Sponzorováno

Rehabilitace při poranění míchy či páteře 4.77/5 (13)

Rehabilitace při poranění míchy či páteře

Nepříjemný zásah do života

Poranění míchy znamená vždy dramatický zásah do kvality života člověka i jeho blízkých. Dochází k zásadním změnám fyzického i psychického stavu, porucha funkce se netýká jen pohybového systému, ale postihuje člověka v celé jeho integritě. Proto i terapie je od začátku komplexní, zaměřená na celého člověka. Nemocný po poranění míchy vyžaduje vždy multidisciplinární péči v jednom centru. Současné moderní operační postupy umožňují časnější zintenzivnění rehabilitace. Ovšem v žádné fázi, zejména v té akutní a subakutní, nesmí docházet k prodlení. Realizace spinálního programu s budováním spinálních center je celosvětovým trendem. Centra realizují diagnostiku, chirurgickou i nechirurgickou léčbu a ucelený rehabilitační program s reintegrací hned od začátku. Cílem je zdravotní, společenská a profesní integrace – od začátku myslíme na návrat do rodiny, do profese, do společnosti s nutností odstraňování bariér všeho druhu a v každém prostředí.

Spinální jednotka

S ohledem na komplexnost postižení vyžaduje optimální péče o pacienty po poranění míchy týmovou spolupráci (rehabilitační lékař, neurolog, traumatolog, neurochirurg, ortoped, internista, urolog, plastický chirurg ap.) na speciálně vybaveném pracovišti. Rehabilitace je od začátku realizovaná stabilním rehabilitačním týmem (lékař, fyzioterapeut, ergoterapeut, psycholog, sexuolog, protetik, sociální pracovníci, speciálně vyškolený ošetřující a technický personál ap.) a plánovaná podle aktuálních potřeb nemocného, který je klíčovou osobou v týmu. Spinální pacient je specifický postižením prakticky všech orgánů a systémů (umocněno výškou léze) a rehabilitace zejména na subakutní jednotce může být kdykoliv komplikována jakýmkoliv akutním problémem. Proto je zapotřebí, aby měl tým praktické zkušenosti z akutní medicíny.

Ve spinální jednotce je nemocný po celou dobu rehabilitace na jednom místě, většina vyšetření a terapie mohou být realizovány specialisty v centru nebo konziliárně, minimalizují se překlady na jiná oddělení. Odpadá tak nesmyslné cestování nemocného z traumatologie na neurologii či jiná oddělení, než se konečně dostane na rehabilitaci. Přitom pokud není pracoviště specializováno na tyto nemocné, nedostává se jim adekvátní péče nikde, ani na rehabilitaci, která je technicky a personálně nedostatečně vybavena.

Koncepční řešení terapie nemocných po poranění míchy představuje síť pracovišť, která jsou optimalizována pro léčbu těchto nemocných v určitém období. Subakutní spinální jednotky jsou součástí trauma-center a léčí nemocné po poranění míchy obvykle prvních 10 až 12 týdnů po vzniku míšní léze – v období akutním a subakutním, tedy do doby, než je nemocný schopen intenzivního uceleného rehabilitačního programu ve specializovaném spinálním centru v rehabilitačním ústavu. Následně musí fungovat program dispenzarizace pro paraplegiky, systematická síť center informací a všestranné pomoci.

Rehabilitace při poranění páteře

Rehabilitace je integrální součástí terapie od samého začátku a nemocný po poranění míchy zůstává pacientem zařízení po celý život.

Úspěšnost závisí na výšce míšní léze, celkovém stavu, psychice a komplikacích. Rehabilitační tým bojuje o každou funkci, o každý sval nebo úroveň míšní léze, zejména u tetraplegika to platí dvojnásob. Pacient je vyšetřen a monitorován některým z testů hodnocení funkční zdatnosti, např. FIM (Functional Independence Measure).

Rehabilitace akutního a subakutního období

V tomto období je nemocný upoután na lůžko. Je stanoven krátkodobý rehabilitační program realizovaný především fyzioterapeuty a ergoterapeuty.

V popředí jsou opatření preventivní – prevence rozvoje sekundárních změn a komplikací. Problémy, které vzniknou v tomto období – hlavně kontraktury, dekubity nebo nesprávné postavení ruky, budou dominovat další rehabilitaci a jejich prevence je prvořadá.

Sponzorováno

Rehabilitační ošetřovatelství

Provádí zdravotní sestry za pomoci dalšího personálu. Trvalá blízkost sestry napomáhá také časné identifikaci případného problému, prevenci zhoršování a rozvoji sekundárních komplikací. Součástí je poskytování psychologické podpory nemocnému a jeho blízkým . Polohování probíhá podle plánu, nejlépe po dvou hodinách, ve všech polohách včetně polohy na břiše, pokud je možné. Používají se speciální polohovací lůžka a různé pomůcky právě pro tyto nemocné. Principem polohování je neutrální postavení v kloubech, funkční centrace kloubů a antispastické polohy, s cílem prevence rozvoje sekundárních změn na pohybovém aparátu a prevence dekubitů.

Fyzioterapie

V průběhu akutního období je primárně důležité věnovat se hrudníku, respirační fyzioterapii a postiženým partiím těla. Vše s ohledem na stabilitu poranění a s cílem prevence rozvoje sekundárních změn a komplikací, ve spolupráci s ergoterapeutem a dalšími členy týmu.

Respirační fyzioterapie

Respirační komplikace se mohou vy skytnout jako následek poranění (např. tonutí) nebo lokální komplikace při fraktuře žeber, respirační insuficience z důvodu dysfunkce dechových svalů podle výšky poranění míchy ap. Další komplikace může způsobit preexistující respirační onemocnění. Podle klinického stavu a nálezu jsou cíleny postupy respirační fyzioterapie, dechová gymnastika, asistované vykašlávání, uvolňování sekretu manuální terapií a polohovými drenážemi, facilitace a posílení bránice, reflexní lokomoce, další speciální postupy a využití respiračních pomůcek, zvyšování kardiopulmonální výkonnosti.

Péče o paralytické končetiny, polohování a prevence kontraktur

Pasivní pohyby ochrnutých končetin jsou prováděny denně, velmi šetrně, z důvodu ztráty citlivosti by mohlo dojít k mikrotraumatizaci.

Posilování horních končetin, svalů trupu a nepostižených svalů

Celoživotní důležitá součást terapie. Vytrénovaná, atleticky zdatná horní polovina těla bude v budoucnu nahrazovat paraplegikovi partie, které funkční nejsou. Nepostižené svaly jsou posilovány zpočátku zvolna, postupně více intenzivně – cíleně i ve velkých pohybových vzorcích s aktivací trupu i končetin současně.

Důležité jsou všechny svaly a jejich správná koaktivace. Nicméně v některých situacích a pro některé funkce jsou přece jen určité svaly klíčové a na jejich optimalizaci se zaměříme cíleným posilováním, speciálními aktivitami i stimulačními postupy včetně elektrostimulace. Rovněž věnujeme velkou pozornost částečně postiženým a funkčně nadějným svalovým skupinám. Dobré výsledky přináší reflexní lokomoce, indikovány jsou veškeré fyzioterapeutické postupy a facilitační techniky k reedukaci hybnosti a ovlivňování spasticity.

Pravidelné postavování

Pravidelné postavování na vertikalizačních lůžkách a stavěcích stolech je důležité pro zlepšení venózní a lymfatické drenáže, prevenci osteoporózy, kontraktur, tromboembolické nemoci, obstipace, močových konkrementů, trénink kardiovaskulárního aparátu – z důvodu somatického i psychologického. Jakmile je zlomenina stabilní a nemocnému je povolen sed, postupně bude po posazování v polohovací posteli převáděn na vozík, s prevencí ortostatické hypotenze. Stabilita sedu závisí na funkci svalů trupu, zejména extenzorů, a nezkrácených ischiokrurálních svalech pro předsunutí těžiště.

Video: Moderní rehabilitační postupy v ČR

Moderní rehabilitační postupy – například při poranění míchy dokážou obnovit část nervových spojů, které po úrazu jsou jakoby utlumeny. Co obnáší rehabilitace po těžkém úrazu, popisuje bývalý hokejista, který se po srážce na ledě už nikdy nepostavil, i policista z Krnova, kterému granát útočníka těžce zranil končetiny. Léčí se v Hrabyni- jednom ze tří pracovišť v zemi specializovaných na nejzávažnější stavy.

Sponzorováno

  Sponzorováno

  Líbil se vám článek? Ohodnoťte ho.

  Autorem článku je naše redakce

  Tým rehabilitace.info (více o nás)

   

  Náš tým vám všem chce přinášet zajímavé informace ze světa zdraví, cvičení, výživy, rehabilitace a obecně zdravého životního stylu. Ve většině našich článků vycházíme z odborných studií a lékařských prací. Vždy se snažíme na studie odkazovat, ověříte si tak pravost. Více informací o nás najdete zde - mrkněte na náš tým.

  Líbil se vám náš článek? Sdílejte ho, uděláte nám radost


  Štítky:

  Přečtěte si také naše další články

   

  1 komentář u článku “Rehabilitace při poranění míchy či páteře”

  1. Skardova napsal:

   Dobry den. Dcera je po úrazu patere. Má zlomené dvě zeberni kosti. A má dva obratly vsunute do sebe a zbytek má pohmoždění. Už 10 dni lezime v nemocnici a nechtějí nám dat krunýř ale nesmí se ani ohýbat. Dceři je 5 let a je hodně zive dítě. Je krunýř potřeba

  Zanechat komentář ke článku

  Zpráva