Sponzorováno

Shinrin yoku – Lesní koupel a její přínosy pro naše zdraví 4.74/5 (23)

 • Shinrin Yoku je japonský výraz, který se doslovně překládá jako "koupání v lese" nebo "lesní lázeň". Jedná se o léčebnou praxi, která spočívá v uvědomělém pobytu a interakci s přírodou, zejména s lesním prostředím.
 • Shinrin Yoku vychází z filozofie a výzkumu, který naznačuje pozitivní vlivy přírody a lesa na lidské zdraví a blaho.
 • Účinky Shinrin Yoku na zdraví jsou mnohokrát zkoumány a dokumentovány.
 • Vliv na snížení stresu: Pobyt v lese a interakce s přírodou přispívá ke snížení stresu a úzkosti. Lesní prostředí je spojováno se snížením hladiny stresových hormonů, jako je kortizol, a podporou relaxace.
 • Zlepšení nálady: Procházky nebo jednoduché aktivity v lese mohou pozitivně ovlivnit náladu a emoční blaho. Shinrin Yoku je spojováno s úlevou od deprese a úzkosti a s povzbuzením pozitivních emocí.
 • Zlepšení imunitního systému: Některé studie naznačují, že Shinrin Yoku může posilovat imunitní systém. Bylo zjištěno zvýšení počtu přirozených buněk, které pomáhají bojovat proti infekcím a rakovinným buňkám.
 • Snížení krevního tlaku: Procházky v lese se také spojují se snížením krevního tlaku a rizika kardiovaskulárních onemocnění. Lesní prostředí a přírodní scenérie mají relaxační a uklidňující účinky, které mohou přispět ke snížení krevního tlaku.
 • Zlepšení koncentrace a pozornosti: Pobyt v lese může pomoci zlepšit schopnost koncentrace a pozornosti. Přírodní prostředí poskytuje odpočinek pro přetížené myšlenky a podporuje obnovu kognitivních funkcí.
 • Účinky Shinrin Yoku mohou být individuální a závisí na různých faktorech, jako je délka a pravidelnost pobytu v lese, osobní preference a citlivost na přírodu.

Na co je dobrá lesní koupel?

Na co je dobrá lesní koupel?

Je až s podivem, že v dnešní době zaměřené na zdravý životní styl, plné fotek našich dokonale zdravých jídel, zaručených tipů a triků pro naše zdraví a psychickou pohodu, kdy trhy praskají ve všech díky všem „superfoods“ potravinám a ostatním super věcem, po nichž díky dobře cíleným reklamám prahneme, nám uniká jedna zásadní věc: V jednoduchosti je krása. A v případě toho, co můžeme skutečně udělat pro naše zdraví, platí toto rčení dvojnásob.

Už jsme několikrát zmiňovali, jak obrovský přínos pro náš organismus a obecně pro nás, lidi, má příroda. Asi pro všechny ty technické vymoženosti, pro neustálé překonávání našich hranic, je snadné podlehnout myšlence, že člověk je na této planetě tím nejdůležitějším. Ale brzy, bohužel, podle naléhavých varování všech vědců světa to ani nebude trvat tak dlouho, nám naše planeta dá pocítit, jak bezvýznamní tu jsme. Protože to my potřebujeme přírodu, ne ona nás.

To, jak je pro nás příroda nesmírně důležitá, je nejen léty prověřená praxe, ale v současné době i předmět mnoha výzkumů. A právě výzkum s názvem Shinrin yoku, japonského profesora Qing Li dává této pravdě ještě hlubší význam.

Co je to ta lesní koupel?

Pokud jste o metodě profesora Li ještě nic neslyšeli, možná vás pojem „lesní koupel“ (či lesní koupání) může poněkud zaskočit. Neznamená to totiž, že někde uprostřed lesa vlezete do vyhřáté vany plné pěny. Ačkoliv, ani taková forma relaxace by nemusela být úplně špatná :)

Všichni jistě dobře víme, jak dobře se v přírodě můžeme cítit. Známe to už celá staletí. Zvuky lesa, vůně stromů, sluneční světlo prosvítající listy, svěží, čistý vzduch – tyto věci nám dávají pocit bezpečí a pohodlí. Uvolňují náš stres a skoro jako zázrakem odplaví všechny naše starosti. Uklidňující prostředí lesa nám pomáhá relaxovat a jasněji přemýšlet. Pobyt v přírodě může zlepšit naši náladu, dodat nám energii a vitalitu, osvěžit a omladit nás. Právě v Japonsku si tyto benefity, které můžeme snadno z přírody čerpat, moc dobře uvědomují, a proto už léta praktikují něco, co se nazývá lesní koupel neboli shinrin-yoku. Slovo shinrin v japonštině znamená „les“ a slovo yoku pak „koupel“. Shinrin-yoku tedy znamená přesně koupání v lesní atmosféře a vnímání lesa jako takového všemi našimi smysly.

Nejde o žádné speciální cvičení, turistiku, nebo třeba jogging. Jde o to být jednoduše v přírodě, spojovat se s ní našimi smysly zraku, sluchu, chuti, vůně a dotyku. Shinrin-yoku je jako most. Otevřením našich smyslů překlenuje mezeru mezi námi a přirozeným světem.

Nikdy jsme nebyli tak daleko od splynutí s přírodním světem a tak odtrženi od přírody. Do roku 2050 se předpokládá, že 66% světové populace bude žít ve městech (zdroj zde). A dále podle studie sponzorované Agenturou pro ochranu životního prostředí průměrný Američan tráví 93% svého času uvnitř budov.

Ale dobrá zpráva je, že i malé množství času stráveného v přírodě může mít dopad na naše zdraví. Dvouhodinová lesní lázeň vám pomůže odpojit se od technologií a zpomalit. Přivede vás do současné chvíle a zbaví vás stresu.

Kdo je Qing Li?

Autor celého konceptu Lesní koupele, profesor Qing Li je docentem Ústavu hygieny a veřejného zdraví na Nippon Medical School v Tokiu, ale také prezidentem Japanese Society of Forest Medicine, založené v roce 2007. Od roku 2004 provádí celou řadu experimentů, které ukazují, že shinrin-yoku má skutečné zdravotní výhody pro náš organismus. Právě on je také autorem knihy s názvem „Forest Bathing: How Trees Can Help You Find Health and Happiness“. Shinrin-yoku nebo lesní koupání začalo být oficiálně využíváno na počátku 80. let v Japonsku, kde je dodnes formou preventivní zdravotní péče a přírodní léčby. A jak k tomu profesor Li vlastně přišel? Vlastně docela jednoduše. Během svého kempování s přáteli v Yakushimě trávil hodně času procházkami v přírodě. Jak později sám uvedl, během této cesty si uvědomil, jak zásadní je lesní koupání pro lidské zdraví. „Později to změnilo celý můj život a přehodnotil jsem tak přístup k mému budoucímu výzkumu.“

Během svých rozsáhlých výzkumů se svým projektovým týmem pak přišel na to, krevní testy, které byly odebrány účastníkům testu před meditační procházkou v lese a poté, po srovnání vykázaly významné zvýšení aktivity NK buněk u všech účastníků testu. Také došlo ke snížení stresového hormonu adrenalinu v moči. Tyto hodnoty pak byly prokazatelné ještě dalších třicet dnů. NK buňky (z anglického názvu natural killer cells – přel. přirození zabíječi buněk) jsou součástí imunitního systému, jejichž zásadní funkcí je obrana proti infekcím a dokáží též likvidovat nádorové buňky.

Doktor Li připisuje tento vliv na náš organismus mimo jiného také vdechování vzduchu, který obsahuje fytoncidy, což jsou éterické oleje obsažené ve dřevě stromů. Jde tedy o jakousi přírodní aromaterapii. Tyto antimikrobiální organické látky mají stromy chránit zejména před škůdci.

Vliv lesní koupele na naše zdraví

Posílení naší imunity

Jak už jsme zmínili výše, meditační procházka v lese, zvaná lesní koupel se významně podílí na zvyšování naší imunity. Vědecká práce publikovaná v roce 2010 s názvem „Vliv lesní koupele na imunitní systém“ zjistila, že pouhé trávení času v přírodě může významně zvýšit aktivitu bílých krvinek zvaných natural killer cells (NK). To je velmi důležité zejména proto, že NK buňky pomáhají v boji proti virovým a nádorovým buňkám.

Tato práce ukazuje, jak tři dny pravidelného lesního koupání zvýšily aktivitu NK, počet NK buněk a hladiny intracelulárních protirakovinových proteinů. Tyto pozitivní vlivy lesního koupání jsou připisovány právě fytoncidům (zmíněno výše).

Předchozí vědecký výzkum s lidmi také ukázal, že vystavení fytoncidům může významně zvýšit NK aktivitu spolu se snížením hladin stresového hormonu a zvýšením exprese protirakovinných proteinů. Praktikování lesní koupele na pacienty s rakovinou není tak úplně nelogické, protože nejen že může být v lese snížen stres a úzkost spojený ze strachu z rakoviny, ale zároveň posiluje imunitu.

Sponzorováno

Nižší krevní tlak

Vysoký krevní tlak nebo hypertenze není dobré ignorovat. Naštěstí existuje mnoho přírodních způsobů, jak dostat svůj tlak zase pod kontrolu. U výzkumu Shinrin yoku bylo skutečně prokázáno, že meditační procházka v lese pomáhá snížit krevní tlak. Vědci, kteří v roce 2011 publikovali jednu studii o lesní koupeli už věděli, že lesní prostředí je známé tím, že snižuje hladinu stresových hormonů, jako je adrenalin a noradrenalin, a vytváří celkový relaxační účinek, ale chtěli se dozvědět ještě více.

Ve své malé klinické studii se tedy podívali na to, jak chůze v lesním prostředí ovlivnila kardiovaskulární a metabolické parametry u 16 zdravých mužů. Výsledky byly velmi pozitivní – obvyklá chůze v lesním prostředí se zdá, že snižuje krevní tlak snížením aktivity sympatického nervu.

Zlepšení zdraví nervového systému

Je známo, že lesní koupel má pozitivní vliv na variabilitu srdeční frekvence. To je velmi důležité pro zdraví našeho nervového systému, protože variabilita srdečního tepu (variace v časovém intervalu mezi tepy) indikuje, jak zdravá je rovnováha mezi sympatickým nervovým systémem (hlavní funkcí je aktivace fyziologických změn, ke kterým dochází během vyplavení stresového hormonu) a parasympatickým systémem (nazývaný také „systém odpočinku a trávení“ nebo „regenerační systém“, protože snižuje krevní tlak a tepovou frekvenci).

Udržet sympatický nervový systém a parasympatický systém v rovnováze je klíčem k tomu, aby se zabránilo neustálému vyplavování adrenalinu do organismu, a teď už nás jistě nepřekvapí, že lesní koupel pomáhá udržovat tuto zdravou rovnováhu.

Snížení stresu

Jak upozornil článek o lesní koupeli na webu Natural Public Radio, je známo, že stromy uvolňují do ovzduší sloučeniny, které mohou mít velmi pozitivní účinky na člověka. Studie publikovaná v roce 2009 zjistila, že tyto sloučeniny, zvané fytonicidy mohou skutečně snížit hladiny stresových hormonů u mužů i žen.

Zlepšení duševního zdraví

Výzkum publikovaný v roce 2015 opět ukazuje, že opravdu nemůžeme zapomínat trávit čas venku, zejména proto, že stále více lidí žije v městských oblastech a cítí se odtrženo od přírody. Tato studie zjistila, že účastníci, kteří absolvovali 90 minutovou procházku v přírodě, ukázali sníženou neurální aktivitu v oblasti mozku spojenou s rizikem duševní nemoci ve srovnání s těmi, kteří procházeli městským prostředím.

Příroda může být prospěšná pro duševní zdraví. Snižuje kognitivní únavu a stres a může být nápomocen při depresi a úzkosti.

Zlepšení kognitivních funkcí a získání více kreativity

Pravděpodobně vás teď už asi nepřekvapí, že trávit více času v přírodě může skutečně zvýšit i vaši kreativitu. Studie, kterou provedli psychologové z Univerzity v Utahu a University of Kansas, zjistila, že výsledky testů tvořivosti „batůžkářů“ byly o 50% lepší po čtyřech dnech odtržení od elektronických zařízení. Tato studie publikovaná v roce 2012 byla „první, která dokumentovala systematické změny v kognitivních funkcích vyššího stupně spojených s ponořením do přírody“.

Podle Davida Strayera, spoluautora studie a profesora psychologie na univerzitě v Utahu, je to způsob, jak ukázat, že interakce s přírodou má skutečné, měřitelné přínosy pro kreativní řešení problémů. Dodává: „Poskytuje nám to důvod, proč bychom měli mít snahu pochopit, co je zdravý způsob interakce ve světě, a že sedět se před počítačem 24/7 může mít negativní důsledky, které ale mohou být odstraněny tím, že se vydáte na výlet do přírody. Obzvláště pro dnešní generaci závislou na mobilních technologiích“.

Trávení času venku je pro nás nenahraditelné – les jako terapie

Pobyt venku vám také dává možnost praktikovat tzv. uzemění, což je způsob spojení s přirozenou energií Země tím, že jdete naboso.
Můžete také čelit sezónním afektivním poruchám už pouhým trávením času venku. Vědci se domnívají, že tato porucha může být spojena s nedostatkem slunečního světla a vitamínem D. Když trávíte čas venku, můžete získat více obojího a výhody vitamínu D jsou pro nás obzvláště důležité.

Nezapomínejme také na to, jak důležité je uniknout znečištění vzduchu v interiéru a centrech měst a dýchat čerstvý lesní vzduch.

Celkově má pro nás pobyt strávený venku v přírodě spoustu přínosů. Ať už ty výše zmíněné nebo jednoduše jen to, že nám zlepší náladu, dobije vnitřní baterie a zlepší naši koncentraci. Rozvíjení smysluplného vztahu s přírodou však probíhá v průběhu času a je prohlubováno vracením se znovu a znovu během přirozených cyklů ročních období.

Lesní koupel v čínské medicíně

Tradiční čínská medicína (TČM) považuje lidi za neoddělené od přírody a považuje za velmi cenné zůstat v kontaktu s naším přirozeným prostředím. Lesní koupel nebo přírodní terapie jsou cenným způsobem udržování homeostázy v našem těle spolu s dalšími praktikami TČM, jako je akupunktura.

Jak praktikovat lesní koupel

Kroky k praktikování lesní koupele jsou velmi snadné. Daly by se jednoduše shrnout asi takto:

 1. Jdi do lesa
 2. Choď pomalu
 3. Dýchej
 4. Otevři všechny své smysly
 5. Prostě buď v přírodě!

Důležité je nechat doma veškeré moderní technologie, včetně fotoaparátu. Jde o bezcílnou procházku dle vašich možností, vaše tělo bude vašim průvodcem. Vnímejte barvy, vůně, zvuky, tvary. Není důležité kam, nebo jak rychle jdete. Jde o účinek přítomného okamžiku. O vnímání vší té krásy kolem. Jde o to zpomalit, zbavit se stresu. Můžete položit ruce na kmen stromu, namočit ruce v potoce. Univerzální recept neexistuje. Pro nalezení klidu a míru musíte následovat jen svoje pocity. Neexistuje žádné řešení stejné pro všechny – to se liší od člověka k člověku. Je důležité najít místo, které vám vyhovuje.

Pokud máte rádi vůni vlhké půdy, budete nejvíce uvolněni tam, kde to příroda umožňuje. Pak na vás budou účinky lesa silnější. Možná máte místo na venkově, které vám připomíná vaše dětství nebo šťastné časy v minulosti. Tato místa budou pro vás zvláštní a vaše spojení s nimi bude velmi silné.

Akt lesní koupele je určitě trochu meditativní, ale neexistují žádná přísná pravidla pro koncentraci či nějaké určité disciplíny. Jednoduše jde o váš kontakt a propojení s přírodou.

Nicméně pokud nemáte blízko zrovna les, lesní koupel můžete provozovat kdekoliv, kde jste obklopeni stromy. To může být i malý park v centru města, kde alespoň na chvíli vypnete. Ať už jste však kdekoliv, nastavte si záměr spojit se s přírodou léčivým způsobem.

Víte, že…

 • Na různých místech celého světa se již dokonce začínají objevovat certifikovaní průvodci lesní terapií. Jejich úkolem je poskytovat vám instrukce a zajistit bezpečnou procházku po lese. Dokonce, pokud byste se takovým průvodcem chtěli stát vy sami, lze si udělat trénink průvodce lesní terapií u Asociace přírodních a lesnických terapeutických průvodců. Zajímavé, že?
 • Lesní terapie však není jen jednostranný proces, kdy lesy považujeme za „zdroj“, ze kterého získáváme dobré životní podmínky pro člověka. Místo toho je to hluboká relační praxe, charakterizovaná pocitem láskyplného a něžného spojení. Toto spojení přirozeně vede k etice něhy a vzájemnosti. Lesní terapie je o vytváření vztahů mezi lidmi a více než lidským světem, ve kterém se samotný vztah stává oblastí hojení a zdrojem radostné pohody. Když se učíme milovat lesy, více se angažujeme v práci pro jejich blaho. A lesy v poslední době skutečně potřebují naši ochranu.

A co vy? Chodíte občas do lesa takto příjemně rozjímat? Měli byste. Budeme rádi za vaše komentáře k tomuto tématu.

A co si dále přečíst o lesu a zdraví?

VIDEO: Z procházky v lese – naživo je samozřejmě ale lepší

Sponzorováno

Zdroje článku a studie o Shinrin yoku

Sponzorováno

Líbil se vám článek? Ohodnoťte ho.

Autor článku

Dara Slánská (více o nás)

 

Dara má na starosti ženská témata v našem magazínu. Má rozhled, životní zkušenosti, ráda bloguje. Mezi její oblíbená témata patří zdravý životný styl, cvičení, ženská krása a obecně problémy, které trápí něžnější část populace. Více informací o nás najdete zde - mrkněte na náš tým.

Líbil se vám náš článek? Sdílejte ho, uděláte nám radost


Štítky:

Přečtěte si také naše další články

 

Zatím žádné komentáře

Zanechat komentář ke článku

Zpráva