Sponzorováno

Mileniálové a zdraví – jak na tom jsou? 4.67/5 (6)

Mileniálové a zdraví - jak na tom jsou?

Jste generace X nebo Y?

Píše se rok 1993 a časopis Advertising Age poprvé použije pojem, který se jednou pro vždy zapíše do historie. Generace Y – tak v článku tohoto časopisu označili generaci dětí, kterým bylo během vydání časopisu 11 let, jedná se tedy o děti narozené po roce 1982. Protože tyto děti poté maturovaly až po roce 2000, více se pak ujalo označení Mileniálové. Ale často slýcháme i další označení, jako iGen (internetová generace) či např. Generation 9/11 (všechny děti, kterým bylo v době útoků z 11. září 2001 mezi 10 a 20 lety). Ale proč nebo čím je tato věková kategorie tak zvláštní? Na to se názory už různí. Někdo mileniály obdivuje, někdo se o nich vyjadřuje s despektem.

Obecně lze asi hledat příčiny v tom, že mileniálové, ať už je bereme jako zhýčkance či nikoliv, bourají zažité stereotypy. Ať chceme nebo ne, vývoj a změny je něco, co nás ovlivňuje každý den. Na každou akci následuje reakce. Tato generace dětí se narodila do období obrovského rozvoje a boomu ICT (Informační a komunikační technologie) a to prostě nemohlo jejich život a chápání jej nijak neovlivnit.

Často můžeme slýchat, jak mileniálové ovlivnili zaběhnuté pracovní procesy a zvyky, jak požadují vyšší životní úroveň a chtějí být více zodpovědní za své sociální jistoty, jak kladou důraz i na osobní uplatnění, ale zároveň se velice zajímají o svůj osobní život (partnerské a rodinné vztahy).

To je pak ale v přímém rozporu s názory a vžitými modely generace X (do ní se počítají všichni narození od roku 1965 do let osmdesátých). Sociologicky jsou tedy přechodem mezi stáří vzdorujícími babyboomers a dosavadní svět bořícími mileniály, která tyto hodnoty kladla na spodní příčky žebříčku hodnot. Jako babyboomers je pak označována poválečná generace, do které se pak řadí všichni narozeni od začátku čtyřicátých let do roku 1964. Tato generace je chápána jako nejbohatší a také odmítající šeď stárnutí předcházejících seniorů. Víc než pohodlné bačkory je zajímá, kam vyrazit na Rolling Stones. Každá generace má své. Nicméně poslední výzkumy se zaměřily především na generaci mileniálů a to, jak výrazný technologický pokrok a zrychlený způsob života mohl ovlivnit jejich zdraví.

Mileniálové a zdraví

Nejnovější výzkumy asociace Blue Cross Blue Shield Association (BCBSA) totiž ukazují na to, že mileniálové by mohli být až o 11% méně zdraví než jejich o pouhých pár let starší kolegové z generace X. Ačkoli se tedy zdá, že pokročilejší medicína, a jejich větší investice do zdraví a wellness mohou nést své ovoce, přesto zjištění asociace BCBSA naznačují, že mileniálové budou spolu s narůstajícím věkem podstatně méně zdraví než předchozí generace. Ale proč tomu tak je? Zde je 10 největších vlivů, které se podílejí na zdravotním stavu generace Y:

Ačkoliv nejde na první pohled o nijak převratné či nové vlivy, jde spíše o to, jak velký nárůst byl právě v generaci mileniálů. Dle zkoumání všech odborníků jde o to, že ve srovnání s jinými generacemi se právě tato vyznačuje velkým nárůstem depresí a hyperaktivity. A tyto faktory výrazně ovlivňují naše zdraví, to je bez debat. Jako další velké vlivy se pak ukázalo zneužívání návykových látek a alkoholismus. Což často souvisí právě s depresivními stavy. Podle odborníků jsou hlavním vlivem okolnosti, během kterých mileniálové vyrůstali. A jde pak o tyto:

Technologický pokrok

Díky bleskově se vyvíjejícím technologiím byli mileniálové první generací, která vyrostla, aniž by se naučila, jak udržovat oční kontakt, být zběhlý ve čtení výrazů obličeje nebo prohloubit povědomí o texturách emocí v sobě nebo v jiných. Tento nedostatek emocionálního uvědomění, klinicky nazývaný alexithymie (neschopnost popsat svůj psychický stav), ztěžuje mileniálům pochopit jejich myšlenky a pocity.

Sponzorováno

Přetížení médii

Exploze internetu v médiích vytvořila 24hodinový zpravodajský cyklus, který umožnil tisíciletým dětem přístup ke strašným zprávám.
Příběhy terorismu, přírodních katastrof nebo katastrof, které dříve neexistovaly, jsou nyní k dispozici 24 hodin denně. Pocity bezmoci, beznaděje a strachu týkající se těchto událostí pronikly do světa mileniálů buď samotným svědectvím u takových příběhů, nebo prostřednictvím nakažlivých reakcí strachu dospělých v jejich rodinném kruhu.

Každý vyhrává

Učení, jak vyhrát nebo prohrát, bylo nahrazeno bezpečnostní zónou tlačítka reset a pauza. Dnes každý dostane trofej nebo neexistují žádné prohry – to brání učení se vypořádat se se selháním a vybudování si odolnosti. V důsledku toho se mnoho mileniálů setkává s obtížemi tolerujícími stresující události – jsou snadno frustrovaní a vyhýbají se situacím, aby se necítili někým nebo něčím přemoženi.

Domácnosti se dvěma příjmy

Jak více rodičů začalo pracovat, aby si udrželo určitý finanční statut, tím mileniálové zažili změnu, kterou generace předtím nemusely. Neměli takovou lehkost, jakou měly předchozí generace, jako čas na rodinné večeře a předvídatelná pracovní doba či volné víkendy, díky násrůstu workoholiků si pak vytvořili osamělý svět, který je ještě více zabalil do bubliny vyhýbání se a izolace.

Nedefinované pracovní plány

Zde opět hraje roli tlak na důraz na kariéru, a čas věnovaný práci, pro dosažení svých snů. Tím pádem jsou nuceni často pracovat o víkendech a i během dovolené. A jako takoví pak nikdy nemají téměř žádný volný čas, nemají čas jen pro sebe a na doplnění energie. Což ve výsledku znamená velmi významné zvýšení fyzické a emoční zátěže.

Odborníci poukazují na to, že poruchy duševního zdraví a užívání návykových látek začínají v dospívání a více ovlivňují mladší lidi. Miléniálové v těchto dnech mají řadu stresorů, mohou být tak více izolováni a jsou vystaveni řadě nových návykových zařízení.

Jak si mileniálové mohou pomoci sami?

Je zde několik věcí, které mileniálové mohou udělat.

Dbát na prevenci, pokud začínají pociťovat nějaký problém

Nejlepší věcí, kterou mohou mileniálové udělat pro své zdraví (pokud cítí nějaký problém), je vyhledat preventivní péči, aby jim byla poskytnuta správná diagnostika a léčba dříve, než se stav stane nezvládnutelným nebo život ohrožujícím.

Většina mileniálů však navštěvuje lékaře pouze v případě, že jsou nemocní nebo je něco v nepořádku. Mileniálové pak nejsou ohroženi jen jejich aktuálním zdravotním stavem, ale ohrožují své dlouhodobé zdraví tím, že nehledají preventivní péči.

Péče o duševní zdraví by pro ně měla být větší prioritou, než nový model telefonu

Velkou překážkou, kterou zažívá u mileniálů, je to, že si nemohou dovolit platit za psychoterapii. Je pravda, že náklady na život a životní styl jsou teď mnohdy daleko vyšší, než tomu bylo u předchozích generací. Nicméně paradoxně péče o naše duševní zdraví by nám přinesla daleko větší uspokojení a blahobyt, než vydělané peníze a s nimi spojené materiální cíle. Proto by se nejen mileniálové měli naučit pečovat také sami o sebe. Tato péče pak zahrnuje všímavost sebe sama, kvalitní stravování, zdravý spánek a cvičení. Ale toto by měli zařadit všichni do svého života nikoli z krátkodobého hlediska, ale jako dlouhodobý závazek.

Měli by se naučit odpojit se od technologií a médií – čím častěji, tím lépe

Důležitým bodem je také odpojení od technologií, práce a médií a nahrazení smysluplným osobním kontaktem. I to je forma péče o sebe sama. I mileniálové musí pochopit, že není nutné být online 24/7.

Zdravotní péče by jim měla jít naproti – mileniálové vyžadují jiný přístup

Nikdo není imunní vůči duševním onemocněním a poruchám užívání návykových látek. Ale mileniálové by se měli naučit příznaky a symptomy těchto poruch u sebe a svých vrstevníků. V neposlední řadě jde také o to, že je třeba změn i poskytování zdravotní péče. I v tomto směru by mělo dojít k nějakým pokrokům. A nejen proto, že milenálové dávají přednost holistickému přístupu ke svému zdraví, který integruje mysl i tělo. Už dávno totiž víme, že tělo a mysl jsou společně propojené a neoddělitelné oblasti.

Co říci na závěr?

Mileniálové to nemají lehké. Deprese a „smrt ze zoufalství“ jsou mezi mileniály časté. Mnozí trpí osamělostí, stresem z nedostatku úspěchu a peněz i vyhořením na pracovišti. Ale mohou si pomoci sami, mají snazší přístup k informacím než předchozí generace a mohou si pomoci z velké části i sami. Jen musí chtít.

Ruku na srdce, každá generace to má v něčem těžké. Válečná generace, poválečná, těžké to bude mít i generace budoucí. Jde o to se prát a nevzdat se. Uvědomme si, že se v Evropě máme nadstandardně. Netrpíme nedostatkem vody (zatím), nedostatkem jídla, válkami a podobně. Pojďme si život užít, buďme v něm aktivní a užívejme si to, co přijde. A pokud je potřeba se prát s osudem? Perme se!

Sponzorováno

A co vy? Patříte mezi mileniály? Jak vám slouží zdraví? Budeme moc rádi za komentáře pod článkem k tomuto tématu.

  Líbil se vám článek? Ohodnoťte ho.

  Autor článku

  Daniel Borník (více o nás)

   

  Dan miluje sport. Přispívá články zejména z oblasti regenerace, fyzio, cvičení a píše i o nemocech. Náš tým vám všem chce přinášet zajímavé informace ze světa zdraví, cvičení, výživy, rehabilitace a obecně zdravého životního stylu. Ve většině našich článků vycházíme z odborných studií a lékařských prací. Vždy se snažíme na studie odkazovat, ověříte si tak pravost. Více informací o nás najdete zde - mrkněte na náš tým.

  Líbil se vám náš článek? Sdílejte ho, uděláte nám radost


  Štítky:

  Přečtěte si také naše další články

   

  Zatím žádné komentáře

  Zanechat komentář ke článku

  Zpráva