrážděnost.

Mezi příčiny podvýživy patří:

 • nevhodný jídelníček člověka
 • člověk má nízký příjem a nemůže si dostatek vhodné potravy obstarat
 • potíže se získáváním stravy
 • různé fyzické a duševní zdravotní stavy

Pokud člověk nedostává správnou rovnováhu živin, může mít také podvýživu. Je dokonce možné mít obezitu s podvýživou najednou.

Když má člověk příliš málo jídla, omezenou stravu nebo stav, který brání jeho tělu získat správnou rovnováhu živin, může to vážně ovlivnit jeho zdraví. V některých případech může být podvýživa život ohrožující.

Tento článek se podrobně zabývá podvýživou, včetně jejími příčinami, příznaky a možnostmi léčby.

Co je to podvýživa?

Podvýživa je nerovnováha v příjmu potravy. Podvýživa je tedy problémový stav, který nastává v době, kdy organismus nedostává dostatečný přísun potravy. Objevuje se, když má člověk příliš málo jídla nebo základních živin. Člověk s podvýživou může mít nedostatek vitamínů, minerálů a dalších nezbytných látek, které jeho tělo potřebuje k fungování.

Lidé mohou být podvyživení, pokud celkově nejí dostatek jídla. Podvyživení však mohou být i lidé, kteří jedí hodně, ale nemají dostatek obměny ve stravě.

Podvýživa může vést k:

 • krátkodobým (třeba padání vlasů) i dlouhodobým zdravotním problémům
 • pomalému zotavení z ran a nemocí
 • vyššímu riziku infekce

Některé výživové nedostatky mohou vyvolat specifické zdravotní problémy. Například:

Nedostatek vitaminu A

Po celém světě se u mnoha dětí objevují problémy se zrakem kvůli nedostatku vitaminu A.

Nedostatek vitaminu C

Nedostatek vitamínu CT může mít za následek kurděje.

Kurděje jsou v Evropě vzácné, ale mohou se rozvinout, pokud člověk nemá pestrou stravu s dostatkem ovoce a zeleniny. Čerstvé a mražené ovoce a zelenina obsahují vitamín C. Mezi osoby, které jsou zvláště ohroženy kurdějemi, patří starší dospělí, malé děti, lidé, kteří konzumují hodně alkoholu a někteří lidé s určitými duševními poruchami.

Celkový nedostatek

Podvýživa může vést k marasmu, což je závažná forma podvýživy. Marasmus je nedostatek bílkovin a celkového příjmu energie.

Člověk s marasmem bude mít na těle velmi málo svalů nebo tuku.

Nadvýživa

Nadvýživa je dalším typem podvýživy. Nadvýživa se objevuje, když člověk přijímá více živin, než potřebuje. Výsledkem může být hromadění tělesného tuku z přebytečných živin, což má za následek nadváhu nebo obezitu. Nadměrná výživa má několik zdravotních důsledků. Lidé s nadváhou nebo obezitou jsou vystaveni většímu riziku srdečních chorob, vysokého krevního tlaku, cukrovky, rakoviny či vysokého cholesterolu.

Míra nadměrné výživy celosvětově roste. Světová zdravotnická organizace (WHO) uvádí, že v roce 2020 mělo 5,7 % dětí do 5 let nadváhu, což je nárůst z 5,4 % v roce 2000. Kromě toho se počet dospělých s obezitou v letech 1975 až 2016 celosvětově téměř ztrojnásobil.

Příznaky podvýživy

Časté známky a příznaky podvýživy jsou:

 • nadměrné hubnutí
 • nedostatek chuti k jídlu nebo zájem o jídlo nebo pití
 • únava a podrážděnost
 • neschopnost se soustředit
 • neustálý pocit chladu
 • deprese
 • ztráta tuku, svalové hmoty a tělesné tkáně
 • vyšší riziko onemocnění a delší doba hojení
 • nutná delší doba pro regeneraci a hojení ran

Nakonec může podvyživený člověk také zažít srdeční selhání.

Příznaky u dospělých vs. děti

Děti mohou mít jiné příznaky podvýživy než dospělí.

U dětí mohou být tyto příznaky podvýživy:

 • nedostatek v růstu a nízká tělesná hmotnost
 • únava a nedostatek energie
 • podrážděnost a úzkost
 • pomalý vývoj intelektu, což může mít za následek potíže s učením

Léčba podvýživy je možná. V některých případech však může mít podvýživa dlouhodobé účinky.

Příčiny podvýživy

Podvýživa může nastat z různých důvodů. Níže podrobněji popisuji tyto potenciální příčiny.

Malý příjem potravy

U některých lidí se rozvine podvýživa, protože není k dispozici dostatek potravy nebo protože mají potíže s jídlem nebo vstřebáváním živin.

To se může stát v důsledku těchto problémů:

 • rakovina
 • nemoci jater
 • stavy, které způsobují nevolnost nebo znesnadňují jídlo nebo polykání
 • užívání léků, které znesnadňují příjem potravy – například kvůli nevolnosti
 • problémy v ústech, jako jsou špatně padnoucí zubní protézy, mohou také přispět k podvýživě

Problémy s duševním zdravím

Podvýživa nebo podvýživa může postihnout lidi s těmito problémy:

Sociální problémy a problémy s pohybem

Mezi faktory, které mohou ovlivnit stravovací návyky člověka a potenciálně vést k podvýživě, patří:

 • neschopnost opustit dům nebo jít do obchodu koupit jídlo
 • je pro člověka fyzicky obtížné připravovat jídla
 • člověk žije sám, což může ovlivnit motivaci člověka vařit a jíst
 • člověk mé velmi omezené kuchařské dovednosti
 • člověk nemá dost peněz na utrácení za jídlo

Poruchy trávení a žaludeční problémy

Pokud tělo neabsorbuje živiny efektivně, ani zdravá strava nemusí podvýživě zabránit. Příklady trávicích a žaludečních stavů, které podvýživu mohou způsobit jsou:

Závislost nad alkoholu

Konzumace velkého množství alkoholu může vést k zánětu žaludku nebo dlouhodobému poškození slinivky břišní. Tyto problémy mohou ztížit:

 • trávení jídla
 • absorbování vitamínů
 • produkci hormonů, které regulují metabolismus

Alkohol také obsahuje kalorie, takže člověk po jeho vypití nemusí pociťovat hlad. Lidé závislí na alkoholu pak proto často nejí dostatek zdravých potravin, aby dodaly tělu základní živiny.

Sponzorováno

Rizikové faktory pro podvýživu

V některých částech světa může být důsledkem nedostatku potravy rozšířená (dlouhodobě) podvýživa. Například v některých afrických zemích.

V bohatších zemích jsou však podvýživou nejvíce ohroženy tyto části populace:

 • starší dospělí v důchodovém věku, zvláště když jsou v nemocnici nebo v dlouhodobé ústavní péči
 • lidé, kteří jsou sociálně izolovaní – například kvůli problémům s mobilitou, zdravotním problémům nebo jiným faktorům
 • lidé s nízkým příjmem
 • lidé, kteří se zotavují nebo žijí s vážným onemocněním nebo problémovým duševním stavem
 • ti, kteří mají potíže se vstřebáváním živin
 • lidé s chronickými poruchami příjmu potravy, jako je mentální bulimie nebo mentální anorexie

Kdy s podvýživou kontaktovat lékaře

Několik klíčových příznaků podvýživy naznačuje, že je čas, aby člověk vyhledal péči lékaře. Mezi tyto příznaky patří:

 • nevysvětlitelný, neúmyslný úbytek hmotnosti o více než 5 % za posledních 3–6 měsíců
 • přítomnost dalších příznaků podvýživy
 • obavy, že někdo jiný může vykazovat známky podvýživy
 • pokud člověk pociťuje příznaky poruchy příjmu potravy nebo je vidí u někoho jiného

Stejně tak by měl člověk povzbudit milovanou osobu, aby navštívila lékaře, pokud vykazuje známky podvýživy. Někteří lidé nemusí rozpoznat příznaky v sobě, zatímco blízcí někdy mohou.

Diagnóza

Pokud osoba vykazuje nebo si všimne jakýchkoli příznaků nebo známek podvýživy, prvním krokem je zjistit proč. Jaká je tedy příčina podvýživy. Pokud má lékař podezření na Crohnovu chorobu, celiakii nebo jiný stav, může zhodnotit stav pacienta:

 • zeptá se na anamnézu
 • provede fyzickou prohlídku
 • objednání k dalším testům

Léčba těchto zdravotních problémů může zlepšit nutriční stav člověka.

Lékař může také pro diagnostiku problému provést následující testy:

 • krevní testy pro obecný screening a sledování
 • testy na specifické živiny, jako je železo nebo vitamíny
 • testy na prealbumin, protože podvýživa běžně ovlivňuje hladiny tohoto proteinu
 • testy albuminu, které mohou indikovat onemocnění jater nebo ledvin

Nástroj k identifikaci rizika

Některé nástroje mohou pomoci identifikovat lidi, kteří mají nebo jsou ohroženi podvýživou.

Jedním ze způsobů hodnocení dospělých je použití univerzálního screeningového nástroje podvýživy (MUST). Výzkum z roku 2018 ukázal, že jde o spolehlivý nástroj.

Odborníci navrhli tento nástroj k identifikaci dospělých, zejména seniorů, s podvýživou nebo vysokým rizikem podvýživy. Jedná se o pětistupňový plán, který má pomoci lékařům a sestrám diagnostikovat a léčit tyto stavy. Jak to funguje?

Těchto 5 kroků je následujících:

 1. Změřte výšku a váhu osoby, vypočítejte její index tělesné hmotnosti (BMI) a vypočítejte skóre – pokud je BMI velmi nízké, dejte 2, pokud na hraně, dejte 1, pokud v pořádku, ohodnoťte 0.
 2. Poznamenejte si procento neplánovaného úbytku hmotnosti a uveďte skóre. Například neplánovaná ztráta 5–10 % by dala skóre 1, zatímco ztráta 10 % by byla za 2 body. Pokud není žádný úbytek váhy, dejte 0 bodů.
 3. Identifikujte jakékoli duševní nebo fyzické zdravotní stavy a uveďte skóre. Pokud byl například člověk akutně nemocný a nejedl déle než 5 dní, vedlo by to k dalším 2 bodům.
 4. Sečtěte skóre z kroků 1, 2 a 3, abyste získali celkové skóre rizika.
 5. Na základě skóre jednejte.

Skóre bude jedno z následujících:

 • nízké riziko: 0
 • střední riziko: 1
 • vysoké riziko: 2 nebo více

Lékaři používají MUST pouze k identifikaci celkové podvýživy nebo rizika podvýživy u dospělých. Test neodhalí konkrétní nutriční nerovnováhu nebo nedostatky.

Dlouhodobé účinky podvýživy

Podvýživa může vést k rozvoji nemocí a chronických zdravotních stavů.

Mezi dlouhodobé účinky podvýživy patří vyšší riziko srdečních chorob, vysokého tlaku i cukrovky. Jedna studie provedená na 50 dospívajících v Brazílii zjistila, že chlapci, kteří v raném věku zpomalili růst v důsledku podvýživy, získali během tří let o 5 % více tukové hmoty ve srovnání s jejich vrstevníky, kteří zakrnění neměli.

Další výzkum zjistil, že 21 % adolescentů se „zakrnělým“ růstem v Brazílii mělo vysoký krevní tlak ve srovnání s méně než 10 % adolescentů bez těchto problémů.

Vědci se domnívají, že podvýživa v dětství způsobuje změny v metabolismu, které mohou vést k vyšší pravděpodobnosti rozvoje chronických onemocnění později v životě. Podporují to studie.

Vzhledem k tomu, že dlouhodobé účinky podvýživy mohou zvýšit vaše riziko určitých onemocnění, prevence a léčba podvýživy může pomoci snížit prevalenci chronických zdravotních stavů.

Léčba podvýživy

Pokud lékař diagnostikuje podvýživu, sestaví pro danou osobu léčebný plán. Dotyčná osoba se také možná bude muset setkat s dietologem a dalšími odborníky na jídelníček a stravu.

Léčba bude záviset na závažnosti podvýživy a přítomnosti jakýchkoli dalších problémových zdravotních stavů nebo komplikací.

Léčba může znamenat:

 • průběžný screening a monitorování váhy a celkového zdravotního stavu
 • vytvoření dietního plánu, který může zahrnovat užívání doplňků
 • léčbě specifických příznaků, jako je nevolnost
 • léčbě jakýchkoli infekcí, které mohou být přítomny
 • kontrola případných problémů s ústy nebo polykáním
 • navrhování alternativních jídelních pomůcek

V závažných případech může lékař podávat živiny intravenózně (prostřednictvím IV). Lékař dotyčného bude i nadále sledovat, aby zajistil, že dostane potřebnou výživu a živiny.

Prevence podvýživy

Aby se zabránilo podvýživě, lidé potřebují konzumovat řadu kvalitních živin z různých typů potravin. Starší dospělí, malé děti, lidé se závažným nebo chronickým onemocněním a další mohou potřebovat další péči, aby získali živiny, které potřebují.

Každý, kdo začne vykazovat známky podvýživy, by měl navštívit lékaře za účelem stanovení diagnózy a léčby.

V Evropě je obvykle dostupná účinná a efektivní léčba, i když výhled a doba potřebná k uzdravení bude záviset zejména na příčině podvýživy.

Podvýživa a BMI hodnoty

Určení, kdy je BMI považováno za normální nebo indikativní pro podvýživu, závisí na věku, pohlaví a dalších faktorech. Nicméně, obecně lze uvažovat o následujících kategoriích:

Kategorie BMI
Podváha, podvýživa < 18,5
Normální hmotnost 18,5 – 24,9
Nadváha 25 – 29,9
Obezita (1. stupeň) 30 – 34,9
Obezita (2. stupeň) 35 – 39,9
Obezita (3. stupeň) ≥ 40

 

Podle kritérií Světové zdravotnické organizace (WHO) je podváha u dospělých definována jako BMI nižší než 18,5 kg/m2, zatímco u dětí se hodnotí podle tzv. růstových grafů, které zohledňují věk

Souhrn

Podvýživa je obecně důsledkem nesprávné stravy. Může být důsledkem mnoha různých problémů a tento problém je potřeba najít a efektivně řešit. To vede k úspěšné léčbě podvýživy.

Lidé, kteří trpí podvýživou, mají často tyto problémy:

 • nízká hmotnost vzhledem k jejich výšce
 • potíže s zotavováním ze zranění
 • nedostatek chuti k jídlu
 • únava
 • deprese

Ale podvýživa není ve všech případech výsledkem špatného výběru stravy. Někdy dochází k podvýživě, protože člověk nemá snadný přístup k potravě, nemůže z nějakého důvodu opustit svůj domov a koupit si jídlo, neumí vařit jídla, trpí poruchou trávení, která brání jejich tělu správně vstřebávat živiny a dále.

Lékař a pacient mohou společně prozkoumat možné příčiny podvýživy a pomoci vyvinout stravovací plány s vyšším obsahem živin.

Máte s podvýživou nějaké zkušenosti? Napište nám je do komentářů.

VIDEO: Podvýživa

VIDEO: Léčba podvýživy

Sponzorováno

Studie a zdroje článku

Líbil se vám článek? Ohodnoťte ho.

Autorem článku je naše redakce

Tým rehabilitace.info (více o nás)

 

Náš tým vám všem chce přinášet zajímavé informace ze světa zdraví, cvičení, výživy, rehabilitace a obecně zdravého životního stylu. Ve většině našich článků vycházíme z odborných studií a lékařských prací. Vždy se snažíme na studie odkazovat, ověříte si tak pravost. Více informací o nás najdete zde - mrkněte na náš tým.

Líbil se vám náš článek? Sdílejte ho, uděláte nám radost


Štítky:

Přečtěte si také naše další články

 

Zatím žádné komentáře

Zanechat komentář ke článku

Zpráva