Sponzorováno

Septický šok – co je to a jak se mu vyhnout? 4.63/5 (8)

 • Septický šok je závažný stav, který nastává, když se infekce šíří v celém těle a vyvolává silnou imunitní reakci, která může způsobit dysfunkci orgánů a tkání. Tento stav může být život ohrožující a vyžaduje okamžitou lékařskou péči.
 • Septický šok může být způsoben bakteriemi, viry nebo houbami.

Septický šok je potenciálně smrtelný stav, ke kterému dochází, když sepse vede k život ohrožujícímu nízkému krevnímu tlaku. Způsoby, jak se vyhnout sepsi, zahrnují minimalizaci rizika infekce tím, že budete mít všechny doporučené vakcíny a budete dodržovat správnou hygienu rukou.

Vědět to, jak rozpoznat septický šok a jak mu předcházet, je životně důležité.

Tělo obvykle reaguje na infekci uvolněním zánětlivých látek do krevního oběhu. Ty regulují imunitní systém v boji s infekcí. Když tělo ztratí kontrolu nad touto reakcí, spustí to škodlivé změny v orgánech. V důsledku toho se mohou stát částečně nefunkčními nebo dokonce úplně přestat fungovat. Tento stav se nazývá sepse.

Pokud má osoba se sepsí nízký krevní tlak, který se léčbou tekutinami nezlepší, jeho tělo se dostalo do septického šoku. Pacient pak bude potřebovat léky nazývané vazopresory, aby udržel svůj krevní tlak dostatečně vysoký, aby se mu krev dostala do orgánů.

Bez této léčby může nedostatečný průtok krve vyústit v to, že životně důležité orgány nedostanou dostatek kyslíku a začnou selhávat.

Sepse i septický šok mohou být smrtelné. Studie hospitalizací zjistila, že sepse přispěla k 1 z každých 2 až 3 úmrtí. Kromě toho zpráva z roku 2016 uvedla, že v případech spojených se septickým šokem byla úmrtnost kolem 46,5 %.

Septický šok může také vést ke komplikacím, které změní život. Může se jednat o chronickou bolest, nesprávně fungující orgány a posttraumatickou stresovou poruchu.

Prevence – jak se vyhnout septickému šoku?

Existuje několik kroků, které mohou lidé podniknout, aby snížili riziko rozvoje sepse a septického šoku:

 • Nechte se pravidelně očkovat proti virovým infekcím, které mohou způsobit sepsi.
 • Dodržujte dobrou hygienu.
 • Ošetřujte a vyčistěte všechny otevřené rány.
 • Při léčbě bakteriálních infekcí postupujte podle lékařských doporučení.
 • Ošetřete plísňové a parazitární infekce, jakmile se objeví příznaky.
 • Kontrolujte diabetes, pokud je to relevantní.
 • Vyhněte se kouření.

Léčba

Septický šok je závažné onemocnění. Lidé se sepsí a septickým šokem vyžadují hospitalizaci a okamžitou léčbu.

Studie ukázaly, že i malé zpoždění v léčbě těžké sepse a septického šoku může zvýšit riziko úmrtí.

Lékaři používají k léčbě sepse a septického šoku následující léky:

Antibiotika: Léčba by měla začít během první hodiny po stanovení diagnózy. Lékař tyto léky podá přímo do žíly. Obvykle lékař zahájí léčbu širokospektrými antibiotiky, která působí proti většině bakterií, které by mohly být příčinou infekce. Jakmile výsledky krevních testů odhalí, která bakterie je zodpovědná, lékař pravděpodobně přejde na specifičtější antibiotikum.

Vasopresory: Tyto léky jsou nezbytné k udržení dostatečného krevního tlaku u lidí se septickým šokem. Lékař je použije, pokud krevní tlak zůstane příliš nízký poté, co osoba dostane tekutiny. Vasopresory fungují tak, že stahují pacientovy krevní cévy. To může zvýšit jejich krevní tlak. Pokud krevní tlak nadále klesá s tímto lékem, je situace důvodem k obavám.

Kortikosteroidy: Lékaři mohou tyto protizánětlivé léky podávat, pokud jsou krevní tlak a srdeční frekvence pacienta nadále nestabilní i po podání tekutin a vazopresorů. Studie naznačují, že pacienti se závažnějším septickým šokem mohou mít z aplikace kortikosteroidů větší prospěch. Vědci však dospěli k závěru, že k potvrzení zjištění jsou zapotřebí další kontrolované studie.

Dalším lékem, který se u septického šoku dle studií používá, může být třeba inzulin, který stabilizuje hladinu cukru v krvi a zabrání pacientovi v rozvoji hyperglykémie.

Příčiny septického šoku

Nejčastější příčinou sepse je bakteriální infekce. Sepse pak může vést k septickému šoku. Když se bakterie dostanou do krevního řečiště, mohou se objevit škodlivé infekce. Bakterie se mohou dostat do krevního oběhu otvorem v kůži, jako je řez nebo třeba i popálenina.

Sponzorováno

Nicméně některé z nejběžnějších stavů, které mohou vést k sepsi, jsou třeba zápal plic a infekce břišní oblasti, ledvin a močových cest. Plísně a jiné viry mohou také vést k sepsi a septickému šoku.

Kdo má riziko sepse?

Následující skupiny lidí mají vyšší riziko sepse:

 • těm, kteří jsou mladší 1 roku nebo starší 65 let
 • lidé, kteří mají oslabený imunitní systém, jako jsou ti, kteří mají HIV nebo podstupují chemoterapii
 • lidé, kteří se již necítí dobře nebo mají dlouhodobé zdravotní potíže, jako je cukrovka, onemocnění plic nebo selhání ledvin
 • osoby s otevřenými ranami, zraněními nebo popáleninami
 • osoby s implantovanými zdravotnickými zařízeními, jako jsou IV katétry nebo dýchací trubice

Příznaky

Příznaky sepse se mohou lišit od osoby k osobě, ale časné příznaky jsou obvykle:

 • dušnost
 • horečka, třesavka nebo pocit velkého chladu
 • extrémní bolest nebo nepohodlí
 • vysoká srdeční frekvence
 • nevysvětlitelný zmatek nebo dezorientace
 • zpocená nebo vlhká kůže

Další příznaky mohou být:

 • běžné známky infekce, jako je horečka, průjem, zvracení nebo bolest v krku
 • snížená frekvence močení
 • bledá nebo podivně zbarvená kůže
 • vyrážky

Diagnóza

Je životně důležité léčit sepsi v jejích raných fázích, než progreduje a stane se septickým šokem.

Diagnostika sepse

Lékaři mohou použít rychlé hodnocení selhání orgánů souvisejících se sepsí (qSOFA) k určení, kdo může mít vyšší riziko špatného klinického výsledku. Aby lékař určil tento výsledek, bude muset pacient splnit dvě z následujících tří kritérií:

 1. Nízký krevní tlak: Jedná se o systolický krevní tlak 100 milimetrů rtuti (mm Hg) nebo nižší.
 2. Vysoká dechová frekvence: Osoba, která se nadechne 22 nebo více za minutu, má vysokou dechovou frekvenci.
 3. Změněné vědomí: Vědomí je měřítkem duševní aktivity. Změněné vědomí je hodnocení nižší než 15 na stupnici Glasgow coma.

I když výše uvedené může naznačovat sepsi, lékař provede další testy k potvrzení diagnózy.

Diagnostika septického šoku

Aby bylo možné stanovit diagnózu septického šoku, musí jedinec splňovat kritéria pro sepsi a dále vykazovat nízký krevní tlak a hladiny laktátu v krvi vyšší než 2 milimoly na litr. Nízký krevní tlak je často klinicky označován jako hypotenze.

Lékaři mohou považovat sepse a septický šok za obtížné diagnostikovatelné kvůli překrývajícím se symptomům s jinými stavy, jako je selhání orgánů.

Testy, které mohou lékaři pomoci potvrdit sepsi a septický šok, jsou:

 • Krevní kultury: Lékař odebere vzorky krve ze dvou různých míst v těle a otestuje je na známky infekce.
 • Testy moči: Pokud má lékař podezření na infekci močových cest, může požádat o vzorek moči pro kontrolu bakterií a infekce.
 • Sekrece z rány: Lékař může otestovat malý kapalný vzorek z rány, aby pomohl určit nejlepší antibiotikum pro léčbu.
 • Respirační sekrece: Pokud jedinec vykašlává hlen, lékař jej může otestovat, aby potvrdil, jaký typ zárodku způsobil infekci.

U mnoha pacientů nebude přesné místo infekce zřejmé. V těchto případech může lékař použít další vyšetření, jako jsou rentgenové záření, CT vyšetření, vyšetření MRI a ultrazvuk, které pomohou identifikovat infikované oblasti těla.

Shrnutí & co si odnést

Sepse a septický šok jsou život ohrožující stavy, které vyžadují neodkladnou lékařskou péči. K sepsi dochází, když látky uvolněné k boji s infekcí začnou napadat vnitřní tkáň a životně důležité orgány.

Septický šok se může vyvinout jako komplikace sepse, pokud krevní tlak pacienta klesne příliš nízko. Septický šok je kritický stav a nese vysokou úmrtnost.

Bakteriální infekce jsou nejčastější příčinou sepse. Mohou pocházet zvenčí v ranách nebo v důsledku stavů, jako je zápal plic.

Sponzorováno

Každý, kdo má podezření, že on nebo někdo jiný může mít sepsi nebo prošel septickým šokem, by měl vyhledat pohotovostní péči. Pro dobrou prognózu je nezbytná včasná diagnostika a léčba.

Studie a zdroje článku

Líbil se vám článek? Ohodnoťte ho.

Autorem článku je naše redakce

Tým rehabilitace.info (více o nás)

 

Náš tým vám všem chce přinášet zajímavé informace ze světa zdraví, cvičení, výživy, rehabilitace a obecně zdravého životního stylu. Ve většině našich článků vycházíme z odborných studií a lékařských prací. Vždy se snažíme na studie odkazovat, ověříte si tak pravost. Více informací o nás najdete zde - mrkněte na náš tým.

Líbil se vám náš článek? Sdílejte ho, uděláte nám radost


Štítky:

Přečtěte si také naše další články

 

Zatím žádné komentáře

Zanechat komentář ke článku

Zpráva