Sponzorováno

Enzymová substituční terapie – co je to a jaké má účinky? 4.58/5 (12)

  • Enzymová substituční terapie (EST) je léčebná metoda, která se používá při léčbě dědičných metabolických poruch, kdy tělo nedokáže produkovat nebo produkuje nedostatečné množství enzymů potřebných k rozkladu určitých látek v organismu. EST spočívá v podávání enzymů, které chybějí nebo jsou nedostatečné, aby se nahradila funkce chybějících enzymů.
  • Tato terapie se obvykle podává jako infuze, která se provádí pravidelně v závislosti na závažnosti metabolické poruchy a na individuální potřebě pacienta. Enzymy jsou většinou produkovány pomocí genové technologie a jsou podávány buď intravenózně.
  • Enzymová substituční terapie se nejčastěji používá při léčbě poruch, jako je například mukopolysacharidóza, Gaucherova choroba, Fabryho choroba, Pompeho choroba a další.
  • Enzymová substituční terapie může pomoci snížit některé příznaky metabolických poruch, jako jsou bolesti kloubů, únava, poruchy srdečního rytmu, poruchy trávení a další.

Enzymová substituční terapie - co je to a jaké má účinky?Enzymová substituční terapie označuje léčbu vrozených enzymatických nedostatků za použití lidských, zvířecích nebo rekombinantních enzymových přípravků. Enzymy se podávají parenterálně (mimostřevně, s obejitím trávicí trubice), obvykle intravenózní infuzí. Léčenými chorobami touto metodou jsou obecně vzácné genetické poruchy, které vedou k těžké invaliditě a předčasné smrti.

Enzymová substituční terapie se typicky používá k nahrazení chybějícího nebo deficientního enzymu u osoby se syndromem dědičného deficitu enzymů. Chybějící enzym je nahrazen infuzí enzymu, který je purifikován (očištěn) z lidské nebo zvířecí tkáně nebo krve nebo je produkován novými rekombinantními technikami. Typicky je enzym modifikován tak, aby umožňoval delší životnost, silnější aktivitu, rezistenci vůči degradaci nebo cílení na specifický orgán, tkáň nebo buněčný typ.

Příklady enzymové substituční terapie

První úspěšné substituční terapie enzymem byly použity pro deficit alfa-1-antitrypsinu (A1AT) za použití purifikovaného lidského A1AT pocházejícího z plazmy. Deficit A1AT je spojen s časným nástupem emfyzému, který je přisuzován nedostatku inhibitoru leukocytové elastázy, který vede k postupnému poškození plic. Malé prospektivní studie naznačily přínos z augmentační terapie, zvýšení hladiny A1AT v séru infuzí enzymu purifikovaného z lidského séra. Tato terapie se nakonec ukázala jako prospěšná, zejména u pacientů s časnou nebo střední plicní dysfunkcí a byla zcela bezpečná, bez výskytu virové hepatitidy, navzdory tomu, že byla připravena z lidské plazmy.

Sponzorováno

Druhá forma úspěšné substituční terapie enzymem byla použita při Gaucherově chorobě, vrozené deficienci β-glukocerebrosidázy lysozomové kyseliny, která vede k akumulaci substrátu (glukocerebrosidu a jeho dalších produktů rozpadu, jako je ceramid) v lysosomech. Hlavní postižené tkáně jsou játra, slezina a kosti. Glukocerebrosidáza byla zpočátku připravena z placentární tkáně a byla modifikována tak, aby umožnila její specifickou absorpci makrofágy a dodávání do lysozomů. Následně byly vyvinuty rekombinantní formy glukocerebrosidázy a nyní představují standard péče pro Gaucherovu chorobu typu 1.

Následně byly použity podobné nebo příbuzné přístupy k léčbě jiných syndromů deficitu enzymů, jako je deficience adenosin deaminázy, deficitu lysozomální kyseliny lipázy, Fabryho choroby, Pompeho choroby, Hurlerova a Hunterova syndromu a několika vzácnějších forem mukopolysacharidóz.

Enzymová substituční terapie je obecn dobře snášena

Purifikované a rekombinantní enzymy jsou obecně dobře snášeny s minimálními systémovými nežádoucími reakcemi. Obvyklé hlavní reakce na substituční enzymovou terapii jsou lokální reakce na infuzi a reakce přecitlivělosti. Hypersenzitivita může být obtížným problémem, nejen při vyvolání alergických symptomů, ale také v tom, že způsobuje inaktivitu enzymu křížovou reakcí protilátek. Reakce přecitlivělosti jsou obecně častější a závažnější u pacientů s úplnou nepřítomností enzymu, než s nedostatkem nebo s malou mutací aminokyselin, která inaktivuje protein. Reakce přecitlivělosti mohou být závažné s vyrážkou, horečkou, hypotenzí, angioneurotickým edémem, bronchospasmem (zúžení průdušek bronchů), anafylaxí a kardiovaskulárním kolapsem. Většina reakcí je však mírná a přechodná a může jim být zabráněno premedikací antihistaminiky, antipyretiky nebo kortikosteroidy.

Hepatotoxicita / chemicky způsobené poškození jater

Enzymové substituční terapie obecně způsobují jen malé poškození jater. Drobné, přechodné zvýšení sérových enzymů se vyskytuje u některých látek, ale žádná ze současných terapií náhrady enzymů nebyla spojena s těžkými abnormalitami jaterních testů nebo klinicky zjevným poškozením jater.

Sponzorováno

Žádná z náhradních terapií nebyla spojena s případy akutního selhání jater, chronické hepatitidy nebo syndromu mizejících žlučových cest. Mnohé enzymové substituční terapie mohou vést ke zlepšení poškození jater, které je spojeno se základním stavem, a zlepšení hodnot jaterních funkcí nebo sérových enzymů.

Studie a zdroje článku

Sponzorováno

Líbil se vám článek? Ohodnoťte ho.

Autor článku

Daniel Borník (více o nás)

 

Dan miluje sport. Přispívá články zejména z oblasti regenerace, fyzio, cvičení a píše i o nemocech. Náš tým vám všem chce přinášet zajímavé informace ze světa zdraví, cvičení, výživy, rehabilitace a obecně zdravého životního stylu. Ve většině našich článků vycházíme z odborných studií a lékařských prací. Vždy se snažíme na studie odkazovat, ověříte si tak pravost. Více informací o nás najdete zde - mrkněte na náš tým.

Líbil se vám náš článek? Sdílejte ho, uděláte nám radost


Štítky:

Přečtěte si také naše další články

 

Zatím žádné komentáře

Zanechat komentář ke článku

Zpráva