Sponzorováno

Rakovina oka – příznaky, příčiny, diagnostika a léčba 4.77/5 (35)

Rakovina oka - příznaky, příčiny, diagnostika a léčbaRakovina oka je obecný termín používaný k popisu mnoha typů nádorů, které mohou začít v různých částech oka. Objevuje se, když se zdravé buňky v oku nebo kolem oka mění a nekontrolovatelně rostou a tvoří hmotu nazývanou nádor. Nádor může být benigní nebo maligní (rakovinový). Benigní nádor znamená, že nádor může růst, ale nebude se šířit. Rakovinový nádor je maligní, což znamená, že může růst a šířit do jiných částí těla. Rakovina, která se tvoří v oční bulvě, se nazývá intraokulární malignita (rakovina uvnitř oka).

Lékaři, kteří se specializují na nemoci a funkci oka, se nazývají oftalmologové. Tito lékaři mohou diagnostikovat a léčit intraokulární melanom. Optometristé jsou pak jiným typem očního lékaře. Předepisují brýle a kontaktní čočky. Nejsou lékaři a nejsou vyškoleni k léčbě nitroočních nádorů.

Druhy rakoviny v oku

Nejběžnější nitrooční rakovina u dospělých jsou uveální metastázy, což je rakovina, která se rozšířila do uvey (uvea je označení pro vnitřní část oka, zahrnující cévnatku, duhovku a řasnaté tělísko; uvea zajišťuje výživu oka) z jiného místa v těle. Toto se nazývá sekundární rakovina. Tento článek je zaměřen na primární intraokulární rakovinu, což znamená, že nádor začal v oku, nikoliv jinde v těle.

Melanom je nejčastější typ primárního nitroočního nádoru u dospělých. Začíná, když buňky nazývané melanocyty rostou nekontrolovatelně. Intraokulární melanom se také nazývá uveální melanom.

Jiné, méně časté typy nitroočního nádoru jsou:

 • Intraokulární lymfom je lymfom, který začíná v oční bulvě. Tento stav je vzácný a může být pro lékaře obtížné ho diagnostikovat. Mnoho lékařů považuje intraokulární lymfom za typ lymfomu centrálního nervového systému. Většina intraokulárních lymfomů je non-Hodgkinův lymfom.
 • Retinoblastom je vzácná forma dětského rakoviny oka.
 • Hemangiom je benigní nádor choroidů a sítnice, který začíná v cévách.

Jiné, vzácné nádory oka jsou:

 • Konjunktivální melanom je nádor spojivky, což je membrána, která propojuje oční víčko a oční bulvu. Pokud není ošetřen, může se rozšířit do lymfatických uzlin, které jsou malé, nacházejí v celém těle. Konjunktivální melanom má tendenci se opakovat (vrátit se i po léčbě) na povrch oka a vypadá jako tmavé skvrny na oku. Lékaři často provádějí biopsii na místě, které se jeví jako nádor spojivky. Biopsií je myšleno odebrání vzorku tkáně pro vyšetření pod mikroskopem.
 • Karcinom očních víček je variací rakoviny kůže. Tento nádor může být chirurgicky odstraněn a obvykle není nebezpečný, pokud je léčen včas.
 • Nádor slzné žlázy je benigní nebo maligní nádor žláz, které produkují slzy.

Definice rakoviny oka: „Je to rozvoj nádoru kvůli nekontrolovatelnému hromadění buněk v jakékoliv části oka.“

Rakovina oka a statistiky

Rakovina, která začíná v oku, se nazývá primární rakovina oka. Je to docela neobvyklé onemocnění. Rakovina, která se rozšířila do očí z jiného místa v těle (sekundární rakovina oka), je častější než primární rakovina oka. Níže uvedené statistiky se týkají primárního karcinomu oka.

Například v roce 2015 bylo v USA 3,540 dospělých (2130 mužů a 1410 žen) s primárním nitroočním karcinomem.

Ačkoliv například počet nových diagnóz a úmrtí z rakoviny kůže se během posledních 30 let zvýšil, počet nových případů intraokulárního melanomu zůstal během této doby konstantní. Lymfom je druhý nejčastější typ primárního nitroočního karcinomu.

Odhaduje se, že každoročně dojde k 350 úmrtí (190 mužů a 160 žen) kvůli primární nitrooční rakovině.

Pětiletá míra přežití říká, jaké procento lidí žije nejméně pět let po zjištění rakoviny. Procento znamená, kolik lidí ze 100. Pět let přežití u lidí s rakovinou oka je kolem 80%. Pokud je rakovina diagnostikována v počáteční fázi, 5letá míra přežití je 85%. V této fázi je diagnostikováno přibližně 73% lidí. Míra přežití však závisí na velikosti a umístění nádoru a typu diagnostikovaného onemocnění.

Celkově asi 3 ze 4 lidí s očním melanomem přežije nejméně po dobu 5 let od zjištění. Pokud se melanom nerozšíří mimo oko, je 5letá relativní míra přežití přibližně 80%. Pokud se melanom rozšířil do vzdálených částí těla, je 5letá relativní míra přežití přibližně 15-20%.

Příznaky rakoviny oka

Lidé s intraokulárním melanomem často nemají žádné příznaky. Mnohokrát se stane, že oční lékař nalezne melanom během pravidelného očního vyšetření. Nejběžnější příznakem je bezbolestná ztráta zraku.

U lidí s rakovinou oka se mohou objevit následující příznaky. Někdy však lidé s rakovinou oka nemají žádný z těchto příznaků. Nebo tyto příznaky mohou být způsobeny onemocněním, které nemá žádnou souvislost s rakovinou.

 • Potíže se zrakem
 • Ztráta části zorného pole
 • Vidíte jakoby záblesky světla
 • Vidíte skvrny, rozmlžené čáry nebo plovoucí skvrny
 • Tmavá místa na duhovce.

Pokud máte obavy o vaše oči, poraďte se se svým lékařem. Lékař se zeptá, jak dlouho a jak často se setkáváte se symptomy + položí další doplňující otázky. To pomůže zjistit příčinu problému.

Pokud je diagnostikována rakovina, zmírnění symptomů zůstává důležitou součástí léčby rakoviny.

Diagnostika rakoviny oka

Lékaři používají mnoho pomocných testů k diagnostice rakoviny. Také zjišťují, zda se rozšířila do jiné části těla, jestli tzv. metastázovala. Některé testy mohou rovněž určit, který způsob léčby může být nejúčinnější. U většiny typů rakoviny je biopsie jediným způsobem, jak provést definitivní diagnózu rakoviny. U očního melanomu je však diagnóza často možná bez biopsie. Imagingové (zobrazovací) testy mohou být použity ke zjištění, zda se rakovina rozšířila jinam.

Lékař může také navrhnout další testy, které pomohou diagnostikovat nemoc. Ne všechny uvedené testy budou použity u každé osoby. Váš lékař může při výběru diagnostického testu zvážit tyto faktory:

 • Věk a zdravotní stav
 • Podezření na typ rakoviny
 • Příznaky pacienta
 • Předchozí výsledky testu

Kromě fyzického vyšetření mohou být k diagnostice rakoviny oka použity následující testy:

 • Oční vyšetření. Většina případů melanomu se objevuje během pravidelného očního vyšetření. Lékař zkoumá oko přístrojem nazývaným oftalmoskop a štěrbinovou lampou, což je něco jako mikroskop se světlem.
 • Ultrazvuk. Ultrazvuk používá zvukové vlny k vytvoření obrazu oka.
 • Fluorescenční angiografie. Tento postup pořídí obraz krevních cév v oku. Fluorescenční barvivo nazývané fluorescein je injektováno do žíly pacienta. Barvivo se pohybuje tělem a do krevních cév v zadní části oka. Lékař pak pořídí několik obrazů oka. Fluorescenční angiografie může být použita k vyloučení jiných očních problémů než rakoviny.
 • Jemná biopsie. Tento postup odstraňuje nádorové buňky z oka pomocí jehly. To umožňuje lékaři podívat se na buňky pod mikroskopem. Protože lékaři mohou správně diagnostikovat více než 95% intraokulárního melanomu bez biopsie, tento postup není pro většinu lidí nezbytný.
 • Cytogenetika a profily genové exprese. Váš lékař vám může doporučit tento typ testu, abyste získali další informace o vaší prognóze (šance na vyléčení) a možnostech léčby. Testy cytogenetiky nebo profilování genové exprese se provádějí s použitím vzorku tkáně odebrané během biopsie nebo operace. Nebo v některých situacích na starším vzorku tkáně, který byl dříve odstraněn a uchován. Cytogenetika je analýza buněčných chromozomů (vlákna DNA), včetně počtu, velikosti, tvaru a uspořádání chromozomů. Profily genové exprese jsou testy, které identifikují specifické geny, proteiny a další faktory jedinečné pro nádor. Výsledky těchto testů mohou ovlivnit vaše možnosti léčby.
 • Testy na metastázy a riziko metastáz. Nádor, který začíná v oku, se může šířit krví do jiných částí těla, nejčastěji do jater. Lékař může zjistit, zda se nádor rozšířil do jater testováním hladiny jaterních enzymů v krvi osoby nebo pomocí počítačové tomografie (CT nebo CAT) nebo ultrazvukem jater. Počítačová tomografie (CT nebo CAT) vytváří trojrozměrný obraz vnitřku těla rentgenovým přístrojem. Počítač pak tyto obrázky spojuje do podrobného pohledu v průřezu, který ukazuje jakékoliv abnormality nebo nádory. CT vyšetření lze také použít k měření velikosti nádoru. Zvláštní barvivo, které se nazývá kontrastní médium, předchází skenování, čímž vznikne jasnější obraz. Toto barvivo může být vstřikováno do žíly pacienta nebo podáno jako pilulka k polknutí.
 • Magnetické rezonanční zobrazování (MRI). Dalším testem používaným pro metastázu je zobrazování magnetickou rezonancí (MRI). MRI využívá magnetických polí, nikoliv rentgenových paprsků, pro vytváření detailních obrazů těla. MRI lze také použít k měření velikosti nádoru. Zvláštní barvivo, které se nazývá kontrastní médium, předchází skenování, čímž vznikne jasnější obraz. Toto barvivo může být vstřikováno do žíly pacienta nebo podáno jako pilulka k polknutí.
 • Pozitronová emisní tomografie (PET). Lékař může také objednat pozitronovou emisní tomografii (PET). PET scan je způsob, jak vytvořit snímky orgánů a tkání uvnitř těla. Malé množství radioaktivní látky se vstřikuje do těla pacienta. Tato cukrová látka je převzata buňkami, které využívají nejvíce energie. Protože rakovina inklinuje k aktivnímu využívání energie, absorbuje více radioaktivní látky. Skener pak detekuje tuto látku a vytváří obrazy uvnitř těla. Lékař může také doporučit rentgenové vyšetření hrudníku, aby zjistil, zda se rakovina rozšířila do plic.

Léčba rakoviny oka

Poznámka: Při rozhodování o plánech léčby se pacientům doporučuje také zvažovat klinické testy jako volbu. Klinické studie jsou výzkumné studie, která zkouší nový přístup k léčbě, aby zhodnotily, zda je bezpečná, účinná a možná i lepší než standardní léčba. Klinické studie mohou testovat takové přístupy jako nový lék, nová kombinace standardní léčby nebo nové dávky současných terapií.

Klinické studie jsou součástí procesu vývoje nového léčivého přípravku, kterého se mohou dobrovolně účastnit také pacienti.

Lékař vám může pomoci najít všechny možnosti léčby.

Mnoho lidí s nitroočním melanomem je léčeno více než jedním specialistou a více než jedním typem léčby. Toto se nazývá multidisciplinární týmový přístup. Například pacienti, kteří dostanou naordinovanou radiační terapii do oka, musejí také mluvit s oftalmologem nebo plastickým chirurgem, aby se ujistili, že oko může po léčbě stále fungovat. Pacienti by měli mít pocit, že jejich lékaři mají koordinovaný plán péče.

Sponzorováno

Popisy nejběžnějších možností léčby rakoviny oka jsou uvedeny níže. Možnosti a doporučení léčby závisí na několika faktorech, včetně typu a stupně rakoviny, možných vedlejších účincích a preferencích pacienta a celkovém zdravotním stavu. Udělejte si čas, abyste se dozvěděli o všech vašich léčebných možnostech a nezapomeňte klást otázky o nejasných věcech. Rovněž mluvte o cílech každé léčby se svým lékařem a co můžete očekávat při léčbě.

Hlavními cíli léčby intraokulárního melanomu je snížení rizika šíření nádoru a udržení zdraví a zraku oka pacienta, pokud je to samozřejmě možné.

Možnosti léčby rakoviny oka obecně jsou:

Aktivní sledování / pozorování

Lékař může doporučit tento přístup, pokud je intraokulární melanom malý nebo pomalu rostoucí a / nebo pokud léčba rakoviny způsobí více nepohodlí než samotné onemocnění. Například tento přístup může být vhodný pro osoby bez příznaků, starší nebo vážně nemocné osoby.

Pacient je pečlivě sledován a začíná aktivní léčba, pokud nádor vykazuje známky agresivity nebo šíření. Tento přístup může být také nazýván pozorováním, bdělým čekáním nebo pozorováním a čekáním. Pokud nádor roste o více než 10 mm v průměru nebo 2 mm až 3 mm na výšku (tloušťka), pak se lékař a pacient mohou rozhodnout pokračovat v aktivní léčbě.

Chirurgická operace oka

Chirurgie je odstranění nádoru a některých okolních zdravých tkání během operace. Toto se také nazývá chirurgická resekce. Oční chirurgii obvykle provádí oftalmolog. Chirurgie v oblasti oka je zcela běžná při léčbě intraokulárního melanomu. Během operace oční lékař odstraní části nebo celé zasažené oko v závislosti na velikosti a šíření nádoru.

Chirurgické možnosti zahrnují:

 • Iridektomie: odstranění části duhovky
 • Iridocyklektomie: odstranění části duhovky a ciliárního tělíska
 • Sklerektomie / endoreakce: Operace k odstranění choroidálního nádoru při zachování oka
 • Enukleace: Odstranění oka

V některých případech může být chirurgie použita k umístění radioaktivního disku pro vnitřní radiační terapii, nazývanou také brachyterapie (je to tedy technika radioterapie, při níž je zdroj radioaktivního záření v úzkém kontaktu s ozařovaným ložiskem).

Potenciální vedlejší účinky chirurgie oka jsou podobné jakémukoliv chirurgickému zákroku, včetně rizika infekce, problémů z celkové anestézie (léky užívané během chirurgického zákroku) a bolesti. Při úplném odstranění oka existuje malé riziko, že se nádor vrátí.

Mnoho pacientů chce okamžitě vědět, zda byla operace úspěšná. Úspěch operace je však obtížné poznat hned. Může to trvat několik měsíců, až lékaři budou schopni určit, zda jsou všechny rakovinné buňky odstraněny během operace.

Odstranění oka

Někdy je jedinou volbou, kterou má lékař při léčbě nitroočního melanomu, odstranění oka. Kvůli této ztrátě zraku může mít osoba s jedním okem potíže s vnímáním. Většina lidí se přizpůsobí.

Mnoho lidí se stará o to, jak budou vypadat, když budou mít oko odstraněné. Dnešní kosmetická chirurgie obvykle přináší dobré kosmetické výsledky. K vyplnění oblasti zbývající z chybějícího oka je osoba vybavena protézou (umělé oko). Protéza bude vypadat a bude se chovat téměř stejně jako normální oko.

Vzpomeňte si na známého a oblíbeného poručíka Columba, kterého hrál Peter Falk. Když mu byly tři roky, přišel kvůli malignímu tumoru o pravé oko, které bylo nahrazeno skleněným. Málo kdo to poznal. A dnes je všechno mnohem dál.

Pokud je nutná enukleace, co nejdříve promluvte s lékařem o protéze. Může trvat i několik týdnů, než ji budete moci přijmout. Zeptejte se také na podpůrné služby, které vám mohou být k dispozici, abyste se mohli fyzicky a emocionálně přizpůsobit ztrátě oka.

Radiační terapie

Radiační terapie je použití vysokoenergetických rentgenů nebo jiných částic k ničení rakovinných buněk. Lékař, který se specializuje na radioterapii k léčbě rakoviny, je radiační onkolog. Radiační terapie se obvykle skládá ze specifického počtu léčebných postupů po stanovenou dobu.

Nejběžnější typ radiační léčby se nazývá radioterapie z vnějšího zdroje záření (neboli externí radioterapie), což je záření přijaté ze stroje mimo tělo. Tradiční radiační terapie vnějším paprskem může být podána po enukleaci nebo jako paliativní léčba.

Když je radiační léčba podávána pomocí implantátů, nazývá se to vnitřní radiační terapie, neboli brachyterapie. Při tomto ošetření oftalmolog umístí radioaktivní prvek do blízkosti nádoru.

Protonová terapie je druh radiační terapie vnějšího paprsku, která používá spíše protony než rentgenové záření. Při vysoké energii mohou protony zničit rakovinné buňky.

Použití radiační terapie k léčbě nádoru může mít za následek ztrátu zraku nebo jiné komplikace, takže lékaři mohou nejdříve doporučit jinou léčbu. Nicméně léčba rakoviny oka za použití radiační terapie se neustále zlepšuje. Poraďte se určitě se svým lékařem o rizicích a přínosu různých typů radiační terapie.

Radiační terapie může mít za následek řadu vedlejších účinků, takže je důležité s očním lékařem mluvit o tom, co očekávat. Rozsah nežádoucích účinků závisí na druhu a dávce radiační terapie, kterou člověk přijímá, kde je nádor umístěn a na celkovém zdravotním stavu pacienta. U větších nádorů existuje větší riziko nežádoucích účinků nebo komplikací způsobených radiační terapií. Nežádoucí účinky se nemusí dostavit okamžitě.

Laserová terapie

Tento postup využívá teplo ve formě laseru pro zmenšení nádoru. To může také být nazýváno termoterapie nebo transpupilární termoterapie (TTT). Tato léčba má potenciálně méně vedlejších účinků než chirurgický zákrok nebo radiační terapie. Laserová terapie může být také kombinována s radiační terapií.

Rakovina oka – poslední výzkumy

Lékaři pracují neustále na tom, aby se dozvěděli více o rakovině oka, o způsobech, jak jí zabránit, jak jí nejlépe léčit a jak nejlépe poskytovat péči osobám, kterým byla diagnostikována tato nemoc. Následující oblasti výzkumu mohou zahrnovat nové možnosti pro pacienty prostřednictvím klinických studií. Vždy se poraďte se svým lékařem o diagnostických a léčebných možnostech, které jsou pro vás nejlepší.

Cílená léčba melanomu

Vědci zkoumají geny, proteiny a další faktory, které se mohou podílet na vývoji nitroočního melanomu. Cílená léčba je léčba, která se zaměřuje na specifické geny rakoviny, na bílkoviny nebo tkáňové prostředí, které přispívá k růstu a přežití rakoviny.

Cílená biologická léčba je nejmodernější onkologickou terapií, která je součástí standardních léčebných postupů u řady zhoubných nádorů.

Nádorové markery

Výzkumníci také hledají markery nebo specifické látky v krvi, které mohou lékaři sdělit, jestli se nádor rozšířil do jiných částí těla. V užším (klinickém) slova smyslu jsou to látky stanovitelné v krvi, moči nebo tkáni, které mají vyšší hodnotu u nádorových onemocnění.

Imunoterapie

Imunoterapie se také nazývá biologická léčba, která je určena k podpoře přirozené obranyschopnosti těla v boji proti rakovině. Používá materiály vyrobené tělem nebo v laboratoři k posílení nebo obnově funkce imunitního systému. Monoklonální protilátky, které specificky zaměřují a zabíjejí rakovinné buňky, jsou typem imunoterapie, která je testována v klinických studiích.

Vylepšená radiační terapie

Mnoho nemocnic a center nabízí metody, které zaměřují radiační terapii na nádor, aby pomohly snížit poškození zbytku oka. Jedna z těchto metod, nazývaná radioterapie s modulovanou intenzitou – ta se dá použít u některých typů rakoviny oka. Radioterapie s modulovanou intenzitou (IMRT) je technikou ozařování, která do běžné klinické praxe vstoupila v posledních 10 letech. Princip metody tkví v modulaci intenzity záření napříč fotonovými svazky jednotlivých polí.

Chemoterapie

Chemoterapie je užívání léků k zabíjení rakovinných buněk, obvykle zastavením schopnosti rakovinných buněk růst a rozdělit se. Chemoterapii provádí lékař, onkolog, lékař, který se specializuje na léčbu rakoviny pomocí léků. Systémová chemoterapie se dostává do krevního oběhu, aby dosáhla rakovinových buněk v celém těle. Režim chemoterapie se obvykle skládá ze specifického počtu cyklů podávaných po stanovenou dobu. Pacient může současně dostávat jeden lék nebo kombinace různých léků.

Léčba jaterních metastáz

Protože intraokulární melanom běžně metastazuje do jater, mnoho lidí potřebuje léčbu jater. Technika nazvaná chemoembolizace umožňuje lékařům oddělit krevní zásobení jater od zbytku těla a následně přivést chemoterapii přímo do jater. Použití této léčby se však mění a stále se zkoumá. Poradou s lékařem získáte další informace.

Paliativní péče

V současné době probíhají klinické studie s cílem nalézt lepší způsoby snižování příznaků a vedlejších účinků současné léčby rakoviny oka, aby se zlepšil komfort pacienta a kvalita života.

Rakovina oka a zajímavé informace

Podívejte se na několik dalších informací, které se týkají rakoviny oka:

 • Na každých 5000 případů rakoviny oka, které se vyskytují po celém světě, je přibližně 1000 z nich v Indii. Věková skupina, která je nejvíce náchylná k vývoji problému, je mezi 0-4 roky. To znamená, že děti jsou velmi náchylné k tomuto problému. Diagnóza rakoviny však může být zpožděna, protože v prvních dnech je mnohem méně možností pozorovat jasné a relevantní příznaky rakoviny.
 • Rozsah symptomů pozorovaných v případě rakoviny oka se může lišit v závislosti na typu rakoviny. Na základě původu rakoviny může být rozdělena do dvou typů – primární a sekundární. Jak název napovídá, sekundární intraokulární rakovina se vyskytuje v jiné části těla a nakonec se projeví u očí. A primární intraokulární rakoviny jsou primárně vyvinuté pouze v určité části oka. Existují dva primární typy rakoviny, které jsou u pacientů nejčastěji diagnostikovány. U dětí je to retinoblastom a u dospělých je Intraokulární melanom.
 • Příčiny vzniku rakoviny oka, zejména primární intraokulární rakoviny, jako je retinoblastom nebo melanom, nejsou příliš jasné. Různé důvody, od dědičnosti až po nadměrné expozici UV záření, jsou možné příčiny. Můžeme spíše zaznamenat určité rizikové faktory, díky kterým jsou lidé náchylnější k rozvoji rakoviny oka, jako je barva duhovky, venkovní aktivity na slunci, nadměrné namáhání očí atd.
 • Příznaky viditelné při vývoji rakoviny oka jsou hodně odlišné u dospělých a dětí. U dospělých pacientů jsou to příznaky jako rozmazané vidění, ztráta periferního vidění, změna barvy duhovky, závratě a vypuklé oči, méně časté pak bolest a zarudnutí oka. U dětí jsou to šilhající očí, bílá zornice, vývoj glaukomu a bolest v oku.

A co vy? Máte nějaké informace k rakovině oka? Budeme rádi, pokud přispějete do komentářů pod článkem.

Co si dále přečíst o očích?

VIDEO: RAKOVINA SÍTNICE OKA

Sponzorováno

  Sponzorováno

  Líbil se vám článek? Ohodnoťte ho.

  Autor článku

  Daniel Borník (více o nás)

   

  Dan miluje sport. Přispívá články zejména z oblasti regenerace, fyzio, cvičení a píše i o nemocech. Náš tým vám všem chce přinášet zajímavé informace ze světa zdraví, cvičení, výživy, rehabilitace a obecně zdravého životního stylu. Ve většině našich článků vycházíme z odborných studií a lékařských prací. Vždy se snažíme na studie odkazovat, ověříte si tak pravost. Více informací o nás najdete zde - mrkněte na náš tým.

  Líbil se vám náš článek? Sdílejte ho, uděláte nám radost


  Štítky: , ,

  Přečtěte si také naše další články

   

  Zatím žádné komentáře

  Zanechat komentář ke článku

  Zpráva