Sponzorováno

Rehabilitace a druhy rehabilitace 4.83/5 (12)

Rehabilitace a druhy rehabilitace

Charakteristika rehabilitace

Jde o metody, snažící se o znovuzavedení (obnovení, oživení, regene raci) původního stavu pacienta, pomocí různých metod a technik.

Princip rehabilitace

Komplexní (ucelená) rehabilitace je vzájemně provázaný, koordinovaný a cílený proces, jehož náplní je co nejvíce minimalizovat přímé i nepřímé důsledky trvalého nebo dlouhodobého zdravotního postižení jedince.

Jak rozdělujeme rehabilitaci?

 • léčebná rehabilitace
 • sociální rehabilitace
 • pedagogická rehabilitace
 • pracovní rehabilitace

Léčebná rehabilitace

Je to soubor včasných diagnostických, terapeutických a organizačních opatření, směřujících k optimální funkční zdatnosti a vytvoření podmínek pro její dosažení. Patří sem:

Fyzioterapie

Jde o léčbu směřující k udržení, podpoře a obnově maximální funkční zdatnosti nebo zpomalení postupu u osoby s vrozenou vadou, nemocí, úrazem, s cílem vrátit ztracené schopnosti nebo funkce organismu jako celku.

Metody léčby:

 • kinezioterapeutické (měkké a mobilizační techniky)
 • metodiky a programy ovlivňující řídící mechanismy pohybu na všech úrovních (senzomotorická stimulace, hipoterapie, Vojtova metoda, Pilates, aj.).
 • mechanické podněty (klasická masáž, reflexní terapie, reflexní masáž, lymfodrenáž)
 • termické, tlakové a vztlakové síly, hydroterapie
 • fototerapie
 • elektro a magnetoterapie
 • účinky přírodních léčivých vod a klimatických podmínek

Co vše ještě patří do léčebné rehabilitace? Ergoterapie, logopedie, psychologie.

Sponzorováno

Sociální rehabilitace

Proces, kde osoba s dlouhodobým, zda trvalým zdravotním postižením absolvuje nácvik potřebných dovedností, směřujících k dosažení samostatnosti a soběstačnosti, s ohledem na zdravotní postižení.

Pedagogická rehabilitace

Souhrn specifických pedagogických činností zaměřených na rozvoj osobnosti, podporu vzdělávání dětí a osob se zdravotním postižením.

Pracovní rehabilitace

Umožňuje nácvik pracovních návyků a dovedností, potřebných k získání vhodného pracovního místa nebo udržení si původního zaměstnání u klientů se zdravotním postižením.

Jaký je cíl rehabilitace

Aktivizovat vnitřní schopnosti pacienta na překonání osobnostních a sociálních důsledků zdravotního postižení.

Indikace rehabilitace

Poranění a operace centrálního a periferního nervového systému s poruchami pohyblivosti

 • amputace končetin
 • polytraumatu s výrazným pohybovým deficitem
 • operace a poranění páteře, míchy a míšních obalů a disků, s poruchou motoriky
 • náhlé cévní mozkové příhody
 • neurologické a ortopedické diagnózy
 • neurotické, adaptační a psychosomatické poruchy
 • toxikománie
 • autismus
 • hyperaktivita
 • mentální retardace
 • lehká mozková dysfunkce
 • specifické poruchy učení
 • postižení zraku, sluchu
 • dětská mozková obrna (DMO)
 • skleróza multiplex
 • poruchy koordinace
 • poruchy řeči
 • stavy po zánětech a traumatech

Kontraindikace rehabilitace

Sponzorováno

V závislosti na diagnózy a způsob zvolené rehabilitace jsou kontraindikace různé. Např. čerstvé kožní infekce a defekty kůže, horečka, TBC ložiska, kouření při vyznačených diagnózou, závislost na alkoholu a návykových látek, kardiostimulátor, krvácivé stavy, všechny plísňovými onemocnění, nádorové onemocnění, juvenilní diabetes, gravidita, alergie, hluboká žilní trombóza.

  Sponzorováno

  Líbil se vám článek? Ohodnoťte ho.

  Autor článku

  Daniel Borník (více o nás)

   

  Dan miluje sport. Přispívá články zejména z oblasti regenerace, fyzio, cvičení a píše i o nemocech. Náš tým vám všem chce přinášet zajímavé informace ze světa zdraví, cvičení, výživy, rehabilitace a obecně zdravého životního stylu. Ve většině našich článků vycházíme z odborných studií a lékařských prací. Vždy se snažíme na studie odkazovat, ověříte si tak pravost. Více informací o nás najdete zde - mrkněte na náš tým.

  Líbil se vám náš článek? Sdílejte ho, uděláte nám radost


  Štítky:

  Přečtěte si také naše další články

   

  Bez komentáře u článku “Rehabilitace a druhy rehabilitace”

  1. […] TIP: Podívejte se jaké druhy rehabilitace známe. […]

  Zanechat komentář ke článku

  Zpráva