Sponzorováno

Je káva dobrá nebo špatná pro vaše srdce? 4.85/5 (13)

  • Řada studií naznačuje, že mírná až střední konzumace kávy je spojena se sníženým rizikem srdečních chorob, včetně srdečního selhání, koronárních srdečních chorob a cévních příhod.

Jaký vliv má káva na zdraví?

Jaký vliv má káva na zdraví?

Studie o konzumaci kávy různě tvrdí, že káva škodí tepnám, že chrání srdce nebo že nemá žádný vliv na kardiovaskulární zdraví. Nový výzkum na tisících účastníků se znovu zaměřil na souvislost mezi kávou a zdravím srdce. Na co přišli?

Škodí káva, chrání nebo nemá žádný vliv na zdraví srdce a cév?

Po celá léta se vědci snažili odpovědět na tyto otázky, protože káva je velmi oblíbeným nápojem u mnoha lidí po celém světě.

Zatímco některé studie říkají, že pití kávy může zvýšit riziko kardiovaskulárních příhod, jiné naznačují, že může pomoci udržet zdraví srdce a funkci krevních cév.

Některé výzkumy naznačily, že pravidelné pití velkého množství kávy přispívá ke ztuhlosti aorty – v tomto případě se aorta, která je největší krevní cévou v lidském těle, stává méně a méně flexibilní. Ztuhlost aorty může přispívat k riziku kardiovaskulárních onemocnění. Současně další důkazy ukázaly, že pití více než tří šálků kávy denně může chránit před aterosklerózou, což je stav, kdy se uvnitř tepen hromadí plak, který brání normálnímu proudění krve.

Jak to tedy je?

Nová studie provedená vědci z Queen Mary University of London ve Spojeném království nyní zjistila, že ani lidé, kteří pijí každý den značné množství kávy, nepociťují a nemají ztuhlost tepen, což znamená, že káva nezvyšuje riziko kardiovaskulárních problémů.

V nové studii výzkumný tým analyzoval data 8 412 účastníků rekrutovaných prostřednictvím britské Biobank Imaging Study. Na konferenci BCS tým vysvětlil, že účastníci souhlasili s tím, že podstoupí kardiovaskulární zobrazování magnetickou rezonancí a další specializovaná hodnocení, aby vyšetřovatelé mohli určit stav jejich kardiovaskulární funkce.

Účastníci také sami uvedli, kolik kávy obvykle denně vypili. Na základě těchto zpráv pak vyšetřovatelé kategorizovali účastníky do tří skupin podle jejich návyků při konzumaci kávy:

  1. lidé, kteří pili 1 nebo méně šálků kávy denně
  2. ti, kteří pili 2-3 šálky kávy denně
  3. kteří pili více než 3 šálky kávy denně

Ve své konečné analýze výzkumníci vyloučili jednotlivce, kteří pili více než 25 šálků kávy denně, a také ty, kteří měli na začátku nějaké kardiovaskulární onemocnění.

Při srovnávání měření tepenné tuhosti mezi těmito třemi skupinami výzkumníci nenašli žádné rozdíly mezi středně silnými a těžkými pijáky kávy (ti, kteří vypili jeden až tři nebo více než tři šálky kávy denně, v tomto pořadí) a těmi, kteří pili jeden šálek kávy či byli bez kávy. Tyto výsledky naznačují, že i pití velkého množství kávy pravděpodobně nebude mít špatný vliv na zdraví tepen, takže nemusí negativně ovlivnit zdraví srdce a cévní funkce.

Tato zjištění zůstala stejná i poté, co výzkumníci do studie započítali i další možné faktory přispívající k arteriální ztuhlosti, včetně věku, biologického pohlaví, etnického původu, kouření, konzumace alkoholu, výšky, hmotnosti, stravovacích návyků, hypertenze (vysokého krevního tlaku), vysokého cholesterolu a cukrovky.

Nejnovější výzkum tedy naznačuje, že káva není pro tepny tak špatná, jak naznačovaly předchozí studie.

Čemu bychom měli a neměli věřit?

Výzkumníci také poznamenali, že mírní a těžcí pijáci kávy byli častěji muži, byli běžnými kuřáky a častými pijáky alkoholu.

„Ačkoli naše studie zahrnovala i jedince, kteří pijí až 25 šálků denně, průměrný příjem ve skupině s nejvyšší spotřebou kávy byl pět šálků denně. Rádi bychom tyto lidi při naší budoucí práci blíže prostudovali, abychom mohli pomoci poradit bezpečné limity,“ upřesňuje jeden z výzkumníků.

Pochopení dopadu, který má káva na naše srdce a oběhový systém, je něco, co vědci a média připravovali už nějakou dobu. Existuje několik protichůdných studií, které říkají o kávě různé věci a může být obtížné filtrovat, čemu bychom měli věřit a čemu bychom neměli.

Jaká je souvislost mezi kávou a zdravým srdcem? Jedno věrohodné (neprokázané) vysvětlení může být, že káva obsahuje vysoké množství polyfenolů, které pomáhají snižovat oxidační stres a záněty v těle.

Kardiologové na zasedání kávu doporučovali

Pití kávy – zejména dva až tři šálky denně – není podle studií prezentovaných na 71. výročním vědeckém zasedání American College of Cardiology spojeno pouze s nižším rizikem srdečních onemocnění a nebezpečných srdečních rytmů, ale také s delším životem. Tyto trendy platí pro lidi s kardiovaskulárním onemocněním i bez něj. Výzkumníci uvedli, že tyto analýzy – největší, které se zabývají potenciální rolí kávy při srdečních chorobách a smrti – poskytují ujištění, že káva není vázána na nové nebo zhoršující se onemocnění srdce a může ve skutečnosti chránit srdce.

Sponzorováno

„Protože káva může zrychlit srdeční frekvenci, někteří lidé se obávají, že její pití může vyvolat nebo zhoršit určité srdeční problémy. Odtud mohou pocházet obecné lékařské rady přestat pít kávu. Ale naše data naznačují, že každodenní příjem kávy by neměl být odrazován, ale spíše zahrnut jako součást zdravé stravy pro lidi se srdečním onemocněním i bez něj,“ řekl Peter M. Kistler, MD, profesor a vedoucí výzkumu arytmií v Alfredu a hlavní autor studie. „Zjistili jsme, že pití kávy má buď neutrální účinek – což znamená, že neškodí – nebo bylo spojeno s přínosem pro zdraví srdce.“

Kistler a jeho tým použili data z britské BioBank, rozsáhlé prospektivní databáze se zdravotními informacemi od více než půl milionu lidí, kteří byli sledováni po dobu nejméně 10 let. Výzkumníci sledovali různé úrovně spotřeby kávy v rozmezí od jednoho šálku po více než šest šálků denně a souvislost s problémy se srdečním rytmem (arytmie); kardiovaskulární onemocnění, včetně onemocnění koronárních tepen, srdečního selhání a mrtvice; a celková úmrtí a úmrtí související se srdcem mezi lidmi s kardiovaskulárním onemocněním i bez něj. Pacienti byli seskupeni podle toho, kolik kávy denně vypili: 0, <1, 1, 2-3, 4-5, >5 šálků/den. Pití kávy bylo hodnoceno z dotazníků vyplněných při vstupu do registru. Celkově buď nezjistili žádný účinek, nebo v mnoha případech významně snížili kardiovaskulární riziko po kontrole cvičení, alkoholu, kouření, cukrovky a vysokého krevního tlaku, což by také mohlo hrát roli ve zdraví srdce a dlouhověkosti.

V první studii výzkumníci zkoumali údaje od 382 535 jedinců bez známého srdečního onemocnění, aby zjistili, zda pití kávy hrálo roli ve vývoji srdečních onemocnění nebo mrtvice během 10 let sledování. Průměrný věk účastníků byl 57 let a polovinu tvořily ženy. Obecně platí, že pití dvou až tří šálků kávy denně bylo spojeno s největším přínosem, což znamenalo o 10–15 % nižší riziko rozvoje ischemické choroby srdeční, srdečního selhání, problémů se srdečním rytmem nebo úmrtí z jakéhokoli důvodu. Riziko mrtvice nebo úmrtí souvisejícího se srdcem bylo nejnižší u lidí, kteří pili jeden šálek kávy denně.

Druhá studie zahrnovala 34 279 jedinců, kteří měli na začátku nějakou formu kardiovaskulárního onemocnění. Příjem kávy ve dvou až třech šálcích denně byl spojen s nižší pravděpodobností úmrtí ve srovnání se skupinou bez kávy. Důležité je, že konzumace jakéhokoli množství kávy nebyla spojena s vyšším rizikem problémů se srdečním rytmem, včetně fibrilace síní, což je podle Kistlera často to, čeho se lékaři obávají. U 24 111 lidí zahrnutých do analýzy, kteří měli na začátku arytmii, bylo pití kávy spojeno s nižším rizikem úmrtí. Například lidé s fibrilací síní, kteří pili jeden šálek kávy denně, měli téměř o 20 % nižší pravděpodobnost úmrtí než lidé, kteří nepijí kávu.

„Klinici mají obecně určité obavy z toho, že lidé se známými kardiovaskulárními chorobami nebo arytmiemi pokračují v pití kávy, takže často stojí na straně velké opatrnosti a doporučují jim, aby ji úplně přestali pít kvůli obavám, že by to mohlo vyvolat nebezpečné srdeční rytmy,“ řekl Kistler. „Naše studie však ukazuje, že pravidelný příjem kávy je bezpečný a mohl by být součástí zdravé stravy i pro lidi se srdečním onemocněním.“

Ačkoli se dva až tři šálky kávy denně zdály být celkově nejpříznivější, Kistler řekl, že lidé by neměli zvyšovat příjem kávy, zvláště pokud se cítí úzkostlivě nebo nepohodlně.

„Existuje celá řada mechanismů, jejichž prostřednictvím může káva snížit úmrtnost a mít tyto příznivé účinky i při nějakém kardiovaskulárním onemocnění,“ řekl. „Milovníci kávy by měli nyní být ujištěni, že si kávu mohou nadále vychutnávat, i když mají srdeční onemocnění. Káva je nejběžnějším posilovačem kognitivních funkcí – probudí vás, udělá vás mentálně bystřejším a je velmi důležitou součástí každodenního života mnoha lidí.“

A závěr?

Mírné až střední konzumace kávy (obvykle kolem 2-4 šálků denně) u většiny zdravých jedinců obvykle nepředstavuje značné riziko a může být dokonce spojena s určitými prospěšnými účinky na zdraví srdce.

Sponzorováno

A o co vy? Jaké zkušenosti s kávou a jejím vlivem na zdraví (nejen srdce) máte? Pomáhá vám? Budeme rádi za komentáře.

A dále si o kávě a jejím vlivu na zdraví přečtěte

Studie a zdroje článku

Sponzorováno

Líbil se vám článek? Ohodnoťte ho.

Autor článku

Daniel Borník (více o nás)

 

Dan miluje sport. Přispívá články zejména z oblasti regenerace, fyzio, cvičení a píše i o nemocech. Náš tým vám všem chce přinášet zajímavé informace ze světa zdraví, cvičení, výživy, rehabilitace a obecně zdravého životního stylu. Ve většině našich článků vycházíme z odborných studií a lékařských prací. Vždy se snažíme na studie odkazovat, ověříte si tak pravost. Více informací o nás najdete zde - mrkněte na náš tým.

Líbil se vám náš článek? Sdílejte ho, uděláte nám radost


Štítky: ,

Přečtěte si také naše další články

 

Zatím žádné komentáře

Zanechat komentář ke článku

Zpráva