Vše na téma: Vyšetřovací metody

V moderní medicíně naštěstí existuje mnoho diagnostických (vyšetřovacích) metod, které nám (nebo lékaři) mohou pomoci s diagnostikou nemoci.

Přečtěte si články o jednotlivých diagnostických metodách.

Elektroencefalografie (EEG) – co je to a co znamenají výsledky? 4.8/5 (15)

Elektroencefalogram (EEG) je test používaný k hodnocení elektrické aktivity v mozku. Mozkové buňky komunikují navzájem prostřednictvím elektrických impulzů. Pomocí nástroje EEG můžete zjistit potenciální problémy spojené s touto činností. EEG sleduje a zaznamenává vzory mozkových vln. Malé ploché kovové disky, ...
Přečíst..

Počítačová (výpočetní) tomografie (CT) – jak funguje a k čemu je? 4.6/5 (20)

Počítačová tomografie (CT – Computer Tomography) je diagnostický zobrazovací test používaný k vytvoření detailních obrazů vnitřních orgánů, kostí, měkkých tkání a krevních cév. Průřezové snímky generované během CT snímání mohou být přeformátovány ve více rovinách a mohou dokonce vytvářet trojrozměrné ...
Přečíst..

Elektromyografie (EMG) – co je to a jak probíhá? 4.74/5 (27)

Elektromyografie (EMG) je diagnostický postup pro posuzování zdraví svalů a nervových buněk, které je řídí (tj. motorických neuronů). Motorické neurony přenášejí elektrické signály, které způsobují kontrakci svalů. EMG překládá tyto signály do grafů, zvuků nebo číselných hodnot, které odborník interpretuje ...
Přečíst..

Magnetická rezonance (též MR, MRI) – informace o vyšetření – jak probíhá? 4.73/5 (26)

Magnetické rezonanční zobrazování či magnetická rezonance (také označovaná jako MRI – zkratka z Magnetic Resonance Imaging) je test, který využívá silné magnety, rádiové vlny a počítač pro vytváření detailních snímků uvnitř těla. Je to tedy zobrazovací technika používaná především ve ...
Přečíst..

Pozitronová emisní tomografie (PET vyšetření) 4.89/5 (18)

Co je to vlastně pozitronová emisní tomografie? Pozitronová emisní tomografie, také nazývaná PET vyšetření, je diagnostická metoda, která zahrnuje získávání fyziologických obrazů lidského těla založených na detekci radiace z pozitronové emise. Pozitrony jsou drobné částečky emitované z radioaktivní látky podané ...
Přečíst..

Odběr (biopsie) a vyšetření kostní dřeně – kdy je potřeba a co je dobré vědět? 4.7/5 (20)

Kostní dřeň vyplňuje lidské kosti. Rozlišujeme červenou kostní dřeň, v níž probíhá krvetvorba a je hlavně v krátkých a plochých kostech (například v obratlích). Ostatní kosti jsou vyplněny žlutou kostní dření, která je složena hlavně tukovými buňkami. Mnoho lidí odběrem ...
Přečíst..

Rektoskopie – informace o tomto vyšetření 4.88/5 (17)

Rektoskopie je méně invazivní a časově poměrně nenáročné endoskopické vyšetření konečníku a tlustého střeva. Rektoskopie patří k endoskopickým vyšetřením. Tuhým rektoskopem nebo flexibilním kolonoskopem se vyšetřuje koncová část tlustého střeva do hloubky cca 20-30cm. Endoskop se zavede přes konečník do ...
Přečíst..

Vyšetření stoje – základní vyšetření stability stoje 4.73/5 (11)

Vzpřímené držení těla je nejcharakterističtějším znakem člověka. Ve stoji je aktivní posturální muskulatura nejen trupová, ale i pletence pánevního a dolních končetin. U oporné báze platí zkušeností získaný poznatek, že čím širší opornou bázi člověk preferuje, tím obtížněji udržuje stoj. ...
Přečíst..

Vyšetřovací metody při neplodnosti žen – na co se připravit? 4.8/5 (5)

Tak, jako existuje mnoho příčin neplodnosti, existuje i celé spektrum vyšetření, které mohou napomoci odhalit její skutečnou příčinu. Patří mezi ně především folikulometrie, sledování hormonálních hladin, vyšetření spermiogramu, laparoskopie, hysteroskopie či imunologické, hematologické, andrologické, genetické vyšetření. Navzdory tomuto širokému záběru ...
Přečíst..