Kava kava (Pepřovník opojný, Kawa-Kawa) a její účinky na zdraví. Jak pomůže kava kořen? 4.69/5 (94)

Sponzorováno

Kava kořen je smíchán s vodou a dostanete nápoj. Po vypití této dobroty budete moci využít širokou škálu přínosů pro zdraví kava kořene.

Kava kořen je smíchán s vodou a dostanete nápoj. Po vypití této dobroty budete moci využít širokou škálu přínosů pro zdraví kava kořene.

Skutečně jsme se nespletli a skutečně jsme nezapomněli napsat v názvu čárku nad písmenem A. Označení potraviny, kterou máme na mysli, je skutečně kava. Moc lidí ji rozhodně nezná, jelikož když už se o ní začne mluvit, má většina lidí stejně na mysli onu klasiku, tedy nápoj který nese označení káva. Praxe je však taková, že kava může být mnohem lepší. Pojďte se s ní detailně seznámit. Podíváme se jak na to, o co se jedná, tak na to, jaká jsou hlavní pozitiva.

Kava kava (nebo jednoduše Kava) je rostlina (česky je to Pepřovník opojný), která se tradičně používá jako omamný nápoj původních obyvatel jižního Pacifiku. Kava může být také používána k léčbě úzkosti, stresu, nespavosti a jiných poruch. Vysoké dávky kavy však mohou způsobit poškození jater a neměly by být užívány v kombinaci s alkoholem nebo psychotropními léky. Přečtěte si další informace o zdravotních přínosech a vedlejších účincích kava v našem článku.

Kava Kava – představujeme

Extrakt Kava (Piper methysticum) se tradičně připravuje smícháním kava kořene a vody a běžně se používá jako psychotropní nápoj v oblastech jižního Pacifiku.

Běžně dostupné formy produktu kava:

 • kořenový extrakt
 • kořenové kapsle
 • tinktura
 • kořenový prášek
 • kořenový čaj
 • koncentrovaná pasta

Kava čaj, extrakt kořenového kava a kapsle mají obecně mírné účinky, zatímco tinktury a prášky jsou silnější. Kava pasta má asi nejsilnější účinky, protože produkt je vysoce koncentrovaný. Toxicita jater může být způsobena přítomností kořenových a stonkových slupek v produktu kava, místo přítomnosti loupaného kořene.

Kavapyrony a chalkony jsou dvě hlavní třídy účinných látek kava extraktu:

 1. Kavapyrony (methysticin, dihydromethysticin, yangonin, dihydrokavain, kavain) – produkují svalový relaxační a uklidňující účinek.
 2. Chalkony (flavokaine A, B a C) – bojují proti rakovinným buňkám a mají antioxidační, protizánětlivé a antimikrobiální účinky.

Jak kava vlastně funguje? Mechanizmy činnosti

 • Kavain a methysticin blokují sodíkové iontové kanály, což vede ke snížení excitability buněk. Zablokováním sodíkových kanálů kavain také snižuje uvolňování excitačních neurotransmiterů. Kavain a methysticin snižují stimulační cesty, což vede k uklidňujícímu účinku (zde pak najdete zajímavou studii).
 • Yangonin, kavain, dihydrokavain, methysticin, dihydromethysticin a kava pyrones zvyšují hladin GABA v mozku (hippocampus, amygdala a medulla oblongata). Když jsou aktivovány receptory GABA-A, inhibují se neurony, což vede k sedativním a anti-úzkostným účinkům.
 • Více kavalaktonů (desmethoxyanganin, methysticin, yangonin, dihydromethysticin, dihydrokavain a kavain) inhibují monoaminooxidázu B. Kavalaktony brání enzymu MAOB odstranit neurotransmitery norepinefrinu, serotoninu a dopaminu z mozku.
 • Kavain, desmethoxyanganin a methysticin zvyšují noradrenalin, serotonin a dopamin. Nízké hladiny noradrenalinu, serotoninu a dopaminu jsou spojeny s depresí, úzkostí, ADHD a dalšími poruchami (zajímavá studie na toto téma).

Účinnou látkou rostliny kava – kava jsou kavalaktóny, kterým se přisuzují povzbuzující účinky na organismus.

Zdravotní přínosy a účinky Kava Kava

A nyní se podívejme na některé zdravotní benefity, které nám tato bylinka může nabídnout:

1) Kava a její boj proti rakovině

Kava může zastavit růst nádorů prsu

Studie na buňkách ukázaly, že kava snižuje velikost buněk rakoviny prsu a zapříčiňuje smrt těchto buněk. Flavokawain A, B a derivát flavokainu (FLS) v bylince kava zvyšují koncentraci Bax proteinu, který aktivuje proteiny, které způsobují buněčnou smrt (cytochrom c a kaspáze 9). Kava rovněž zastavuje buněčný cyklus a způsobuje smrt buněk tím, že brání tvorbě regulačních proteinů PLK1 a FOXM1 (studie zde).

Studie založená na buňkách ukázala, že kava může zabránit metastázám rakoviny prsu. Flavokawain A zastavuje migraci a invazi rakovinných buněk tím, že brání tvorbě krevních cév, čímž se sníží přísun živin do nádorů. Flavokawain A také snižuje koncentraci GLUT 1, což je protein, který transportuje glukózu do tumoru pro energii.

Kava může zastavit progresi rakoviny močového měchýře

Kava zastavuje progresi rakoviny močového měchýře a potlačuje růst nádorů u myší. Flavokawain A aktivuje dráhy (kaspáza-3/9 a Bax protein), které indukují úmrtí nádorových buněk a inhibují proteiny, které zabraňují buněčné smrti u myší.

Kava inhibuje rakovinu tlustého střeva

V studiích založených na buňkách inhibovala kava (Flavokawain B) růst buněk rakoviny tlustého střeva (uvolněním cytochromu c a proteinu Bax / Bak).

Kava může snížit růst nádorů prostaty

Flavokawain B snižuje růst nádoru prostaty, částečně redukuje androgenní receptory v buňkách prostaty u myší. Flavokawain B také zabíjí nádorové buňky aktivací cest, které způsobují buněčnou smrt.

2) Kava působí proti úzkosti

Četné studie ukázaly, že kava je účinná při léčbě úzkosti bez ohledu na příznaky a typ poruchy (nespecifická úzkost, napětí, agitovanost, agorafobie, specifická fóbie nebo celková úzkostná porucha).

Kava aktivuje receptory GABA-A, což vyvolává uklidňující účinek. Kava zabraňuje snížení hladin norepinefrinu, serotoninu a dopaminu inhibicí monoaminooxidázy a uvolnění svalů snížením aktivity receptoru beta adrenalinu.

3) Kava pomáhá při léčbě poruch spánku

Kava pomáhá léčit poruchy spánku jako je klasická nespavost. Kava snížila stres a závažnost nespavosti u 24 pacientů trpících stresem indukovanou nespavostí. 61 pacientů ze 100 trpících poruchami spánku spojenými s úzkostí, napětím a nepokojem bylo účinně léčeno kava výluhem.

Sedativní účinky Kavy jsou způsobeny blokádou sodíkových a vápenatých iontových kanálů, zvýšením vazby neurotransmiteru na receptory GABA-A, inhibicí monoaminooxidázy B a zvýšením neurotransmiterů noradrenalinu a dopaminu. Lékařsky řečeno.

Pokud máte sklony k nespavosti nebo neklidu během spánku, zkuste užívat kořen kava. Může výrazně zmírnit napětí, což vám umožní nalézt pohodlnou pozici ke spánku a současně si uklidníte mysl – umožní vám to unášet se do nepřerušeného spánku.

4) Kava může pomoci při depresi

Kava vyvolává příjemný duševní stav a současně snižuje únavu a úzkost (byly provedeny studie na lidech a zvířatech). Může být použita jako alternativa k antidepresivům (benzodiazepinům) při léčbě deprese. Kavalaktony v kavě zvyšují dopamin, serotonin, GABA (jen nepatrně) a snižují glutamát v buněčných modelech (studie zde).

5) Kava chrání před poškozením mozku způsobeným Parkinsonovou a Alzheimerovou chorobou

Kavalaktony extrahované z kavy zabraňují poškození mozku způsobenému oxidačním stresem, jako je Parkinsonova a Alzheimerova choroba (u myší a buněčných studií). Kavalaktony aktivují četnost antioxidačních odpovědí Nrf2 a zvyšují koncentraci antioxidačních enzymů (heme oxygenase-1), které bojují proti oxidativnímu stresu.

Sponzorováno

6) Kava zlepšuje funkce mozku

Jediná dávka kava extraktu (cca 300 mg) zlepšuje přesnost a výkony v úloze pozornosti, vizuálního zpracování a pracovní paměti. Kava pyrony jsou aktivní v částech mozku (amygdala, caudate nucleus a hippocampus), které se zabývají emocemi a mozkovými procesy. Nicméně chronické používání a vyšší dávky kavy mohou mít za následek narušení funkcí mozku, tak na to pozor.

7) Pomoc při léčbě drogové závislosti

Kava redukuje touhu po návykových látkách u pacientů závislých na drogách (potvrzeno v pilotní studii). Anti-závislostní účinky kavy jsou způsobeny dopaminem produkujícími neurony v systému odměňování mozku (nucleus accumbens). Kava pyrone desmethoxyangonin zvyšuje hladinu dopaminu.

Jsou průzkumy a studie, které skutečně ukazují na to, že pepřovník opojný opravdu dokáže zmírnit různé druhy závislostí. Je to dáno hlavně jeho celkovou tlumicí činností. Tedy konkrétně tím, že dokáže utlumit i projevy založené na tom, že lidské tělo potřebuje danou drogu. Jedná se jak o závislosti spojené s drogami – podle toho jak je člověk závislý a jaké to jsou, tak lze mluvit i o závislostech na alkoholu, nebo na nikotinu. Nutno ho však brát primárně jako pomocníka a nikoliv jako zázrak, který se bude konzumovat a chutě na neřesti budou pryč.

8) Na bolesti a svalové křeče

Jeden z nejvíce podhodnocených přínosů kavy jeho protizánětlivé a analgetické vlastnosti. Pokud trpíte artritidou nebo jste v nedávné době podstoupili operaci nebo měli nějaké zranění, pak kořen kavy může být právě to, co vám pomůže na zmírnění zánětu a bolesti.

Nápoj z Kavy je vlastně kořen smíchaný s vodou. Pak může být nápoj dále ochucen.

Nápoj z Kavy je vlastně kořen smíchaný s vodou. Pak může být nápoj dále ochucen.

9) Při problémech s menopauzou

Jak ženy stárnou, vstupují do období života nazývaného menopauza (to přestanou menstruovat). Tento přechod však může být dlouhý a nepohodlný, může mít nepříjemné příznaky včetně návalů horka, křečí, hormonálních výkyvů a úzkosti. Kava velmi dobře pomáhala u žen, které procházejí menopauzou, a ukázala se, že je nadřazená léčbě placebem.

Kava vám může pomoci zhubnout tím, že eliminuje váš stres a úzkost. Jedním z nejčastějších spouštěčů pro přejídání je stres, takže odstraněním těchto podnětů může kava kořen pomáhat lidem zhubnout a vyhnete se tak častému mlsání sladkostí mezi jídly.

10) Zabraňte předčasnému stárnutí

Antioxidanty jsou silné organické sloučeniny, které nám pomáhají tím, že eliminují nebo neutralizují volné radikály v našem těle. Volné radikály jsou nebezpečné vedlejší produkty buněčné aktivity a mohou způsobit mutaci nebo apoptózu zdravých buněk. To může vést k předčasnému stárnutí, chronickým onemocněním a dokonce k rakovině. Co se týče kořenů kava, jsou ceněny pro jejich silné vlastnostmi – studie ukázaly, že aktivita volných radikálů je snížena konzumací kava kořene, protože koncentrace antioxidantů se s jejich konzumací zvyšuje.

11) Ideální pro zklidnění

Pokud je někdo dlouhodobě ve stresu, nemusí jako pomocníka nutně využívat jenom medikamenty. Pomoci může i síla přírody. Konkrétně potom právě pepřovník opojný. Je totiž dokonalým pomocník v tu chvíli, kdy hledáte možnost zklidnění. A kdy konkrétně je vhodné ho použít?

 • Při nespavosti
 • Při snaze o relaxaci
 • Při nutnosti vyčistit si hlavu

Nutno říci, že daný zklidňující účinek rozhodně není spojený s celou rostlinou jako takovou. Důležitou roli zde hraje to, jaká konkrétní část je použita. Jeto právě kořen, který obsahuje důležité látky, které pomohou zklidnit psychiku člověka a které mu pomohou navodit příjemnější pocity. I proto ho místní nejčastěji žvýkají. Samozřejmě u nás je vhodné jeho využití v podobě odvaru.

12) Pomůže i na drobná poranění

Možných problémů může být celá řada. Příkladem je třeba drobné popálení, stejně jako se může jednat o škrábanec či teď v létě tolik aktuální píchnutí od hmyzu. Toto všechno jsou situace, kdy sice nemusíte vyhledávat lékaře, ale kdy naopak chcete, aby se daná zdravotní problém eliminoval co možná nejdříve. V takovém případě je vhodné jednoduše položit listy z dané rostliny na danou ránu. Tedy v případě, že pepřovník opojný máte doma. Pokud ne, tak existují různé výtažky z listů, které jsou k dispozici třeba ve formě různých krémů, nebo mohu být i ve formě různých olejů. Ty na danou ránu doporučujeme nanášet několikrát denně.

13) Pomáhá při problémech s nervovou soustavou

Nejenom, když má člověk problémy, je tato rostlina ideální pomocníkem. Kava je totiž skvělou volbou i v těch případech, kdy mluvíme o tom, že má člověk problémy s nervovou soustavou. Ty nemusí postihovat nutně jenom dospělé, ale mohou se vyskytovat také u vašich dětí. Abyste byla v obraze, tak se podíváme na trojici hlavních příkladů, které jsou s tímto spojeny. Jedná se primárně o tyto choroby:

 • ADHD
 • Alzheimerova choroba
 • Parkinsonova choroba

Zatímco první zmíněný problém, tedy hyperaktivita, je komplikace především u dětí, tak další dva problémy se týkají naopak starších osob. Kava zde může působit jako dobrý pomocník jak v případě prevence, tak i jako dobrý pomocník pokud mluvíme o snaze zmírnit následky.

Není to pouze hlava, nebo povrchová poranění, kdy dokáže pomoci. Nelze opomíjet také to, že tato rostlina je vhodné i při problémech, které se týkají hlavně pohybového aparátu. Nemáme však na mysli kostru, ale máme na mysli vše ostatní, co se na kostře nachází. Tedy hlavně svaly. Může pro vás být dobrým pomocníkem ve chvíli, kdy se rozhodnete pro zdravý životní styl. A je jedno, jakou aktivitu budete volit. Budete mít jistotu, že pomůže v regeneraci vašich svalů a tak eliminuje bolesti spojené hlavně s jejich namožením. Dále však eliminuje křeče a také tlumí jiné druhy bolestí.

14) Vhodný je i při problémech s pohybovým aparátem

Není to pouze hlava, nebo povrchová poranění, kdy dokáže pomoci. Nelze opomíjet také to, že tato rostlina je vhodné i při problémech, které se týkají hlavně pohybového aparátu. Nemáme však na mysli kostru, ale máme na mysli vše ostatní, co se na kostře nachází. Tedy hlavně svaly. Může pro vás být dobrým pomocníkem ve chvíli, kdy se rozhodnete pro zdravý životní styl. A je jedno, jakou aktivitu budete volit. Budete mít jistotu, že pomůže v regeneraci vašich svalů a tak eliminuje bolesti spojené hlavně s jejich namožením. Dále však eliminuje křeče a také tlumí jiné druhy bolestí.

Vedlejší a nežádoucí účinky Kavy

Kava vypadá snad až příliš dobře, aby to byla pravda, že? Existuje několik skutečností, kterých byste si měli být v souvislosti s kavou vědomi.

 • Neměli byste kombinovat kořen kavy s alkoholem, protože už tak je poměrně silný a dává vám dost energie a všeho okolo.
 • Pokud v současné době užíváte anxiolytika (ty odstraňují úzkost) nebo antidepresiva, míchání s touto silnou směsí může být nepříjemné (můžete být třeba dezorientováni a podobně).
 • Použití kavy je také omezeno / zakázáno některými zeměmi (třeba v Německu). Na to pamatujte.
 • Než budete kavu užívat, zeptejte se vašeho lékaře, zda je to pro vás bezpečné.
 • Vzhledem k tomu, že kava poskytuje velmi hluboké relaxační přínosy, existuje potenciál jejího zneužívání (závislosti), i když se zdá, že tento problém je ve většině oblastí nízký. Kava je prodávána jako bylinné anxiolytikum v několika zemích a je konzumována rekreačně ve vysokých dávkách v mnoha domorodých pacifických a australských komunitách. Doporučená dávka pro léčbu nepsychotické úzkosti je 105 až 210 miligramů denně po dobu tří až čtyř týdnů. Mezi nejčastější vedlejší účinky kavy patří bolest hlavy, závratě, ospalost, deprese, průjem a občas dermatologické projevy. Je třeba dbát opatrnosti.

Sponzorováno

Jaké máte zkušenosti s Kavou vy? Budeme moc rádi za komentáře.

Co si dále přečíst?

Studie a zdroje článku

Líbil se vám článek? Ohodnoťte ho.

Autorem článku je naše redakce

Tým rehabilitace.info (více o nás)

 

Náš tým vám všem chce přinášet zajímavé informace ze světa zdraví, cvičení, výživy, rehabilitace a obecně zdravého životního stylu. Ve většině našich článků vycházíme z odborných studií a lékařských prací. Vždy se snažíme na studie odkazovat, ověříte si tak pravost. Více informací o nás najdete zde - mrkněte na náš tým.

Líbil se vám náš článek? Sdílejte ho, uděláte nám radost


Štítky:

Přečtěte si také naše další články

Zatím žádné komentáře

Zanechat komentář ke článku

Zpráva