Sponzorováno

Termoterapie – léčba teplem – přehled procedur 4.6/5 (15)

Termoterapie - přehled procedurVíte, co je te termoterapie? Termoterapie:

 • je léčba teplem či chladem, aplikuje se na tělo teplo či chlad
 • je to metoda fyzikální terapie, při které působí na organismus termické podněty
 • využívá se při udržování a podpoře zdraví, léčbě nemocí a patologických stavů, při obnovení ztracených schopností a funkcí

Rozdělení termoterapie

Podle použité teploty rozlišujeme:

a) pozitivní termoterapie – pokud do organismu teplo přivádíme, působíme něj teplými až horkými podněty
b) negativní termoterapie – pokud teplo z těla odvádíme, působíme něj chladnými až studenými podněty
c) procedury s idiferentní teplotou – když se tepelný podnět nepociťuje ani jako teplý ani jako chladný
d) vzestupná procedura – při postupném zvyšování teploty tepelného podnětu
e) sestupná procedura – při postupném snižování teploty
f) střídavé procedury – termopoz. a termoneg. podněty se během 1 procedury střídají

Podle rozsahu aplikace termoterapii rozlišujeme na:

a) celkovou termoterapii
b) lokální termoterapii

Podle nosiče termoterapii rozlišujeme na:

Nosičem tepelného podnětu může být pevná, tekutá nebo plynná látka a podle toho rozlišujeme termoterapeutické procedury s využitím vody, vzduchu, plynu, parafínu a peloidů.

Fyzikální a fyziologická podstata termoterapie

Teplo – je fyzikální forma kinetické energie, která se může měnit na jiné formy energie

– Přívod tepla znamená přísun energie
– Základní jednotkou je joule (J)
Za indiferentní izotermický tepelný bod pokládáme takovou teplotu látky, kterou lidský organismus nevnímá ani jako teplou ani jako studenou
– Člověk pociťuje jako indiferentní teplotu vody 34 – 36 ° C, jak indiferentní teplotu vzduchu 24 – 29 ° C

Účinky pozitivní termoterapie

 • cévní systém reaguje na náhlou aplikaci horkého podnětu přechodným zúžením cév, které vzápětí vystřídá vazodilatace (tj. rozšíření) cév
 • při pomalém zvyšování teploty se cévy rozšíří okamžitě
 • myorelaxační a spasmolytický účinek – uvolňuje svalstvo a křeče
 • trofický účinek – zlepšení výživy, funkce orgánu
 • resorbční účinek – zlepšuje se vstřebávání metabolitů látkové výměny
 • analgetický účinek – tlumení bolesti
 • imunobiologický účinek – při zvýšeném prokrvení a přísunu obranných látek povzbuzuje imunitní reakce
 • při zvýšení tělesné teploty o 1 °C se: zrychluje srdeční činnost o 12 – 20 úderů / min. a zvyšuje se dechová frekvence o 5-6 dechů

Účinky negativní termoterapie

 • projevují se vazodilatací (rozšířením cév)
 • po skončení aplikace chladového podnětu vzniká reaktivní hyperemie, chladový erytém a pacient má pocit tepla což znamená, že procedura byla účinná
 • analgetický účinek – spočívá ve zpomalení vedení vzruchů nervovými vlákny a ve snížení dráždivosti receptorů
 • tlumení aktivity zánětu a zmenšení otoku spočívá ve zpomalení metabolismu v tkáních
 • využívá se při akutních zánětech a úrazech
 • působení chladu vyvolává reflexně zpomalení činnosti srdce, chlad prohlubuje dýchání

Kryoterapie

Kryoterapie je léčba chladem. O kryoterapii píšeme zvlášť také v tomto článku.

 • využívá procedury negativní termoterapie s teplotou 0 °C a méně, při kterých se z organismu odebírá tepelná energie
 • může být celková nebo lokální
 • vyvolává vazodilataci, analgezii, tlumí zánět, ovlivňuje hormonální systém
 • chlad: zpomaluje vodivost v nervovém systému
 • pomáhá uvolňovat endorfiny zmírňující bolest
 • podporuje imunobiologické procesy při tlumení zánětlivých procesů
 • stimuluje hypofýzu a nadledvinky

Celková negativní kryoterapie

 • aplikuje se v chladové boxu, který se skládá z předsíně s teplotou -20 °C do – 50 °C a z hlavní komory s teplotou kolem -180 °C
 • indikuje se 1-2 krát denně s 3 hodinovým odstupem
 • dávkování a přesný postup předepisuje lékař
 • před aplikací je třeba zajistit dostatečně vysokou teplotu v místnosti 24-27 C, v níž se pacient připravuje na proceduru
 • pacient nesmí před aplikací nejméně 1-2 hodiny jíst
 • pacient nesmí být podchlazený (orientujeme se podle teploty kůže HK, DK, zejména jejich akrální části nesmí být na dotek studené a na pohled bledé až namodralé)
 • před samotnou procedurou se doporučuje celkové předehřátí celého těla – lázní / sprchou, pacient se vymočí, obuje si zavřenou obuv, na ruce si navlékne rukavice a na obličej si přiloží roušku na ochranu DC
 • po krátkém pobytu v chladové předsíni pacient přejde do hlavní komory, kde se přes systém trysek aplikuje na tělo studená vzduchová mlhovina s teplotou – 110 °C do – 180 °C
 • teplota kůže na povrchu těla klesne průměrně o 18 °C
 • celková terapie trvá 1-4 minuty

Kdy se kryoterapie doporučuje?

– chronické zánětlivé onemocnění kloubů
– revmatická onemocnění měkkých částí

A kdy naopak nedoporučuje?

– poruchy srdečního rytmu, srdeční selhání
– poruchy periferního prokrvení
– poruchy citlivosti, alergie na chlad, kachexie

Lokální negativní kryoterapie – kondukce

Aplikační technika odebírání tepelné energie vedením – kondukcí. Při technice ochlazování tkání kondukcí se používají tyto pomůcky:

a) led, ledové krystaly, ledové kostky – s teplotou kolem 0,5 ° C na 5-7 min
b) ledové kompresy – jde o pomůcky připravené zmrazením textilie, předtím napuštěné solným roztokem s následným zmrazením na teplotu o -5 do -15 °C

– Kompres s teplotou -5 °C přikládáme na 2-3 minuty
– Kompres s teplotou -10 °C do -15 °C přikládáme na 1 minutu

c) chemické kompresy – jde o termochemické, průmyslově vyráběné pomůcky ve formě sáčku nebo manžety na lokální termoterapii (lavatherm)

– Mají rozličný tvar a velikost
– Mají teplotu od -6 do – 20 °C

– Lokální kryoterapie se aplikuje na suchou neporušenou pokožku
– Na aplikační místo vždy vložíme mezi pokožku a pomůcku suchý bavlněný materiál
– Po aplikaci procedury musí být pokožka zarudlá, nikdy ne bledá nebo namodralá a pacient nesmí mít pocit zimy

Aplikační technika odebírání tepelné energie prouděním – konvekcí

Při technice ochlazování tkání konvekcí se aplikují tyto prostředky:

a) studený suchý vzduch z přístrojového zařízení s teplotou od -30 do -40 °C (1 – 5 minut)
b) tekutý dusík přeměněn do plynného stavu s teplotou od -160 do -180 ° C (1 – 4 minuty)

– Studený suchý vzduch nebo dusík v plynném stavu aplikujeme přes trysku krouživým povrchem ze vzdálenosti 15 cm na obnažený suchý povrch ošetřované části těla

– Po proceduře musí být pokožka zarudlá, nikdy ne bledá, pacient nesmí mít pocit zimy
Aplikační technika odebírání tepelné energie odpařováním – odpařením

– Při ochlazování tkání odpařením se aplikují na tělo těkavé látky – etylchlorid, methylchloridu – aplikují se z tlakových nádob pod úhlem 45 ° krouživým pohybem ze vzdálenosti 20 cm od povrchu těla

Pozitivní termoterapie

Při procedurách pozitivní termoterapie se aplikační teplota pohybuje v rozmezí indiferentního tepelného bodu (pro vzduch 24-29 °C a pro vodu 34-36 °C) a bodu tolerance tepla (ve vodném prostředí je 42 °C, v lokální lázni 46 °C a pro vzduch 100-130 °C)

– Podle rozsahu aplikace může být celková nebo lokální

Sponzorováno

– Aplikovat je můžeme s použitím vody, vzduchu, peloidu, parafínu a komprese

– Při hypertermii se zrychluje látková výměna, imunitní reakce, stimuluje se endokrinní systém, zvyšuje se elastičnost vazivových tkání, snižuje se svalový tonus, zvyšuje se frekvence srdce (100-120 / min), zvyšuje se minutový objem srdce o 100 – 200%, stoupá spotřeba kyslíku o 10 – 20%, zvyšuje se vylučování potu

Celková pozitivní termoterapie

Aplikační technika – vodní lázeň. Celková vodní lázeň může být:

a) izotermická koupel
– S teplotou vody 34 – 36 ° C
– Působí uklidňujícím dojmem, využívá se při poruchách spánku a neurastenii
– Trvá 20 – 30 minut

b) teplá koupel
– S teplotou vody 36 – 38 ° C
– Trvá 10 – 20 minut
– Vyvolává relaxaci příčně pruhovaného svalstva
– Využívá se při ovlivňování svalových kontraktur, jako přípravná procedura před klasickou a reflexní masáží, před manuální terapií a jinými metodami kinezioterapie

c) vzestupně hypertermická koupel
– Na začátku se aplikuje voda s teplotou 35 °C, která se pak zvyšuje přibližně o 1 °C každých 5 minut až po teplotu 38 – 42 °C, trvá 30 minut
– využívá se na zvýšení obranyschopnosti organizmu, na podporu pocení, na uvolnění spazmů při kolikách
– je indikována při chronických zánětlivých onemocněních, chronickém kloubním revmatismu v klidovém stádiu a stavech při poliomyelitidě

Aplikační technika – peloidní koupel, peloidní zábal

Peloidy – jsou přírodní látky. Mají horší tepelnou vodivost než voda, teplo předávají pomaleji, mají vyšší tepelnou toleranci, nižší tepelnou kapacitu na jednotku objemu.

Celková peloidní koupel
– Aplikuje se ve speciálních vanách s teplotou peloidu 45-46 °C a trvá 20 minut
– Teplota tělesného jádra při koupeli se zvýší o 2 ° C
– Do vany s připraveným peloidní koupel vstupuje pacient pomalu, v lázni leží klidně, bez pohybu, aby se nenarušila obalová vrstva peloidu
– Po koupeli následuje relaxační fáze – suchý zábal na cca 30 minut

Celkový peloidní zábal
– Má teplotu 38-48 °C a trvá 20 – 30 minut
– Při aplikaci zábalu se teplota tělesného jádra zvýší o 0,5 °C
– Má tři vrstvy – vlněná deka, plachta z nepromokavého materiálu a bavlněné prostěradlo
– Před aplikací rozprostřeme na lůžko vlněnou deku, na ni položíme nepromokavé prostěradlo a navrch bavlněnou plachtu – na plachtu naneseme v tloušťce 3 cm teplou peloidní kaši a na takto připravené lůžko si pacient lehne, na končetiny, břicho, hrudník mu naneseme vrstvu peloidní kaše a překryjeme tělo 3 vrstvami přikrývek
– Po zábalu následuje suchý zábal 30 minut

Aplikační technika – sauna

Saunování je celková hypermetrická koupel horkým vzduchem o teplotě 60-100 °C a relativní vlhkostí 5-15 °C, po níž následuje ochlazení těla.

– Procedura se střídáním tepelných podnětů cyklicky opakuje 2 – 3 krát a končí se relaxační fází
– Saunování se dělá ve speciálním komplexu, který má několik částí:

a) šatny, sprchy, toalety
b) místnost na vlastní saunu – místnost je obložená dřevem a teplota se pohybuje v rozmezí 60 – 100 °C. Je zde topné těleso obložené kameny, které se mohou zalévat malým množstvím vody, aby se prudce zvýšila vlhkost vzduchu – čímž se zabrání odpařování potu s ochlazováním a teplota těla se zvyšuje
c) místnost pro ochlazování s bazénem, ​​sprchou, …
d) relaxační místnost s lehátky a dekami

Sauna je indikována při chr. zánětech DC, chron. reum.ochoreniach, funkčních cirkulačních poruchách, klimakterických potížích … Její preventivní účinek spočívá v posílení antistresogénnych mechanismů, ve zlepšení termoregulačních mechanismů, v podpoře obranných mechanismů, v regeneraci, relaxaci.

Aplikační technika – parní lázeň

 • je procedura se střídáním tepelných podnětů
 • organismus se ohřívá horkým vzduchem nasyceným vodní párou, jejíž teplota se pohybuje v rozmezí 40-50 °C
 • do sauny pacient vstupuje po 1-2 hodinách po pojídání
 • je třeba pacientovi zdůraznit, že během lázně a po skončení si musí doplňovat tekutiny
 • před vstupem do sauny se má pacient vymočit, osprchovat a dosucha vytřít
 • do sauny vstupuje pacient nahý, nejprve si sedne nebo lehne na lehátko překryté bavlněnou plachtou v první výškové úrovni a DK má v kolenou natažené
 • pokud teplotní zátěž v prohřívací fázi toleruje dobře může se přesunout na výše položené lehátko
 • zvýšení teploty tělesného jádra dosahujeme tzv. parním nárazem – politím horkých kamenů vodou čímž se zvýší vlhkost vzduchu a zároveň zabrání ochlazování těla odpařováním potu
 • po přehřívače fázi následuje ochlazovací fáze – dělá se poléváním, sprchou, lázním s chladnou vodou, po ochlazení se pacient vytřít do sucha a cyklus střídání tepelných podnětů znovu opakuje
 • proces parní lázně končí relaxační fází

Lokální pozitivní termoterapie

Aplikační technika – parafínové, peloidní, parapeloidné obklady a zábaly, Hauffeho koupel.

Účinky lokálně aplikovaného tepla se projevují:

 • zvýšeným prokrvením (hyperemizačný účinek)
 • uvolněním příčně pruhovaného svalstva (spasmolytický účinek)
 • uvolněním hladkého svalstva vnitřních orgánů
 • rychlejším vstřebáváním výpotků (resorbční účinek)
 • posílením imunitních reakcí (imunologický účinek)
 • snížením bolesti (analgetický účinek)

Parafín

Je směs tuhých uhlovodíků, která se získává při odparafinování minerálních olejů.

– Bod tání parafínu je 55 ° C
– Při lokální pozitivní termoterapií se využívá teplo, které se uvolňuje z parafínu při přechodu z tekutého skupenství do pevného skupenství
– Parafín má nízkou tepelnou vodivost, takže teplo, které se uvolňuje proniká do tkání pomalu a důkladně je prohřívá
– Organismus toleruje při aplikaci parafínu teplotu 60 °C
– Na kůži se aplikuje tvrdý bílý parafín v tekuté formě s teplotou 55 -60 °C
– Tvrdý bílý parafín rozpustíme ve vaničce na aplikační teplotu 55 -60 °C, do parafínu se jednorázově přidává 5 -10% parafínový olej, který zabrání vytrhávání chloupků z pokožky při snímání obkladů po skončení procedury
– Parafín aplikujeme na drobné klouby končetin:

a) opakovaným krátkým ponořováním do vaničky s tekutým parafínem 7 – 10 krát
b) opakovaným nanášením parafovat. vrstev štětcem, dokud se nevytvoří obklad s tloušťkou 1cm
c) přikládáním roušek nasáknutých parafínem
d) přikládáním parafínových plastů

– Jedna procedura trvá 20 minut
– Po uplynutí předepsaného času parafínový zábal sejmeme, místo aplikace překryjeme bavlněným ručníkem a teplou přikrývkou a pacienta necháme odpočívat 20-30 minut

Peloidní zábal

– Připravuje se z 3 vrstev – první vrstvu tvoří vlněná přikrývka, druhou igelitová nepromokavá plachta a třetí vrstvu bavlněné prostěradlo, na které se nanese peloid s teplotou 38 – 48 ° C v tloušťce 5 cm
– Peloid aplikujeme ve formě zábalová směsi na 15 – 30 minut
– Po uplynutí doby peloidní zábal sejmeme, místo aplikace překryjeme bavlněným ručníkem a teplou přikrývkou a pacienta necháme odpočívat 20-30 minut

Indikace: chronická revmatoidní artritida, chronická revmatoidní onemocnění
Kontraindikace: porušená kůže, porucha vnímání pocitů tepla a bolesti

Hauffeho koupel

Koupel ve vodě se vzestupnou teplotou od 37 do 40 °C aplikována na všechny končetiny nebo jen na HK, DK, je vhodná k prohřátí celého těla.

– Je indikována hlavně při angině pectoris a při funkčních a organických poruchách prokrvení DK
– Pacient si sedne do připravené lázně, trup a neponorené končetiny přikryjeme prostěradlem a vlněnou dekou a v průběhu 5 – 10 minut postupně zvyšujeme teplotu vody na 37-42 ° C, trvá 30-40 minut

Sponzorováno

Byli jste na termoterapii? Jaké to bylo? Napište nám do komentářů.

  Sponzorováno

  Líbil se vám článek? Ohodnoťte ho.

  Autor článku

  Daniel Borník (více o nás)

   

  Dan miluje sport. Přispívá články zejména z oblasti regenerace, fyzio, cvičení a píše i o nemocech. Náš tým vám všem chce přinášet zajímavé informace ze světa zdraví, cvičení, výživy, rehabilitace a obecně zdravého životního stylu. Ve většině našich článků vycházíme z odborných studií a lékařských prací. Vždy se snažíme na studie odkazovat, ověříte si tak pravost. Více informací o nás najdete zde - mrkněte na náš tým.

  Líbil se vám náš článek? Sdílejte ho, uděláte nám radost


  Štítky: ,

  Přečtěte si také naše další články

   

  Zatím žádné komentáře

  Zanechat komentář ke článku

  Zpráva