Sponzorováno

Možné příčiny bolesti zad 4.64/5 (11)

Možné příčiny bolesti zadBolesti zad jsou jedním z nejčastějších druhů bolestivých obtíží. Mohou se vyskytovat v každém věku, ale zpravidla přicházejí v časné dospělosti. Jsou jednou z nejčastějších příčin pracovní neschopnosti.

Bolesti mohou být způsobeny poškozením páteře, podpůrného svalstva (tzv. hluboký stabilizační systém) nebo svalových úponů v okolí páteře. Může se však projevit pouze funkční porucha, bez poškození daných struktur. Samostatnou oblastí je vyzařování bolesti do oblasti zad od chorob vnitřních orgánů.

Osteoartróza (spondylóza, spondylartróza)

Postižení chrupavek (osteoartróza) a meziobratlových plotének (spondylolýza) nebo spondylartróza. Má za následek snížení meziobratlového prostoru a poškození kloubních spojení na páteři. Je provázena tvorbou osteofytů (kostních výrůstků na páteři). Je nejčastější příčinou stenózy (zúžení) páteřního kanálu. Pohyblivost páteře se postupně snižuje.

Akutní blokáda krční páteře

Nastává spíše u mladších osob po prudkém pohybu v krční oblasti, který přijde po zvýšené zátěži krční páteře. Je výrazná bolest při pokusu o jakýkoliv pohyb hlavou. Hlava je většinou držena v nejméně bolestivé poloze (úklon a pootočení hlavy k jedné straně).

Akutní blokáda bederní páteře

Je označována jako lumbago (houser). Je obdobou postižení krční páteře, ale ústup obtíží trvá výrazně déle.

Výhřez meziobratlové ploténky (hernia disci)

Nejčastěji se vyskytuje v bederní oblasti. V krční oblasti je postižení velmi vzácné. Velmi velkou bolest doprovází příznaky z útlaku míšních kořenů (poruchy pohybu i citu).

Výhřez v krční oblasti je nejčastěji způsoben úrazem nebo dlouhodobým výrazným přetěžováním krční páteře. Může se vyskytnout na léčbu nereagující bolest.

Výhřez v bederní oblasti se vyskytuje hodně často. Bolesti jsou mnohdy kruté, často recidivují. Nazývají se lumbalgie. Přidružují se příznaky z útlaku míšních kořenů. Nástup obtíží může být postupný nebo náhlý. Vyvolávajícím momentem u náhlé bolesti je většinou prudký pohyb nebo zvedání břemen.

Postoperační discitida

Je vzácnou komplikací po operaci páteře. Dochází k zánětům (nejčastěji bakteriálním), které se projevují bolestí a významně komplikují pooperační rehabilitaci.

Spondylolýza, spondylolystéza, retrolistéza

Spondylolýza je porušení obratlového oblouku. Spondylolistéza je vzájemný posun dvou obratlů v předozadním směru (výše postavený obratel se posune dopředu). Retrolistéza je obdoba spondylolistézy, ale pohyb výše postaveného obratle je dozadu. Nejčastěji se tyto chorobné jevy vyskytují v bederní a křížové oblasti (lumbosakrální oblast) a způsobují zde nestabilitu páteře se všemi důsledky (bolest, neurologické příznaky z útlaku míšních kořenů).

Stenóza páteřního kanálu

Stenóza neboli zúžení páteřního kanálu se vyskytuje se jako onemocnění vrozené i získané. Příčin je mnoho od poruch meziobratlových destiček, poruch páteřních vazů, destrukce obratlových těl a oblouků až po nádorové procesy vycházející z míchy nebo páteře a okolí. Projevuje se výraznou bolestivostí a neurologickými příznaky, které odpovídají výškové lokalizaci poškození páteřního kanálu.

Bechtěrevova nemoc (Ankylozující spondylitida)

Jde o zánětlivé onemocnění postihující páteř, především klouby mezi obratli, sakroiliakální skloubení a všechny vazivové struktury páteře (hlavně meziobratlové disky, přemosťující vazy). Všechny vazivové struktury včetně kloubních pouzder osifikují (mění se na kost). Postupně vzniká ankylóza (zkostnatění způsobí znehybnění v kloubech) několika segmentů až větších částí páteře. Páteř se někdy přirovnává k bambusové tyči.

Sponzorováno

Bechtěrevova nemoc začíná v mladém věku, a většinou se příznaky zhoršují relativně pomalu. Nejvýraznějším projevem je bolest zad. Ta se obvykle označuje jako zánětlivá bolest zad. Platí, že pro označení bolesti zad jako zánětlivé musí být splněny 4 z 5 následujících podmínek. Objevuje se před 40 rokem, progreduje pomalu, trvá nepřerušovaně minimálně 3 měsíce, je přítomna ztuhlost a bolest se zmírňuje se pohybem. Onemocnění má i další příznaky z postižení orgánů (oči, srdce, ledviny, plíce a další).

Ostatní choroby postihující páteř a vyvolávající bolest zad

Osteoporóza, nádory, kostní metastázy (karcinom plic, karcinom prsu, nádory trávicího traktu), Forestierova choroba (idiopatická skeletální hyperostóza), Scheuermannova ne­moc.

U žen se mohou bolestí zad projevovat i menstruační bolesti.

Interní onemocnění vyvolávající bolest zad

Bolesti v zádech být způsobeny postižením srdce (infarkt myokardu), postižením žaludku (vředová choroba), postižením žlučníku (žlučníkové kameny), postižením jater (cirhotické změny, cirhóza jater), postižením ledvin (například ledvinné kameny).
Funkční postižení

Bolesti zad mohou být způsobeny špatným držením těla, se špatným zapojováním svalů (hluboké zádové svalstvo, hluboký stabilizační systém). Dochází tím k přetěžování některých svalových skupin a bolesti. Po delším čase mohou vznikat i organické změny a přidává se některé z výše popsaných onemocnění.
Rizikové faktory bolestí zad

Rizikové je přetěžování opěrného systému například zvedáním těžkých břemen. Nevhodné jsou prudké pohyby při tzv. ztuhlém těle (ponámahové ztuhnutí, syndrom přetížení některých svalových skupin např. šíjového svalstva atd.). Velmi významné je nesprávné funkční zapojení hlubokého svalstva (nesprávné držení těla, nesprávné posilování).

Prevence bolestí zad

Jediná prevence je nepřetěžovat opěrný systém a pravidelně cvičit. Cviky by měli být zaměřeny na posilování hlubokého stabilizačního systému a musí být prováděny správně. V opačném případě mohou obtíže spíše zhoršovat. Prevence interních chorob, které mají jako symptom bolest zad, je specifická podle daného postiženého orgánu (prevence infarktu myokardu, prevence žaludečních vředů, atd.).

Příznaky bolestí zad

Příznakem většiny popsaných chorobných jednotek je bolest či různé lokalizace s přidruženými neurologickými deficity (poruchy hybnosti, poruchy čití, různě lokalizované bolesti-např. ruce, nohy, klouby). Podle lokalizace obtíží se bolest dělí na dolní (low back pain – bedra, kříž) a horní (upper back pain – krční páteř, hrudní pátěř). U dolní bývá bolest v bederní krajině s vyzařováním do dolní končetiny. Svaly v místě bolesti jsou stažené (svalový spasmus). U horní lokalizace je vyzařování bolesti do horních končetin, někdy mohou být přítomny bolesti hlavy.

Léčba bolestí zad

Akutní stavy se řeší klidem na lůžku, podávají se analgetika, myorelaxancia, nesteroidní antirevmatika, sedativa, fyzikální léčba (např. vodní lázně), rehabilitace (relaxační techniky, protahování). Chronické bolesti se řeší rehabilitací, léčebnou tělesnou výchovou (zaměřena na pohybový aparát a hluboký stabilizační systém). V případě nutnosti se některé stavy řeší operačně.

Bolesti zad spojené s poškozením vnitřních orgánu se řeší léčbou primárního onemocnění.

Jak si mohu pomoci sám?

Zde platí vše, co bylo řečeno u prevence. Dbát na rovnoměrné zatěžování svalových skupin, posilovat hluboký stabilizační systém. Vhodné je také plavání, především znak (naopak nevhodný je styl prsa s hlavou drženou nad vodou – přetěžování krční páteře a špatné funkční zapojení svalových skupin).

Komplikace bolestí zad

Komplikací onemocnění je postupné omezení hybnosti, omezení v různých činnostech denního života, které nejde provozovat z důvodu vzniklé bolesti. Sociální rozměr onemocnění je v omezení pracovní schopnosti pacienta (částečná až trvalá pracovní neschopnost).

Co si dále přečíst o bolestech zad?

VIDEO: Bolest zad a jak se jí zbavit

VIDEO: 25 cviků pro odstranění bolesti zad – páteře

Sponzorováno

Zdroj obrázku: Fotolia.com

  Sponzorováno

  Líbil se vám článek? Ohodnoťte ho.

  Autorem článku je naše redakce

  Tým rehabilitace.info (více o nás)

   

  Náš tým vám všem chce přinášet zajímavé informace ze světa zdraví, cvičení, výživy, rehabilitace a obecně zdravého životního stylu. Ve většině našich článků vycházíme z odborných studií a lékařských prací. Vždy se snažíme na studie odkazovat, ověříte si tak pravost. Více informací o nás najdete zde - mrkněte na náš tým.

  Líbil se vám náš článek? Sdílejte ho, uděláte nám radost


  Štítky:

  Přečtěte si také naše další články

   

  Zatím žádné komentáře

  Zanechat komentář ke článku

  Zpráva