Sponzorováno

Otrava thaliem? Jaká rizika má thalium? 4.06/5 (16)

 • Thalium je jedovatý těžký kov, který může mít vážné negativní dopady na lidské zdraví.
 • Thalium může poškodit nervový systém, což může vést k neurologickým poruchám jako je necitlivost, slabost svalů, ztráta koordinace, poruchy řeči a ztráta paměti.
 • Thalium může způsobit vážné poškození ledvin, což může vést k akutní renální insuficienci nebo chronickým onemocněním ledvin.
 • Expozice thaliu může způsobit srdeční arytmie, hypertenzi a další kardiovaskulární problémy.
 • Thalium může způsobit bolesti břicha, nevolnost, zvracení, průjem a další trávicí potíže.
 • Při vysokých dávkách může thalium způsobit akutní otravu, která může vést k vážným zdravotním komplikacím a dokonce i smrti.
 • Proto je důležité minimalizovat expozici thaliu a chránit se před jeho případným vystavením v průmyslových a životních prostředích, jako jsou chemické továrny, skládky odpadů a znečištěné půdy a vody.

Co je thalium?

Thalium je těžký kov. Má atomové číslo 81, atomovou hmotnost 204,3833, dva stabilní izotopy 203 Tl a 205 Tl a specifickou hmotnost 11,9. To ale nyní není důležité. Thallium je jedovatý těžký kov, který může mít vážné negativní dopady na lidské zdraví.

Vyskytuje se přirozeně v elementární kovové formě, ale častěji se vyskytuje jako thalické a thalové sloučeniny.

Síran thalia se kdysi používal jako jed na mravence a krysy. Pracovní limit pro expozici thalia je 0,1 mg/m3 na kůži po dobu osmi hodin denně. Hladiny 15 mg/m3 jsou považovány za bezprostředně nebezpečné pro zdraví. Smrtelná dávka se pohybuje kolem 15-20 mg na kg tělesné hmotnosti a je rychle distribuována do všech tkání těla. Většina thalia je vylučována stolicí, ale až 35 % může být vylučováno ledvinami. Nicméně delší expozice může vést k hromadění a chronické toxicitě. Thalium se snadno vstřebává kůží i při inhalaci.

Thalium bylo objeveno v roce 1861 sirem Williamem Crookesem, který jej pojmenoval po jeho spektroskopickém vzhledu. Název pochází z řeckého thallos, což znamená zelený mladý výhonek.

Otrava thaliem je v západních společnostech vzácná. Vzhledem k tomu, že thalium je bez chuti, zápachu a rozpustné ve vodě, byla hlášena náhodná intoxikace, ale občas bylo thalium také nástrojem k vraždě.

Otrava thaliem

Otrava může být akutní nebo chronická a projevy mohou být velmi variabilní. Lékař si nemusí být vědom toho, že pacient byl vystaven thaliu, a proto je diagnóza mnohem obtížnější. Profesní anamnéza je důležitá, ale pacient nemusí vědět, že byl thaliu vystaven.

Poznámka: alopecie je rys, který by měl vést k podezření na toxicitu thaliem.

Otrava thaliem obvykle následuje po orálním požití, ale může být vdechnuta z kontaminovaného prachu z pyritových hořáků, výroby kadmia a tavení olova a zinku a při kontaminaci heroinu nebo kokainu. Jeho toxický účinek je způsoben jeho schopností inhibovat řadu intracelulárních procesů zprostředkovaných draslíkem. Používá se při výrobě elektronických součástek, optických čoček, polovodičových materiálů, slitin, zařízení pro detekci gama záření, bižuterie, malířských barev nebo tetovacích inkoustů, teploměrů a zelených ohňostrojů.

Příznaky otravy thaliem

Klasická triáda akutní otravy, která by měla naznačovat diagnózu akutní toxicity thalia, je následující:

 1. Nevolnost a zvracení.
 2. Následuje bolestivá periferní neuropatie.
 3. Alopecie – vyskytující se později.

Akutní otrava má tendenci vyvolat gastrointestinální účinky, zatímco chronická otrava má tendenci vyvolat neurologické projevy.

 • Bolest břicha, nevolnost a zvracení se objevují během několika hodin po akutní expozici. Ve stolici může být krev.
 • Objevuje se bolestivá senzorická neuropatie, zejména na chodidlech a dlaních. Vývoj může trvat několik dní. Může následovat slabost bérce, ataxie, zmatenost, halucinace, křeče a kóma.
 • Neuropsychiatrické komplikace zahrnují úzkost, zmatenost, delirium, halucinace a psychózy. Akutní neklid a agrese, změny osobnosti, deprese, apatie a konfabulace byly pozorovány jak u dospělých, tak u dětí. Psychóza se může objevit i bez psychiatrické anamnézy.
 • Hlásí se i diplopie (dvojité vidění), abnormální barevné vidění a snížená zraková ostrost.
 • Někdy se objevuje dušnost a pleurická bolest na hrudi. Mechanismus je neznámý.

Chronická otrava může vést k únavě, bolestem hlavy, depresím, nechutenství, bolestem nohou, vypadávání vlasů a poruchám vidění.

Vyšetření na otravu thaliem

V raných fázích vyšetření břicha ukazuje určitou citlivost, hyperaktivní střevní zvuky.

Sponzorováno

Neurologie

 • Vyžaduje se úplné neurologické vyšetření včetně vyšetření hlavových nervů a posouzení poruch zorného pole. Optická neuropatie a obrny hlavových nervů jsou nejzřetelnějšími rysy.
 • Příznaky se vyvinou cca za 2-4 dny, přičemž závažnost závisí na úrovni otravy.
 • Existuje periferní neuropatie s výraznou citlivostí nohou a chodidel a paresteziemi.
 • Při těžkém neurologickém postižení může být přítomna i respirační paralýza na konci týdne smrtelná.
 • Vyšetření očí a obličeje může prokázat ztrátu laterální poloviny obočí, pokles očních víček, obrnu lícního nervu, oftalmoplegii a nystagmus.
 • Vyžaduje se odborné vyšetření s posouzením štěrbinovou lampou a dokumentací barevného vidění. Štěrbinová lampa je přístroj – speciální mikroskop pro přiblížení přední části oka.
 • Občas se objeví keratitida a zákal rohovky.

Dermatologie

 • Vypadávání vlasů, vyrážky a palmární erytém (zarudnutí dlaní) – to trvá 2-4 týdny, než se objeví.
 • Dochází k atrofii vlasových folikulů. Alopecie je tak charakteristická, že by měla vyvolat podezření. Vypadávání vlasů postihuje především pokožku hlavy, časové části obočí, řasy a končetiny. Méně často jsou postiženy axilární oblasti (tj. podpaží).
 • Časné příznaky nejsou specifické a zahrnují šupinatění dlaní a chodidel a aknózní léze na obličeji.
 • Měsíc po otravě se v nehtové ploténce objevují Meesovy rýhy (příčné bílé čáry na nehtech). Vyskytují se také při otravě arsenem a při selhání ledvin.
 • Dalšími nálezy mohou být krustové ekzémové léze, hypohidróza, anhidróza, palmární erytém, bolestivá glositida se zarudnutím špičky jazyka, stomatitida a změna barvy vlasů.
 • Na pokožce hlavy je charakteristická pásovitá tmavá pigmentace, která se vyvíjí do čtyř dnů.

Diagnostika a testy

 • Jen málo laboratoří může provést test na thalium. 24hodinová koncentrace thalia v moči je nejpřesnějším způsobem hodnocení toxicity thalia, ale hladina v moči pravděpodobně poskytne rychlejší a přiměřeně spolehlivější odpověď. Akutní toxicita způsobí koncentraci thalia mnohonásobně vyšší, než je referenční rozmezí 0-5 ng/ml.
 • Moč může vypadat zeleně.
 • Biochemické vyšetření krve je vyžadováno v případě anémie z gastrointestinálního krvácení a k posouzení funkce ledvin.
 • Krátce po požití může obyčejný rentgenový snímek břicha vykazovat příznaky způsobené těžkým kovem (opacita).
 • Elektrofyziologické testy nervů na chodidlech mohou vykazovat abnormality.
 • Elektroretinografie (ERG) prokazuje opožděnou vizuální evokovanou odpověď.
 • EKG, protože mohou být srdeční arytmie.

Diferenciální diagnostika

Diferenciální diagnóza je návrh několika možných diagnóz na základě konkrétních příznaků.

 • Guillain-Barré syndrom
 • Otrava jinými těžkými kovy, včetně arsenu a rtuti
 • Otrava kolchicinem, isoniazidem a hydralazinem
 • Poliomyelitida
 • Otrava oxidem uhelnatým
 • Otrava organofosfáty
 • Nedostatek thiaminu
 • Diabetická polyneuritida
 • Botulismus
 • Vaskulitida

Léčba otravy Thaliem

 • Pokud je to možné, odstraňte zdroj expozice. Odstraňte kontaminovaný oděv, ale dávejte pozor, abyste se také nevystavili thaliu.
 • Zhodnoťte dýchací cesty, dýchání a oběh. Při inhalaci je velkým problémem možné respirační selhání a doporučuje se intravenózní (IV) přístup léků a podávání kyslíku.
 • Pokud došlo během předchozích 30 minut k požití, vyvolejte zvracení. V nemocnici lze provést výplach žaludku, pokud do hodiny po požití.
 • Při požití se doporučuje aktivní uhlí a hexakyanoželezitan draselný. Hexakyanoželezitan draselný je lepší než dřevěné uhlí v tom, že udržuje thalium mimo enterohepatální oběh a zvyšuje vylučování stolicí, ale není často dostupný.
 • Hexakyanoželezitan draselný je lepší než chelatační činidla, jako je penicilamin; ten, dle studií, může způsobit redistribuci thalia do centrálního nervového systému.
 • Hemoperfuze, hemodialýza nebo výměna plazmy, pokud se používají, by měly být provedeny co nejdříve, ale mohou být účinné i po opožděné diagnóze.
 • Všichni pacienti s významnými příznaky otravy thaliem vyžadují hospitalizaci.
 • Hladiny thalia v krvi a moči se měří třikrát týdně, aby se potvrdil klesající trend.
 • Ačkoli to není dobře prostudováno, kazuistiky naznačují, že léčba Hexakyanoželezitanem draselným může být přerušena, když hladiny thalia v moči klesnou na méně než 100 mcg/l.
 • Fyzioterapie může snížit svalové kontraktury nebo jim zabránit (svalová kontraktura je abnormální kontrakce svalových vláken).

Prognóza otravy thaliem

Z těch, kteří přežijí otravu, má asi třetina až polovina reziduální neurologické nebo zrakové postižení. Zpoždění léčby je spojeno s větší pravděpodobností trvalých neurologických problémů.

Pacienti mohou mít příznaky periferní neuropatie až šest let po intoxikaci. Zprávy o přetrvávajících nálezech se nejčastěji týkají chodidel a dolních končetin.

Sponzorováno

Expozice během těhotenství může vést k abnormalitám plodu. Chronické případy mohou vést k demenci, depresi a psychóze.

Studie a zdroje článku

Líbil se vám článek? Ohodnoťte ho.

Autorem článku je naše redakce

Tým rehabilitace.info (více o nás)

 

Náš tým vám všem chce přinášet zajímavé informace ze světa zdraví, cvičení, výživy, rehabilitace a obecně zdravého životního stylu. Ve většině našich článků vycházíme z odborných studií a lékařských prací. Vždy se snažíme na studie odkazovat, ověříte si tak pravost. Více informací o nás najdete zde - mrkněte na náš tým.

Líbil se vám náš článek? Sdílejte ho, uděláte nám radost


Štítky:

Přečtěte si také naše další články

 

Zatím žádné komentáře

Zanechat komentář ke článku

Zpráva