Sponzorováno

Jak na vysoký krevní tlak (hypertenzi)? 4.69/5 (13)

 • Vysoký krevní tlak, známý také jako hypertenze, je závažné zdravotní onemocnění, které může zvýšit riziko srdečních chorob, cévních mozkových příhod a jiných komplikací. Pokud máte diagnostikovaný vysoký krevní tlak nebo máte obavy z vývoje této poruchy, existuje několik kroků, které můžete podniknout k jeho řízení a kontrole. V tomto článku najdete několik rad, jak na vysoký krevní tlak.
 • Konzultujte to s lékařem: Pokud máte podezření, že trpíte vysokým krevním tlakem, nebo jste byli diagnostikováni, měli byste se obrátit na lékaře. Lékař vám může provést důkladné vyšetření a poskytne vám individuální léčebný plán.
 • Upravte stravovací návyky: Změny stravy mohou hrát klíčovou roli v kontrole krevního tlaku. Doporučuje se omezení příjmu soli, přidání více ovoce, zeleniny a celých zrn do stravy, a omezení příjmu nasycených tuků a cholesterolu. DASH (Dietary Approaches to Stop Hypertension) dieta je často doporučována pro lidi s hypertenzí.
 • Zhubněte, pokud je to třeba: Snížení tělesné hmotnosti může vést ke snížení krevního tlaku. Pokud máte nadváhu, snaha o hubnutí může být velmi účinným opatřením.
 • Pravidelně cvičte: Fyzická aktivita může pomoci snížit krevní tlak. Doporučuje se pravidelně cvičit alespoň 150 minut týdně. Aerobní cvičení, jako je chůze, běh, plavání nebo jízda na kole, jsou obzvláště prospěšná.
 • Omezte alkohol a přestaňte kouřit: Přebytečná konzumace alkoholu a kouření mohou zvyšovat krevní tlak. Snížení nebo ukončení těchto návyků může být pro zdraví prospěšné.
 • Snižte stres: Stres může mít vliv na krevní tlak. Relaxační techniky, jako je meditace, jóga nebo hluboké dýchání, mohou pomoci snížit stres a zlepšit kontrolu nad krevním tlakem.
 • Užívejte léky: V některých případech může být zapotřebí léčení léky k regulaci krevního tlaku. Lékař vám může předepsat vhodnou léčbu a sledovat její účinnost.
 • Je důležité si uvědomit, že kontrola vysokého krevního tlaku může být dlouhodobým procesem, a proto je důležité pravidelně konzultovat vše s lékařem a dodržovat jeho pokyny. S řádnou péčí a změnou životního stylu lze vysoký krevní tlak úspěšně kontrolovat a snížit riziko souvisejících zdravotních komplikací.

Jak si poradit s vysokým krevním tlakem?

Jak si poradit s vysokým krevním tlakem?

Více než polovinu všech úmrtí ve vyspělých zemích způsobují nemoci srdce a krevního oběhu. Přitom nejzávažnějším faktorem srdečně-cévních onemocnění je vysoký krevní tlak – hypertenze. V roce 2000 mělo vysoký krevní tlak asi 970 milionů (26%) dospělých na celém světě, třetina postižených byla v ekonomicky vyspělých zemích. Předpokládá se, že do r. 2025 tento počet vzroste až na téměř 1,6 miliardy (více než 29% dospělé populace). Tento vzrůstající trend se předpokládá i v ČR. Hypertenze je přitom zákeřná v tom, že zpočátku nemocného neobtěžuje a ten o ní dlouhou dobu nemusí vědět. Neléčená hypertenze ho však ohrožuje vznikem závažných komplikací, kterým by se dalo předejít včasnou léčbou.

Co je to vlastně krevní tlak?

Je to jednoduše tlak, kterým působí krev na stěny cév. Srdeční sval pracuje ve dvou fázích. První, při které je krevní tlak nejvyšší, nazýváme systola. Během systoly se srdeční sval stáhne a krev je vypuzována ze srdce do cévního řečiště pod tlakem, který nazýváme systolický. Jeho hodnota je vyjádřena jako první číslo v záznamu o hodnotě krevního tlaku. Výška systolického krevního tlaku závisí na stavu srdečního svalu, od průchodnosti cév, od tělesné zátěže. Po fázi systolické přichází fáze diastolická. Během ní je srdeční sval uvolněný a plní se krví. V období diastoly je krevní tlak nejnižší a označuje se jako diastolický, Jeho hodnota je vyjádřena druhým číslem v záznamu o hodnotě krevního tlaku.

Výška diastolického krevního tlaku závisí např. na průchodnosti cév. Pokud jsou ucpané tukovými usazeninami nebo zúžené, srdce musí vyvinout vyšší tlak, aby krev překonala zúžení a dostala se k orgánům. Krevní tlak stoupá a rozvíjí se hypertenze.

Co je to vysoký krevní tlak (hypertenze)?

89 mmHg se považuje za tzv. prehypertenzi. Pokud máte krevní tlak opakovaně vyšší než 140 / 90mm Hg, lze hovořit o hypertenzi.

Co zapříčiňuje vysoký krevní tlak?

Až 90-95% případů vysokého krevního tlaku nemá známou příčinu. Některé faktory však zvyšují pravděpodobnost, že se toto onemocnění rozvine.

1. Ovlivnitelné faktory

Mezi faktory, které umíme ovlivnit patří např.:

 • obezita
 • nadměrné solení
 • nadměrná konzumace alkoholu
 • stres
 • nedostatek pohybové aktivity.

2. Neovlivnitelné faktory

Ne všechny rizikové faktory pro vznik hypertenze však umíme ovlivnit, mezi neovlivnitelné patří:

 • Dědičnost – výskyt hypertenze je možné pozorovat u více členů rodiny. Pokud ji měli Vaši rodiče, je velmi pravděpodobné, že ji budete mít také
 • Věk – s věkem se krevní tlak zvyšuje, narůstá riziko vzniku hypertenze

U většiny pacientů není možné najít konkrétní příčinu vzniku vysokého krevního tlaku. Tato forma hypertenze se označuje jako primární nebo esenciální. Existuje i skupina pacientů s tzv. sekundární hypertenzí, u které je příčina vysokého krevního tlaku známá. Mohou jí být např. nemoci ledvin, nadledvinek, štítné žlázy atd.

Jak měřit krevní tlak

Aby se s jistotou potvrdilo, zda je krevní tlak zvýšený, je třeba měřit ho vícekrát. Zejména na začátku léčby je vhodné měření 2x denně ráno a večer, měříme ho v sedě po 5-10 minutách klidu. V ordinaci lékaře se nejčastěji setkáváme s měřením krevního tlaku pomocí rtuťového tlakoměru. Manžeta se upevní na paži, končetina je uvolněná a má podložené předloktí ve výši srdce. Je třeba dbát na to, aby se krevní tlak měřil manžetou přiměřeného obvodu k šířce ramene vyšetřované osoby.
 
Pacient si může měřit TK i sám v domácím prostředí, přičemž se využívají zejména digitální tlakoměry. Při nákupu takového tlakoměru je vždy nutné zkontrolovat, zda má certifikáty kvality. Tlakoměry s měřením na paži poskytují přesnější hodnoty jako měřidla určená k měření na zápěstí. Při měření krevního tlaku na zápěstí může docházet k chybnému vyhodnocení tlaku krve především u osob, trpících nedostatečným prokrvením horní končetiny. Před nákupem tlakoměru je vhodné poradit se se svým lékařem.
 
Hodnoty krevního tlaku získané při měření v domácím prostředí mohou lékaři velmi pomoci při stanovení diagnózy jakož i při sledování účinnosti léčby. V případě potřeby může lékař doplnit i ambulantní 24 hodinové monitorování krevního tlaku, které může pomoci vyloučit např. tzv. fenomén bílého pláště, kdy se pacientovi zvyšuje krevní tlak pouze při měření v ambulanci lékaře.

Sponzorováno

TIP: Co vše zvyšuje krevní tlak?

Příznaky vysokého krevního tlaku

Mnoho pacientů necítí, že má vysoký krevní tlak a hypertenze lze u nich zjistit pouze měřením krevního tlaku. Z tohoto důvodu zůstává hypertenze u mnoha pacientů dlouho nepoznaná a neléčená. Proto je potřeba pravidelných kontrol krevního tlaku. U části pacientů se mohou vyskytovat symptomy jako závratě, hučení v uších, bolesti hlavy, krvácení z nosu.

I tyto příznaky mohou být nevýrazné a nemusí přimět pacienta vyhledat lékaře. Krevní tlak však může vystoupit i do vysokých hodnot, kdy již samotné příznaky přinutí nemocného navštívit lékaře. Může se jednat např. o zhoršené dýchání, otoky dolních končetin, případně až poruchy vědomí. Je však určitě lepší začít s léčbou dříve, než se objeví takové závažné symptomy.

Následky hypertenze jsou velmi nepříjemné

Vysoký krevní tlak se zpravidla nesníží sám od sebe. Bez správné léčby hodnoty většinou postupně stoupají.

1. Namáhání srdce

Čím více se zvyšuje krevní tlak, tím více se namáhá srdce. Pokud taková situace trvá dlouho, stěna levé srdeční komory postupně hrubne, mluvíme o hypertrofii srdečního svalu. Později může dojít k jeho ochabování se vznikem srdeční slabosti, která se může projevit vznikem dušnosti.
 

2. Poškození cév

Hypertenze vede také k poškození cév. S přibývajícími léty cévy člověka tvrdnou, stávají se méně elastické. To nastane u každého člověka bez ohledu na výši krevního tlaku, ale u osob s hypertenzí nastává tento proces mnohem dříve. Pokud dojde k poškození cév zásobujících mozek, může vzniknout mrtvice, při postižení cév srdce se může vyvinout infarkt, podobně může dojít i k postižení ledvin či zraku.

TIP: Jaká jsou pravidla pro správné měření krevního tlaku?
 

3. Poškození mozku

Poškození mozku se může projevit jako ischemická cévní mozková příhoda (nedokrvení) nebo krvácení do mozku (hemoragická mozková příhoda). Ukázalo se, že riziko poškození mozku stoupá exponenciálně s výškou krevního tlaku. Vzestup systolického krevního tlaku o 10mm Hg zvyšuje riziko porážky o 10%. Hypertonici mají čtyřnásobně vyšší riziko porážky oproti normotoniků. Léčbou hypertenze lze dosáhnout snížení výskytu porážky až o 40-50%.

Hypertenze podporuje i urychlení procesu aterosklerózy na cévách zásobujících srdce, což může vyústit do vzniku ischemické choroby srdeční nebo až infarktu. Klinickým projevem těchto onemocnění bývají zejména bolesti za hrudní kostí a dušnost.
 

4. Poškození ledvin

Poškození ledvin v důsledku hypertenze (hypertenzní nefroskleróza) je příčinou nedostatečnosti ledvin. Funkce ledvin se postupně snižuje až nakonec může být nutná pravidelná dialyzační léčba. Pacienti s hypertenzní nefroskleróza jsou 2. nejčastější skupinou (po pacientech s diabetickou nefropatií), která je zařazována do chronického dialyzačního programu.

Léčba vysokého krevního tlaku (hypertenze)

U pacientů se sekundárními formami arteriální hypertenze se léčba zaměřuje na odstranění příčiny, která vysoký krevní tlak vyvolala. Může to být např. operační odstranění nádoru nadledvinky, léčba onemocnění štítné žlázy atd.
U pacientů s esenciální hypertenzí, jejichž je většina, nicméně přesná příčina, která způsobila vzestup krevního tlaku není známa, a proto ji nemůžeme odstranit. Vhodnou léčbou však lze snížit krevní tlak na normální hodnoty.

K léčbě mohou velkou měrou přispět i samotní pacienti zdravým způsobem života. K nejdůležitějším opatřením patří:

 1. snížení příjmu kuchyňské soli
 2. snížení tělesné hmotnosti
 3. správná výživa
 4. přiměřená pohybová aktivita
 5. odbourání stresů
 6. nekouřit, omezit konzumaci alkoholu

 

Se solí pryč

Je vhodné omezit příjem kuchyňské soli na méně než jednu kávovou lžičku denně, vyhýbat se rychlým občerstvením, konzumaci bramborových lupínek, hranolek, uzenin, protože obsahují velké množství soli. Mnoho potravin již sůl obsahuje, proto si jídla nepřisolujte. Vhodná je konzumace celozrnných výrobků, ovoce a zeleniny. Na vysoký krevní tlak jsou super i některé bylinky.
 

Pryč také s obezitou

Mnoho lidí s vysokým krevním tlakem má současně i nadváhu nebo obezitu. Redukcí tělesné hmotnosti je možné dosáhnout značné snížení krevního tlaku či dokonce jeho normalizaci.

Snížení dávek léků

Pak je možné snížit množství užívaných léků nebo v některých případech je i zcela vysadit.

Medikamentózní léčba

Pokud výše uvedenými režimovými opatřeními nedosáhneme normalizaci hodnot krevního tlaku, je nutná medikamentózní léčba. Léčba může sestávat z léků z různých skupin, jako jsou blokátory kalciového kanálu, inhibitory ACE, betablokátory, diuretika atd. Léčbu, kterou vám doporučí lékař, je nutné užívat pravidelně a řídit se přesně pokyny lékaře.

Adekvátní léčbou lze udržovat krevní tlak na normálních hodnotách a předejít vzniku závažných komplikací hypertenze.

Co dále si přečíst o vysokém krevním tlaku?

VIDEO: Jak snížit vysoký krevní tlak

VIDEO: Správné měření krevního tlaku

Sponzorováno

Studie a zdroje článku

Sponzorováno

Líbil se vám článek? Ohodnoťte ho.

Autorem článku je naše redakce

Tým rehabilitace.info (více o nás)

 

Náš tým vám všem chce přinášet zajímavé informace ze světa zdraví, cvičení, výživy, rehabilitace a obecně zdravého životního stylu. Ve většině našich článků vycházíme z odborných studií a lékařských prací. Vždy se snažíme na studie odkazovat, ověříte si tak pravost. Více informací o nás najdete zde - mrkněte na náš tým.

Líbil se vám náš článek? Sdílejte ho, uděláte nám radost


Štítky:

Přečtěte si také naše další články

 

Zatím žádné komentáře

Zanechat komentář ke článku

Zpráva