Sponzorováno

Akutní myeloidní leukémie – úmrtnost, příznaky, příčiny a léčba 4.77/5 (26)

 • Akutní myeloidní leukémie (často označovaná zkratkou AML) je typ rakoviny, která postihuje krev a kostní dřeň.
 • AML vlastně není jen jediná nemoc. Jedná se o název skupiny leukémií, které se vyvíjejí v myeloidní buněčné linii v kostní dřeni. Myeloidní buňky jsou červené krvinky, krevní destičky a všechny bílé krvinky kromě lymfocytů.
 • AML je charakterizována nadprodukcí nezralých bílých krvinek nazývaných myeloblasty neboli leukemické blasty. Tyto buňky vytlačují kostní dřeň a brání jí v tvorbě normálních krevních buněk. Mohou se také dostat do krevního oběhu a cirkulovat kolem těla. Kvůli své nezralosti nejsou schopni správně fungovat, aby zabránili infekci nebo proti ní bojovali. Nedostatečný počet červených krvinek a krevních destiček vytvářených kostní dřeně může způsobit anémii, snadné krvácení a / nebo modřiny.
 • Akutní myeloidní leukémie se někdy nazývá akutní myelocytární, myelogenní nebo granulocytární leukémie.

Akutní myeloidní leukémie - úmrtnost, příznaky, příčiny a léčba

Co je akutní myeloidní leukémie?

Akutní myeloidní leukémie neboli AML je typ rakoviny, která postihuje kostní dřeň a krev. Je známá i pod názvem akutní nelymfocytární leukémie. AML je druhým nejčastějším typem leukémie u dospělých.

Lékaři nazývají AML „akutní“, protože stav může rychle postupovat. Termín „leukémie“ označuje rakovinu kostní dřeně a krevních buněk. Slovo myeloidní nebo myelogenní označuje buněčný typ, který rakovina ovlivňuje.

Myeloidní buňky jsou prekurzory jiných krevních buněk. Obvykle se z těchto buněk vyvinou červené krvinky, krevní destičky a speciální typy bílých krvinek (WBC). Při akutní myeloidní leukémii se ale nemohou normálně vyvíjet.

Když má člověk akutní myeloidní leukémii, jeho myeloidní buňky mutují a tvoří leukemické blasty. Tyto buňky nefungují jako normální buňky. Mohou zabránit tělu v tvorbě normálních a zdravých buněk.

Nakonec člověk začne mít nedostatek červených krvinek, které přenášejí kyslík, krevních destiček, které zabraňují krvácení, a bílých krvinek, které chrání tělo před nemocemi. Je to proto, že jejich tělo je příliš zaneprázdněné tvorbou leukemických blastů.

Výsledek může být fatální. Pro mnoho lidí je však akutní myeloidní leukémie léčitelnou chorobou.

Příčiny – co způsobuje akutní myeloidní leukémii (AML)?

K akutní myeloidní leukémii dochází, když dojde ke změnám v DNA v buňkách kostní dřeně. Příčina těchto genetických změn není úplně známa. Existují však určité faktory, které zvyšují vaše riziko AML.

Mezi faktory, které zvyšují vaše riziko akutní myeloidní leukémie, patří tyto:

 • Jste muž (ti jsou statisticky častěji tímto onemocněním postiženi)
 • Kouření, zejména po 60 roku života
 • Jste po po chemoterapii nebo radiační terapii
 • Prodělali jste léčbu akutní lymfoblastické leukémie (ALL) v dětství
 • Byly jste vystavení chemické látce benzen
 • Anamnéza další poruchy krve, jako je třeba myelodysplastický syndrom

Jaké jsou příznaky akutní myeloidní leukémie (AML)?

Mezi příznaky AML patří:

 • Horečka
 • Dušnost
 • Snadná tvorba modřin nebo krvácení
 • Petechie, což jsou drobné červené tečky pod kůží. Jsou způsobeny krvácením pod kůží.
 • Slabost nebo pocit únavy
 • Ztráta hmotnosti nebo ztráta chuti k jídlu
 • Bolest kostí nebo kloubů, pokud se abnormální buňky hromadí v blízkosti nebo uvnitř kostí

Jak je diagnostikována akutní myeloidní leukémie?

Váš lékař může použít mnoho postupů a metod k diagnostice akutní myeloidní leukémie a k určení, který podtyp máte:

Sponzorováno

 • Fyzické vyšetření
 • Anamnéza
 • Krevní testy, jako je kompletní krevní obraz
 • Testy kostní dřeně. Existují dva hlavní typy – aspirace kostní dřeně a biopsie kostní dřeně. Oba testy zahrnují odebrání vzorku kostní dřeně a kosti. Vzorky jsou odeslány do laboratoře k testování.
 • Genetické testy zaměřené na změny genů a chromozomů

Pokud vám je diagnostikována akutní myeloidní leukémie, můžete podstoupit i další testy, aby lékař zjistil, zda se rakovina rozšířila. Patří mezi ně zobrazovací testy a lumbální punkce, což je postup pro odběr a testování mozkomíšního moku.

Léčba – jaké jsou možnosti léčby akutní myeloidní leukémie?

Léčba AML je následující:

 • Chemoterapie
 • Radiační terapie
 • Chemoterapie s transplantací kmenových buněk
 • Další protinádorové léky

Kterou léčbu nakonec podstoupíte, závisí na tom, jaký podtyp AML máte. Léčba se obvykle provádí ve dvou fázích:

 1. Cílem první fáze je zabít leukemické buňky v krvi a kostní dřeni. Tím se leukémie dostane do remise. Remise znamená, že příznaky rakoviny jsou omezeny nebo zmizely.
 2. Druhá fáze je známá jako post-remisní terapie. Jeejím cílem je zabránit relapsu (návratu) rakoviny. Zahrnuje usmrcení všech zbývajících leukemických buněk, které nemusí být aktivní, ale mohly by začít znovu růst.

Hodně častá je zejména chemoterapie. Chemoterapie se obvykle podává jako kombinace léků, obvykle po dobu asi jednoho týdne. Ve většině případů se léky podávají jako infuze speciální linkou zvanou centrální žilní katétr, která bude zavedena před zahájením léčby.

Typy (podtypy) akutní myeloidní leukémie?

AML je klasifikován do osmi různých podtypů na základě vzhledu leukemických buněk pod mikroskopem. Každý podtyp poskytuje informace o typu zapojených krevních buněk a okamžiku, kdy přestal správně zrát v kostní dřeni. Toto je známé jako francouzsko-americko-britský (FAB) klasifikační systém.

Současný klasifikační systém Světové zdravotnické organizace pro AML využívá k přesnější klasifikaci AML další informace získané ze specializovanějších laboratorních technik, jako jsou genetické studie. Tato informace také poskytuje spolehlivější informace týkající se pravděpodobného průběhu (prognózy), konkrétního podtypu AML a nejlepšího způsobu léčby.

Některé podtypy AML jsou spojeny se specifickými příznaky, například akutní promyelocytární leukémie (APML nebo M3) je spojena s krvácením a abnormalitami srážení krve.

Jaká je prognóza AML?

Nejdůležitějším faktorem při predikci prognózy u AML je genetická výbava leukemických buněk. Určité cytogenetické změny jsou spojeny s příznivější prognózou než jiné. To znamená, že pravděpodobněji dobře reagují na léčbu a mohou být dokonce vyléčeny.

Mezi příznivé cytogenetické změny patří: translokace mezi chromozomem 8 a 21 t (8; 21), inverze chromozomu 16; inv (16) a translokace mezi chromozomem 15 a 17; t (15; 17). Tato konečná změna se nachází v AML podtypu akutní promyelocytární leukémie (APML nebo M3). S APML je zacházeno odlišně od jiných typů AML a obvykle má nejlepší celkovou prognózu.

Jiné cytogenetické změny jsou spojeny s průměrnou nebo střední prognózou, zatímco jiné jsou spojeny se špatnou nebo nepříznivou prognózou. Je důležité si uvědomit, že ve většině případů AML nebyly nalezeny ani dobré, ani špatné rizikové cytogenetické změny. Lidé s normální cytogenetikou jsou také považováni za osoby s průměrnou prognózou.

Úmrtnost

Nikdo vám přesně neřekne, jak dlouho budete žít. Záleží na vašem individuálním stavu, typu leukémie, léčbě a úrovni vaší kondice.

Obecně: Pětiletá míra přežití u lidí ve věku 20 let a starších s AML je přibližně 25%. U lidí mladších 20 let je míra přežití 67%.

Přežití podle věku

Mladší lidé mají obvykle lepší výsledky než starší lidé.

 • U dětí ve věku 14 let nebo mladších více než 65 ze 100 dětí (více než 65%) přežije leukémii po dobu 5 let a více poté, co jsou diagnostikováni.
 • U lidí ve věku od 15 do 24 let přibližně 60 ze 100 lidí (přibližně 60%) přežije leukémii po dobu 5 let nebo déle po stanovení diagnózy.
 • U lidí ve věku mezi 25 a 64 lety téměř 40 ze 100 lidí (téměř 40%) přežije leukémii po dobu 5 let a více poté, co jsou diagnostikováni.
 • U lidí ve věku 65 let nebo starších přibližně 5 ze 100 lidí (přibližně 5%) přežije leukémii po dobu 5 let nebo déle po stanovení diagnózy.

Sponzorováno

A co vy? Máte nějaké informace k této nemoci? Budeme moc rádi za komentáře.

Zdroj článku a studie na toto téma

Sponzorováno

Líbil se vám článek? Ohodnoťte ho.

Autorem článku je naše redakce

Tým rehabilitace.info (více o nás)

 

Náš tým vám všem chce přinášet zajímavé informace ze světa zdraví, cvičení, výživy, rehabilitace a obecně zdravého životního stylu. Ve většině našich článků vycházíme z odborných studií a lékařských prací. Vždy se snažíme na studie odkazovat, ověříte si tak pravost. Více informací o nás najdete zde - mrkněte na náš tým.

Líbil se vám náš článek? Sdílejte ho, uděláte nám radost


Štítky:

Přečtěte si také naše další články

 

Zatím žádné komentáře

Zanechat komentář ke článku

Zpráva