Sponzorováno

Nemoc z ozáření (Akutní radiační syndrom) – příznaky, příčiny a léčba 4.88/5 (17)

Nemoc z ozáření, akutní radiační syndrom anebo také otrava radiací. Tyto termíny označují poškození tkání způsobené nadměrným vystavením jedince ionizujícímu záření.

Nemoc z ozáření, akutní radiační syndrom anebo také otrava radiací. Tyto termíny označují poškození tkání způsobené nadměrným vystavením jedince ionizujícímu záření.

V dnešní době se radiace používá v medicíně, k výrobě elektřiny, k prodloužení trvanlivosti potravin, ke sterilizaci zařízení a k mnoha dalším účelům.

K ionizujícímu záření dochází, když se atomové jádro nestabilního atomu rozpadne a začne uvolňovat ionizující částice.

Když se tyto částice dostanou do kontaktu s organickým materiálem, jako je lidská tkáň, poškodí je – pokud jsou hladiny dostatečně vysoké, v krátkém časovém období. To může vést k popáleninám, problémům s krví, gastrointestinálním systémem, kardiovaskulárním a centrálním nervovým systémem, rakovině a někdy i smrti.

Akutní radiační syndrom (ARS) (někdy známý jako radiační toxicita nebo radiační nemoc) je akutní onemocnění způsobené ozářením celého těla (nebo většiny těla) vysokou dávkou pronikajícího záření ve velmi krátkém časovém období (obvykle otázka minut).

S radiací se v dnešním světe obvykle pracuje dostatečně bezpečně, ale její použití s ​​sebou nese i nemalé riziko. Třeba pokud se stane nehoda, například zemětřesení v japonské Fukušimě v roce 2011 nebo výbuch jaderného reaktoru v ukrajinském Černobylu v roce 1986, záření může být velmi nebezpečným.

Rychlá fakta o nemoci z ozáření

Zde jsou některé klíčové body o nemoci z ozáření. Více podrobností pak najdete v hlavním článku.

 • Radiace je všude kolem nás a je bezpečně používána v mnoha směrech.
 • Jaderné havárie, rizikové pracovní prostředí a některé metody lékařského ošetření mohou být zdrojem otravy radiací.
 • V závislosti na dávce mohou být účinky záření mírné nebo život ohrožující.
 • Neexistuje žádný lék na nemoc z ozáření, ale bariéry mohou zabránit expozici a některé léky mohou odstranit určité záření z těla.
 • Každý, kdo věří, že byl vystaven záření, by měl co nejdříve vyhledat lékařskou pomoc.

Co je to nemoc z ozáření

Radiace má mnoho kladných využití, ale může být nebezpečná, pokud s ní není správně zacházeno.

K ovlivnění zářením dochází, když radioaktivní látka uvolňuje částice, které se dostanou do těla člověka a způsobí újmu. Různé radioaktivní látky mají různé vlastnosti. Mohou lidem ubližovat a pomáhat různými způsoby a některé jsou nebezpečnější než jiné.

S nebezpečným množstvím radiace se jen tak nepotkáte (za normálních okolností). Zda se stane nebezpečnou, závisí na:

 • jak se používá
 • jak je to silná
 • jak často je člověk záření vystaven
 • jaký typ expozice nastane
 • jak dlouho expozice trvá

Tak třeba dávka záření z jediného rentgenového záření není obvykle škodlivá. Nicméně části těla, které nejsou rentgenovány, jsou vždy zastíněny olověnou zástěrou, aby se předešlo zbytečné expozici. Technik mezitím při pořizování obrázku opustí místnost. Zatímco jedna malá dávka není nebezpečná, opakované malé dávky by už mohly být.

Náhlá, krátká, nízká dávka záření pravděpodobně nezpůsobí problém, ale dlouhé, intenzivní nebo opakované dávky mohou být problém. Když záření poškodí buňky, je to nevratné. Čím častěji je záření člověk vystaven, tím větší je riziko zdravotních problémů.

Kolik radiace je už nebezpečné?

Radiační dávku lze měřit různými způsoby. Některé z použitých jednotek jsou Gray, Sievert, rem a rady. Používají se podobným způsobem, ale 1 rad je ekvivalentní 0,01 Gray.

Rad je jednotka absorbované dávky ionizujícího záření používaná v zastaralé soustavě CGS. V soustavě SI je nahrazena 100krát větší jednotkou gray (Gy). Dávka 1 rad znamená, že každý kilogram ozářené látky pohltil 0,01 joulů energie.

 • Méně než 30 radů: V krvi se objeví mírné příznaky
 • Od 30 do 200 radů: Osoba může onemocnět.
 • Od 200 do 1 000 radů: Osoba může vážně onemocnět.
 • Více než 1 000 radů: Smrtelná dávka.

Obecně je nemoc z ozáření nebo akutní radiační syndrom (ARS) diagnostikována, když:

 • Osoba dostane přes 70 radů ze zdroje mimo své tělo
 • Dávka ovlivňuje celé tělo nebo jeho většinu a je schopna proniknout do vnitřních orgánů
 • Dávka je podána v krátké době, obvykle během několika minut

Osoba, která zažije atomový výbuch, dostane dvě dávky záření, jednu během exploze a druhou ze spadu, když po výbuchu sletí radioaktivní částice dolů.

Příznaky nemoci z ozáření

Nemoc z ozáření může být akutní, objevující se brzy po expozici, nebo chronická, kde se příznaky objevují v průběhu času nebo po nějaké době, třeba i o několik let později.

Příznaky akutní nemoci z ozáření jsou:

 • zvracení, průjem a nevolnost
 • ztráta chuti k jídlu
 • malátnost nebo pocit nevolnosti
 • bolest hlavy
 • rychlý srdeční tep

Příznaky závisí na dávce a na tom, zda se jedná o jednu dávku nebo dávku opakovanou.

Dávka až 30 radů může vést k těmto problémům:

 • ztráta bílých krvinek
 • nevolnost a zvracení
 • bolesti hlavy

Dávka 300 radů může mít za následek:

 • dočasnou ztrátu vlasů
 • poškození nervových buněk
 • poškození buněk, které lemují trávicí trakt

Fáze radiační nemoci

Příznaky závažné radiační otravy obvykle procházejí čtyřmi fázemi.

 1. Prodomální stádium: Nevolnost, zvracení a průjem, trvající několik minut až několik dní
 2. Latentní fáze: Zdá se, že příznaky zmizí a zdá se, že se člověk uzdravil
 3. Fáze zjevná (overt): V závislosti na typu expozice to může zahrnovat problémy s kardiovaskulárním, gastrointestinálním, krvetvorným a centrálním nervovým systémem
 4. Zotavení nebo smrt: Může dojít k pomalému zotavení nebo ke smrti.

Různé dávky, různé efekty

Riziko onemocnění závisí zejména na dávce. Velmi nízké dávky záření jsou neustále kolem nás a nemají žádný účinek. Záleží také na oblasti těla, která je záření vystavena.

Pokud je celé tělo vystaveno řekněme 1 000 radům během krátké doby, může to být fatální. Daleko vyšší dávky však lze aplikovat na malou oblast těla s menším rizikem.

Po mírné dávce může osoba pociťovat příznaky jen několik hodin nebo dní. Opakovaná nebo dokonce jedna relativně nízká dávka, která v době expozice vyvolává jen málo nebo žádné viditelné příznaky, však může později způsobit problémy.

Osoba, která je vystavena 3000 radům, zažije nevolnost a zvracení a během několika hodin může dojít ke zmatku a ztrátě vědomí. Třes a křeče se objeví 5 až 6 hodin po expozici. Do 3 dnů bude kóma a smrt.

Lidé, kteří zažívají opakované dávky mohou mít dlouhodobé příznaky. Třeba tyto:

 • ztráta bílých krvinek, což tělu brání v boji s infekcí
 • snížení počtu krevních destiček, což zvyšuje riziko vnitřního nebo vnějšího krvácení
 • problémy s plodností, včetně ztráty menstruace a sníženého libida
 • změny funkce ledvin, které mohou během několika měsíců vést k anémii, vysokému krevnímu tlaku a dalším problémům
 • může se také objevit zarudnutí kůže, šedý zákal a srdeční problémy.

Lokální expozice může vést ke změnám na kůži, ztrátě vlasů a případně rakovině kůže.

Sponzorováno

Vystavení určitým částem těla je nebezpečnější, než u jiných částí – vystavíte-li záření ruku, nemusí se nic moc stát, ale pokud záření vystavíte například střeva, mohou utrpět velkou újmu. Účinky záření jsou kumulativní. Poškození buněk je nevratné.

Zdroje radiace

Vystavení radiaci může být důsledkem expozice na pracovišti nebo vystavení kvůli průmyslové havárii, radiační terapie nebo dokonce záměrné vystavení radiaci, jako v případě bývalého ruského špiona Alexandra Litviněnka, kterého v Londýně zavraždilo polonium 210 z jeho čaje. To je však samozřejmě extrémně vzácný případ.

Většina lidí je každoročně vystavena v průměru přibližně 0,62 radu, tedy 620 grey.

Polovina pochází z radonu ve vzduchu, ze Země a z kosmického záření. Druhá polovina pochází z lékařských, komerčních a průmyslových zdrojů. Rozloženo na rok, to není nijak moc významné z hlediska zdraví.

Úrovně záření z rentgenového záření nejsou vysoké, ale vyskytují se v jeden okamžik.

 • Rentgen hrudníku odpovídá expozici záření 10 dní
 • Mamogram udává ekvivalent normální expozice 7 týdnů
 • PET nebo CT používané jako součást nukleární medicíny vystavují člověka ekvivalentu 8 let záření
 • CT vyšetření břicha a pánve odpovídá ekvivalentu 3leté normální expozice

Nukleární medicína se používá k cílení na štítnou žlázu u lidí s poruchou štítné žlázy. Mezi další typy lékařské léčby patří radiační terapie rakoviny.

Život ve vyšší nadmořské výšce, například na náhorní plošině Nového Mexika a Colorada, zvyšuje expozici, stejně jako cestování v letadle. Radonový plyn v domácnostech také přispívá.

Jídlo také obsahuje malé množství záření. Jídlo a voda, které pijeme, jsou zodpovědné za expozici přibližně 0,03 rad za rok.

Existuje mnoho aktivit, které mohou vystavit lidi zdrojům záření. Třeba:

 • sledování televize
 • létání v letadle
 • procházející bezpečnostním skenerem
 • mikrovlnné trouby nebo mobilní telefony

Kuřáci mají vyšší expozici než nekuřáci, protože tabák obsahuje látku, která se může rozložit na polonium 210.

Astronauti mají nejvyšší expozici ze všech. V jedné misi raketoplánu mohou být vystaveni 25 radům.

Ochrana před ozářením

Poškození zářením je nevratné. Jakmile jsou buňky poškozené, neopraví se samy. I tak je ale důležité, aby někdo, kdo byl vystaven záření, vyhledal lékařskou pomoc co nejdříve.

Mezi možná ošetření patří:

 • Okamžité sundání veškerého oblečení.
 • Oplach těla vodou a mýdlem.
 • Použití jodidu draselného (KI) k blokování vychytávání štítné žlázy, pokud osoba vdechuje nebo polyká příliš mnoho radiojódu
 • Berlínská modř či pruská modř, podávaná v kapslích, může ve střevech zachytit cesium a thalium a zabránit jejich vstřebání. To jim umožňuje pohyb trávicím systémem a cestu do stolice.
 • Filgrastim neboli Neupogen stimuluje růst bílých krvinek. To může pomoci, pokud záření zasáhlo kostní dřeň.

V závislosti na expozici může záření zasáhnout celé tělo. U kardiovaskulárních, střevních a dalších problémů bude léčba zaměřena na konkrétní symptomy.

Snížení expozice radiaci

Mezi tipy na snížení zbytečného ozáření patří:

 • vyhýbat se slunci kolem poledne a používat opalovací krém nebo nosit oblečení, které zakrývá pokožku
 • ujistěte se, že jsou opravdu nutné jakékoli CT a rentgenové vyšetření, zejména pro děti
 • dejte lékaři vědět, zda jste nebo můžete být těhotná, před rentgenovým, PET nebo CT vyšetřením

Není možné ani nutné vyhnout se veškerému vystavení radiaci a zdravotní riziko, které většina zdrojů představuje pro zdraví, je extrémně malé.

Léčba nemoci z ozáření

Cílem léčby radiační nemoci je zabránit další radioaktivní kontaminaci; ošetřovat život ohrožující zranění, jako jsou popáleniny a traumata; snížit příznaky; a zvládat bolest.

Dekontaminace

Dekontaminace zahrnuje odstranění vnějších radioaktivních částic. Odstranění oděvu a obuvi eliminuje asi 90 procent vnější kontaminace. Jemným omytím vodou a mýdlem odstraníte z pokožky další částice záření.

Dekontaminace zabrání dalšímu šíření radioaktivních materiálů. Snižuje také riziko vnitřní kontaminace vdechnutím, požitím nebo otevřenými ranami.

Léčba poškozené kostní dřeně

Protein nazývaný faktor stimulující kolonie granulocytů, který podporuje růst bílých krvinek, může čelit účinku radiační nemoci na kostní dřeň. Léčba lékem na bázi bílkovin, který zahrnuje filgrastim (Neupogen), sargramostim (Leukine) a pegfilgrastim (Neulasta), může zvýšit produkci bílých krvinek a zabránit prevenci následných infekcí.

Pokud máte vážné poškození kostní dřeně, můžete také dostat transfuzi červených krvinek nebo krevních destiček.

Léčba vnitřní kontaminace

Některé metody ošetření mohou snížit poškození vnitřních orgánů způsobené radioaktivními částicemi. Zdravotnický personál by tyto léčby používal pouze tehdy, pokud jste byli vystaveni určitému typu záření. Tato ošetření zahrnují následující:

Jodid draselný (ThyroShield, Iosat). Jedná se o neradioaktivní formu jódu.

Jód je nezbytný pro správnou funkci štítné žlázy. Pokud jste vystaveni značnému záření, vaše štítná žláza bude absorbovat radioaktivní jód (radiojód) stejně jako jiné formy jódu. Radiojód se nakonec z těla odstraní močí.

Pokud budete užívat jodid draselný, může zaplnit „prázdná místa“ ve štítné žláze a zabránit absorpci radiojódu. Jodid draselný není všelék a je nejúčinnější, pokud je užijete do jednoho dne po expozici.

Berlínská modř či pruská modř. Tento typ barviva se váže na částice radioaktivních prvků známé jako cesium a thallium. Radioaktivní částice se pak vylučují stolicí. Toto zpracování urychluje eliminaci radioaktivních částic a snižuje množství záření, které mohou buňky absorbovat.

Kyselina dietylenetriamin pentaoctová (DTPA). Tato látka se váže na kovy. DTPA se váže na částice radioaktivních prvků plutonium, americium a curium. Radioaktivní částice procházejí z těla močí, čímž se snižuje množství absorbovaného záření.

Podpůrná léčba

Pokud máte nemoc z ozáření, můžete dostat další léky nebo intervence k léčbě:

 • Bakteriální infekce
 • Bolest hlavy
 • Horečka
 • Průjem
 • Nevolnost a zvracení
 • Dehydratace
 • Popáleniny
 • Bolest nebo vředy

Péče o umírajícího pacienta

Osoba, která absorbovala velmi velké dávky radiace, má malou šanci na uzdravení. V závislosti na závažnosti onemocnění může dojít k úmrtí do dvou dnů nebo dvou týdnů. Lidé se smrtelnou radiační dávkou dostanou léky na potlačení bolesti, nevolnosti, zvracení a průjmu. Mohou také těžit z psychologické nebo pastorační péče.

Sponzorováno

Napište nám do komentářů, pokud máte informace k nemoci z ozáření. Budeme rádi.

Studie a zdroje článku

Sponzorováno

Líbil se vám článek? Ohodnoťte ho.

Autorem článku je naše redakce

Tým rehabilitace.info (více o nás)

 

Náš tým vám všem chce přinášet zajímavé informace ze světa zdraví, cvičení, výživy, rehabilitace a obecně zdravého životního stylu. Ve většině našich článků vycházíme z odborných studií a lékařských prací. Vždy se snažíme na studie odkazovat, ověříte si tak pravost. Více informací o nás najdete zde - mrkněte na náš tým.

Líbil se vám náš článek? Sdílejte ho, uděláte nám radost


Štítky:

Přečtěte si také naše další články

 

Zatím žádné komentáře

Zanechat komentář ke článku

Zpráva