Sponzorováno

Rehabilitace a druhy rehabilitace 4.83/5 (12)

Rehabilitace a druhy rehabilitace

Charakteristika rehabilitace

Jde o metody, snažící se o znovuzavedení (obnovení, oživení, regene raci) původního stavu pacienta, pomocí různých metod a technik.

Princip rehabilitace

Komplexní (ucelená) rehabilitace je vzájemně provázaný, koordinovaný a cílený proces, jehož náplní je co nejvíce minimalizovat přímé i nepřímé důsledky trvalého nebo dlouhodobého zdravotního postižení jedince.

Jak rozdělujeme rehabilitaci?

 • léčebná rehabilitace
 • sociální rehabilitace
 • pedagogická rehabilitace
 • pracovní rehabilitace

Léčebná rehabilitace

Je to soubor včasných diagnostických, terapeutických a organizačních opatření, směřujících k optimální funkční zdatnosti a vytvoření podmínek pro její dosažení. Patří sem:

Fyzioterapie

Jde o léčbu směřující k udržení, podpoře a obnově maximální funkční zdatnosti nebo zpomalení postupu u osoby s vrozenou vadou, nemocí, úrazem, s cílem vrátit ztracené schopnosti nebo funkce organismu jako celku.

Metody léčby:

 • kinezioterapeutické (měkké a mobilizační techniky)
 • metodiky a programy ovlivňující řídící mechanismy pohybu na všech úrovních (senzomotorická stimulace, hipoterapie, Vojtova metoda, Pilates, aj.).
 • mechanické podněty (klasická masáž, reflexní terapie, reflexní masáž, lymfodrenáž)
 • termické, tlakové a vztlakové síly, hydroterapie
 • fototerapie
 • elektro a magnetoterapie
 • účinky přírodních léčivých vod a klimatických podmínek

Co vše ještě patří do léčebné rehabilitace? Ergoterapie, logopedie, psychologie.

Sponzorováno

Sociální rehabilitace

Proces, kde osoba s dlouhodobým, zda trvalým zdravotním postižením absolvuje nácvik potřebných dovedností, směřujících k dosažení samostatnosti a soběstačnosti, s ohledem na zdravotní postižení.

Pedagogická rehabilitace

Souhrn specifických pedagogických činností zaměřených na rozvoj osobnosti, podporu vzdělávání dětí a osob se zdravotním postižením.

Pracovní rehabilitace

Umožňuje nácvik pracovních návyků a dovedností, potřebných k získání vhodného pracovního místa nebo udržení si původního zaměstnání u klientů se zdravotním postižením.

Jaký je cíl rehabilitace

Aktivizovat vnitřní schopnosti pacienta na překonání osobnostních a sociálních důsledků zdravotního postižení.

Indikace rehabilitace

Poranění a operace centrálního a periferního nervového systému s poruchami pohyblivosti

 • amputace končetin
 • polytraumatu s výrazným pohybovým deficitem
 • operace a poranění páteře, míchy a míšních obalů a disků, s poruchou motoriky
 • náhlé cévní mozkové příhody
 • neurologické a ortopedické diagnózy
 • neurotické, adaptační a psychosomatické poruchy
 • toxikománie
 • autismus
 • hyperaktivita
 • mentální retardace
 • lehká mozková dysfunkce
 • specifické poruchy učení
 • postižení zraku, sluchu
 • dětská mozková obrna (DMO)
 • skleróza multiplex
 • poruchy koordinace
 • poruchy řeči
 • stavy po zánětech a traumatech

Kontraindikace rehabilitace

Sponzorováno

V závislosti na diagnózy a způsob zvolené rehabilitace jsou kontraindikace různé. Např. čerstvé kožní infekce a defekty kůže, horečka, TBC ložiska, kouření při vyznačených diagnózou, závislost na alkoholu a návykových látek, kardiostimulátor, krvácivé stavy, všechny plísňovými onemocnění, nádorové onemocnění, juvenilní diabetes, gravidita, alergie, hluboká žilní trombóza.

  Líbil se vám článek? Ohodnoťte ho.

  Autorem článku je naše redakce

  Tým rehabilitace.info (více o nás)

   

  Náš tým vám všem chce přinášet zajímavé informace ze světa zdraví, cvičení, výživy, rehabilitace a obecně zdravého životního stylu. Ve většině našich článků vycházíme z odborných studií a lékařských prací. Vždy se snažíme na studie odkazovat, ověříte si tak pravost. Více informací o nás najdete zde - mrkněte na náš tým.

  Líbil se vám náš článek? Sdílejte ho, uděláte nám radost


  Štítky:

  Přečtěte si také naše další články

   

  Bez komentáře u článku “Rehabilitace a druhy rehabilitace”

  1. […] TIP: Podívejte se jaké druhy rehabilitace známe. […]

  Zanechat komentář ke článku

  Zpráva