Algeziologie – může vám pomoci od bolesti 4.62/5 (13)

Sponzorováno

Transkutánní elektrická nervová stimulace (TENS) je přístrojová nízkofrekvenční elektroléčba bolesti pomocí pulzních proudů

Transkutánní elektrická nervová stimulace (TENS) je přístrojová nízkofrekvenční elektroléčba bolesti pomocí pulzních proudů

Bolest je tak stará jako lidstvo samo. Provází celou řada onemocnění, proto se lidé stále většinou domnívají, že ji musí strpět. Není to však pravda. Mezinárodní společnost pro studium a léčbu bolesti (ISAP) bolest definuje jako „nepříjemný pocit nebo emocionální zážitek spojený se skutečným nebo potenciálním poškozením tkáně, nebo se jako takový popisuje; bolest je vždy subjektivní“. Proto právo na odstranění bolesti a utrpení patří k základním lidským právům a – naopak – ponechání pacienta v bolesti lze kvalifikovat jako zanedbání lékařské povinnosti.

Algeziologie – mladá disciplína

Jen od 80. let uplynulého století se ve světě rozvíjí široký interdisciplinární experimentální klinický a psychologický výzkum, který potvrdil, že bolest je základní složkou medicíny a zdravotnictví. Tak vznikla subspecializace algeziologie, věda, která se zabývá léčbou bolesti. Už roce 1961 byla založena první „pain clinic“ Johnem Bonikou ve městě Tacoma ve státě Washington.

Alegeziologie se zabývá řešením akutní, chronické a onkologické bolesti s odlišnými patofyziologickými mechanismy. U nás také existují alegeziologické ambulance.
 

Jak bolest rozeznáváme

Bolest je to, co pacient cítí, a není to, co si o bolesti pacienta myslí jeho okolí. Protože bolest je subjektivní záležitost, intenzitu bolesti nemůžeme a neumíme změřit objektivně ani laboratorně dokázat, proto je i léčba bolesti poměrně složitým problémem a vyžaduje úzkou spolupráci pacienta a lékaře. Pokud běžný způsob léčby nebyl úspěšný, je třeba uplatnit speciální postup, což je důvodem k návštěvě algeziologa. Včasná a intenzivní léčba může zkrátit průběh a trvání nemoci. Velkým problémem je určení intenzity bolesti, protože se jedná o subjektivní zážitek pacienta. Vyšší intenzitu bolesti udávají pacienti trpící úzkostí, nemocní s předchozí negativní zkušeností s bolestí naopak nápadně nižší intenzitou trpí nemocní se zpomalenou psychickou reakcí nebo s jaterní a ledvinovou nedostatečností. V určování intenzity pomáhá tzv. vizuální analogová stupnice. Na stupnici od 0 do 10 můžete hodnotit svou bolest jako slabou, mírnou, středně silnou, případně až jako krutou nebo nesnesitelnou. 0 znamená žádnou bolest a 10 maximální, nesnesitelnou.
 

Léčba bolesti je individuální

Algeziolog zajišťuje multidisciplinární přístup v léčbě bolesti, takže umí využít celé spektrum terapeutických možností. Farmakologické, tedy lékové a pak nelékové (nefarmagologické). Základem lékové aplikace je perorální podávání analgetik, které se při stálé bolesti podávají v pravidelných časových intervalech. Lékař podle potřeby může zvolit formy léků s prodlouženým účinkem nebo jejich kombinaci. Zároveň zjišťuje, jak pacient na příslušný lék reaguje, a podle toho určuje jeho druh a množství, přitom sleduje i nežádoucí účinky.

Sponzorováno

Světová zdravotnická organizace vypracovala standardní postupy pro medikamentózní léčbu, známé jako třístupňový analgetický žebříček. Základním kritériem výběru vhodného analgetika je intenzita bolesti, která je nejvýznamnějším parametrem bolesti.

Léčba bolesti léky (medikamenty)

1. Nesteroidní antirevmatika

Nesteroidní antirevmatika patří k nejčastěji používaným lékům na léčbu bolesti slabé intenzity. Nejsou návykové a považují se za relativně bezpečné. Jejich nevýhodou je možnost podráždění sliznic trávicího traktu a zhoršení ledvinných funkcí. Podávají se při chorobách pohybového ústrojí – artrózách, zánětlivých revmatických onemocněních, migréně, bolesti zubů, menstruačních bolestech, posttraumatických, pooperačních a onkologických bolestech.

2. Opiáty

Druhou skupinou analgetik jsou opiáty, léky s různým obsahem opiátů používané v léčbě střední a velmi silné nádorové i nenádorové bolesti.

3. Transdermální náplasti

Stále užívanější jsou transdermální náplasti. Jejich výhodou je, že nezatěžují trávicí trakt. Podle typu bolesti lze analgetickou léčbu doplnit adjuvantními léky s jinými účinky.
 

Léčba bolesti bez medikamentů (nefarmagologicky)

Jsou druhou částí komplexní léčby bolesti.

1. Akupunktura

Nejčastější je akupunktura, která dokáže často úspěšně eliminovat příčinu bolesti.

2. TENS

Transkutánní elektrická nervová stimulace (TENS) je přístrojová nízkofrekvenční elektroléčba bolesti pomocí pulzních proudů s účinkem na nervový kořen či vlákno v místě bolesti. Přístroj po zaškolení lékařem může nemocný používat i doma.

3. Elektroterapie REBOX

Jiným přístrojem na principu elektroterapie je rebox, který se používá u pacientů s chronickou, ale i akutní nenádorových bolestí. Zejména při bolesti zad, hlavy, neuralgie, ochrnutí obličejového nervu (facialis) a mnoha jiných bolestech.

4. Služby fyzioterapeuta

Mezi účinné a oblíbené nelékové postupy patří rehabilitace s fyzioterapeuty, které jsou zaměřeny na přímé ovlivnění pohybových poruch jako příčin bolesti.

5. Fototerapie

Novější metodou je fototerapie pomocí laseru, zařízení uvolňujícího energii formou paprsku elektromagnetického záření s charakteristickými vlastnostmi. Doporučuje se při strukturálních poruchách pohybového systému (artrózy, chronické záněty), zánětech dásní, oparu, aftech, mnoha kožních indikacích, neuralgiích a neuritidách.

6. Biolampa

Sponzorováno

Na podobném principu pomáhá biolampa. Její účinky jsou velmi podobné jako u laseru.

A co si dále na toto téma můžete u nás přečíst?

  Líbil se vám článek? Ohodnoťte ho.

  Autorem článku je naše redakce

  Tým rehabilitace.info (více o nás)

   

  Náš tým vám všem chce přinášet zajímavé informace ze světa zdraví, cvičení, výživy, rehabilitace a obecně zdravého životního stylu. Ve většině našich článků vycházíme z odborných studií a lékařských prací. Vždy se snažíme na studie odkazovat, ověříte si tak pravost. Více informací o nás najdete zde - mrkněte na náš tým.

  Líbil se vám náš článek? Sdílejte ho, uděláte nám radost


  Štítky:

  Přečtěte si také naše další články

  Zatím žádné komentáře

  Zanechat komentář ke článku

  Zpráva