Sponzorováno

Minerální oleje a naše zdraví 4.86/5 (7)

Minerální oleje a naše zdraví

Chemie je všude kolem nás. Kolik jí spotřebujeme jen při běžném úklidu? Mezi látky, které mohou nějakým způsobem ohrozit naši kůži a zdraví a můžeme se s nimi dostat do kontaktu, patří produkty vyrobené z ropy – minerální oleje. Dobu, ve které žijeme, můžeme nazývat atomovou nebo dobou elektroniky. Výstižnější by byl název polymetalická doba, protože jako atomová energie, tak i elektronika jsou spojeny s množstvím různých kovů a jejich odpadů. Koncentrace různých chemických prvků i sloučenin z tohoto odpadu v atmosféře, půdě, vodě a v sedimentech představují vážný ekologický problém. Minerální oleje patří mezi jednu z nejvíce sledovaných chemických látek, které nepříznivě působí na vše živé.

Minerální oleje

Oleje jsou tekuté organické sloučeniny mastné povahy. Jsou specificky lehčí než voda, ve vodě jsou nerozpustné. Podle původu se dělí na rostlinné, živočišné, minerální (ropné) a syntetické. Minerální oleje jsou v podstatě směsi uhlovodíků, které získáváme převážně z ropy (také z dehtu, pryskyřičné břidlice apod.). V rafineriích se surová ropa rozdestiluje na jednotlivé frakce, z těchto se dalšími rafinace, filtrace a jinými chemickými procesy odstraňují nežádoucí látky.

S minerálními oleji se můžeme setkat poměrně často. Pro jejich kvalitní technické parametry se využívají zejména v průmyslu, ale své uplatnění našli i v medicíně. V současnosti je nejčastější příčinou poškození kůže v kovoprůmyslu av strojírenství právě kontakt s minerálními oleji az nich připravenými chladícími emulzemi. Problematika profesních onemocnění v kovoprůmyslu a v strojírenství je přitom velmi významná. Udává se, že např. při přepočtu na 10 000 pracovníků v těchto odvětvích byl počet profesních dermatóz v letech 1982-2001 v jihomoravském regionu 37,4. S dermatotropným působením minerálních olejů se spojují účinky keratoplastické (to znamená, že povzbuzují kožní epitel k růstu) a aknegénne, za které jsou odpovědné aromatické podíly minerálních olejů.

Pozor na kůži

Minerální oleje mohou někdy při styku s kůží způsobovat kontaktní dermatitidu. Kontaktní ekzém je neinfekční povrchové zánětlivé onemocnění kůže alergické povahy, vyvolané různými vnějšími i vnitřními faktory. Má sklon k recidivám, k dlouhému trvání a má pestrý klinický vzhled. Vzniká nejčastěji kontaktem s předměty každodenní potřeby, s pracovními látkami, kosmetikou, tak s externími léky. Onemocnění často začíná jako iritační kontaktní dermatitida, kterou vyvolávají chemikálie s nepříznivými biologickými účinky.

Stupeň poškození kůže závisí na koncentraci a délce působení chemické škodliviny, jakož i odolnosti kůže. Množství toxicky působících chemikálií souvisí s rozvojem chemie, jejich počet narůstá na tisíce. V každodenním životě se často setkáváme s alkáliemi, kyselinami, solemi kovů, detergenty, minerálními oleji, organickými rozpouštědly, přípravky z ropy, agrochemikálie a některé mohou pocházet i z rostlin.

Minerální olej v medicíně

Minerální oleje našly své uplatnění i v medicíně, při léčbě kožních onemocnění. V „Praktických radách pro psoriatiků“ se například doporučují pro pacienta s psoriázou masti ve formě minerálních olejů, nejčastěji vazelína, parafín nebo glycerin. Díky svému složení hydratují pokožku, zjemňují povrch rohových vrstev a zvyšují elasticitu kůže.

Pokud jde o ošetřování, a to nejen kůže postižené psoriázou, mají minerální oleje stejné použití jako rostlinné, například kokosový, olivový, sójový, sezamový nebo olej ze sladkých mandlí, zda živočišné tuky (např. lanolin).

Sponzorováno

Časté používání hydratujících prostředků může pomoci snížit záněty a protože zamezí vysoušení, omezí šupinatost. Dalšími hydratačními prostředky určenými na takovýto druh kůže, jsou karbamid, aloe vera, dexpanthenol, ceramidy a prostředky obsahující oves.

V informacích, běžně určených pro širokou veřejnost se např. doporučuje pro ošetřování popraskaných rukou následující rada: „po koupeli setřeste z rukou přebytečnou vodu a naneste na ně vrstvu rostlinného nebo minerálního oleje – tato metoda vám pomůže udržet vlhkost pokožky“.

Minerální olej a zdraví

Když mluvíme o poškození kůže, nemůžeme nevzpomenout nádorová onemocnění kůže. Mají zvyšující se tendenci výskytu. Na nádorovém bujení se může podílet více činitelů. Nejčastěji je to chronické dráždění, vliv slunečních paprsků, účinek rentgenového záření, účinek polychlorovaných bifenylů, virů, účinek uhlovodíků, konkrétně aromatických uhlovodíků, mezi které řadíme i minerální oleje. Potvrzují to také případy častějšího vzniku karcinomů na kůži lidí, kteří během pracovního procesu manipulují s minerálními oleji. Popisuje případy poškození kůže zvířat ošetřovaných mastmi, které obsahovaly mnoho aromatických uhlovodíků.

Kožní poškození vyvolané ropnými produkty byly na předním místě mezi všemi kožními chorobami z povolání v bývalé ČSSR a např. v roce 1972 byly dokonce na prvním místě. Kromě kůže se minerální oleje do živého organismu mohou dostat ještě dalšími třemi cestami: oční spojivkou, horními dýchacími cestami a trávicím traktem.

Působení minerálních olejů na kůži potvrdilo několik experimentálních prací a klinických sledování, které se zaměřovaly na dermatotropní účinek jednotlivých složek ropy. Uváděli, že všechny druhy uhlovodíků, obsažené v ropných produktech, způsobují na kůži změny. Největší chorobné změny však zjistili při uhlovodících (alkany, izoalkany, Cykloalkany a aromáty), které obsahovaly 14 až 19 uhlíkových atomů, usuzuje se, že velikost molekul má velkou důležitost při determinováni dermatotropních vlastností.

V roce 1984 mezinárodní organizace pro výzkum rakoviny, The International Agency for Research of Cancer (IARC), hodnotila účinek devíti minerálních olejů. Na základě experimentu na zvířatech poukázala na škodlivost aromatických uhlovodíků a jejich karcinogenitu, tedy schopnost vyvolat nádorové bujení. I mnoho zahraničních studií potvrdilo, že slabě rafinované oleje mohou indukovat a způsobit rakovinu kůže po opakované nebo výrazné expozici.

Kožní poškození vyvolávané ropnými deriváty představují vážný veřejně – zdravotnický a národohospodářský problém; hlášeny kožní nemoci z povolání z derivátů ropy jsou iv současnosti na předním místě. Preventivní opatření jsou komplexního rázu a mezi jinými vyžadují sledovat dermatotropní účinek derivátů ropy. Tato otázka je však komplexní a mimořádně náročná, protože ropné produkty mohou obsahovat primárně toxicky působící složky, alergeny, akneigenní látky, fotosenzibilizující a kancerogenní složky. Tato skutečnost souvisí s měnlivé složením jednotlivých produktů ropy a se zastoupením jednotlivých skupin uhlovodíků.

Na základě experimentů na laboratorních zvířatech s jednotlivými frakcemi minerálních olejů se zjistilo, že ropné produkty, které obsahují více než 50% aromaticky vázaného uhlíku je třeba pokládat za substance, které mohou vyvolat různé kožní poškození (dermatitidy, acne oleosa), včetně karcinogenity. Za spolupůsobení jiných faktorů (vysoké pH, vlhkost, mechanické traumata a přítomnost přísad s vysokým senzibilizujcí účinkem) je třeba je pokládat za důležitý sumační faktor při vzniku dermatóz.

Sponzorováno

Na základě experimentů a publikovaných prací vědeckých autorit můžeme vyslovit názor, že ropné produkty používané v dermatologické praxi na léčbu, jako např. vazelíny, parafínový zda medicinální olej by neměly obsahovat žádné množství uhlovodíků, které mají aromaticky vázán uhlík. Nepoužívání takových produktů, respektive vyloučení uhlovodíků, které mají aromaticky vázán uhlík, by přispělo k prevenci poškození kůže lidí a zvířat.

  Sponzorováno

  Líbil se vám článek? Ohodnoťte ho.

  Autor článku

  Daniel Borník (více o nás)

   

  Dan miluje sport. Přispívá články zejména z oblasti regenerace, fyzio, cvičení a píše i o nemocech. Náš tým vám všem chce přinášet zajímavé informace ze světa zdraví, cvičení, výživy, rehabilitace a obecně zdravého životního stylu. Ve většině našich článků vycházíme z odborných studií a lékařských prací. Vždy se snažíme na studie odkazovat, ověříte si tak pravost. Více informací o nás najdete zde - mrkněte na náš tým.

  Líbil se vám náš článek? Sdílejte ho, uděláte nám radost


  Štítky:

  Přečtěte si také naše další články

   

  Zatím žádné komentáře

  Zanechat komentář ke článku

  Zpráva