Sponzorováno

Sny v lidském životě a jejich význam 4.86/5 (7)

Sny v lidském životě a jejich význam

Jak sníme?

Sen je duševní činnost probíhající během spánku. Náš spánek se vyvíjí od lehčího po hluboký ve čtyřech fázích. Během těchto fází se zpomaluje srdeční tep a prohlubuje dýchání. Hovoříme o tzv. NREM fázích (non-rapid eye-Mouvement – bez rychlých očních pohybů). Snění, které probíhá v těchto fázích si většinou nepamatujeme. Jiné je to při přechodu do páté fáze, kdy je tep nepravidelný, snáze se vzbudíme, muži a ženy jsou sexuálně vzrušení, velké svaly jsou inhibovány. Hovoříme o REM fázi – (fáze rychlých očních pohybů), která vzniká v mozkovém kmeni, kdy jsou aktivovány cholinergní neurony a jiné neurony související s pozorností jsou neaktivní. To způsobí, že vzdálené vzpomínky jsou snadněji dostupné. Při probuzení z REM fáze si 60-90 procent lidí své sny pamatuje. Cyklicky se opakuje těchto pět fází asi po 90 minutách. Z toho v REM fázi jsme asi 10 minut. Ukazuje se, že spánek v REM fázi je důležitý při začleňování si nově naučených věcí. Ve skutečnosti tedy zřejmě při učení pomáhá známé „vyspat se na to.“

Proč je snění důležité?

Sny jsou spouštěny událostmi, které jsou pro nás nějakým způsob emočně významné během dne. Jsme neustále obklopování podněty, které vnímáme vědomě, ale je množství takových, které nestíháme zpracovat a uvědomovat si. Zůstávají uložené v našem podvědomí. Během spánku, kdy jsme mimo okolních podnětů se právě „nedokončené, nevstřebané“ zážitky dostávají na povrch. V snu se jakoby smíchají zážitky z bdělého stavu se vzpomínkami, s minulostí a vytvoří tak nové příběhy našeho života. Sny nám poskytují možnost uspořádat a zpracovat naše emoce a problémy vyskytující se během dne.

Podněty, které spouštějí sny mohou být triviální nebo velmi významné. I to je věc vysoce individuální a nemusí to být jen vnější události. Může se jednat o vnitřní konflikty, neklid. Mohou to být očekávání, myšlenky na minulé události.

Ve snech se zrcadlí náš duševní stav

V snech vytváříme příběhy se současných myšlenek a pocitů o nás samých spolu s příslušnými minulými vzpomínkami v obrazech, symbolech a metaforách. Pokud jsme vyrovnaní sami se sebou, spíme tvrději a sny si až tak nepamatujeme. Ve snech se vynořují tvůrčí části, příjemné fantazie, z nichž mohou vzniknout i hodnotné díla. Pokud nejsme pod stresem, sny nám pomáhají třídit emocionální zážitky, spojovat je s minulostí a přemýšlet směrem k plánování budoucnosti.

Pokud jsme utrápení, ve stresu, spánek máme lehčí a pamatujeme si více snů. Čím výraznější jsou zážitky během dne, tím živější a výraznější budou i naše sny. Opakující se sny odrážejí dlouhodobé problémy, nedořešené věci v nás. V běžných snech se můžeme dozvědět něco více o sobě. Díky snem můžeme změnit i věci v našem životě, pokud se snem pracujeme a snažíme se mu porozumět.

Sponzorováno

Výklad snů v různých dobách a kulturách

Výklad snů je fenomén vyskytující se odedávna. Ve starověku Egypťané i Řekové věřili, že sny jsou spojovány s Bohy, jsou poselstvím od Boha. Hippokrates věřil, že sny vyjadřují prorocké, diagnostické a psychologické skutečnosti. Naopak Aristoteles tvrdil že sny jsou záležitostí senzomotorických vjemů a tělesných narušení. Individuální význam snů zdůraznil ve svém díle Artemidorus 100 let po Kristu. Snáře požívali v Číně, Indii. Číňané si mysleli, že ve snech duše opouští tělo a komunikuje s mrtvými. Indiáni věřili, že sny patří mezi nejdůležitější životní zkušenosti.

Od začátku našeho letopočtu hrály sny nadále významnou funkci a vždy byly důležité například v islámském světě. Interpretace snů byly vysoce hodnoceny i zakladateli západního křesťanství. Byly považovány za dar od Boha. Zvrat nastal při překladu Bible Jeronýma, kde pár krát cíleně chybně přeložil slovo „ananas“ (čarodějnictví) jako „zabývání se sny“. Od té doby se sny staly oblastí inkvizice. Lidé se báli o svých snech mluvit.

Po středověku se sny opět staly zájmem filozofů a vědců. K současnému chápání snů přispěly zejména představitelé rané psychoanalýzy S. Freud, C.G. Jung a A. Adler. Freud viděl dva významy snu – chrání spánek a slouží jako bezpečný ventil pro nepřijatelné přání (ve snech si dovolíme to co bychom si jinak nedovolili) Jung tvrdil že sny jsou normální tvůrčí vyjádření nevědomí a mají kompenzační funkci – dovolují projevit se tím stránkám osobnosti, které se v běžném životě nedají. Zavedl pojem kolektivního nevědomí, přičemž i ve snech pracoval se sovy symboly, které se vyskytují na celém světě. Adler tvrdil, že sny chrání jednotu osobnosti a její sebehodnoty. Všichni tři zdůrazňovali individuální význam snící.

Všechny současné teorie výkladu snů vycházejí z historických zkušeností a teorií. Určitě jiné postupy má astrologie a jiné psychoterapeutická práce se sny. V každém případě sny jsou pro náš život velmi důležité.

Co nám sny přináší?

Sponzorováno

Ve snech se odrážejí naše obavy, touhy a vzpomínky. Pospojovány do obrazů, příběhů hovoří o nás samých. Někdy jsou to věci, které potřebujeme dořešit a sen nám může ukázat možné řešení. Jindy jsou to jakési upozornění na vnitřní konflikty nebo zdravotní problémy, kterými žijeme vědomě či nevědomě. Sen nám může přinést i hluboké poselství, které pochopíme mnohem později. Interpretací snů se zabývají mnohé psychoterapeutické směry. Pro porozumění snu je však terapeut pouze průvodcem. Na pochopení významu snu je největším odborníkem sám snící. Sny nás mohou posouvat v našem životě dopředu, pokud se budeme snažit s nimi pracovat a porozumět jim.

  Líbil se vám článek? Ohodnoťte ho.

  Autor článku

  Daniel Borník (více o nás)

   

  Dan miluje sport. Přispívá články zejména z oblasti regenerace, fyzio, cvičení a píše i o nemocech. Náš tým vám všem chce přinášet zajímavé informace ze světa zdraví, cvičení, výživy, rehabilitace a obecně zdravého životního stylu. Ve většině našich článků vycházíme z odborných studií a lékařských prací. Vždy se snažíme na studie odkazovat, ověříte si tak pravost. Více informací o nás najdete zde - mrkněte na náš tým.

  Líbil se vám náš článek? Sdílejte ho, uděláte nám radost


  Štítky:

  Přečtěte si také naše další články

   

  Zatím žádné komentáře

  Zanechat komentář ke článku

  Zpráva