Porucha chování v REM spánku – příznaky, příčiny a léčba 4.76/5 (21)

Sponzorováno

 • Porucha chování v REM spánku (RBD) je neurologická porucha charakterizovaná tím, že během fáze REM spánku, která je obvykle spojována s intenzivními snovým aktivitami a relaxací svalů, jedinec projevuje různé formy neobvyklého chování. Toto chování může znamenat třeba růžné fyzické projevy, jako je kopání, údery, tleskání, křik nebo i vystoupení z postele. Jedinec v této fázi spánku nemá vědomou kontrolu nad svými pohyby nebo chováním a nemusí si toho být vědom.
 • Tato porucha může být rušivá pro spícího jedince i jeho spícího partnera (tj. osobu vedle na lůžku). Může zahrnovat násilné chování, které může být potenciálně nebezpečné. Porucha chování v REM spánku může být důsledkem různých faktorů, včetně stresu, návykových látek nebo neurologických onemocnění.
 • Léčba poruchy chování v REM spánku může zahrnovat různé metody, včetně změn v životním stylu, terapie nebo léků. Je důležité konzultovat tuto poruchu s lékařem nebo spánkovým specialistou, aby se určila vhodná léčba a minimalizovaly potenciální rizika spojená s touto poruchou.

U lidí trpících poruchou REM spánku dochází k tomu, že svalová atonie chybí, což umožňuje pohyby až na fyzický projev snů. To může zahrnovat kopance, plazení, údery nebo dokonce násilné chování. Běžně to doprovází živé a někdy násilné sny.

U lidí trpících poruchou chování v REM spánku dochází k tomu, že svalová atonie chybí, což umožňuje pohyby až na fyzický projev snů. To může zahrnovat kopance, plazení, údery nebo dokonce násilné chování. Běžně to doprovází živé a někdy násilné sny.

Porucha chování v REM spánku znamená neobvyklé akce nebo chování během REM fáze spánku. Tento stav je typem poruchy spánku známé jako parasomnie. Jedná se o poruchy spánku, při kterých dochází k podivným nebo nebezpečným událostem, které narušují spánek.

I když se může objevit v jakémkoli věku, muži nad 50 let trpí nejčastěji touto poruchou.

Tento článek zkoumá její povahu, příznaky tohoto stavu a jak jej diagnostikovat a léčit, stejně jako možné příčiny.

Co je to porucha chování v REM spánku?

REM spánek je fáze spánkového cyklu, která začíná cca 90 minut po usnutí během normálního cyklu. Během REM spánku máme sny. Během REM fáze spánku se svaly v těle obvykle dostávají do stavu dočasné paralýzy. U osoby s poruchou chování v REM spánku je tato paralýza neúplná nebo dokonce zcela chybí, takže osoba „předvádí“ své sny, někdy dramatickým nebo násilným způsobem.

Nedostatek dočasné svalové paralýzy způsobuje, že lidé s touto poruchou jsou fyzicky neklidní, aktivně pohybují končetinami, opouštějí postel a zapojují se do dalších činností spojených s bdělostí. V některých případech mohou lidé s RBD zranit sebe nebo kohokoli jiného, kdo sdílí jejich postel.

Riziko prudkého pohybu je ještě vyšší, pokud má osoba agresivní nebo děsivý sen. Pokud se dotyčný probudí, může si vzpomenout na svůj sen, ale netuší, že se věnoval nějakému pohybu.

Epizoda může nastat s každou fází REM, což je přibližně 4x za noc. Mohou se ale vyskytovat pouze jednou týdně nebo ve vzácných případech dokonce jednou za měsíc. Tyto epizody mají tendenci nastat k ranním hodinám, kdy je REM spánek častější.

Příznaky poruchy chování v REM spánku

Osoba s poruchou chování v REM spánku může během spánku vykazovat následující chování:

 • mluvení
 • křičení
 • ječení
 • plácání, bouchání
 • údery pěstí a kopání
 • proklínání
 • jasná schopnost vybavit si sny po probuzení
 • náměsíčnost

Jejich partner nebo jiní lidé sdílející postel mohou mít samozřejmě velké obavy z tohoto chování po probuzení.

Asi 38 procent lidí s poruchou chování v REM spánku může mít i další neurologická onemocnění, jako je Parkinsonova choroba, demence s Lewyho tělísky nebo atrofie více systémů. Někdy se porucha chování v REM spánku může objevit 50 let před příznaky jiných neurologických onemocnění. Ano, tak to opravdu je.

Lidé, kteří to zažijí, mohou později mít závažnější kognitivní, emocionální a neurologické problémy, včetně těchto:

 • apatie
 • nižší pozornosti
 • různé kognitivní problémy
 • problémy s exekutivním fungováním
 • úzkost

Příčiny poruchy chování v REM spánku

Přesná příčina poruchy chování v REM spánku není jasná. Třeba i některá antidepresiva mohou vést k poruše chování v REM spánku.

Příležitostně může být porucha chování v REM spánku nežádoucí reakcí na určité léky a může se objevit během vysazení léku. Lidé s těžkou závislostí na alkoholu, kteří náhle přestanou konzumovat alkohol, mohou trpět touto poruchou.

Studie naznačují, že antidepresiva spouštějí poruchu chování v REM spánku až u 6 procent uživatelů.

Sponzorováno

Důkazy spojují poruchu chování v REM spánku s posttraumatickou stresovou poruchou (PTSD) a tento problém se spánkem se může objevit u lidí, kteří nedávno zažili nějaké trauma.

Diagnóza

Pro přesnou diagnózu by lékaři ve specializovaném spánkovém centru se zkušenostmi s parasomnií měli vyšetřit osobu, která má příznaky poruchy chování v REM spánku.

Lékař může nařídit studii spánku k testování poruchy chování v REM spánku nebo jiných poruch spánku, jako je třeba spánková apnoe. Během spánkové studie bude osoba po celou noc pobývat ve specializovaném zařízení. Lékařský tým bude monitorovat spánek a dechovou aktivitu, činnost mozku a pohyb svalů. Specializované pracoviště bude schopno identifikovat nepřítomnost svalové paralýzy během REM spánku.

Posouzení vyloučí i jiné možné příčiny či parasomnii.

Léčba poruchy chování v REM spánku

Léčba poruchy chování v REM spánku je obvykle úspěšná. Zvládání stavu často zahrnuje užívání léků a přizpůsobení spánkových návyků.

Léky

Řada léků se ukázala jako hodně účinná v případech poruchy chování v REM spánku v závislosti na tom, které příznaky se u osoby vyskytují. Nízké dávky klonazepamu z benzodiazepinové třídy léků mohou pomoci asi 90 procentům lidí s poruchou chování v REM spánku. Tyto léky potlačují svalovou aktivitu a uvolňují tělo během spánku. Pokud klonazepam není účinný, mohou některá antidepresiva nebo melatonin pomoci uklidnit násilné chování během spánku.

Lidé s demencí, poruchami chůze a obstrukční spánkovou apnoe by měli být opatrní při používání klonazepamu. Vždy dodržujte pokyny lékaře.

Melatonin je hormon, který přirozeně vytváří vaše epifýza, který je nezbytný pro regulaci vašeho spánkového cyklu. Existují však i syntetické formy melatoninu. Je považován za lék první linie pro léčbu poruchy chování v REM spánku, protože zřídka způsobuje vedlejší účinky. Váš lékař pravděpodobně doporučí začít na základní dávce a poté dávku bude zvyšovat, dokud se vaše příznaky nezlepší.

Zmíněný Klonazepam je sedativum. Výzkumníci si nejsou jisti, proč pomáhá léčit poruchu chování v REM spánku. Většina lidí s poruchou chování v REM spánku, kteří užívají nízkou dávku klonazepamu před spaním, má málo nebo žádné noční můry, vokalizace nebo chování při uzákonění snů. Klonazepam může způsobit nepříjemné vedlejší účinky. Z tohoto důvodu jej může váš lékař předepsat pouze v případě, že melatonin nepomáhá.

Pramipexol je agonista dopaminu. Doktoři jej předepisují především k léčbě Parkinsonovy choroby a syndromu neklidných nohou, ale nedávný výzkum ukazuje, že může pomoci léčit příznaky poruchy chování v REM spánku. Vědci se domnívají, že tento lék funguje, protože porucha chování v REM spánku může být poruchou dopaminergního nedostatku.

Změny životního stylu

Existuje několik opatření pro zlepšení spánkových návyků u lidí s poruchou chování v REM spánku, včetně přijetí předvídatelného cyklu spánku a bdění, aby se zabránilo nedostatku spánku a vyhýbání se alkoholu.

Následující strategie mohou pomoci udržet jednotlivce s tímto stavem a jeho spícího partnera v bezpečí:

 • Na podlahu u postele použijte matraci, kolem postele umístěte polštáře nebo postel umístěte ke zdi.
 • Zvažte instalaci polstrovaných zábradlí k posteli.
 • Pokud osoba s poruchou chování v REM spánku v noci vstává, měla by spát pokud možno v přízemí.
 • Udržujte nábytek a ostré předměty v dostatečné vzdálenosti od postele. Odstraňování ostrých, skleněných a těžkých předmětů z okolí postele je vhodné.
 • Odstraňte z místnosti potenciálně nebezpečné předměty.
 • Přesuňte postel daleko od okna.
 • Partneři na lůžku by měli spát v oddělené místnosti nebo na oddělené posteli, dokud nebudou příznaky poruchy chování v REM spánku pod kontrolou.
 • Osoba s touto poruchou by měla také podstupovat pravidelné následné kontroly na Parkinsonovu chorobu.

Výhled pro pacienty

Pohyby zapojené do poruchy chování v REM spánku se mohou časem stát násilnějšími. Léčba tohoto stavu je důležitá, protože může zabránit zraněním během noci. Pokud vyšetření neodhalí základní příčinu, léky mohou pomoci kontrolovat příznaky a obvykle nedochází k žádným komplikacím.

Pokud symptomy způsobuje základní neurologické onemocnění, bude výhled záviset na závažnosti onemocnění.

Shrňme si to

Porucha chování v REM spánku je stav, kdy REM spánek zcela nevypne pohyb svalů a člověk začne „předvádět“ události svých snů. To často nabírá násilný směr a může to ve spánku znamenat dokonce i údery pěstí a křik. Osoba s poruchou chování v REM spánku může ve spánku i vyskočit z postele nebo se procházet.

Speciální spánkové centrum by mělo být schopno diagnostikovat stav. Léčba zahrnuje zejména užívání léků a úpravu životního stylu, aby se snížilo riziko zranění během hodin spánku.

Sponzorováno

Jednotlivec s tímto stavem to může považovat za alarmující, ale příznaky jsou zvládnutelné v závislosti na povaze jakýchkoli základních onemocnění.

Studie a zdroje článku

Líbil se vám článek? Ohodnoťte ho.

Autorem článku je naše redakce

Tým rehabilitace.info (více o nás)

 

Náš tým vám všem chce přinášet zajímavé informace ze světa zdraví, cvičení, výživy, rehabilitace a obecně zdravého životního stylu. Ve většině našich článků vycházíme z odborných studií a lékařských prací. Vždy se snažíme na studie odkazovat, ověříte si tak pravost. Více informací o nás najdete zde - mrkněte na náš tým.

Líbil se vám náš článek? Sdílejte ho, uděláte nám radost


Štítky: ,

Přečtěte si také naše další články

Zatím žádné komentáře

Zanechat komentář ke článku

Zpráva