Sponzorováno

Filtr pevných částic u automobilů a zdraví – proč by ho naftová auta měla mít? 4.86/5 (22)

Chcete opravdu dýchat takový vzduch?

Chcete opravdu dýchat takový vzduch?

Dieselové pevné částice (pro pevné částice se používá často zkratka PM – particulate matter, nebo také DPM – diesel particulate matter pro ty dieslové) jsou složitou směsí tuhého a kapalného materiálu. Tyto částice ve výfukových plynech vzbuzují velké obavy, protože mají tak malou velikost (tyto drobné částice jsou menší než 10 μm), že je můžeme vdechnout a vůbec si toho nevšimneme. Mohou tak proniknout hluboko do lidských plic.

Složení DPM zahrnuje mnoho látek, které jsou známy pro své negativní účinky na zdraví – a to včetně několika karcinogenů. Negativní účinky na zdraví jsou nejčastěji spojovány se znečištěním částic z naftového a jiného zdroje, dochází tak ke zvýšení počtu úmrtí v důsledku respiračních a kardiovaskulárních onemocnění a zhoršení symptomů u lidí s astmatem.

Hlavní problematické materiály nacházející se v těchto miniaturních pevných částicích jsou anorganický uhlík a kovový popel. Z kapalin jsou zde zastoupeny uhlovodíky, voda a kyselina sírová.

Většina DPM je tedy dostatečně malá, aby mohly být vdechnuty do plic. Některé inhalované částice jsou následně vydechovány, ale některé se usazují na povrchu plic. Ačkoli částečky velikosti DPM se mohou ukládat prakticky kdekoliv v plicích, největší frakce se usazují v nejhlubších částech plic, kde jsou plíce nejvíce náchylné k poranění a vzniku onemocnění.

Už někdy v roce 1998 společnost California Air Resources Board (ARB) identifikovala DPM jako toxickou kontaminující látku na základě publikovaných důkazů o vztahu mezi expozicí výfukových plynů a rakovinou plic + dalšími nepříznivými účinky na zdraví. V roce 2012 byly zveřejněny další studie o problémech výfukových plynů. Mezinárodní agentura pro výzkum rakoviny (IARC, oddělení Světové zdravotnické organizace) uvedla, že výfukové plyny vznětových motorů jsou pro lidi karcinogenní. Toto určení je založeno především na důkazech z pracovních studií, které ukazují vazbu mezi expozicí DPM a indukcí rakoviny plic.

V posledních letech se emise prachových částic (PM nebo DPM) stala jedním z hlavních zdravotních problémů. Lékařský výzkum vlivů PM na zdraví je stále v počáteční fázi zkoumání této nové oblasti. Existuje mnoho kontroverzních názorů a mnoho otázek nebylo zodpovězeno a čeká se na výsledky probíhajících a budoucích studií.

Tabulka negativních účinků na zdraví

Některé zdravotní studie zaujímají ještě zjednodušující přístup a zkoumají účinky „výfukových plynů z celkového pohledu“ – zahrnují tak jak plynné znečišťující látky, tak i pevné částice. V těchto studiích se často používají částice vznětových motorů jako ukazatel expozice výfukových plynů, ale není žádná analýza toho, které složky výfukových plynů jsou odpovědné za zvláštní negativní účinky na zdraví. Z hlediska kontroly emisí naftového motoru není tento přístup moc praktický. Analýza celého výfukového plynu kvůli nepříznivým účinkům na zdraví není příliš užitečná při stanovení cílů pro regulaci emisí nebo při výběru vhodných řídících technologií. Koneckonců, vznětový výfukový plyn je složen z více než 99% netoxických materiálů, včetně dusíku, kyslíku, vodní páry a oxidu uhličitého. Konsensus v novějších publikacích je, že částice ve výfukových plynech nafty, včetně tuhého anorganického uhlíku a přidruženého organického materiálu, mají největší negativní vliv na zdraví.

Hlavní komponenty emisí nafty, které mají nepříznivé účinky na zdraví nebo životní prostředí, jsou uvedeny v tabulce níže.

Sponzorováno

Proč bychom měli bojovat za filtr pevných částic?

Filtr pevných částic (někdy je také označován jako DPF, z angl. – Diesel Particulate Filter) se používá pro odstraňování prašných částic (PM) ve výfukových spalinách vznětových motorů. Jízda autem bez filtru je nejen proti předpisům, ale také škodí zdraví, jak jsme si v tomto článku ukázali. Na částice z výfuků se váží další látky, které mohou způsobit rakovinu. Naftový motor prostě produkuje velice jemné prachové částice z výfukových plynů, jejichž dopady na lidské zdraví mohou být až katastrofální.

Víte, že: Filtr pevných částic je přitom velice přínosný i pro ekologii.

Takto filtr pevných částic zachytává problémové částice.

Takto filtr pevných částic zachytává problémové částice.

 

Tabulka zdravotních problémů pevných částic

Pevné částice a jejich obsah
Anorganický uhlík Jádra adsorbují organické sloučeniny; velikost dovoluje transport hluboko do plic.
Anorganické sírany Dráždění a problémy dýchacích cest.
Alifatické uhlovodíky (C14-C35) Bolesti hlavy a další neurotoxické (nervový systém poškozující) účinky
Pyren, Benzo(a)pyren Jsou hlavními přispěvateli karcinogenů v emisích spalování. Mnohé z těchto látek jsou silné mutageny a karcinogeny.
Nitropyreny a podobně Jsou to silné mutageny a karcinogeny.

 

DPM – problém zejména u horníků

Podívejme se nyní na prostředí, které je velmi známé tím, že obsahuje mnoho DPM.

Na základě dostupných údajů o zdravotních účincích se ukázalo, že jak krátkodobá, tak dlouhodobá expozice DPM přispívají k nepříznivým účinkům na zdraví, zejména v prostředí s vysokou koncentrací DPM (např. podzemní důl). Z tohoto důvodu bylo vyvinuto mnoho předpisů o DPM, které zaručují zdraví podzemních horníků.

Řada epidemiologických studií a studií na zvířatech prokázala, že dlouhodobá expozice vysokým koncentracím DPM může zvýšit riziko vzniku rakoviny plic. Dvě nedávné epidemiologické studie poskytly silný důkaz pozitivní souvislosti mezi dlouhotrvající expozicí DPM a vysokou mírou úmrtnosti na karcinom plic u podzemních horníků. Krátkodobá nebo akutní expozice vysokým koncentracím DPM (0,3 mg / m3) může způsobit akutní podráždění, astma, kašel, závratě apod., ale žádný důkaz neprokázal vztah mezi krátkodobou nebo akutní expozicí vysokým koncentracím DPM a rakovinou plic. Mnoho zemí proto vyvinulo vlastní emisní normu DPM nebo omezení, aby zajistilo zdraví pro jejich důlní pracovníky.

TIP: Přestavba auta na LPG

Filtr pevných částic u naftových motorů má prostě smysl. Jak z pohledu zdraví, tak z pohledu ekologie. Podporujme tuto myšlenku. Například v Praze je většina znečištěného ovzduší hlavně z dopravy.

„Tyto malé částice na svém povrchu obsahují daleko nebezpečnější látky, především toxické kovy a látky, které jsou velmi karcinogení“

Co si dále přečíst o autech a zdraví?

VIDEO: Jak funguje ve vozidle filtr pevných částic

Sponzorováno

  Sponzorováno

  Líbil se vám článek? Ohodnoťte ho.

  Autorem článku je naše redakce

  Tým rehabilitace.info (více o nás)

   

  Náš tým vám všem chce přinášet zajímavé informace ze světa zdraví, cvičení, výživy, rehabilitace a obecně zdravého životního stylu. Ve většině našich článků vycházíme z odborných studií a lékařských prací. Vždy se snažíme na studie odkazovat, ověříte si tak pravost. Více informací o nás najdete zde - mrkněte na náš tým.

  Líbil se vám náš článek? Sdílejte ho, uděláte nám radost


  Štítky:

  Přečtěte si také naše další články

   

  Zatím žádné komentáře

  Zanechat komentář ke článku

  Zpráva