Sponzorováno

Warfarin – jaká jsou jeho rizika, vedlejší účinky a přínosy? 4.77/5 (56)

Warfarin - jaká jsou jeho rizika, vedlejší účinky a přínosy?Pacienti obecně mají docela špatné povědomí o rizicích, která souvisí s užíváním warfarinu. To může zvýšit riziko jeho závažných nežádoucích účinků.

Pokud vám byl předepsán warfarin, pravděpodobně už víte, že tento silný lék může zachránit váš život, pokud je u vás riziko krevních sraženin (tento lék je užíván proti vzniku krevních sraženin). Ale možná si neuvědomujete, jak závažné jsou vedlejší účinky warfarinu.

Warfarin, zejména pokud se užívá nesprávně, zvyšuje riziko nebezpečí krvácení. A krvácivé komplikace z warfarinu mohou být fatální. Celosvětově lék warfarin způsobuje nejvíce úmrtí z nežádoucích účinků spojených s užíváním léků. Není to tím, že by lék byl špatný. Spíše neinformovaností pacientů. Pacienti potřebují vědět, jaké potraviny a léky mají vliv na to, jak lék warfarin funguje, a co dělat, pokud mají příznaky předávkování nebo poddávkování.

Pokud vám váš lékař předepíše warfarin, ujistěte se, že rozumíte všem možným vedlejším účinkům warfarinu a interakcím, které by mohl mít.

O Warfarinu

Warfarin je podáván pacientům se zvýšeným rizikem vzniku krevních sraženin, jako jsou ti s fibrilacemi síní nebo mechanickými srdečními chlopněmi. Krevní sraženiny mohou cestovat krví do mozku a způsobit mrtvici. Warfarin „ředí krev“ tím, že zpomaluje antikoagulační účinek vitaminu K, čímž se prodlužuje doba potřebná ke srážení krve a snižuje se riziko mrtvice. Užívání příliš mnoha warfainu však zvyšuje riziko krvácení.

Pacienti užívající warfarin užívají individuálně upravenou dávku, která závisí na jejich genech, obvyklé stravě, lécích a fyzické aktivitě. Pacienti nejprve podstoupí krevní test, aby se u nich zkontroloval index INR (international normalized ratio, mezinárodní normalizovaný poměr), který udává, jak dlouho u nich trvá krvácení. Při zvýšené srážlivosti krve je INR nižší, při prodloužené srážlivosti (např. při léčbě antivitaminem K) se INR zvyšuje. Lidé, kteří neužívají warfarin, mají INR přibližně 1 (0,8–1,2), ale pacienti s mechanickou srdeční chlopní by měli mít INR v rozmezí 2,5 až 3,5, aby se zabránilo tomu, že jejich tělo vytvoří krevní sraženinu, která by mohla cestovat do mozku a způsobit mrtvici.

„Cílem užívání warfarinu je tedy dostatečně naředit krev, aby se zabránilo mrtvici (či jiným problémům), ale neužívat ho zase příliš mnoho, aby to způsobilo krvácení. INR v hodnotě 3 znamená, že trvá 3krát déle, než se zastaví krvácení (v porovnání s někým, kdo ná INR 1 – tj. nebere warfarin. Nedostatek znalostí o tom, jaké potraviny a léky interagují s warfarinem, může vést k hladinám INR mimo terapeutický rozsah, které mohou být nebezpečné.

Pacienti nejsou často správně informováni

Na otázku, které z následujících jídel by ovlivnilo warfarin (snížilo by jeho účinek): celer, mrkev, zelný salát nebo zelené fazolky, jen 25% správně uvedlo zelný salát a většina pacientů odpověděla zelené fazolky.

„Pacienti často myslí, že zelená zelenina má nejvíce vitaminu K, ale to není úplně pravda,“ říká lékař. „Třeba brukvovitá zelenina, jako je zelí, brokolice a květák, jsou bohaté zdroje. „Pacienti se nemusí úplně vyhnout těmto potravinám, ale pravidelně by měli jíst stejné množství. Vitamín K sníží jejich INR a vystaví je zvýšenému riziku trombózy nebo embolie. Pacienti, kteří rádi jíst mnoho potravin obsahujících vitamín K, mohou užívat vyšší dávku warfarinu, ale musí být konzistentní.“

Zatímco 80% pacientů užívajících warfarin vědělo, že by měli jít přímo na pohotovost, pokud by se u nich vyskytlo krvácení z nosu, které by nezastavili, jen 45% správně uvedlo, že průjem trvající více než jeden den by měl vyústit v návštěvu lékaře. Přibližně 86% vědělo, že test INR říká lékaři, jak hustá nebo řídká je krev během užívání warfarinu.

Studie zjistila, že zejména zvýšený věk byl spojen se snížením počtu správných odpovědí. Lékař sdělil: „Můžeme jen spekulovat, proč mladší lidé mají tendenci hledat informace o tom, jak lépe zvládat svou nemoc, zatímco starší generace chce, aby jim doktor přímo a přesně řekl, co mají dělat.“

Pokračoval: „Motivovaným pacientům by měla být nabídnuta INR testovací souprava, aby si sami mohli monitorovat jejich hladiny a upravovat dávku warfarinu sami, stejně jako pacienti s cukrovkou, kteří užívají inzulín. Umožňuje to pacientům více cestovat a zkoušet nové potraviny. Pacienti mi také říkají, že horké počasí zvyšuje jejich INR, zatímco jiný zjistil, že když byl v Asii, (zelené) nori řasy mu INR snížily.“

Kdy je předepisován warfarin?

Může vám být předepsán warfarin, pokud máte některý z následujících problémů:

 • Krevní sraženinu (nebo riziko) v srdci nebo blízko vašeho srdce, která by mohla způsobit mrtvici, srdeční infarkt nebo poškození orgánů
 • Krevní sraženina v plicích (plicní embolie)
 • Krevní sraženina jinde ve vašem těle (žilní trombóza)
 • Vysoké riziko tvorby krevních sraženin v srdci, což může být komplikací některých abnormalit srdečního rytmu (arytmie)
 • Mechanická umělá srdeční chlopeň, která je náchylná k tvorbě krevních sraženin

Nežádoucí účinky, které vyžadují okamžitou lékařskou pomoc

 • Závažné krvácení, včetně těžšího než obvyklého menstruačního krvácení
 • Červená nebo hnědá moč
 • Černá nebo krvavá stolice
 • Těžká bolest hlavy nebo bolesti žaludku
 • Bolesti kloubů, nepohodlí nebo otoky, zejména po úrazech
 • Zvracení krve nebo látky, který vypadá jako kávová sedlina
 • Vykašlávání krve
 • Modřiny, které se objevují bez zranění,
 • Závratě nebo slabost
 • Změny ve vidění

Vzácně může warfarin způsobit smrt kožní tkáně (nekrózu). Tato komplikace se vyskytuje nejčastěji tři až osm dní po zahájení léčby warfarinem. Pokud zaznamenáte nějaké vředy, změny barvy pokožky, teploty nebo silnou bolest na pokožce, vyhledejte okamžitou lékařskou péči.

Méně závažné vedlejší účinky warfarinu

O těchto také informujte svého lékaře:

 • Krvácení z dásní po tom, co si vyčistíte zuby
 • Krvácení mezi menstruačními obdobími
 • Průjem, zvracení nebo neschopnost jíst více než 24 hodin
 • Horečka

Co je potřeba vědět při užívání warfarinu? Kontrolní seznam

Pokud užíváte warfarin, pamatujte na tyto body:

Sponzorováno

 • Dieta, jídelníček: udržujte konzumaci vitaminu K konzistentní a kontrolujte obsah nových potravin; i malé množství tohoto vitamínu v potravině, kterou konzumujete ve velkém množství, ovlivňuje INR.
 • Léky: antibiotika zvyšují INR; je dobré vyhnout se rostlinným léčivům; zeptejte se na více vždy v lékárně. Tam vám poradí.
 • Zavolejte lékaře: krvácení trvá dlouho; průjem způsobuje ztrátu vitamínu K.
 • Cvičení: pacienti, kteří pravidelně cvičí, potřebují vyšší dávku warfarinu
 • Buďte konzistentní: kontrolujte, zda něco dalšího ovlivňuje hodnotu INR.
 • Informujte svého lékaře o všech lécích nebo doplňcích, které užíváte. Mnoho léků a doplňků může mít nebezpečnou interakci s warfarinem.
 • Vyvarujte se situací, které zvyšují riziko zranění.
 • Používejte bezpečnější pomůcky pro hygienu a přípravky pro péči. Zubní kartáček s měkkými štětinami, voskovaná dentální nit a kvalitní holicí strojky mohou pomoci předejít krvácení.
 • Zvažte nošení náramku nebo nějaké karty, která říká, že užíváte warfarin. Tato identifikace může být užitečná, pokud potřebují lékaři v naléhavých případech vědět, jaké léky užíváte.
 • Zvažte zkoušku citlivosti na warfarin. Významný počet lidí, kteří užívají warfarin, jsou vystaveni vyššímu riziku krvácení, protože jejich geny je činí citlivější na warfarin. Pokud člen rodiny zaznamenal vedlejší účinky warfarinu, poraďte se s lékařem o provedení genetického testu citlivosti na warfarin. Zkouška může určit, zda máte geny, které mohou zvýšit riziko krvácení.

Jaké léky a doplňky mohou interagovat s warfarinem?

Jako jakékoliv jiné léky, i warfarin může interagovat s potravinami, jinými léky, vitamíny nebo bylinnými doplňky. Interakce může snížit účinnost warfarinu nebo zvýšit riziko krvácení. Bylo zjištěno více než 120 léků a potravin, které mohou interagovat s warfarinem.

Mezi léky, které mohou interagovat s warfarinem patří:

 • Mnoho druhů antibiotik
 • Antifungální léky, jako je flukonazol (Diflucan)
 • Výrobky obsahující aspirin
 • Ibuprofen
 • Acetaminofen nebo produkty obsahující acetaminofen
 • Léky na alergie nebo nachlazení
 • Léky, které léčí abnormální srdeční rytmy, jako je amiodaron (Amiodaron HCl, Pacerone)
 • Antacida nebo projímadla

Mnoho dalších léků interaguje s warfarinem. VŽDY sdělte svému lékaři nebo lékárníkovi, že užíváte warfarin.

Doplňky, které mohou interagovat s warfarinem, jsou:

Mnoho dalších doplňků může interagovat s warfarinem. Informujte svého lékaře o všech doplňcích, které užíváte.

Jaké potraviny a nápoje mohou interagovat s warfarinem?

Potraviny a nápoje, které mohou interagovat s warfarinem jsou:

 • Brusinky nebo brusinkový džus
 • Alkohol
 • Potraviny, které mají vysoký obsah vitaminu K, jako jsou sójové oleje, špenát a brokolice
 • Česnek
 • Černá lékořice
 • Hlávkový salát, čínské zelí, červené i bílé zelí
 • Kapusta, špenát, brokolice, červená řepa
 • Pórek, polníček, rukola, čerstvý hrách
 • Zelený čaj a bylinné čaje (1 šálek denně)

Váš lékař by vám mohl doporučit udržet hladinu vitaminu K ve vaší stravě konzistentní, než abyste se museli vyhýbat potravinám bohatým na vitamín K.

Warfarin a těhotenství

Warfarin je během těhotenství kontraindikován, zvláště během organogeneze (vznik základů jednotlivých orgánů u lidského zárodku a plodu – týdny 6-12). Riziko fetálního krvácení zůstává v průběhu celého těhotenství. Warfarin není normálně předepisován v žádném stádiu těhotenství.

3 zajímavosti, které jste o warfarinu nevěděli

Podívejte se na několik zajímavých faktů, které vás možná o warfarinu překvapí:

Tablety jsou barevně kódované pro bezpečnost

Warfarin je považován za docela nebezpečný lék. Obecně mohou být tablety warfarinu vyrobeny v různých tvarech, ale jejich síla se udává pomocí jejich barvy. Například tableta o hmotnosti 5 miligramů, která je jednou z nejběžnějších, je broskvové / světle oranžové barvy. Je to vždy broskvová / světle oranžová barva, bez ohledu na výrobce. U většiny jiných léků to takto nefunguje. Než opustíte lékárnu, ujistěte se, že barva tablet odpovídá síle, kterou vám lékař předepsal. Pokud máte nějaké dotazy, promluvte přímo s lékárníkem. Při nesprávné dávce může dojít ke vzniku nebezpečných sraženin nebo k nadměrnému krvácení.

Zabíjí i hlodavce

Warfarin může pro vás být životně důležitým lékem, ale je to také zabiják pro potkany. Ve skutečnosti byl warfarin prvním antikoagulačním „rodenticidem“ (to jsou pesticidy určené k hubení hlodavců, tedy deratizaci). Warfarin byl dříve široce používán jako rodenticid, ale dnes jeho užívání klesá, protože mnoho hlodavců je vůči němu odolných.

Hlodavci jsou nejen krysy a myši, ale také veverky, nutrie nebo bobři. Stejně jako u lidí, použití warfarinu zastavuje normální srážení krve i u hlodavců. Zabíjení potkanů a jiných hlodavců pomocí warfarinu vedlo ale ke smrti dravých ptáků, jako jsou sovy a jestřábi, kteří jedí hlodavce, jež požili jed. Ve skutečnosti se zákonodárci snažili omezit používání jedů na bázi ředidel krve, protože studie ukazují, že toxiny se hromadí u dravých ptáků a jiných zvířat.

Máte fialové prsty?

Syndrom fialového prstu může vypadat jako vedlejší produkt nošení vysokých podpatků, ale ve skutečnosti je to poměrně vzácná komplikace spojená s raným použitím warfarinu, obvykle během prvních 3 až 8 týdnů léčby. Předpokládá se, že tento stav je způsoben malými emboliemi v cévách, které způsobují fialovou barvu na prstů nohou. Mezi další příznaky patří pocit chladu v nohou, bolest a možné problémy s pokožkou (nekróza). Typicky se léčba warfarinem zastavuje při této diagnóze, a používá se pak jiný typ antikoagulancia. Okamžitě se poraďte se svým lékařem, pokud se objeví tyto příznaky.

A co říci na závěr?

Lékař na závěr sdělil: „Warfarin je lék na záchranu života, ale může být smrtelný, pokud se nepoužívá opatrně. Lékaři mají zodpovědnost za výchovu pacientů, ale bohužel někdy dokonce ani zdravotní sestry nemají dostatečnou znalost, aby mohly vzdělávat pacienty.“

Sponzorováno

S warfarinem je spojeno velké množství lékových i potravinových interakcí, které jsou způsobeny různými mechanizmy. Jejich znalost je pro lékárníka jak při vydávání léčiv na recept, tak i při volném prodeji léčivých přípravků velmi důležitá.

Co si dále přečíst na toto téma?

Zdroje

  Líbil se vám článek? Ohodnoťte ho.

  Autorem článku je naše redakce

  Tým rehabilitace.info (více o nás)

   

  Náš tým vám všem chce přinášet zajímavé informace ze světa zdraví, cvičení, výživy, rehabilitace a obecně zdravého životního stylu. Ve většině našich článků vycházíme z odborných studií a lékařských prací. Vždy se snažíme na studie odkazovat, ověříte si tak pravost. Více informací o nás najdete zde - mrkněte na náš tým.

  Líbil se vám náš článek? Sdílejte ho, uděláte nám radost


  Štítky: ,

  Přečtěte si také naše další články

   

  1 komentář u článku “Warfarin – jaká jsou jeho rizika, vedlejší účinky a přínosy?”

  1. Joska napsal:

   Můžu na varfarin 5 vitamín Bé ?

  Zanechat komentář ke článku

  Zpráva