Sponzorováno

Narkolepsie neboli chorobná spavost – příčiny, příznaky, léčba 4.78/5 (18)

 • Narkolepsie je neurologické onemocnění charakterizované nekontrolovanou tendencí k ospalosti a náhlými záchvaty spánku během dne. Lidé s narkolepsií mohou mít také další příznaky, jako jsou kataplexie (ztráta svalového tonusu), hypnagogické halucinace (iluze nebo vidiny při usínání nebo probouzení) a náhlý úbytek svalového tonusu, který může vést ke kolapsu (známý jako svalová atonie).
 • Příčiny narkolepsie nejsou zcela jasné, ale zdá se, že hraje roli kombinace genetických, imunitních a environmentálních faktorů. Jedním z hlavních faktorů je nedostatek nebo porucha neurotransmiteru hypocretinu (také nazývaného orexin), který hraje důležitou roli v regulaci bdělosti a spánku.
 • Narkolepsie může způsobit značné nepohodlí a obtíže ve každodenním životě. Lidé s tímto onemocněním mohou mít problémy se soustředěním, pamětí a výkonem, což může negativně ovlivnit jejich pracovní výkon, osobní život a bezpečnost (například při řízení vozidla).
 • Léčba narkolepsie obvykle znamená užívání léků a změn životního stylu. Mezi léky používané k léčbě narkolepsie patří stimulancia (které pomáhají udržovat bdělost během dne) a léky nazývané selektivní inhibitory zpětného vychytávání noradrenalinu, které pomáhají snižovat příznaky kataplexie. Změny životního stylu mohou zahrnovat plánování krátkých spánkových pauz během dne, dodržování pravidelného spánkového režimu a vyhýbání se situacím, které by mohly zvýšit riziko náhlého usnutí, jako je řízení dlouhých cest nebo provádění nebezpečných činností během ospalosti.

Co je to narkolepsie a jak na ni?

Co je to narkolepsie a jak na ni?

Narkolepsie je chorobná spavost. Spánek je fyziologická změna organismu. Při tom nastávají změny tělesných a psychických funkcí. Dochází i ke změně vědomí – spící člověk nereaguje na změny ve svém okolí. Spánek má 2 fáze (REM a NREM), které se během spánku pravidelně střídají. Dospělému člověku stačí spát cca 6 hodin. Narkolepsie je porucha spánku charakterizovaná neovladatelnými záchvaty spánku.

Jaké jsou příznaky narkolepsie?

Následující příznaky jsou charakteristické pro spavé období pacienta s narkolepsií. Mimo těchto období nemá pacient žádné příznaky.

 • Nepřekonatelné záchvaty spánku
 • Postižený je schopen usnout prakticky kdekoliv a kdykoliv
 • Záchvat spánku trvá 15 až 20 minut
 • Znehybnění při usínání nebo při probouzení, pacient si při tom všechno uvědomuje, ale nemůže se pohnout
 • Noční spánek je neklidný, přerušovaný
 • Deprese
 • Nadměrné pocení
 • Zpomalené vnímání
 • Pokles krevního tlaku

Jaké jsou tedy diagnostické příznaky narkolepsie?

Mezi příznaky narkolepsie patří:

1. Nadměrná denní spavost (EDS)

Obecně platí, že jsou často narušeny běžné činnosti na denní bázi, i když osoba s narkolepsií dokonce může mít dostatek spánku v noci. Lidé s narkolepsií hlásí duševní zákal, jakési zamlžení, často nedostatek energie a koncentrace, výpadky paměti, depresivní nálady a / nebo extrémně vyčerpání.

2. Kataplexie

Tento příznak se skládá z náhlé ztráty svalového tonu, který vede k pocitům slabosti a ztráty dobrovolné svalové kontroly. To může způsobit další příznaky: od nevýrazné řeči, až po celkové tělesné zhroucení, v závislosti na zapojených svalech, a je často doprovázena intenzivními emocemi, jako je překvapení, smích, nebo hněv. Zde si můžete přečíst více o kataplexii.

3. Halucinace

Součástí příznaků narkolepsie mohou být halucinace bludy; zážitky jsou živé a často děsivé. Obsah je primárně vizuální, ale mohou být zapojeny i jiné smysly. Jedná se o tzv. halucinace hypnagogické – ty jsou odprezentované při usínání. Hypnopompické halucinace jsou to tehdy, když nastanou při probuzení.

4. Spánková obrna

Tento příznak zahrnuje dočasnou neschopnost se pohybovat, nebo mluvení při usínání nebo probouzení. Tyto epizody jsou obvykle krátké, trvající několik sekund až několik minut. Po konci epizody, lidé rychle obnoví svou obvyklou plnou kapacitu se pohybovat a mluvit.

Většina útoků narkolepsie trvá méně než 30 sekund, a některé příznaky mohou i chybět. V závažných případech může člověk spadnout a zůstat paralyzován po dobu několika minut.

Příčiny vzniku narkolepsie

Narkolepsie může vzniknout díky těmto příčinám:

 • Organické poruchy mozku
 • Metabolické poruchy

Diagnostika narkolepsie

Existují spánkové laboratoře, v nichž je možné sledovat psychické a tělesné změny během spánku. Zaznamenává se EEG (grafický záznam o činnosti mozku), EKG (záznam elektrické aktivity srdce), krevní tlak, puls, dýchání a svalové napětí.

Sponzorováno

Léčba narkolepsie

O léčbě narkolepsie jsou známé tyto informace:

 • Léčba není zcela známa
 • Léčba je zaměřena na tlumení příznaků onemocnění
 • Podávají se stimulační přípravky – psychostimulační léčiva
 • Léky bránící kataplexii – náhlé ochrnutí svalů a znehybnění těla

Co dělat, když lékař potvrdí, že máte narkolepsii?

Odhaduje se, že například jen ve Spojených státech lze nalézt desítky tisíc narkoleptiků. A i když nemoc sama přímo neohrožuje život, nebezpečí náhodného zranění je velmi vážné. Po mnoho let lékaři označovali narkolepsii jako čistě psychologický problém. Psychiatři ji nazývali únikovým mechanismem, formou hysterie, potlačením osobnosti. Ale začali se hromadit důkazy, že narkolepsie je tělesné podstaty.

Zjistilo se například, že nemoc jakoby byla v rodinách a, že dokonce postihuje i určité plemena psů. A tak The American Journal of Psychiatry uzavírá: „V současné době se narkolepsie považuje především za mozkovou poruchu nervového ústrojí, spíše než za psychogenetickou, v mysli vznikající poruchu“. Pokud jsou nemocní označováni za „líné“ nebo dokonce za „šílené“ svými přáteli nebo členy rodiny, může to velmi snadno způsobit psychologické poškození. Při průzkumu skupiny 24 lidí trpících narkolepsií, plné dvě třetiny měli problémy psychiatrického rázu, jako deprese nebo alkoholismus. Nemoc také dramaticky rozvrátila jejich život i jinými způsoby. Ze zkoumaných 24 mužů se 18 prokázalo jako „nezaměstnatelní“.

Jak se vyrovnat se s nemocí

Narkoleptici velmi často ospravedlňují své příznaky, jako vyčerpanost, nebo chronickou únavu a často nevyhledají lékařskou pomoc. A i když to udělají, narkolepsie se ne vždy diagnostikuje snadno, zvláště ve svém počátečním stádiu. The American Family Physican říká: „Pacienti s narkolepsií mají příznaky průměrně 15 let, před tím, než se jim určí správná diagnóza.“

A tak pokud trpíte chronickou denní ospalostí, bude moudré, když se poradíte s lékařem a nebudete se pokoušet určit si diagnózu sám. Důkladná prohlídka může odhalit zdravotní problém, který vyžaduje pozornost. I když je nemoc nevyléčitelná, lékaři prohlašují, že existuje množství léků, které mohou pacientovi pomoci, aby vedl celkem normální život.

Často předepisují prostředky povzbuzující centrální nervovou soustavu, aby pacientovi pomohly zůstat v bdělém stavu během dne. Antidepresiva se užívají, aby byly zvládnuty problémy kataplexie. Zkouší se také množství nových léčebných metod. Někteří výzkumníci prohlašují, že kodein, který u většiny lidí způsobuje ospalost, má opačný účinek na narkoleptiky. Naděje vzbuzuje také výzkum s ním obecně nazývaným GHB (γ-hydroxymáselná kyselina), který se možná projeví jako účinný nástroj v boji proti denní únavě a doprovodným příznakům. Léčení léky může mít ale za následek narkomanii nebo tolerantní postoj k lékům, a může mít také nežádoucí účinky. Proto je moudré být opatrný a dobře informovaný, kdy mate vlastně začít užívat léky.

Existují také některé praktické kroky, které můžete podniknout

Přijměte skutečnost, že máte vážnou nemoc, a jisté omezení se kterými nemoc souvisí. Řízení auta, práce u různých strojů, nebo dokonce plavání může být nebezpečné. Možná budete muset uvažovat o změně zaměstnání, nebo se zaměstnání vzdát úplně. Pokud je váš problém poměrně mírný, mohlo by vám pomoci, kdybyste si několikrát během dne zdřímli. To může na nejmenší možnou míru snížit možnost, že byste usnuli v nevhodnou dobu. A pokud vám projevování silných pocitů způsobuje kataplektické reakce, budete se možná muset naučit držet své city pevně na uzdě.

Ale to, abyste se vyhnuli všem projevům citů, bude vyžadovat mimořádné úsilí. Budete muset sám sobě stále připomínat, že je v sázce váš život a zdraví. Vaši milovaní vám mohou být velkou oporou, poté co jim pomůžete pochopit, jaký je váš stav a omezení.

Výzkumníci možná dokonce objevili „biologické znaménko“ nemoci – antigen nazývaný HLA – DR2, který byl zjištěn u 25 procentech obyvatel a u téměř 100% narkoleptiků. Tento neobvyklý objev může být důkazem, že imunitní systém má nějakým způsobem souvislost se začátkem narkolepsie.

Co si dále přečíst na toto téma?

VIDEO: Diagnóza narkolepsie

Sponzorováno

Studie a zdroje článku

 • Narcolepsy Autor: Jennifer M. Slowik; Jacob F. Collen; Allison G. Yow.

Líbil se vám článek? Ohodnoťte ho.

Autor článku

Daniel Borník (více o nás)

 

Dan miluje sport. Přispívá články zejména z oblasti regenerace, fyzio, cvičení a píše i o nemocech. Náš tým vám všem chce přinášet zajímavé informace ze světa zdraví, cvičení, výživy, rehabilitace a obecně zdravého životního stylu. Ve většině našich článků vycházíme z odborných studií a lékařských prací. Vždy se snažíme na studie odkazovat, ověříte si tak pravost. Více informací o nás najdete zde - mrkněte na náš tým.

Líbil se vám náš článek? Sdílejte ho, uděláte nám radost


Štítky:

Přečtěte si také naše další články

 

Zatím žádné komentáře

Zanechat komentář ke článku

Zpráva