Sponzorováno

Isoflavony (izoflavony) a jejich účinky na naše zdraví – kdy a jak pomáhají? 4.82/5 (11)

Hlavním potravinovým zdrojem isoflavonů jsou luštěniny, zejména sójové boby

Hlavním potravinovým zdrojem izoflavonů jsou luštěniny, zejména sójové boby

Isoflavony jsou organické sloučeniny (obsahující uhlík), které jsou příbuzné flavonoidům, třídě silných antioxidantů.

Hlavním potravinovým zdrojem isoflavonů jsou luštěniny, zejména sójové boby a produkty obsahující sójové boby. Isoflavony jsou také silné antioxidanty a bylo prokázáno, že mají protizánětlivé a antibakteriální vlastnosti. Vědci se domnívají, že mohou také hrát roli v prevenci různých chronických onemocnění, včetně srdečních chorob a kognitivních poruch.

Isoflavony mohou poskytovat buď proestrogenovou nebo antiestrogenovou aktivitu, v závislosti na již existující estrogenní aktivitě. Tedy zvýšení aktivity estrogenu, když jsou hladiny estrogenu nízké, jako v menopauze, a tlumení účinků estrogenu, pokud jsou hladiny vysoké.

Klinické studie na lidech ukázaly, že ženy v menopauze, které konzumují více sójových produktů a sójových isoflavonů, mají obecně méně návalů horka a celkově uvádějí lepší kvalitu života. Také dále mají optimálnější zdraví kostí, což může pomoci předcházet osteoporóze a zlomeninám kostí. Strava bohatá na luštěniny a sójové potraviny může navíc pomoci snížit riziko vzniku chronických onemocnění prsou a kardiovaskulárních onemocnění. Zajímavé a pozitivní, že?

Luštěniny jsou obecně nejčastějším zdrojem isoflavonů. Konkrétně tyto luštěniny:

  • Sója a sójové boby
  • Cizrna
  • Fazole (černé fazole, pinto fazole, ledvinové fazole atd.)
  • Dále i arašídy
  • A také ořechy

Předpokládá se, že isoflavony mají zdraví prospěšné vlastnosti s pozitivními účinky na následující zdravotní problémy.

Isoflavony a zdraví kostí

Jak stárneme, hustota našich kostí se snižuje. To asi víte. Ačkoli ženy jsou postiženy více než muži, obě pohlaví jsou ohroženy osteoporózou, onemocněním kostí, které postihuje odhadem 200 milionů lidí na celém světě. Než se u člověka rozvine osteoporóza, má stav zvaný osteopenie, kdy se kosti stávají tenčími, než je obvyklé. Jakmile dojde k osteoporóze, kosti se stanou ještě tenčími a křehčími. Izoflavony ze sóji mohou v tomto případě poskytovat ochranný přínos.

Systematická revizní studie z roku 2012 na ženách v menopauze zjistila, že u žen, které konzumovaly sójové isoflavony, se hustota kostí zvýšila o 54 procent, zatímco resorpce kostí se snížila o 23 procent ve srovnání se ženami, které nekonzumovaly suplementaci isoflavony.

Studie z roku 2017 hodnotila zdraví kostí 200 žen v menopauze. Po šesti měsících vědci dospěli k závěru, že sójové isoflavony mají příznivý vliv na zdraví kostí, podobně jako některé léky na předpis. Zvýšení TSH (hormon stimulující štítnou žlázu) však bylo považováno za nežádoucí výsledek. Naštěstí lze provést jednoduchý krevní test, aby se zajistilo, že štítná žláza člověka nebude nedostatečně aktivní.

Izoflavony a kardiovaskulární onemocnění

Srdeční onemocnění je hlavním zabijákem ve Spojených státech, Evropě a i Asii. Bohužel, jak více zemí přijímá západní životní styl namísto zdravější stravy předků, srdeční choroby a předčasná smrt (infarkty) budou i nadále postupovat.

Jen ve Spojených státech úmrtí na srdeční a cévní onemocnění zbytečně zabije každý rok téměř milion lidí. Desetinásobek tohoto počtu celosvětově zemře na srdeční choroby. Vysoký krevní tlak je jedním z hlavních rizikových faktorů srdečních onemocnění – více než miliarda ze 7,6 miliardy lidí na světě má vysoký krevní tlak. Riziko významně zvyšuje také užívání tabáku, nečinnost a špatná strava.

Studie z roku 2018 hodnotila účinek sójových isoflavonů na riziko srdečních onemocnění u žen v menopauze. Dvě stě žen bylo náhodně vybráno, aby dostávaly 15 gramů sójového proteinu (který obsahoval 66 mg isoflavonů) oproti 15 gramům sóji bez isoflavonů. Ženám ve studii byl podáván doplněk ve formě potravinové tyčinky, která byla konzumována mezi jídly. Studie trvala šest měsíců.

Po tomto období došlo k výraznému snížení krevního tlaku a dalších metabolických parametrů (snížená glukóza, inzulín a inzulínová rezistence). Vědci předpověděli 27procentní snížení rizika 10letého ischemického onemocnění srdce, 37procentní snížení rizika srdečního infarktu a 24procentní celkové snížení kardiovaskulárních onemocnění. Kromě toho odhadli, že pravděpodobně dojde ke snížení úmrtí na kardiovaskulární onemocnění o 24 procent. Hodně pěkné, že?

Izoflavony, metabolismus, tělesná hmotnost a cukr

Obezita se rychle stává celosvětovým zdravotním problémem. Spolu s tím přichází zvýšené riziko cukrovky a v důsledku toho mnoho dalších zdravotních problémů, včetně onemocnění srdce a ledvin. Jídelníček a cvičení jsou důležité, a prospěšné zde mohou být i sójové isoflavony.

Studie o výživě z roku 2011 hodnotila ženy po menopauze a účinek suplementace sójovými isoflavony. Výzkum ukázal, že „doplnění sójového isoflavonu by mohlo být prospěšné pro redukci tělesné hmotnosti, kontrolu glukózy a inzulínu v plazmě“. Studie z roku 2016 ukázala, že sójové isoflavony, konkrétně genistein, mohou pomoci snížit hladinu glukózy a inzulínu nalačno.

I když tyto studie prokazují jisté výhody, zdravá strava a výběr životního stylu jsou zásadní pro celkové dobré zdraví.

Izoflavony a symptomy menopauzy

Návaly horka se běžně vyskytují u žen v období před menopauzou a v menopauze. Často nepříjemné, tyto náhlé návaly tepla jsou způsobeny kolísáním a/nebo rychlými změnami hormonálních hladin estrogenu. Naštěstí nejsou postiženy všechny ženy. Ty, které jsou tímto „postiženy“, mohou zaznamenat příznaky, které trvají pouze několik let, zatímco jiné ženy mohou mít příznaky, které přetrvávají déle než deset let.

Sponzorováno

Obavy z vedlejších účinků hormonálních substitučních léků vedly mnoho žen ke zvážení přirozenějších alternativ ke zlepšení symptomů menopauzy. Sojové isoflavony jsou jednou z takových vhodných alternativ.

Studie z roku 2013 o isoflavonech sledovala 43 randomizovaných kontrolovaných studií, které zahrnovaly celkem 4 364 účastníků. Výzkumníci cítili, že byl přítomen silný placebo efekt. Celkově dospěli k závěru, že neexistuje žádný přesvědčivý důkaz o přínosu isoflavonů. Vědci však poznamenali, že čtyři studie, které nebyly zahrnuty, včetně pacientů užívajících 30 mg nebo více genisteinu, prokázaly přínos isoflavonů v prevenci návalů horka. Pokud tedy konzumujete doplněk sójového isoflavonu pro návaly horka a příznaky nočního pocení, je třeba zvážit zajištění přítomnosti genisteinu. Tato složka by měla být uvedena na etiketě výrobku.

Studie z roku 2015 porovnávala sójové isoflavony s estradiolem, lékem na předpis, který lékaři často předepisují. Výsledky ukázaly, že sójové isoflavony potřebovaly více času k účinné kontrole symptomů menopauzy. Konkrétně ve 13 týdnech dosáhly isoflavony poloviny své celkové účinnosti a k ​​dosažení 80 procent účinnosti potřebovaly 48 týdnů. Alternativně estrogen na předpis vyžadoval tři týdny, aby se stal účinným. Poraďte se s lékařem o nejlepší variantě pro individuální potřeby.

A konečně dvojitě zaslepená, randomizovaná kontrolovaná studie z roku 2017 zjistila, že kombinace isoflavonů červeného jetele (>34 mg/den) a probiotik byla při snižování příznaků návalů horka v této 12týdenní studii účinnější než samotné placebo.

Isoflavony a zdraví mozku

Jak populace stárne, kognitivní poruchy, demence a další neurodegenerativní onemocnění jsou celosvětově stále častější. Zatímco vědci studují způsoby prevence a léčby těchto stavů, mnoho lidí často doplňuje vitamíny B a kurkumu, aby pomohly optimalizovat zdraví mozku. Isoflavony mohou být také prospěšné pro zdraví mozku.

Studie z roku 2015, která přezkoumala 15 studií o isoflavonech, dospěla k závěru, že sójové isoflavony „zlepšily výkonné funkce a paměťové domény kognitivně normálních starších dospělých v polovině zahrnutých studií, většinou se střední velikostí účinku“. Dále studie z roku 2018 také naznačuje, že isoflavony mohou být přínosem pro osoby s Alzheimerovou chorobou, nejčastější příčinou demence.

Je důležité si uvědomit, že konzumace nízkosacharidové stravy bohaté na ořechy a semena, pravidelné cvičení a vyhýbání se tabáku jsou také důležité pro zajištění optimálního zdraví mozku. To si pamatujte.

Izoflavony a zdraví prsou

Studie ukázaly, že společnosti a kultury s vyšším příjmem sójových isoflavonů mají snížené riziko vzniku chronických poruch prsu. V současné době probíhají další studie, které by tento vztah dále vyhodnotily. Jiné studie zjistily, že genistein přítomný v sójových isoflavonech je silným inhibitorem cest, které vedou k chronickým poruchám prsu.

Poznámka: Nikdy bychom neměli ignorovat rady jejího lékaře, pokud jde o léčbu chronických onemocnění. Tyto informace jsou čistě pro vzdělávací účely.

Isoflavony a zdraví tlustého střeva a žaludku

Celosvětově je jeden z 20 lidí ohrožen rozvojem rakoviny tlustého střeva, což je třetí nejčastější rakovina na světě. Strava s vysokým obsahem rostlinné vlákniny je užitečným opatřením k prevenci komplikací tlustého střeva spolu s rutinním screeningem tlustého střeva pomocí kolonoskopie po dosažení věku 50 let. U některých může být nutné provést screening dříve.

Studie z roku 2008 neprokázala žádný ochranný přínos proti rakovině tlustého střeva u osob s vysokým příjmem sójových isoflavonů, miso polévky a sójových potravin. Studie z roku 2010 však ukázala, že u žen, které konzumovaly ve stravě vysoké množství sóji, se riziko rakoviny tlustého střeva snížilo o 21 procent. Tato studie neprokázala žádné snížení u mužů.

A konečně, studie European Journal of Nutrition z roku 2016 ukázala, že zvýšené množství potravin bohatých na sóju bylo spojeno s malým snížením rizika rakoviny žaludku (žaludku). Neexistuje žádný důkaz, že sójové isoflavony jsou užitečné u těch, kteří již mají diagnostikovanou rakovinu tlustého střeva nebo žaludku. Opět platí, že tyto informace jsou pouze pro vzdělávací účely a nejsou doporučením pro léčbu.

Isoflavony a zdraví prostaty

Příznaky zvětšené prostaty postihují 25 procent mužů ve věku 40 let a až 80 procent mužů starších 70 let. Příznaky mohou zahrnovat časté močení, nutkání na močení, váhavost a kapání při močení. Největšímu riziku jsou, dle statistik, vystaveni běloši, nejméně pak Asiaté.

Jíst stravu bohatou na ovoce a zeleninu, ale s nízkým obsahem cukru a jednoduchých sacharidů pomáhá udržovat prostatu zdravou. Nadváha a obezita také zvyšuje riziko rozvoje zvětšení prostaty.

Předpokládá se, že isoflavony blokují růstový účinek testosteronu na prostatu.

Studie na zvířatech z roku 2009 na potkanech ukázala, že sójové isoflavony inhibují zvětšení prostaty. Studie z roku 2012 navíc dospěla k závěru: „Tato randomizovaná kontrolní pilotní studie prokázala pouze mírnou nadřazenost isoflavonů nad placebem během 12 měsíců s jinak překvapivými příznivými účinky v obou skupinách.“

A konečně studie z roku 2014 ukázala, že extrakt z černých sójových bobů bohatých na isoflavony a antokyany zmenšil velikost prostaty na zvířecím modelu a může být prospěšný u pacientů s nezhoubným zvětšením prostaty.

Sponzorováno

Mnoho pacientů má také prospěch z léků na předpis na zvětšení prostaty. Celkově jsou léky dobře snášeny a mají málo vedlejších účinků. Nicméně pro ty, kteří se chtějí vyhnout lékům, byly zvažovány isoflavony.

Studie a zdroje článku

Sponzorováno

Líbil se vám článek? Ohodnoťte ho.

Autor článku

Daniel Borník (více o nás)

 

Dan miluje sport. Přispívá články zejména z oblasti regenerace, fyzio, cvičení a píše i o nemocech. Náš tým vám všem chce přinášet zajímavé informace ze světa zdraví, cvičení, výživy, rehabilitace a obecně zdravého životního stylu. Ve většině našich článků vycházíme z odborných studií a lékařských prací. Vždy se snažíme na studie odkazovat, ověříte si tak pravost. Více informací o nás najdete zde - mrkněte na náš tým.

Líbil se vám náš článek? Sdílejte ho, uděláte nám radost


Štítky: ,

Přečtěte si také naše další články

 

Zatím žádné komentáře

Zanechat komentář ke článku

Zpráva