Sponzorováno

Epidurální anestezie – co je to – vše co byste měli vědět 4.82/5 (11)

 • Epidurální anestezie je druh anestezie, který se používá k tlumení bolesti během chirurgických zákroků, porodů nebo jiných léčebných postupů.
 • Tato forma anestezie spočívá v injekci léčivé látky do epidurálního prostoru, což je prostor kolem míchy a nervových kořenů v páteři. Epidurální anestezie umožňuje blokování či tlumení signálů bolesti přicházejících z nervů, což způsobuje úlevu od bolesti v konkrétní části těla.
 • Epidurální anestezie se často používá v následujících situacích.
 • Porodní anestezie: Epidurální anestezie je často používána pro tlumení bolesti během porodu. Jejím cílem je umožnit matce pohodlněji procházet porodním procesem tím, že tlumí bolest, zatímco matka zůstává vědomá.
 • Chirurgické zákroky: Epidurální anestezie může být použita při různých chirurgických zákrocích, jako jsou operace zad, břicha nebo končetin. Pomáhá tlumit bolest po operaci a umožňuje pacientům rychleji se zotavit.
 • Různé bolestivé stavy: Epidurální anestezie se také používá k tlumení bolesti u pacientů trpících chronickými bolestmi zad nebo jinými bolestivými stavy.
 • Tlumení bolesti: V některých případech může být epidurální anestezie použita k dlouhodobému řízení bolesti u pacientů s různými nemocemi nebo stavy, jako je rakovina.
 • Epidurální anestezii je možné provést v kterékoli oblasti páteře, a tím ovlivnit výslednou oblast znecitlivění.
 • Epidurální anestezie je prováděna vyškolenými anesteziology a vyžaduje pečlivou kontrolu a monitorování. Před podstoupením epidurální anestezie by měl pacient podstoupit konzultaci s lékařem a podrobně se seznámit s výhodami, riziky a možnými vedlejšími účinky tohoto typu anestezie.

Epidurální anestezie je druh anestezie, která se používá k tlumení bolesti v určité části těla, obvykle v dolní části těla, zvláště v oblasti páteře.

Epidurální anestezie je druh anestezie, která se používá k tlumení bolesti v určité části těla, obvykle v dolní části těla, zvláště v oblasti páteře.

Epidurální anestezie je nejoblíbenější metodou tlumení bolesti během porodu. Ženy požadují „epidurál“ (tím myslí epidurální anestezii) více než jakýkoli jiný způsob úlevy od bolesti. Více než 50 % žen rodících v nemocnicích v USA používá epidurální anestezii.

Když se budete připravovat na porod, snažte se dozvědět co nejvíce o možnostech úlevy od bolesti, abyste byli lépe připraveni na rozhodování během porodu. Pochopení různých typů epidurálních anestezií, jejich podávání a jejich výhod a rizik vám pomůže při rozhodování během porodu.

Co je to epidurální anestezie?

Epidurální anestezie je lokální anestezie, která blokuje bolest v určité oblasti těla. Cílem „epidurálu“ je poskytnout analgezii neboli úlevu od bolesti, spíše než anestezii, která vede k naprostému nedostatku citu. Epidurál blokuje nervové impulsy z dolních segmentů páteře. To má za následek sníženou citlivost v dolní polovině těla.

Epidurální léky spadají do třídy léků nazývaných lokální anestetika, jako je bupivakain, chloroprokain nebo lidokain. Často se podávají v kombinaci s opioidy nebo narkotiky, jako je fentanyl a sufentanil, aby se snížila požadovaná dávka lokálního anestetika.

To přináší úlevu od bolesti s minimálními účinky. Tyto léky lze použít v kombinaci s epinefrinem, fentanylem, morfinem nebo klonidinem k prodloužení epidurálního účinku nebo ke stabilizaci krevního tlaku matky.

Jak se podává epidurál?

Po příjezdu do prostor operačního sálu vám anesteziologický lékař nebo sestra zajistí nebo zkontrolují již zavedenou žílu k podání tekutin a léků. Poté připevní manžetu na měření krevního tlaku, EKG svody na snímání srdeční činnosti a saturační čidlo, které snímá stupeň okysličení krve. Následuje zajištění polohy k provedení epidurální anestezie. Nejčastější poloha je vleže s hlavou přitaženou k hrudníku s ohnutými dolními končetinami přitaženými k břichu, méně častá poloha je vsedě s hlavou přitaženou k hrudníku (poloha tzv. „kočičí hřbet“).

Anesteziolog následně dezinfikuje kůži zad dezinfekčním prostředkem a okolí zakryje sterilními rouškami. K otírání oblasti ve střední části zad bude použit antiseptický roztok, aby se minimalizovala možnost infekce. Do vašich zad bude injekčně aplikováno lokální anestetikum, které je znecitliví. Jehla se zavede do znecitlivěné oblasti obklopující míchu v dolní části zad. Po aplikaci léku v epidurálním prostoru anesteziolog jehlu odstraní a na místo vpichu přiloží sterilní krytí. Poté budete napolohován/a. Za 5 – 15 minut budete pociťovat teplo a brnění v oblasti místa vpichu, postupně dojde ke ztrátě citlivosti a dle množství podaného léku také hybnosti, které umožní provedení operačního výkonu nebo tlumení bolesti.

Epidurální anestezie – druh anestezie, při níž se anestetikum podává do páteřního kanálu mezi obratle a vak z tvrdé pleny mozkové; tímto prostorem procházejí míšní kořeny. Umožní znecitlivění rozsáhlejších okrsků těla a provedení i větších chirurgických zákroků. Může se užít i při porodu. Pacient je během výkonu při vědomí, necítí bolest a je zklidněn psychofarmaky. Tento způsob umožňuje vyhnout se některým nežádoucím účinkům celkové anestezie.

Epidurální anestezie

Epidurální anestezie

 

Účinek znecitlivění si všimnete asi 10 až 20 minut po první dávce léku, i když nervy ve vaší děloze začnou znecitlivovat během několika minut. Po zbytek porodu budete dostávat kontinuální dávky léků přes katetr.

Jak epidurální anestezie funguje?

Epidurální anestezie funguje tak, že se anestetikum vstříkne do epidurálního prostoru kolem páteře, aby zabránilo tomu, aby signály bolesti putovaly z páteře do mozku. Epidurální prostor je naplněn tekutinou a obklopuje vaši míchu. Představte si to jako tekutý rukáv kolem vaší míchy.

Vaše mícha funguje jako dálnice, která spojuje nervy umístěné po celém těle s vaším mozkem. Když se například zraníte, nerv v této oblasti vašeho těla vyšle signál bolesti, který putuje vaší míchou do mozku a zpět. Epidurální anestetikum dočasně utlumí míšní nervy, které pak blokují signály bolesti v určité oblasti vašeho těla v závislosti na tom, kde podél vaší páteře váš lékař epidurál vstříkl.

Epidurální anestezie může poskytnout dočasnou úlevu od bolesti nebo dočasný úplný nedostatek citu. Následující faktory přispívají k tomu, kolik pocitů dočasně ztratíte kvůli epidurálu:

 • Typ anestetického léku, který váš lékař používá.
 • Koncentrace léku (jak silný je).
 • Dávkování léku.

Různé typy epidurální anestezie

V dnešní době se používají dva základní „epidurály“. Nemocnice a anesteziologové se budou v použití lišit – v dávkách a kombinacích léků. Měli byste se zeptat svých lékařů v nemocnici na jejich postupy v tomto ohledu.

Klasická epidurální anestezie

Po zavedení katétru je podávána kombinace narkotik a anestezie buď pumpou, nebo periodickými injekcemi do epidurálního prostoru. Narkotikum, jako je fentanyl nebo morfin, se podává jako náhrada některých vyšších dávek anestetika, jako je bupivakain, chloroprokain nebo lidokain. To pomáhá snížit některé nežádoucí účinky anestezie.

Kombinovaná spinálně-epidurální anestezie (chodící epidurál) neboli CSE

V posledních cca 5 – 10 letech došlo ve vývoji epidurálů ke snaze snížit koncentraci lokálních anestetik. Snahou bylo vyvinout epidurál jako kombinaci lokálních anestetik a opiátových léků tišících bolest (léky podobné morfinu a meperidin), aby byl zmírněn motorický blok. Vznikl tak tzv. “walking” (chodící) epidurál.

Ke snížení motorického bloku je rovněž stále častěji využívána spinální analgezie. Při spinální analgezii je lék injekčně vpraven přímo skrze duru mater (tvrdá plena) do spinálního (intratekálního) prostoru, a způsobuje pouze krátkodobou analgezii. Aby byl účinek tišení bolesti prodloužen, epidurály jsou v současnosti podávány spolu se spinální analgezií jako kombinovaná spinální a epidurální analgezie (angl. CSE).

Epidurální a spinální analgezie v současnosti představuje pro rodičky nejúčinnější formu tišení bolesti a ženy, jimž byla tato analgetika podána, hodnotí svou spokojenost s úlevou od bolesti jako velmi vysokou. Na druhou stranu však spokojenost s úlevou od bolesti neznamená celkovou spokojenost s porodem; epidurály souvisejí s významnými narušeními porodního procesu. Tato narušení mohou ovlivnit celkový prožitek a spokojenost ženy s porodem a mohou rovněž ohrozit bezpečnost porodu jak pro matku, tak pro dítě.

Sponzorováno

Jaké jsou výhody epidurální anestezie?

 • Epidurál poskytuje cestu pro velmi účinnou úlevu od bolesti, kterou lze použít během porodu.
 • Anesteziolog může ovlivnit účinky úpravou typu, množství a síly léku. To je důležité, protože jak váš porod postupuje a vaše dítě se pohybuje dolů do vašich porodních cest, dávka, kterou jste dostávali, již nemusí být dostatečná nebo můžete náhle pociťovat bolesti v jiné oblasti.
 • Lék působí pouze na určitou oblast, takže během porodu budete vzhůru a ve střehu. A protože vás nic nebolí, můžete odpočívat (nebo dokonce spát!), jak se váš děložní čípek roztahuje, a šetřit si energii, až přijde čas tlačit.
 • Na rozdíl od systémových narkotik se k vašemu dítěti dostane pouze malé množství léků.
 • Jakmile je epidurál na svém místě, může být použit k poskytnutí anestezie, pokud třeba potřebujete císařský řez.

Jaká jsou rizika epidurální anestezie?

 • Při aplikaci epidurálu musíte zůstat v klidu 10 až 15 minut a poté počkat až 20 minut, než lék plně zabere.
 • Epidurální léčba může způsobit náhlý pokles krevního tlaku. Z tohoto důvodu bude váš krevní tlak pravidelně kontrolován, aby se zajistil dostatečný průtok krve k vašemu dítěti. Pokud dojde k náhlému poklesu krevního tlaku, možná budete muset být léčeni IV tekutinami, léky a kyslíkem.
 • Můžete zaznamenat silnou bolest hlavy způsobenou únikem míšní tekutiny. Tento nežádoucí účinek má méně než 1 % žen. Pokud příznaky přetrvávají, může být pro úlevu od bolesti hlavy provedena procedura zvaná „krevní náplast“, což je injekce vaší krve do epidurálního prostoru.
 • Po nasazení epidurálu budete muset při ležení v posteli střídat strany a neustále sledovat změny srdeční frekvence plodu. Ležení v jedné poloze může někdy způsobit zpomalení nebo zastavení porodu.
 • Můžete zaznamenat následující nežádoucí účinky: třes, zvonění v uších, bolesti zad, bolestivost v místě vpichu jehly, nevolnost nebo potíže s močením.
 • Možná zjistíte, že váš epidurál ztěžuje tlačení a mohou být zapotřebí další léky nebo intervence, jako jsou kleště nebo císařský řez. Poraďte se se svým lékařem při vytváření svého porodního plánu o tom, jaké zásahy v takových případech obecně používají.
 • Několik hodin po porodu může být dolní polovina těla necitlivá. Necitlivost bude vyžadovat, abyste chodili s pomocí.
 • V hodně vzácných případech může dojít k trvalému poškození nervů v oblasti, kam byl katétr zaveden.
 • Ačkoli je výzkum poněkud nejednoznačný, většina studií naznačuje, že některá miminka budou mít problém „přisát se“, což způsobí potíže s kojením. Jiné studie naznačují, že u dítěte může dojít k útlumu dýchání, špatnému postavení plodu a zvýšení variability srdeční frekvence plodu, čímž se zvyšuje potřeba kleští, porodu císařským řezem a epiziotomie.

Jak dlouho trvá účinek epidurální anestezie?

Jakmile je epidurální katétr na svém místě, může anesteziolog nastavit epidurální pumpu. Pumpa přivádí epidurální roztok do katétru nepřetržitě a poskytuje úlevu od bolesti tak dlouho, jak je potřeba.

Druh, množství a sílu anestetika lze upravit podle potřeby. Můžete mít také možnost ovládat lékovou pumpu. Toto se nazývá pacientem kontrolovaná analgezie. Množství léku proti bolesti je stále regulováno, takže se nemůžete náhodně předávkovat.

Můžete si nechat snížit dávku pro druhou fázi tlačení, ale nějakou dobu trvá, než úleva od bolesti a necitlivost odezní, takže pokud je to pro vás důležité, proberte to včas se svým lékařem.

Doba trvání účinku epidurální anestezie může být různá v závislosti na několika faktorech, včetně typu použitého anestetika, konkrétního léčebného zákroku, individuální reakce pacienta a dalších proměnných. Obecně platí, že doba trvání účinku epidurální anestezie může být několik hodin až několik dní.

Během porodu je často cílem epidurální anestezie tlumit bolest během aktivní fáze porodu, což může trvat několik hodin. Účinek může postupně slábnout po ukončení zákroku, a to i několik hodin poté, co byla anestezie podána.

U chirurgických zákroků může účinek epidurální anestezie trvat déle, obvykle po celou dobu trvání zákroku a během pooperativního období, než se postupně vytratí. Někdy se epidurální katétr může ponechat na místě pro postoperativní bolestivost, což umožňuje pacientovi pokračovat v tlumení bolesti.

Účinek epidurální anestezie může být individuální a může se lišit mezi různými pacienty. O délce účinku a postupu péče o epidurální anestezii bude informovat anesteziolog nebo lékař, který provádí anestezii, a pacient bude podle potřeby pravidelně monitorován a sledován.

Časté otázky o epidurální anestezii

Bolí aplikace epidurální anestezie?

Odpovíme „lišácky“. Odpověď závisí na tom, koho se ptáte. Některé ženy popisují epidurální umístění jako „způsobující trochu nepohodlí v oblasti, kde byla záda znecitlivěna, a pocit tlaku při umístění malé hadičky nebo katétru“. Obecně umístění epidurálu nebolí.

Pravděpodobně zaznamenáte menší štípnutí, když váš lékař aplikuje injekci lokálního anestetika, aby znecitlivěl oblast před epidurálním zákrokem.

Můžete pociťovat tlak, brnění, pocit pálení nebo chvilkovou vystřelující bolest, když váš lékař aplikoval injekce epidurálu. Nebo možná nic necítíte. Pokud máte během injekce nějaké nepříjemné pocity, obvykle vymizí, jakmile je injekce dokončena.

Kdy bude můj epidurál umístěn?

Epidurál se obvykle aplikuje, když je děložní hrdlo dilatováno na 4-5 centimetrů a máte skutečně aktivní porod.

Jak může epidurální anestezie ovlivnit mé dítě?

Jak již bylo řečeno, výzkum účinků epidurálu na novorozence je poněkud nejednoznačný a na zdraví novorozence může mít vliv mnoho faktorů. Jak velký účinek tyto léky budou mít, je obtížné předem určit a může se lišit v závislosti na dávkování, délce porodu a vlastnostech každého jednotlivého dítěte.

Vzhledem k tomu, že se dávky a léky mohou lišit, konkrétní informace z výzkumu nejsou v současné době k dispozici. Jedním z možných vedlejších účinků epidurálu u některých dětí je boj s „přisátím“ při kojení. Další je, že když je dítě in utero, může být také letargické a mít problémy s umístěním do polohy pro porod.

Je také známo, že tyto léky způsobují respirační depresi a sníženou srdeční frekvenci plodu u novorozenců. Ačkoli léky nemusí těmto dětem nijak ublížit, mohou mít na novorozence tyto jemné účinky.

Jak se budu cítit po aplikaci epidurálu?

Nervy dělohy by měly začít znecitlivovat už během několika minut po úvodní dávce. Pravděpodobně po 10-20 minutách pocítíte celý znecitlivující účinek. Jakmile dávka anestetika začne mizet, budou podávány další dávky – obvykle každou jednu až dvě hodiny.

V závislosti na typu epidurálu a podané dávce můžete být upoutáni na lůžko a nesmíte vstát a pohybovat se.

Pokud porod trvá déle než několik hodin, budete pravděpodobně potřebovat katetrizaci moči, protože vaše břicho bude necitlivé, což ztěžuje močení. Poté, co se vaše dítě narodí, je katetr odstraněn a účinky anestezie obvykle vymizí během jedné nebo dvou hodin.

Některé ženy hlásí nepříjemné pocity pálení v okolí porodních cest, když léky vymizí.

Budu schopna při porodu tlačit?

Možná nebudete schopni říct, že máte kontrakce kvůli epidurální anestezii. Pokud své kontrakce necítíte, může být obtížné ovládat tlačení. Z tohoto důvodu může vaše dítě potřebovat další pomoc při sestupu porodními cestami. To se obvykle provádí pomocí kleští.

Funguje epidurální anestezie vždy?

Z velké části jsou epidurály účinné při úlevě od bolesti během porodu. Některé ženy si stěžují, že mohou cítit jemnou bolest, nebo mají pocit, že lék na jednu stranu těla fungoval lépe.

Epidurální anestézie – injekce x katetr

Epidurální injekce a epidurální anestézie s pomocí katetru jsou oba způsoby podávání anestetika do epidurálního prostoru, ale liší se v tom, jak jsou podávány a jak dlouho může být účinek udržován.

Epidurální injekce

 • Při epidurální injekci se anestetikum podává jednorázově do epidurálního prostoru.
 • Tento způsob je často používán pro krátkodobou úlevu od bolesti, jako například při porodu nebo při některých chirurgických zákrocích.
 • Účinek epidurální injekce může trvat několik hodin až několik dní, ale poté se postupně vytratí.
 • Po podání injekce pacienti často zaznamenávají úlevu od bolesti v dané oblasti, ale účinek může slábnout s časem.

Epidurální anestézie s pomocí katetru

 • Při epidurální anestezii s pomocí katetru se anestetikum podává prostřednictvím tenkého katetru, který je zaveden do epidurálního prostoru.
 • Katétr může být ponechán na místě po dobu, která závisí na potřebách pacienta, například během operace nebo pro dlouhodobou úlevu od bolesti.
 • Tato metoda umožňuje pružněji regulovat množství a časování podávaného anestetika, což umožňuje udržovat stálou úroveň úlevy od bolesti.
 • Katétr může být ponechán na místě po operaci nebo porodu, aby se dále tlumila bolest v pooperačním (poporodním) období.

Oba výše zmíněné způsoby mají své výhody a použití závisí na specifických potřebách pacienta a povaze zákroku. Rozhodnutí o tom, který způsob zvolit, bude provedeno lékařem a anesteziologem na základě klinického stavu pacienta a cílů anestezie.

Kdy nelze epidurální anestezii použít?

Epidurál nemusí být možností, jak zmírnit bolest během porodu, pokud platí některá z následujících podmínek:

 • Užíváte léky na ředění krve
 • Mít nízký počet krevních destiček
 • Krvácíte nebo jste v šoku
 • Máte infekci v oblasti zad
 • Máte infekci krve
 • Nejste alespoň 4 cm otevřená
 • Epidurální prostor nemůže lékař (z nějakého důvodu) lokalizovat
 • Pokud porod probíhá příliš rychle a není dostatek času na podání

Máte s epidurální anestezií nějaké zkušenosti? Napište nám do komentářů. Budeme moc rádi.

A dále si u nás přečtěte

VIDEO: Jak se aplikuje epidurální anestezie (průběh)

Sponzorováno

Studie a zdroje článku

Líbil se vám článek? Ohodnoťte ho.

Autor článku

Daniel Borník (více o nás)

 

Dan miluje sport. Přispívá články zejména z oblasti regenerace, fyzio, cvičení a píše i o nemocech. Náš tým vám všem chce přinášet zajímavé informace ze světa zdraví, cvičení, výživy, rehabilitace a obecně zdravého životního stylu. Ve většině našich článků vycházíme z odborných studií a lékařských prací. Vždy se snažíme na studie odkazovat, ověříte si tak pravost. Více informací o nás najdete zde - mrkněte na náš tým.

Líbil se vám náš článek? Sdílejte ho, uděláte nám radost


Štítky: , ,

Přečtěte si také naše další články

 

Zatím žádné komentáře

Zanechat komentář ke článku

Zpráva