Sponzorováno

Lucidní snění (vědomé snění) – co je to a jak na to? Má lucidní snění nějaká rizika? 4.8/5 (10)

 • Lucidní snění je, když si jste během snu vědomi, že sníte. To se obvykle děje během REM fáze spánku, což je fáze spánku, kdy nejčastěji sníme.
 • Odhaduje se, že 55 procent lidí mělo za svůj život jeden nebo více lucidních snů.
 • Během lucidního snu si uvědomujete své vědomí. Je to forma metakognice nebo uvědomění si svého vědomí. Často vám lucidní snění také umožňuje kontrolovat to, co se ve vašem snu děje.
 • Někteří lidé uvádějí, že lucidní sny jsou velmi živé a skutečné, zatímco jiní říkají, že jsou mírně zamlžené. Jiní říkají, že jejich lucidní sny pokaždé probíhají jinak.

Lucidní snění - co je to a jak na to?Stalo se vám někdy to, že jste usnuli, začali jste snít a najednou jste si uvědomili, že jste vlastně ve snu? Podařilo se vám někdy získat kontrolu nad svým vysněným příběhem? Pokud je vaše odpověď na jednu z těchto otázek „ano“, zažili jste to, čemu se říká lucidní snění.

Filmy jako Počátek (Inception) hodně popularizovaly lucidní snění. Tento film představuje působivé snové řemeslníky, kteří jsou schopni ovládat tvar a obsah svých snů i snů ostatních. Jasně, takové výkony s manipulací snů se nemusí zdát možné ve stejném rozsahu v našem skutečném životě, ale nejsou tak zcela nepravděpodobné.

Ve skutečnosti je řada lidí schopna zažít něco, čemu se říká lucidní snění, a někteří z nich jsou dokonce schopni ovládat určité prvky svých snů. Podle některých výzkumů přibližně polovina všech lidí měla někdy v životě lucidní sen a přibližně 11 % zažívá jeden nebo dva lucidní sny za měsíc.

Traduje se, že hranice mezi sny a realitou zkoumá lucidní snění.

V tomto článku se podíváme na to, co se kvalifikuje jako lucidní snění, zda tyto zkušenosti mohou mít nějaké praktické využití a jak by se člověk mohl stát lucidním snílkem.

K lucidnímu snění dochází, když člověk spí, ale je si vědom toho, že sní. V tomto stavu může člověk do určité míry převzít kontrolu nad vyprávěním svého snu, v podstatě vést a řídit průběh svého snu.

Co je to lucidní snění?

Když sníme, obvykle ve snu nevíme, že sen není skutečný. Jak docela trefně říká postava z filmu Počátek (Inception): „No, sny, když jsme v nich, cítíme jako skutečné, že? Teprve když se probudíme, uvědomíme si, že v nich vlastně bylo něco hodně divného.“

Někteří lidé však dokážou vstoupit do snu a být si plně vědomi skutečnosti, že ve skutečnosti sní. „Lucidní sen je definován jako sen, během kterého si snící lidé uvědomují, že sní, vysvětlují odborníci.

Zdá se, že úplně první záznam o lucidním snění se objevuje v pojednání o snech starověkého řeckého filozofa Aristotela. V něm popisuje příklad sebeuvědomění během snového stavu.

Není jasné, kolik lidí skutečně zažívá lucidní snění, ačkoli některé studie se pokusily shromáždit informace týkající se jeho prevalence – a zdá se, že tento jev může být docela běžný. Například brazilští vědci zkoumali 3 427 účastníků s průměrným věkem 25 let. Výsledky průzkumu ukázaly, že celých 77 % respondentů alespoň jednou zažilo lucidní snění. Překvapení, co?

Kdy nastává lucidní snění a jaké to je?

Jako většina snů, i lucidní snění se obvykle vyskytuje během REM – to je fáze spánku s rychlým pohybem očí. U některých lidí k tomu dochází spontánně, ale jiní lidé dokonce trénují, aby začali lucidně snít (nebo aby se v tom zlepšili).

Jak řekl jeden zkušený lucidní snílek: „Mé lucidní snění nastává, když se probouzím, nebo někdy, když se krátce probudím a jdu znovu spát. V dnešní době to už dokážu v podstatě z rozmaru, pokud jsem v procesu napůl ve spánku a napůl bdělý.“

Míra, do jaké může člověk ovlivnit svůj sen, se také liší. Někteří lidé se mohou jednoduše probudit okamžitě poté, co si uvědomí, že sní (tak to mám já). Jiní lidé však mohou být schopni ovlivnit své vlastní činy ve snu nebo části snu samotného.

Člověk, se kterým jsem mluvila, prožíval záměrně lucidní snění – řekl mi, že dokáže manipulovat s vyprávěním snů, aby si z toho sám vytvořil příjemný zážitek. „Obvykle mohu ovládat vyprávění ve snu, takže když například nejsem spokojený s tím, jak se věci ve snu vyvíjejí, mohu to změnit.“

Jak vám může lucidní snění pomoci? Má lucidní snění nějaké praktické využití?

Lucidní snění je jistě atraktivní a fascinující zážitek; být schopen prozkoumat své vlastní vnitřní světy s plným vědomím, že jsme ve snu, je fascinující a má to téměř magickou příchuť.

Může však mít lucidní snění nějaké praktické využití? Ano, lucidní snění může mít ve skutečnosti terapeutický efekt.

Řešení nočních můr

Jeho hlavní aplikací je řešení nočních můr – zejména opakujících se nočních můr, které mohou ovlivnit kvalitu lidského života.

Praxe učení se lucidnímu snu, aby se zabránilo výskytu nebo opakování nočních můr, se nazývá „terapie lucidním sněním“. Pokud můžete pomoci někomu, kdo má noční můry, aby během této noční můry převzal pomyslné otěže snu, pak mu to dává schopnost ovládat sebe sama nebo samotnou noční můru.

Řekněme, že na vás někdo útočí v noční můře. Můžete zkusit s útočníkem promluvit. Mohli byste se ho zeptat: „Proč se mi zjevujete v mých snech?“ nebo „Co potřebujete k vyřešení tohoto konfliktu se mnou?“.

Někteří lidé mohou v takovém snu mít i superschopnosti nebo speciální schopnosti, aby se mohli bránit útočníkovi. A pak se můžete také pokusit o útěk, takže věci jako odletět nebo dokonce dělat techniky, jak se záměrně probudit z noční můry.

Řešení fobií

Lucidní snění má také potenciál pomoci lidem s fobiemi, jako je strach z létání nebo strach z pavouků.

Pokud má člověk určitou fobii, pak jeho prostředí při lucidním snění poskytuje zajímavou příležitost dělat věci, jako je expoziční terapie, kdy se postupně vystavujete věci, které se bojíte, ve snaze postupně tento strach překonat.

Snová prostředí mohou poskytnout dostatečně realistický zážitek, aniž by se ve skutečnosti člověk cítil v nebezpečí. Během lucidního snění jedinec ví, že není ve skutečném světě, takže může bezpečně prozkoumat své obavy, aniž by se skutečně cítil ohrožen.

Lucidní snění je druh tvůrčí činnosti

Lucidní snění je zároveň atraktivní i jako neobvyklý způsob zábavy – podobně jako pohlcující zážitek z virtuální reality.

Zkušený lucidní snílek může být schopen „vydat se za dobrodružstvím“ a interagovat s lidmi a věcmi způsobem, který by ve skutečném životě nebyl schopen.

Žena, které lucidní snění prožívá, nám k tomu řekla:

Sponzorováno

„Lucidní snění je pro mě druhem kreativní činnosti – trochu prozkoumám, co mi mé sny říkají, oproti tomu, co chce moje vědomá mysl. Není to úplně moc užitečné, ale je to šíleně zajímavé, a obvykle mi to dělá radost a dokonal si to užívám. Mám tendenci se probouzet docela spokojená.“

„Lucidní snění dělám pro zábavu,“ pokračovala. „Baví mě to a jako někoho, kdo má rád vyprávění, je to podobná zkušenost jako při psaní příběhu nebo hraní videohry. Ponoříte se do vyprávění, které vás nějakým způsobem oslovuje.“

Může vám zlepšit motoriku

Lucidní snění by mohlo potenciálně prospět fyzické rehabilitaci. Výzkum z roku 2013 naznačil, že mentálně vykonávané motorické dovednosti mohou zlepšit fyzickou schopnost je dělat.

To znamená, že lidé s tělesným postižením by mohli potenciálně procvičovat motorické dovednosti při lucidním snění. Autoři článku spekulují, že lidé bez tělesného postižení by případně mohli využít lucidní snění i ke zlepšení motoriky. Hodně zajímavé, co říkate?

Techniky pro lucidní snění – jak lucidně snít?

Existuje mnoho technik, které používají lidé, kteří chtějí vyzkoušet lucidní snění nebo zdokonalit své zážitky z lucidního snění.

Studie z roku 2017, kterou Dr. Aspy a kolegové provedli, testovala účinnost tří běžných technik.

První se nazývá „testování reality“. Ta může zahrnovat ověření, zda sníte nebo nesníte v reálném životě i během snu. Například během dne se člověk může chtít zeptat sám sebe: „Sním právě teď?“ když se snaží, aby jejich ruka prošla pevnou stěnou. Tato technika se opírá o záměr. V reálném životě zůstane zeď pevná a neprostupná, ale ve snu jí ruka snadno projde.

Další kontrolou reality je opětovné přečtení řádku textu. V reálném životě, pokud čteme text na plakátu, zůstane stejný, když si ho přečteme znovu. Ve snu se však text bude neustále posouvat. Provádění těchto experimentů opakovaně v průběhu dne může usnadnit zapamatování si jejich provádění během snů, což umožní snícímu získat povědomí o snu.

Další technikou je „probuzení zpět do postele“. To vyžaduje nastavení budíku, který vás probudí přibližně 5–6 hodin po usnutí. Jakmile se člověk probudí, měl by se snažit zůstat chvíli vzhůru, než znovu usne. Tato technika má spáče okamžitě ponořit do REM, což je fáze spánku, během které s největší pravděpodobností zažijí lucidní snění.

Lucidní snění může také nastat prostřednictvím „mnemonické indukce“. Toto je další technika, která vyžaduje záměr a spoustu praxe. S mnemotechnickou indukcí si člověk musí opakovat – těsně před spaním – frázi jako: „Dnes v noci si všimnu, že sním“, aby se „naprogramoval“ k dosažení lucidního snění.

Deník vašich snů a meditace

Zdá se také, že ti, pro které je snadné lucidní snít, nemají problémy s pravidelným vybavováním si svých snů.

Pokud jde o lucidní snění, nejsilnějším prediktorem toho, zda máte nebo nemáte lucidní sny, je to, jak dobře si pamatujete své běžné sny. Proto pro některé lidi, kteří mají zájem zkoumat své sny s plným vědomím, může být užitečné vést si deník svých snů, do kterého si zaznamenávají sny, které mají každou noc, co nejpodrobněji.

Člověk, který lucidní snění prožívá, s nímž jsem hovořila, tuto myšlenku potvrdil tím, že vysvětlil, že po dlouhou dobu si rád zapisovala své sny, když se probudil. Další praxí, která může pomoci lucidnímu snění, je meditace, protože „trénuje“ lidi, aby si více uvědomovali sebe a své okolí obecně.

Mnoho lidí se zajímá o meditaci a všímavost jako způsob, jak mít lucidní sny. Myšlenka je taková, že pokud jste během dne více uvědomělí, je pravděpodobnější, že si všimnete toho, že sníte, když spíte.

Obavy a rizika lucidního snění

Jedna obava, kterou někteří lidé vyjadřují o zapojení se do lucidního snění, pokud jsou schopni toho dosáhnout, je, že třeba mohou „uvíznout“ ve snu a bude pro ně obtížnější se probudit.

Odborníci se však shodují, že by to nemělo být důvodem k obavám – obvykle jsou lidé schopni spát (a snít) každou noc pouze po stanovenou dobu, takže je nepravděpodobné, že by někdo „uvízl“ ve spánku. Hlavním důvodem toho je – v podstatě bez ohledu na to, co děláte – že, budete schopni dosáhnout v průměru jen určitého množství spánku a snů každou noc. Existuje několik věcí, které můžete udělat, abyste snění a spánek co do množství trochu navýšili, ale nemůžete to vydržet příliš dlouho.

Další obavou některých lidí je, že zapojení do lucidního snění vyžaduje soustředění a úsilí, což může znamenat, že spící nemá dostatek odpočinku. Ve skutečnosti i autoři odborného článku z roku 2019 vyjádřili obavy, že časté lucidní snění může vést k narušenému spánku. Doktor mi však vysvětlil, že lucidní snící, se kterými v minulosti pracoval, nehlásili větší únavu nebo horší kvalitu spánku v důsledku lucidního snění.

Pronesl však varování aspirujícím lucidním snílkům:

„Obecně doporučuji, aby lidé nezkoušeli lucidní snění, pokud mají určité duševní problémy.“ Jedním z příkladů je schizofrenie. Tento stav může způsobit, že lidé budou mít potíže s rozlišením mezi halucinacemi a událostmi ze skutečného života. V některých případech může lucidní snění tento stav skutečně zhoršit.

Lucidní snění může být fascinujícím, užitečným nebo příjemným zážitkem, ale než se pokusíte experimentovat, měli byste zvážit, proč vás zajímá jeho dosažení a co od něj očekáváte.

Jak se probudit z lucidního snění

Někdy se možná budete chtít probudit z lucidního snu. Lidé, kteří jsou v oblasti lucidního snění zkušení, používají několik různých technik.

Vyzkoušejte následující metody, jak se probudit z lucidního snu:

 • Volejte o pomoc. Říká se, že křik ve snu říká vašemu mozku, že je čas se probudit. Nebo, když se vám podaří mluvit hodně nahlas, můžete se probudit.
 • Mrkejte. Opakované mrkání může pomoci vaší mysli připravit se na probuzení.
 • Usněte ve svém snu. Pokud si uvědomujete, že sníte, jděte ve snu spát, abyste se mohli probudit ve skutečném životě.
 • Zkuste ve snu číst. Zkuste si ve snu přečíst nápis nebo knihu. To by mohlo aktivovat části vašeho mozku, které se nepoužívají v REM.
 • Sponzorováno

  A co vy? Zažili jste někdy lucidní snění? Budu ráda za komentáře pod článkem.

  A dále si přečtěte

  Studie a zdroje o lucidním snění

  Líbil se vám článek? Ohodnoťte ho.

  Autor článku

  Dara Slánská (více o nás)

   

  Dara má na starosti ženská témata v našem magazínu. Má rozhled, životní zkušenosti, ráda bloguje. Mezi její oblíbená témata patří zdravý životný styl, cvičení, ženská krása a obecně problémy, které trápí něžnější část populace. Více informací o nás najdete zde - mrkněte na náš tým.

  Líbil se vám náš článek? Sdílejte ho, uděláte nám radost


  Štítky: ,

  Přečtěte si také naše další články

   

  Zatím žádné komentáře

  Zanechat komentář ke článku

  Zpráva