Sponzorováno

Co přesně je modré světlo – jaké jsou jeho účinky na naše zdraví 4.74/5 (38)

Jak naše zdraví ovlivňuje modré světlo?

Jak naše zdraví ovlivňuje modré světlo?

Viditelné světlo je mnohem složitější, než si možná myslíte. Vyjít ven na sluneční světlo, zapnutí nástěnného vypínače doma, zapnutí počítače, telefonu nebo jiného digitálního zařízení – všechny tyto věci mají za následek, že vaše oči jsou vystaveny různým viditelným (a někdy neviditelným) světelným paprskům. A ty mohou mít řadu efektů.

Většina lidí si je vědoma, že sluneční světlo obsahuje viditelné světelné paprsky a také neviditelné ultrafialové paprsky, které mohou opálit nebo spálit naši pokožku. Co však mnozí nevědí, je to, že viditelné světlo vyzařované sluncem obsahuje řadu různých barevných paprsků, které obsahují různá množství energie.

Modrá součást světla mezi vlnovou délkou 380 a 500 nm je známá také pod názvem vysoce energetické viditelné (HEV) světlo.

Co je modré světlo?

Sluneční světlo v sobě obsahuje červené, oranžové, žluté, zelené a modré paprsky světla a mnoho odstínů každé z těchto barev v závislosti na energii a vlnové délce jednotlivých paprsků (také nazývaných elektromagnetické záření). Kombinace tohoto spektra barevných světelných paprsků vytváří to, co nazýváme „bílé světlo“ neboli sluneční světlo.

Aniž bychom se chtěli dostat do složitých fyzikálních záležitostí, musíme říci, že existuje inverzní vztah mezi vlnovou délkou světelných paprsků a množstvím energie, kterou obsahují. Světelné paprsky, které mají relativně dlouhé vlnové délky, obsahují méně energie a ty s krátkými vlnovými délkami mají více energie.

Světlo - frekvence a vlnová délka

Světlo – frekvence a vlnová délka

Paprsky na červeném konci spektra viditelného světla mají delší vlnové délky, a proto mají méně energie. Paprsky na modrém konci spektra mají kratší vlnové délky a více energie.

Elektromagnetické paprsky těsně za červeným koncem viditelného světelného spektra se nazývají infračervené – ohřívají, jsou ale neviditelné. („žárovky“, které vidíte, jak ohřívají jídlo, vydávají infračervené záření. Tyto lampy však také vyzařují viditelné červené světlo, takže lidé vidí, že jsou zapnuté!)

Na druhém konci spektra viditelného světla jsou modré paprsky světla s nejkratší vlnovou délkou (a nejvyšší energií), někdy mohou být nazvané modro-fialové nebo fialové světlo. To je důvod, proč neviditelné elektromagnetické paprsky těsně za spektrem viditelného světla se nazývají ultrafialové (UV) záření.

Rizika a výhody UV záření

UV paprsky mají vyšší energii než paprsky viditelného světla, což je činí schopnými produkovat změny na kůži (např. vytvářejí opálení). Žárovky v soláriích totiž z tohoto důvodu vydávají řízené množství UV záření. Ale přílišné vystavení UV záření způsobuje bolestivé opalování – a ještě hůře, může vést k rakovině kůže. Tyto paprsky mohou také způsobit problémy očí – např. stav zvaný keratitida.

Ale ultrafialové záření, v rozumné mířé, má také blahodárné účinky. Například jako je pomoc tělu při výrobě dostatečného množství vitamínu D.

Vědci obecně říkají, že spektrum viditelného světla zahrnuje elektromagnetické záření s vlnovými délkami v rozsahu od 380 nanometrů (nm) na modrém konci spektra do přibližně 700 nm na červeném konci. (Mimochodem, nanometr je jedna miliardtina metru – to je 0.000000001 metr!)

Modré světlo je obecně definováno jako viditelné světlo v rozsahu od 380 do 500 nm. Modré světlo je někdy dále členěno na modrofialové světlo (zhruba 380 až 450 nm) a modro-tyrkysové světlo (zhruba 450 až 500 nm).

Takže přibližně jedna třetina viditelného světla je považována za vysokoenergetické viditelné neboli „modré“ světlo.

Klíčové informace o modrém světle

Podobně jako ultrafialové záření má viditelné modré světlo – část spektra viditelného světla s nejkratšími vlnovými délkami a nejvyšší energií – jak výhody, tak i rizika.

Zde jsou důležité věci, které byste měli vědět o modrém světle:

1. Modré světlo je všude

Sluneční světlo je hlavním zdrojem modrého světla a když jste venku za denního světla, dostáváte většinu část naší expozice. Také ale existuje mnoho umělých vnitřních zdrojů modrého světla, včetně zářivek a LED osvětlení či televizorů s plochou obrazovkou.

Zejména obrazovky displejů počítačů, notebooků, smartphonů a dalších digitálních zařízení vydávají značné množství modrého světla. Množství modrého světla, které tato zařízení vydávají, je jen zlomkem světla emitovaného sluncem. Ale množství času, který lidé tráví u těchto zařízení a v blízkosti těchto obrazovek u obličeje uživatele, děsí mnoho očních lékařů a dalších lékařů, kteří se zajímají o možné dlouhodobé účinky modrého světla na zdraví očí.

2. HEV světelné paprsky způsobují, že obloha vypadá modře

Krátkovlnné, vysokoenergetické paprsky světla na modrém konci spektra viditelného světla se rozptylují snadněji než jiné viditelné světelné paprsky, když narazí na molekuly vzduchu a vody v atmosféře. Čím vyšší je rozptyl těchto paprsků, tím více je nebe modré.

3. Oko není při blokování modrého světla příliš dobré

Přední struktury dospělého lidského oka (rohovka a čočka) jsou velmi účinné při blokování ultrafialových paprsků z dosahu sítnice, která je citlivá na světlo (v zadní části oční bulvy). Ve skutečnosti, méně než jedno procento UV záření ze slunce dosáhne sítnice, i když nemáte sluneční brýle.

Mějte však na paměti, že sluneční brýle, které blokují 100% UV záření, jsou nezbytné pro ochranu těchto a dalších částí oka před poškozením, které by mohlo vést k šedému zákalu nebo pterygiu, a dokonce i rakovině.

Na druhé straně prakticky všechno viditelné modré světlo prochází rohovkou a čočkou a dosahuje sítnice.

Sponzorováno

Modré světlo dosahuje až na sítnici.

Modré světlo dosahuje až na sítnici.

4. Expozice modrému světlu může zvýšit riziko makulární degenerace

Skutečnost, že modré světlo proniká až do sítnice (vnitřní výstelka zadní části oka) je důležitá, protože laboratorní studie ukázaly, že přílišné vystavení modrému světlu může poškodit buňky citlivé na světlo v sítnici. To způsobuje změny, které se podobají změnám makulární degenerace, což může vést k trvalé ztrátě zraku.

I když je zapotřebí více výzkumu, aby se určilo, kolik přirozeného a umělého modrého světla je pro sítnici příliš mnoho, mnoho očních lékařů se obává, že zvýšený počet modrého světla z obrazovek počítačů, smartphonů a dalších digitálních zařízení přináší vyšší riziko vzniku makulární degenerace v pozdějším věku.

5. Modré světlo přispívá k digitálnímu namáhání očí

Protože má krátké vlnové délky, modré světlo s vysokou energií se rozptyluje snadněji než jiné viditelné světlo. Když se díváte na počítačové obrazovky a další digitální zařízení, která vyzařují značné množství modrého světla, tento rozostřený vizuální „šum“ snižuje kontrast a může přispět k digitálnímu namáhání očí.

Výzkum ukázal, že čočky, které blokují modré světlo s vlnovými délkami menšími než 450 nm (modrofialové světlo), výrazně zvyšují kontrast. Počítačové brýle se žlutě zbarvenými čočkami proto mohou zvyšovat pohodlí při dlouhodobém prohlížení digitálních zařízení. My je doporučujeme.

6. Ochrana očí od modrého světla může být ještě důležitější po operaci katarakty

Čočka v dospělém lidském oku blokuje téměř 100 procent UV záření. Jako součást normálního procesu stárnutí, přirozená čočka oka nakonec blokuje také některé modré světlo s krátkou vlnovou délkou – typ modrého světla, které s největší pravděpodobností způsobuje poškození sítnice a vede k makulární degeneraci či ztrátě zraku.

Pokud máte šedý zákal a chystáte se na operaci šedého zákalu, zeptejte se svého lékaře, jaký typ nitrooční čočky (IOL) bude použit k nahrazení zakalené přirozené čočky, a kolik ochrany před modrým světlem nová čočka poskytuje. Po operaci šedého zákalu jsou více než vhodné brýle, které mají čočky se speciálním modrým světelným filtrem – zvláště pokud trávíte dlouhé hodiny před obrazovkou počítače nebo u jiných digitálních zařízení.

7. Ne všechno modré světlo je špatné

Chcete blokovat všechno modré světlo? Špatný nápad. Všechno modré světlo není ale špatné. Je dobře zdokumentováno, že expozice modrého světla je nezbytná pro naše dobré zdraví. Výzkum ukázal, že vysokoenergetické viditelné světlo zvyšuje bdělost, pomáhá paměti i kognitivním funkcím a zvyšuje náladu.

Ve skutečnosti se metoda, která se nazývá světelná terapie, používá třeba k léčbě sezónní afektivní poruchy – typu deprese, která souvisí se změnami v ročních obdobích, přičemž symptomy obvykle začínají na podzim a pokračují v zimě. Světelné zdroje, používané v této terapii vyzařují jasné bílé světlo, které obsahuje značné množství paprsků modrého světla.

Modré světlo je také velmi důležité při regulaci cirkadiánního rytmu – přirozené bdělosti těla a cyklu spánku. Vystavení modrému světlu během denních hodin pomáhá udržovat zdravý cirkadiánní rytmus. Ale příliš mnoho modrého světla pozdě v noci (například čtení knihy na tabletu) může tento cyklus narušit, což může způsobit bezesné noci a únavu během dne.

8. Modré světlo a spánek

Zatímco světlo jakéhokoliv druhu může potlačit vylučování melatoninu, modré světlo v noci to dělá mnohem silněji. Výzkumní pracovníci Harvardu a jejich kolegové provedli experiment porovnávající účinky 6,5 hodin expozice modrému světlu s expozicí zeleným světlem srovnatelného jasu. Modré světlo potlačilo melatonin asi dvakrát tak více, jak zelené světlo a posunulo dvakrát více i cirkadiánní rytmy (3 hodiny vs. 1,5 hodiny).

V další studii modrého světla vědci z University of Toronto srovnávali hladiny melatoninu u lidí vystavených jasnému vnitřnímu světlu, kteří nosili brýle s filtrem na modré světlo s lidmi, kteří byli vystaveni běžnému domácímu světlu bez nošení brýlí. Skutečnost, že hladiny hormonů byly v obou skupinách přibližně stejné, posiluje hypotézu, že modré světlo je silným supresorem melatoninu. To také navrhne, že pracovníci směny a noční sovy by možná chránily sebe jestliže oni nosili brýle, které blokují modré světlo. Brýle s oranžově zbarvenými čočkami blokují modré světlo, ale blokují i ​​jiné barvy, takže nejsou vhodné pro použití v interiéru v noci. Brýle, které blokují pouze modré světlo, mohou být o něco dražší.

Ochranné brýle a filtry proti modrému světlu

Pokud telefon používáte neustále – zejména pokud jej používáte především pro posílání textových zpráv, e-mailů a procházení webu – pohodlným způsobem, jak snížit expozici modrému světlu, je použití modrého světelného filtru.

Tyto filtry jsou k dispozici pro chytré telefony, tablety a počítačové obrazovky a zabraňují tomu, aby se do očí dostalo značné množství modrého světla emitovaného z těchto zařízení, aniž by to nějak výrazněji ovlivnilo viditelnost displeje. Některé takové filtry jsou vyrobeny z tenkého tvrzeného skla, které také chrání obrazovku přístroje před poškrábáním.

Dále jsou k dispozici různé aplikace, které si můžete do mobilu nainstalovat a snížit tím emisi modrého světla.

Jak bylo uvedeno výše, počítačové brýle mohou být také užitečné ke snížení expozice modrého světla z počítačů a jiných digitálních zařízení. Tato speciální skla jsou k dispozici bez předpisu na brýle. Dají se koupit i v obchodě s počítači.

Zeptejte se svého očního lékaře nebo optika, jaký typ korekce zraku bude nejlépe vyhovovat vašim potřebám při práci na počítači a dalších digitálních zařízení.

Sponzorováno

A co vy? Bojujete s modrým světlem? Jak? Budeme rádi za komentáře pod článkem.

Co dalšího si na toto téma přečíst?

  Sponzorováno

  Líbil se vám článek? Ohodnoťte ho.

  Autor článku

  Daniel Borník (více o nás)

   

  Dan miluje sport. Přispívá články zejména z oblasti regenerace, fyzio, cvičení a píše i o nemocech. Náš tým vám všem chce přinášet zajímavé informace ze světa zdraví, cvičení, výživy, rehabilitace a obecně zdravého životního stylu. Ve většině našich článků vycházíme z odborných studií a lékařských prací. Vždy se snažíme na studie odkazovat, ověříte si tak pravost. Více informací o nás najdete zde - mrkněte na náš tým.

  Líbil se vám náš článek? Sdílejte ho, uděláte nám radost


  Štítky: ,

  Přečtěte si také naše další články

   

  Zatím žádné komentáře

  Zanechat komentář ke článku

  Zpráva