Sponzorováno

Komplexní regionální bolestivý syndrom (CRPS, KRBS) – příznaky, příčiny a léčba 4.88/5 (17)

 • Komplexní regionální bolestivý syndrom (CRPS, z anglického Complex Regional Pain Syndrome) je chronické (dlouhodobé) bolestivé onemocnění, které obvykle postihuje končetiny, jako jsou ruce nebo nohy.
 • Komplexní regionální bolestivý syndrom je charakterizován přetrvávající bolestí, která je často disproporční k původnímu zranění nebo události.
 • Příčiny CRPS nejsou zcela jasné, ale jsou považovány za kombinaci abnormalit v centrálním a periferním nervovém systému a imunitní odpovědi.

CRPS nejčastěji postihuje jednu z paží, nohu, ruku a obvykle se vyskytuje po zranění nebo traumatu končetiny.

CRPS nejčastěji postihuje jednu z paží, nohu, ruku a obvykle se vyskytuje po zranění nebo traumatu končetiny.

Komplexní regionální bolestivý syndrom je forma chronické bolesti, která obvykle postihuje paže nebo nohy. Komplexní regionální bolestivý syndrom se obvykle vyvine po úrazu, chirurgickém zákroku, cévní mozkové příhodě nebo infarktu. Bolest bývá nepřiměřená závažnosti počátečního zranění.

Komplexní regionální bolestivý syndrom je docela neobvyklý a jeho příčina není doposud úplně jasně pochopena. Léčba je nejúčinnější, když je zahájena brzy, co nejdříve. V takových případech je možné zlepšení nebo dokonce úplné vyléčení.

Příznaky syndromu

Mezi příznaky komplexního regionálního bolestivého syndromu patří:

 • Neustálá pálivá nebo pulzující bolest, obvykle v ruce či noze
 • Citlivost na dotek nebo chlad
 • Otok bolestivé oblasti
 • Změny teploty kůže – střídání mezi horkou a chladnou
 • Změny barvy kůže, od bílé a skvrnité po červenou nebo modrou
 • Změny ve struktuře kůže, kůže se může v postižené oblasti stát jemnou, tenkou nebo lesklou
 • Změny růstu vlasů a nehtů
 • Tuhost kloubů, otoky
 • Svalové křeče, třes, slabost a ztráta síly (atrofie)
 • Snížená schopnost pohybovat postiženou částí těla

Příznaky se mohou časem měnit a mohou se lišit od člověku k člověku. Bolest, otok, zarudnutí, znatelné změny teploty a přecitlivělosti (zejména na chlad a na dotek) se obvykle vyskytují jako první.

Po čase se může postižená končetina ochladit a může blednout. Může podléhat změnám kůže a nehtů a také svalovým křečím. Jakmile tyto změny nastanou, stav je často nevratný.

Komplexní regionální bolestivý syndrom se občas může rozšířit z jeho zdroje na jiné místo na těle, jako je druhá končetina.

U některých lidí příznaky zmizí. U jiných mohou příznaky přetrvávat měsíce až roky. Léčba bude pravděpodobně nejúčinnější, když je zahájena brzy v průběhu nemoci.

Příčiny komplexního regionálního bolestivého syndromu

Příčina komplexního regionálního bolestivého syndromu není zcela úplně pochopena. Předpokládá se, že je způsoben zraněním nebo abnormalitou periferních a centrálních nervových systémů. Tento syndrom se obvykle vyskytuje v důsledku traumatu nebo zranění.

Komplexní regionální bolestivý syndrom se vyskytuje ve dvou typech – mají podobné příznaky, ale s různými příčinami:

 • Typ 1. Také známý jako syndrom reflexní sympatické dystrofie (RSD), k tomuto typu dochází po nemoci nebo zranění, které přímo nepoškodilo nervy v postižené končetině. Asi 90 procent lidí s komplexním regionálním bolestivým syndromem má typ 1.
 • Typ 2. Má podobné příznaky jako typ 1. Komplexní regionální bolestivý syndrom typu 2 však nastává po výrazném poškození nervů.

Mnoho případů komplexního regionálního bolestivého syndromu se vyskytuje po silném traumatu na paži nebo noze. To může zahrnovat poranění, zlomení nebo i amputaci. K tomuto syndromu mohou vést i další větší či menší traumata – například chirurgický zákrok, infarkty, infekce a dokonce i vymknutí kotníků.

Není dobře známo, proč tato zranění mohou vyvolat komplexní regionální bolestivý syndrom. Ne každý, kdo má takové zranění, bude tento syndrom mít. Může to být způsobeno dysfunkční interakcí mezi centrálním a periferním nervovým systémem a nevhodnými zánětlivými odpověďmi.

Komplikace spojené s tímto syndromem

Pokud není syndrom komplexního regionálního bolesti diagnostikován a léčen včas, může se onemocnění vyvíjet na více omezující příznaky. Takové komplikace mohou být:

 • Ztráta tkáně (atrofie). Vaše pokožka, kosti a svaly se mohou oslabovat, pokud se kvůli bolesti nebo ztuhnutí vyhýbáte dalšímu pohybu.

Prevence komplexního regionálního bolestivého syndromu

Tyto kroky vám mohou pomoci snížit riziko vzniku komplexního regionálního bolestivého syndromu:

 • Užívání vitamínu C po zlomenině zápěstí. Studie ukázaly, že lidé, kteří užívali denní minimální dávku 500 miligramů (mg) vitamínu C po zlomenině zápěstí, měli nižší riziko syndromu komplexního regionálního bolesti ve srovnání s těmi, kteří vitamín C neužili.
 • Včasná mobilizace po mrtvici. Některé výzkumy naznačují, že lidé, kteří vstanou z postele a chodí brzy po cévní mozkové příhodě (tj. časná mobilizace), snižují riziko tohoto syndromu.

Diagnostika komplexního regionálního bolestivého syndromu

Diagnostika komplexního regionálního bolestivého syndromu je založena na fyzické prohlídce a vaší anamnéze. Neexistuje jediný test, který dokáže definitivně tento syndrom, ale následující postupy mohou poskytnout důležitá vodítka:

 • Scintigrafie (sken kostí). Pomocí scintigrafie skeletu jsou vyšetřovány kosti.
 • Testy sympatického nervového systému. Tyto testy hledají poruchy ve vašem sympatickém nervovém systému. Například termografie měří teplotu kůže a průtok krve vašich postižených a neovlivněných končetin. Jiné testy mohou třeba změřit množství potu na obou končetinách. Nerovnoměrné výsledky mohou naznačovat tento syndrom.
 • Rentgenové paprsky. Ztráta minerálů z vašich kostí se může objevit na rentgenovém snímku (to ale spíše v pozdějších stádiích onemocnění).
 • Magnetická rezonance (MRI). Obrázky pořízené pomocí MRI testu mohou vykazovat řadu změn ve tkáních.

Léčba komplexního regionálního bolestivého syndromu

Existují důkazy, že časná léčba během prvních několika měsíců příznaků může pomoci zlepšit příznaky syndromu. Čím dříve léčba začne, tím lépe. Často je nutná kombinace různých metod přizpůsobených vašemu konkrétnímu případu.

Sponzorováno

Možnosti léčby jsou ve finále tyto:

Užívání léků

Lékaři používají různé léky k léčbě příznaků komplexního regionálního bolestivého syndromu. Jsou to tyto typy léků:

 • Léky pro úlevu od bolesti. Mírné bolesti a zánět mohou zmírnit volně dostupnými léky proti bolestem – jako je aspirin, ibuprofen a podobně. Váš lékař vám může také předepsat silnější látky proti bolesti, pokud vám ty volně prodejné nepomohou. Alternativou mohou být i opioidní léky. Pokud jsou užívány ve vhodných dávkách, mohou pomoci zvládat bolest.
 • Antidepresiva a antikonvulziva. Někdy se k léčbě bolesti, která pochází z poškozeného nervu (neuropatická bolest), používají antidepresiva, jako je amitriptylin, a antikonvulziva, jako je gabapentin (Neurontin).
 • Kortikosteroidy. Steroidní léky, jako je prednison, mohou snížit zánět a zlepšit pohyblivost postižené končetiny.
 • Léky proti ztrátě kostní hmoty. Váš lékař může doporučit léky k prevenci nebo zastavení úbytku kostní hmoty, jako je alendronát (Fosamax) a kalcitonin (miacalcin).
 • Léky blokující sympatické nervy. Injekce anestetika pro blokování nervů může u některých lidí zmírnit bolest.
 • Ketamin (Intravenózně). Některé studie ukazují, že nízké dávky ketaminu podávaného intravenózně, mohou pomoci. Je to silné anestetikum, může tak podstatně zmírnit bolest. Přes úlevu od bolesti však nedošlo ke zlepšení funkce končetiny.

Různé druhy terapií

 • Terapie teplem. Použití tepla může poskytnout úlevu od otoku a nepohodlí.
 • Místní analgetika. K dispozici jsou různé krémy pro topické ošetření, která mohou snižovat přecitlivělost, jako je volně prodejný kapsaicinový krém nebo lidokainový krém nebo různé náplasti. Poradí vám v lékárně.
 • Fyzikální terapie. Jemné, řízené cvičení postižených končetin může pomoci snížit bolest a zlepšit rozsah pohybu a síly. Čím dříve je nemoc diagnostikována, tím účinnější může být cvičení.
 • Zrcadlová terapie. Tento typ terapie používá zrcadlo, které pomáhá oklamat mozek. Sedíte před zrcadlem, pohybujete zdravou končetinou tak, aby ji mozek vnímal jako končetinu, která je ovlivněna syndromem. Výzkumy ukazují, že tento typ terapie může pomoci zlepšit funkci a snížit bolest u pacientů s tímto syndromem.
 • Transkutánní elektrická nervová stimulace (TENS). Chronická bolest je někdy dobře zmírněna použitím elektrických impulsů na nervová zakončení.
 • Biofeedback. V některých případech může pomoci učení se technikami biofeedbacku. V biofeedbacku se naučíte lépe si uvědomovat své tělo, abyste si mohli odpočinout a zbavit se tím bolesti.
 • Stimulace míchy. Lékař vloží malé elektrody podél míchy. Malý elektrický proud dodávaný do míchy vede k úlevě od bolesti.
 • Lékové pumpy. V této terapii jsou léky, které zmírňují bolest, přivedeny přímo do míchy.

Je možné, že se komplexní regionální bolestivý syndrom může i opakovat, někdy kvůli spouštěčům, jako je vystavení nachlazení nebo vliv emočního stresoru. Recidivy lze léčit malými dávkami antidepresiv nebo jiných léků.

Alternativní léčba – Ketamin

Ketamin může být použit jako součást léčby Komplexního regionálního bolestivého syndromu (CRPS). Ketamin, známý svými anestetickými vlastnostmi, má také silné analgetické (proti bolesti) a antidepresivní účinky, které se ukázaly být účinné při léčbě chronické bolesti, včetně CRPS.

Ketamin je N-methyl-D-aspartát (NMDA) receptorový antagonista. NMDA receptory hrají klíčovou roli v procesu bolesti a neuroplasticity, což znamená, že jsou zapojeny do způsobu, jakým tělo a mozek reagují na bolest. Inhibicí těchto receptorů může ketamin snížit centrální senzibilizaci a chronickou bolest, což je důležité při léčbě CRPS.

Ketamin může být podáván různými způsoby:

 • Intravenózní infuze: Toto je nejčastější způsob podávání ketaminu při léčbě CRPS. Infuze může být krátkodobá (několik hodin) nebo dlouhodobá (několik dnů), v závislosti na závažnosti a odpovědi pacienta na léčbu.
 • Intramuskulární injekce: Tato metoda je méně běžná, ale může být použita.
 • Perorální podání: Ketamin může být také podáván ve formě tablet nebo tekutiny, ale perorální účinnost je nižší než při intravenózním podání.
 • Nazální sprej: Tato forma je méně běžná a používá se hlavně pro úlevu od akutní bolesti.

Výzkumy a klinické studie ukazují, že ketamin může být účinný při snižování bolesti a zlepšování kvality života pacientů s CRPS. Nicméně, účinnost se může lišit mezi jednotlivci a ketaminová terapie by měla být považována za součást multimodálního přístupu k léčbě CRPS, který může zahrnovat léky, fyzikální terapii, psychoterapii a další intervenční techniky.

Ketamin může mít také vedlejší účinky, které jsou:

 • Zmatenost nebo deliria
 • Halucinace
 • Změny krevního tlaku a srdeční frekvence
 • Nevolnost a zvracení
 • Sedace nebo ospalost

Pro minimalizaci těchto vedlejších účinků je důležité, aby byla ketaminová terapie prováděna pod dohledem zkušeného lékaře, obvykle anesteziologa nebo specialisty na bolest.

Ketamin může být účinnou možností léčby pro některé pacienty s CRPS, zejména pro ty, kteří nereagují na jiné formy léčby. Přestože léčba ketaminem může přinést významnou úlevu, je důležité, aby byla součástí komplexního léčebného plánu a aby byla podávána pod pečlivým lékařským dohledem kvůli možným vedlejším účinkům a rizikům.

Sponzorováno

Máte s tímto syndromem nějaké zkušenosti? Budeme rádi za komentáře pod článkem.

Studie a zdroje článku

Sponzorováno

Líbil se vám článek? Ohodnoťte ho.

Autor článku

Daniel Borník (více o nás)

 

Dan miluje sport. Přispívá články zejména z oblasti regenerace, fyzio, cvičení a píše i o nemocech. Náš tým vám všem chce přinášet zajímavé informace ze světa zdraví, cvičení, výživy, rehabilitace a obecně zdravého životního stylu. Ve většině našich článků vycházíme z odborných studií a lékařských prací. Vždy se snažíme na studie odkazovat, ověříte si tak pravost. Více informací o nás najdete zde - mrkněte na náš tým.

Líbil se vám náš článek? Sdílejte ho, uděláte nám radost


Štítky: ,

Přečtěte si také naše další články

 

Zatím žádné komentáře

Zanechat komentář ke článku

Zpráva