Sponzorováno

Co je Ayahuasca a jaké má účinky? 4.85/5 (20)

Ayahuasca má silné halucinogenní vlastnosti.

Ayahuasca má silné halucinogenní vlastnosti.

Možná jste slyšeli příběhy lidí, kteří cestují do cizích destinací, aby zažili opojení Ayahuascou. Slyšíme o ní ze všech stran, ale co to vlastně je? Ayahuasca je směs, nápoj nebo čaj, který má mnoho psychoaktivních účinků na jeho uživatele, zvyšuje prožívání, emoce a duchovní vědomí.

Některé studie dokonce odhalili několik dlouhodobých zdravotních výhod užívání Ayahuascy. V tomto článku si Ayahuascu co nejvíce popíšeme, zaměříme se i na negativní a pozitivní účinky Ayahuascy na zdraví.

Co je ta Ayahuasca?

Ayahuasca – také známá jako hoasca či „la purga“ – je nápoj vyrobený z listů keře Psychotria viridis spolu se stonky vinné révy Banisteriopsis caapi (nebo také yagé). Do směsi lze ale přidat i další rostliny a přísady. Ayahuasca je tedy psychoaktivní směs vyrobená ze dvou halucinogenních rostlin (Banisteriopsis caapi a Psychotria viridis).

Tento nápoj používali duchovní a náboženské účely starověké amazonské kmeny a některé náboženské komunity v Brazílii a Severní Americe. Například v oblasti Santo Daime ho stále používají jako posvátný nápoj. Tradičně je tedy tento nápoj používán domorodci Jižní Ameriky v jejich duchovních a kulturních praktikách (hlavně kvůli jeho halucinogenním vlastnostem).

Tradičně šaman nebo curandero – zkušený léčitel, který vede ceremonie Ayahuasca – připravuje nápoj vařením potrhaných listů keře Psychotria viridis a stopek révy Banisteriopsis caapi ve vodě. Pak se voda se odstraní a zanechá se jen rostlinný materiál. Tento postup se opakuje, dokud nevznikne vysoce koncentrovaná kapalina.

Archeologické důkazy naznačují, že nejranější použití ayahuascy bylo před více než čtyřmi tisíci lety. Ve 20. století se popularita ayahuascy začala šířit po celém světě kvůli globalizaci a náboženskému turismu. Přesto, že má ayahuasca kulturní význam, vznikají zde i kontroverzní otázky. Ayahuasca totiž obsahuje DMT (N, N-Dimethyltryptamin), který je na celém světě zakázán podle Úmluvy o psychotropních látkách z roku 1971.

Ayahuasca je halucinogenní směs, která způsobuje psychedelické účinky – uživatelé pocit definují jako smíchání různých pocitů. Tyto jedinečné pocity umožňují uživatelům zažít třeba i mimotělní duchovní cestu. Kvůli těmto psychedelickým účinkům je ayahuasca spojována se šamanismem. Stav mysli vyvolaný ayahuaskou umožňuje uživatelům vstoupit do tranzu a halucinovat.

Jak to vlastně funguje?

Hlavní složky Ayahuascy – Banisteriopsis caapi a Psychotria viridis – mají halucinogenní vlastnosti (zdroj zde).

Psychotria viridis obsahuje N, N-dimethyltryptamin (DMT), psychedelickou látku, která se v rostlině vyskytuje přirozeně. DMT je výkonná halucinogenní látka. Má však nízkou biologickou dostupnost, protože se rychle rozkládá pomocí enzymů nazývaných monoaminoxidázy (MAO) v játrech a gastrointestinálním traktu. Z tohoto důvodu musí být DMT kombinován s něčím, co obsahuje inhibitory MAO (MAOI), které umožňují působení DMT. Banisteriopsis caapi obsahuje silné MAOI nazývané β-karboliny, které mají také psychoaktivní účinky.

Když se tyto dvě rostliny zkombinují, vytvoří silnou psychedelickou směs, která ovlivňuje centrální nervový systém, což vede ke změněnému stavu vědomí, které může zahrnovat halucinace, zážitky mimo tělo a euforii.

Jak se Ayahuasca užívá?

Ačkoli byla Ayahuasca tradičně používána pro náboženské a duchovní účely konkrétními populacemi, stal se z ní populární produkt po celém světě mezi těmi, kteří hledají způsob, jak otevřít svoji mysl, uzdravit se z minulých traumat nebo prostě chtějí „zažít cestu Ayahuasca“.

Důrazně se doporučuje, aby byl nápoj Ayahuasca užíván pouze pod dohledem zkušeného šamana, protože o ty, kdo ho užijí, je třeba pečlivě pečovat, protože cesta Ayahuasca vede ke změně stavu vědomí, které trvá mnoho hodin. Mnoho lidí cestuje do zemí, jako je Peru, Kostarika a Brazílie, kde se nabízejí vícedenní cesty se zážitky s Ayahuascou. Jsou vedeni zkušenými šamany, kteří připravují nápoj a sledují účastníky kvůli jejich bezpečnost. Před účastí na ceremoniálu Ayahuasca se obecně doporučuje účastníkům, aby se očistili od cigaret, drog, alkoholu, sexu a kofeinu.

Často se také doporučuje dodržovat různé diety, jako je vegetariánství nebo veganství, po dobu 2–4 týdnů před zážitkem. Prý to osvobodí tělo toxinů.

Obřady s Ayahuascou a zkušenosti

Obřady s tímto nápojem se obvykle konají v noci a trvají, dokud účinky Ayahuascy nezmizí. Poté, co je prostor připraven a požehnán šamanem, který vede obřad, je účastníkům nabídnuta Ayahuasca, někdy rozdělena do několika dávek. Po konzumaci Ayahuascy začne většina lidí pociťovat její účinky během 20–60 minut. Účinky jsou závislé na dávce a „cesta“ může trvat 2–6 hodin.

Ti, kteří užívají Ayahuascu, mohou pociťovat příznaky, jako je zvracení, průjem, pocity euforie, silné vizuální a sluchové halucinace, psychedelické účinky, strach a paranoia, které mění mysl. Je třeba poznamenat, že některé z nežádoucích účinků, jako je zvracení a průjem, jsou považovány za normální součást očistného zážitku.

Lidé reagují na Ayahuascu různě. Někteří zažívají euforii a pocit osvícení, zatímco jiní procházejí vážnou úzkostí a panikou. Není neobvyklé, že ti, kteří užijí Ayahuascu, zažijí jak pozitivní, tak i negativní účinky.

Šaman a další lidé, kteří mají zkušenosti s Ayahuascou, by měli nabízet účastníkům duchovní vedení po celou dobu účinků Ayahuascy a měli by také sledovat účastníky z hlediska bezpečnosti. Někteří mají po ruce dokonce i zdravotnický personál pro případ nouze.

Tyto obřady se někdy konají po sobě, přičemž účastníci někdy konzumují Ayahuascu několik nocí v řadě. Pokaždé, když užijete Ayahuascu, výsledkem je jiná zkušenost.

Jaké plynou výhody z užívání Ayahuascy?

Mnoho lidí, kteří užili Ayahuascu, tvrdí, že tato zkušenost vedla k pozitivním, dlouhodobým změnám, které mění život. To může být způsobeno účinky Ayahuascy na neurologický systém. Nedávný výzkum ukázal, že Ayahuasca může být prospěšná pro zdraví – zejména pro zdraví mozku – a to mnoha způsoby.

Může prospět zdraví mozku

V některých studiích bylo prokázáno, že hlavní aktivní složky v Ayahuasce – DMT a β-karboliny – vykazují neuroprotektivní a neurorestorativní vlastnosti. DMT aktivuje sigma-1 receptor (Sig-1R), protein, který blokuje neurodegeneraci a reguluje produkci antioxidačních sloučenin, které pomáhají chránit vaše mozkové buňky (zdroj zde). Studie ve zkumavkách také ukázala, že DMT chránila lidské mozkové buňky před poškozením způsobeným nedostatkem kyslíku.

Bylo zjištěno, že Harimine, hlavní β-karbolin v Ayahuasce, má protizánětlivé, neuroprotektivní a paměť zlepšující účinky (zdroj zde).

Bylo také pozorováno, že zvyšuje hladiny neurotrofického faktoru (BDNF), proteinu, který hraje důležitou roli v růstu nervových buněk a podporuje přežití nervových buněk (zdroj zde).

Sponzorováno

Může zlepšit psychickou pohodu

Výzkum ukázal, že užívání přípravku Ayahuasca může zvýšit schopnost zlepšit celkovou psychickou pohodu.

Studie na 20 lidech ukázala, že konzumace Ayahuascy jednou týdně po dobu 4 týdnů byla stejně účinná jako osmitýdenní program všímavosti při zlepšování přijímání sebe sama – tato složka všímavosti hraje zásadní roli v psychologickém zdraví. Jiné studie měly podobné výsledky a poznamenávají, že Ayahuasca může zlepšit náladu a emoční regulaci.

Studie na 57 lidech ukázala, že hodnocení deprese a stresu byly významně sníženy ihned poté, co účastníci konzumovali Ayahuascu. Tyto účinky byly stále významné i 4 týdny po konzumaci Ayahuascy.

Většinou se tyto účinky připisují DMT a β-karbolinům v Ayahuasce.

Může pomoci léčit závislost, úzkost, depresi či posttraumatickou poruchu rezistentní na léčbu

Některé výzkumy naznačují, že Ayahuasca může být přínosem pro osoby s depresí, posttraumatickou stresovou poruchou a poruchami závislosti.

Studie u 29 osob s depresí rezistentní na léčbu ukázala, že jediná dávka Ayahuascy vedla k významnému zlepšení závažnosti deprese ve srovnání s placebem. Jiné studie uvádějí také rychlé antidepresivní účinky Ayahuascy.

Ayahuasca prokázala prospěšné účinky při léčbě deprese, úzkosti, poruch nálady a závislosti na drogách. Několik studií se zaměřilo na účinky Ayahuascy na poruchy závislosti, včetně závislostí na cracku, alkoholu a nikotinu – se velmi slibnými výsledky.

V jedné studii se 12 lidí se závažnými psychologickými a behaviorálními problémy souvisejícími se zneužíváním návykových látek zúčastnilo 4 denního léčebného programu, který zahrnoval 2 obřady Ayahuasca. Při 6 měsíčním sledování prokázali významná zlepšení všímavosti, naděje a celkové kvality života. Navíc, užívání tabáku, kokainu a alkoholu, které uvádějí sami uživatelé, se výrazně snížilo (zdroj zde).

Vyčistí tělo parazitů

Ayahuasca pomáhá vyčistit střeva a zažívací trakt od lidských parazitů ve dvou krocích.

Prvním krokem je, že ayahuasca má intenzivní očistné vlastnosti, které fyzicky čistí tělo od parazitů a mikrobiálních organismů. Blokováním MAO-A ve střevě také zvyšuje serotonin ve střevě, což může vyvolat zvracení a průjem. To může vyčistit tělo od červů a dalších parazitů.

Harmin a harmalin (harmala alkaloidy), které se vyskytují v ayahuasce, jsou antiparazitika, která parazity chemicky ničí, aniž by významně poškodila jedince (zdroj zde).

Tyto látky jsou také antimikrobiálními látkami, které ničí bakteriální organismy, jako je E. coli, Salmonella a kvasinky.

Ayahuasca a možné vedlejší účinky

Když se účastníte obřadu Ayahuasca, může to vypadat lákavě – ale pozor, sranda to není, konzumace tohoto psychedelického nápoje může vést k vážným až smrtelným vedlejším účinkům.

Zaprvé, i když mnoho nepříjemných vedlejších účinků, které se obvykle vyskytují během cesty Ayahuasca, jako je zvracení, průjem, paranoia a panika, je vlastně považováno za normální a pouze dočasné, mohou být velmi znepokojivé. Někteří lidé uvádějí, že mají opravdu hrůzné zážitky z užívání Ayahuascy, a neexistuje žádná záruka, že budete na tuto směs dobře reagovat.

Ayahuasca navíc může nebezpečně interagovat s mnoha léky, včetně antidepresiv, psychiatrických léků, léků používaných k regulaci Parkinsonovy choroby, léků proti kašli, léků na hubnutí a dalších. Na to také pozor.

Lidé s anamnézou psychiatrických poruch, jako je schizofrenie, by se měli Ayahuasce vyhnout, protože její užívání by mohlo zhoršit jejich psychiatrické příznaky a vést k mánii.

Navíc užívání přípravku Ayahuasca může zvýšit váš srdeční rytmus a krevní tlak, což může vést k nebezpečným vedlejším účinkům, pokud trpíte srdečním onemocněním.

V důsledku konzumace Ayahuascy bylo hlášeno i několik úmrtí, ale to může být způsobeno přidáním dalších přísad nebo problémy s dávkováním. V klinickém hodnocení u Ayahuascy nebyla nikdy hlášena smrt.

Kromě těchto nebezpečí, účast na obřadu Ayahuasca znamená vložit svůj život do rukou šamana, protože právě on má na starosti přísady přidávané do výsledné směsi, a také určuje správné dávkování a sleduje vás z hlediska potenciálně život ohrožujících vedlejších účinků. Byly hlášeny zprávy o tom, že Ayahuasca výlety nabízejí netrénovaní jedinci, kteří nejsou dobře připraveni na přípravu, dávkování nebo vedlejší účinky Ayahuascy, což účastníky ohrožuje. Na to si opravdu dávejte velmi dobrý pozor.

Navíc, i když se objevily slibné nálezy týkající se zdravotních výhod Ayahuascy, tyto přínosy se většinou týkaly klinických studií, v nichž byla pečlivě kontrolována příprava a dávkování směsi. Léčba psychických poruch, jako je deprese, by měla být nabízena pouze zdravotnickými pracovníky a ti, kteří žijí s těmito podmínkami, by neměli hledat úlevu od příznaků účastí na obřadech Ayahuasca.

Celkově je zapotřebí dalšího výzkumu, aby bylo možné zjistit, zda může být Ayahuasca v budoucnu lékařem využívána jako potenciální léčba určitých zdravotních stavů.

Hodnocení účastníka: „Po užití jsem padal dolů do temné propasti. Byl jsem úplně sám v prázdném vesmíru. Prostor kolem mě byl nekonečný, ale klaustrofobický. Ale i tak jsem se necítil sám. Jediná živá bytost v tomto vesmíru jsem byl jen já, nic jiného. V tuto chvíli jsem jaksi neměl smysl pro hmotné tělo. Byl jsem jen vědomí sebe sama, které se vznáší v chladné, mrtvé a temné prázdnotě. Bylo to šíleně zvláštní. Mám individuální upozornění pro každého, kdo přemýšlí o užívání Ayahuascy: Je to úžasný zážitek, ale musíte vědět, co vás čeká. Hodně jsem o tom četl a myslel jsem, že jsem připraven, ale na tohle jsem připraven nebyl.“

A pár slov na závěr

Ayahuasca má silné halucinogenní vlastnosti a může mít pozitivní i negativní účinky na zdraví. K určení, zda může být použit jako bezpečná alternativní léčba určitých zdravotních stavů, je zapotřebí mnohem více výzkumu. Pokud máte zájem o účast na zážitku z Ayahuascy, nezapomeňte hledat maximum informací, protože kvality šamanů jsou různé.

A co vy? Přemýšlíte o Ayahuasce? Budeme moc rádi za komentáře pod článkem.

Přečtěte si dále

VIDEO: LOVE AYAHUASCA – královna rostlin

Sponzorováno

Zdroje článku a studie

Sponzorováno

Líbil se vám článek? Ohodnoťte ho.

Autor článku

Daniel Borník (více o nás)

 

Dan miluje sport. Přispívá články zejména z oblasti regenerace, fyzio, cvičení a píše i o nemocech. Náš tým vám všem chce přinášet zajímavé informace ze světa zdraví, cvičení, výživy, rehabilitace a obecně zdravého životního stylu. Ve většině našich článků vycházíme z odborných studií a lékařských prací. Vždy se snažíme na studie odkazovat, ověříte si tak pravost. Více informací o nás najdete zde - mrkněte na náš tým.

Líbil se vám náš článek? Sdílejte ho, uděláte nám radost


Štítky: ,

Přečtěte si také naše další články

 

Zatím žádné komentáře

Zanechat komentář ke článku

Zpráva